УРОКУ   Тема:  


Скачати 81.49 Kb.
НазваУРОКУ   Тема:  
Дата18.12.2013
Розмір81.49 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Література > Урок
Дата Клас

ПЛАН УРОКУ

 

Тема: Створення списку. Робота зі списками

Мета: навчити учнів оптимізовувати свою діяльність за допомогою списків.

Методичне забезпечення: ПК із програмою, роздатковий матеріал.

Тип уроку: комбінований.

 

СТРУКТУРА УРОКУ

 

1. Організаційний момент

- перевірка присутності учнів

- підготовка до уроку

 

2Актуалізація опорних знань

- Що таке процес пошуку рішення ?

- В якому випадку застосовується надбудова Пошук рішення ?

- Яким чином здійснити запуск  пошуку рішень ?

- Для чого потрібно використовувати обмеження ?

- Як задати цільову комірку, обмеження та змінюючі комірки ?

- Як зберегти результати пошуку ?

- Що таке процес Підбір параметрів?

 - Яким чином здійснити запуск  підбору параметрів ?

 

3. Пояснення нового матеріалу  

 

План 

1. Поняття списку.

2. Основні операції над списком.

3. Поняття форми даних.

 

1. Поняття списку.

 

Списки в Excel використовуються для автоматизації, підвищення комфортності та продуктивності роботи оператора. Організувавши табличні дані у формі списку, користувач одержує можливість виконання в Excel дій, аналогічних процедурам обробки баз даних (наприклад, сортування, відбір або фільтрація даних, введення та редагування даних через спеціальні вікна, підведення підсумків).

Список являє собою таблицю, у якій кожен рядок, крім першого, містить окремий запис списку (набір даних), кожний стовпчик є полем даних і містить однотипну інформацію. Перший рядок списку містить назви полів. Необхідно уникати порожніх рядків і стовпчиків усередині списку. В ідеалі на робочому листі не повинно бути нічого, крім списку. Якщо це неможливо, то список варто відокремити від інших даних принаймні одним порожнім рядком та одним порожнім стовпчиком. Максимальний розмір списку обмежений хіба що розміром робочого листа.

Excel розпізнає списки автоматично. Перед виконанням дій зі списком достатньо активізувати будь-яку клітинку усередині списку. Вміст першого рядка Excel вважає іменами полів і не опрацьовує їх, як інші дані. Якщо перед здійсненням обробки списку виділити окрему частину списку, то Excel сприйме як список тільки виділений діапазон клітинок.

Діапазону клітинок, що містить список, можна дати ім'я. Присвоєння імені дозволить простіше переходити до списку у робочій книзі. Якщо діапазону клітинок списку присвоєно ім’я «База_данных», то Excel інтерпретує вміст кожної клітинки першого рядка, як ім’я окремого поля. Щоб виділити рядок з іменами полів використовуйте шрифти та рамки. Не варто вставляти окремий рядок із дефісів або знаків рівності, тому що Excel може сприйняти таке “підкреслення” за дані.

Для роботи з великими списками, дані яких не поміщаються одночасно у робочому вікні, використовують можливістьфіксування областей (команда «Окно\Закрепить области»). Перший рядок списку з іменами полів буде зафіксований на екрані та завжди представлений при прокручуванні списку.

http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ped_prakt_5_kyrs/files/harabara/harabara/files/web_enmk/excel/kalend_tem_plan/29.files/image002.jpg

2. Основні операції над списком

 

Для створення списку потрібно скористатися командами Файл→ Параметри → Дополнительно → Общие → Изменить список → Новий список. Обрати у вікні, що з’явилося, “новий список” і у праву вільну половину вести свій список. Після його введення потрібно натиснути кнопку Добавить. Закрити діалогове вікно.

При спробі авто заповнення комірок існуючим списком (перший елемент вводиться не точно так як в списку), автозаповнення не відбуватиметься. Отже, для того щоб список працював, важливо перший його елемент ввести без помилок.

Використання існуючого списку

Для того щоб використати існуючий список, потрібно без помилок, наприклад, до комірки А2 слово “понеділок” (без лапок) та розтягнути з допомогою маркера автозаповнення донизу. Комірка А3 прийме значення вівторок, А4 –середа і т.д. Якщо список розтягувати на більшу кількість комірок, ніж є елементів у списку, список буде циклічно повторюватися, тобто після неділі знову буде понеділок. Аналогічний список існує і для місяців.

Редагування списку

Потрібно скористатися командами Файл→ Параметри → Дополнительно → Общие → Изменить список → Новий список, виділити потрібний список у лівій половині вікна, відредагувати список у правій частині.

Видалення списку

Використовується команда Удалить у тому ж діалоговому вікні.

 

 3. Поняття форми даних

 

Хоча нові дані можна добавляти безпосередньо у кінець списку, для уведення та зміни окремих записів Excel надає у допомогу користувачу стандартну екранну форму даних. Для виводу на екран вікна форми даних помістіть покажчик клітинки в область списку та виконайте команду:

  • Клацнить поруч з панеллю швидкого доступу та виберіть пункт Інші команди.

  • У полі Вибрати команду з виберіть пункт Усі команди

  • У списку виберіть кнопку Форма та натисніть Добавить.

Приклад такої форми для списку . 

http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ped_prakt_5_kyrs/files/harabara/harabara/files/web_enmk/excel/kalend_tem_plan/29.files/image004.jpg

Форму даних можна використовувати тільки у тому випадку, якщо перший рядок списку містить імена полів. Якщо перед виводом на екран вікна форми даних був виділений певний діапазон клітинок, то у вікні форми будуть відображатися тільки поля та записи, які включені в область виділення.

У рядку заголовка форми виводиться ім'я робочого листа, що містить список, який редагується. У лівій частині форми розташовуються заголовки стовпчиків (імена полів) і поля введення відповідних значень. Обчислювальні та захищені поля даних змінити не можна. Ці поля відображаються разом із відповідними значеннями, але поля уведення для них відсутні (у нашому прикладі вік студента розраховується за формулою, тому для поля «Вік» просто виводиться результат розрахунку). Ширина та висота вікна форми визначається кількістю стовпчиків і максимальними розмірами імен полів і ширини стовпчиків.

У правому верхньому куті форми відображається лічильник, що вказує номер поточного запису та кількість записів у списку. Положення движка смуги прокрутки позначає приблизну позицію поточного запису у списку. Праворуч розташовуються кнопки керування списком. Деякі літери в іменах полів у вікні форми даних підкреслені. Натиснувши клавішу з підкресленою літерою у сполученні з клавішею <Alt>, можна швидко перейти до відповідного поля у вікні форми даних.

Натиснувши певні клавіші, можна швидко “пролистати” записи у списку:

- Натискання клавіші <Enter> призводить до відображення наступного запису. Натискання сполучення клавіш <Shift+Enter> — до попереднього запису. Записи також можна “перегортати” клавішами <> та <>.

- Натискання клавіш <PageUp> та <PageDown> дозволяє перейти до запису, розташованого на 10 записів вище або, відповідно, нижче поточного.

- Натискання сполучень клавіш <Ctrl+PageUp> та <Ctrl+PageDown> використовується для переходу до першого або, нового, розташованого за останнім, запису списку.

- Клавіші <Tab> та <Shift+Tab> можна використовувати для переходу до наступного або, відповідно, до попереднього поля усередині запису.

- Крім того, як звичайно, можна користуватися смугою прокрутки для “листання” записів і покажчиком миші для переміщення між полями усередині запису.

Для керування вікном форми даних у розпорядженні користувача є 7 кнопок:

- Кнопка «Добавить» дозволяє ввести новий запис.

- Кнопка «Удалить» дозволяє видалити поточний запис. Розташовані нижче записи перемістяться угору. Виконання цієї команди скасувати не можна, і на екран буде виведене попереджувальне повідомлення.

- Кнопка «Вернуть» дозволяє скасувати виконані зміни та повернутися до початкового вигляду запису. Ця кнопка доступна тільки у тому випадку, якщо після внесення змін ви ще не перейшли до іншого запису.

- Кнопки «Назад» та «Далее» дозволяють перейти до попереднього або наступного запису списку. При цьому враховуються задані критерії відбору записів.

- Кнопка «Критерии» дозволяє відобразити на екрані порожню форму даних і ввести критерії для відбору записів списку. Приуказанні критеріїв можна використовувати символи шаблона «*» — для заміни довільного числа символів і «?» — для заміни одного символу) та традиційні відношення порівнянь (=<><><=>=). Наприклад, для пошуку студентів, прізвища яких починаються на літеру Б, як критерій у полі «Прізвище» можна ввести «Б*». Кнопки «Далее» та «Назад» будуть здійснювати пошук потрібних записів з урахуванням заданого критерію. Кнопка «Критерии»дозволить у разі потреби змінити критерій. Для видалення заданих критеріїв і відображення всіх записів використовується кнопка «Очистить».

-  Кнопка «Закрыть» дозволяє закрити вікно форми даних.

У вікні форми даних можна представити до 32 полів.

 

4. Закріплення вивченого матеріалу    

1.     Дайте визначення поняттю список.

2.     В яких випадках можна застосовувати списки ?

3.     Яким чином можна створити список ?

4.     Які вбудовані списки ви знаєте ?

5.     Як скористатися вбудованим списком ?

6.     Як відсортувати список ?

7.     Що таке форма даних і для чого вона використовується ?

 

5.  Підсумок уроку 

 

6. Домашнє завдання  

 

О.Ю.Гаєвський. Самоучитель работы в Microsoft Office.

 

Схожі:

УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
УРОК №46 Тема уроку
Тема уроку. Характеристики варіаційних рядів. Середні величини. Мода, медіана вибірки
Урок 21 Тема уроку
Тема уроку. Паралельне проектування та його властивості, Зображення просторових фігур на площині
УРОК №35 Тема уроку
Тема уроку. Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними
УРОК 43 Тема уроку
Тема уроку: Використання формул комбінаторики для обчислен­ня ймовірностей подій
ТЕМА УРОКУ
ТЕМА УРОКУ: Українська національно демократична революція: тріумф чи трагедія українського народу
УРОК 13 Тема уроку
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка