Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання


НазваПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
Сторінка5/7
Дата03.04.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5   6   7
Рівень

Бали

Характеристика складених учнями діалогів

Середній (Балів цього рівня заслуговують учні, які з допомогою або самостійно досягли певних результатів у складанні діалогу за трьома-п'ятьма показниками).

4

Діалог характеризується деякою змістовністю і зв'язністю, проте репліки не враховують належним чином ситуацію і мету спілкування, трапляється чимало помилок у доборі слів, побудові речень, їх інтонуванні тощо.

5

Крім певної змістовності і зв'язності, діалог характеризується додержанням елементарних правил поведінки у розмові; комунікативна мета якоюсь мірою досягається, проте трапляються відхилення від теми; мовлення характеризується стереотипністю, недостатньою різноманітністю, потребує істотної корекції.

6

Діалог загалом є змістовним, зв'язним, відповідає основним правилам поведінки у розмові, нормам етикету, проте йому не вистачає самостійності суджень, їх аргументації, новизни, лаконізму в досягненні комунікативної мети, наявна певна кількість помилок у мовному оформленні реплік тощо.

Достатній (Балів цього рівня заслуговують учні, які самостійно, в цілому вправно за більшістю кри­теріїв склали діалог з теми, що містить певну проблему, продемонстрували належну культуру спілкування, проте за деякими із критеріїв (від 2-х до 4-х) їхнє мовлення ще містить певні недоліки).

7

Діалогічне мовлення учня за своїм змістом спрямовується на розв'язання певної проблеми, загалом є змістовним, набирає деяких рис невимушеності, з'являються елементи особистісної позиції щодо предмета обговорення, у цілому додержуються правила спілкування, але ще є істотні недоліки (за 4-ма критеріями): невисокий рівень самостійності й аргументованості суджень, можуть траплятися відхилення від теми, помилки у мовному

оформленні реплік тощо.

8

Учень загалом вправно бере участь у діалозі, досягаючи комунікативної мети; висловлює судження і певною мірою аргументує їх за допомогою загальновідомих фактів; у діалозі з'являються елементи оцінних характеристик, узагальнень, проте допускаються певні недоліки за 3-ма критеріями.

Рівень

Бали

Характеристика складених учнями діалогів9

Учні самостійно складають діалог,
демонструючи загалом достатній рівень
вправності і культури мовлення (чітко
висловлюють думки, виявляють уміння
сформулювати цікаве запитання, дати
влучну відповідь, здебільшого виявляють
толерантність, стриманість, коректність у
разі незгоди з думкою співрозмовника), але в діалозі є певні недоліки за 2-ма кри­теріями.

Високий


(Балів цього рівня заслуговують учні, які продемонстрували високу культуру спілкування, переконливо аргументуючи свої думки, даючи можливість висловитися партнеру по діа­логу; змогли зіставити різні погляди на той самий предмет, навести аргументи «за» і «проти» в їх обговоренні тощо).


10

Учні складають діалог, демонструючи належний рівень мовленнєвої культури, вміння формулювати думки, обґрунтовуючи їх власним життєвим досвідом; виявляють готовність уважно і доброзичливо вислухати співрозмовника, даючи можливість висловитися партнеру по діалогу; додержуються правил мовленнєвого етикету; структура діалогу, мовне оформлення реплік звичайно відповідає нормам, проте за одним з критеріїв можливі певні недоліки.


11

Учні складають діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми (або самі визначають проблему для обговорення); переконливо аргументують свою позицію; зіставляють різні погляди на той самий предмет, розуміючи можливість інших підходів до обговорюваної проблеми; виявляють повагу до думки співрозмовника, структура діалогу, мовне оформлення реплік відповідає нормам.

12

Учні складають змістовний і досконалий за формою діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми (або самі визначають проблему для обговорення); демонструють уміння уважно і доброзичливо слухати співрозмовника, стисло, виразно,

оригінально сформулювати свою думку; дібрати цікаві, влучні, переконливі

аргументи на користь своєї позиції, у тому числі й з власного життєвого досвіду,

зіставити різні погляди на той самий

предмет, скоригувати свою думку в разі незаперечних аргументів іншого;
додержуються правил поведінки та
мовленнєвого етикету в розмові.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Видавництво
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Українська мова
ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. „Трудове навчання” 5-9
Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Профіль: деревообробка. Професії : столяр (будівельний), тесляр
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних...
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанняМ українською мовою
Програму побудовано за трьома основними лініями Державного стандарту: аксіологічна, літературознавча і культурологічна, що відбилося...
ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 7 11
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи економіки, 10 кл. Основи підприємницької діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка