1 Поширене означення треба виділяти комами в реченні (розділові знаки пропущено)


Скачати 97.16 Kb.
Назва1 Поширене означення треба виділяти комами в реченні (розділові знаки пропущено)
Дата19.07.2013
Розмір97.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

2011/2012 н.р.

ІІІ етап

УКРАЇНСЬКА МОВА

10 клас

ХVІ варіант

  • Завдання закритої форми

1. Укажіть правильну відповідь.

1.1. Неправильно утворено форму наказового способу в рядку

А з’їси

Б хай прийдуть

В будьте

Г готуймося

Д ріж

1.2. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку

А Північний полюс, центральна Слобожанщина

Б стадіон «Спартак», книги «Старого Заповіту»

В Декан хімічного факультету, доба Ренесансу

Г Генеральний секретар ООН, Євангеліє від Луки

Д Біловезька Пуща, дочка Прометея (Леся Українка)

1.3. М’який знак на місці пропуску не треба писати в усіх словах рядка

А бояз…кий, ковз…кий, близ…кий

Б голубон…ці, лозин…ці, оболон…ці

В перелл…ється, весіл…ля, фотоател…є

Г громадян…ський, т…мяний, млин…ці

Д велетен…ський, Рівнен…щина, гіс…ть

1.4. Потребує редагування словосполучення

А дорожчий золота

Б перетворити на пустелю

В через несприятливу погоду

Г наказ по школі

Д дякувати вам

1.5. Поширене означення треба виділяти комами в реченні (розділові знаки пропущено)

А Наближається повний спеки й світла південь.

Б Хто це там оповитий в туман заховався за сиві каштани?

В Мечем і кров’ю писані кросворди ніхто уже повік не розгада.

Г Шумлять білим цвітом налиті сади навесні.

Д Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.

1.6. Складносурядним є речення

А Латаття ніжилось в озерах, хитали ряску карасі.

Б На вечірньому небі потьмяніли і щезли сріблясті зірки.

В Національна своєрідність зближує нації, а не розєднує їх.

Г Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки.

Д Хто своє носить, той чужого не просить.

6 балів

2. Укажіть правильні відповіді (правильних відповідей дві або більше).

2.1. Виділені слова є прийменниками в реченнях

А Тільки зелена низька озимина навкруги току нагадувала про осінь.

Б Весна гомоніла навколо них, вода гоготіла, гурчала струмками по ярках і пагорбах.

В Сонце, спочивши, розкидало проміння навколо.

Г Сини землі тепер повстали за неозорий край свій, за степи.

Д Ох, тривого, дика тривого, не шаленій і серця не край

2.2. Складені присудки наявні в реченнях

А І ось вперіщив дощ,зашумів над полями, над пасікою.

Б Павлинка була трохи розчарована.

В Травень вчився босим по землі ходити.

Г Довго спали вітри у ярах на припоні.

Д Він рицар був високої мети, він ворог був лукавства і облуди.
5 балів

3. Установіть відповідність

3.1. між пунктограмами та прикладами


1 тире між підметом та присудком

2 тире при відокремленій прикладці

3 тире між частинами складного речення

4 тире на місці пропущеного члена реченняА Орач торкнеться до керма руками – і нива дзвонить темним сріблом скиб.

Б І при пекучому сонячнім німбі – ані краплини дощу.

В Моя погибель – мій же оберіг.

Г Летить земля – обпечена пелюстка.

Д І земля, і вода, і повітря – все поснуло.

1-В; 2-Г; 3- А; 4- Б
3.2. між словами та способами їх творення

1

складання

А

прадід

2

префіксальний

Б

настільний

3

суфіксальний

В

переділ

4

безафіксний

Г

лісосмугаД

віконний

1 – Г; 2 – А; 3 – Д; 4 - В
3.3. між фразеологічними синонімами

1 кишка тонка

А мотузяна душа

2 не гріє і не знобить

Б і мухи не зачепить

3 хоч проти шерсті гладь
4 знімати стружку


В як на шпилькахГ не брати близько до серця

Д накручувати хвоста

1 – А; 2 – Г; 3 – Б; 4 - Д

12 балів

Всього 23 бали

Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

2011/2012 н.р.

ІІІ етап

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

10 клас

ХVІ варіант

  • Завдання закритої форми

1. Укажіть правильну відповідь.

1.1. Новела «Камінний хрест» В.Стефаника – твір

А реалістичний

Б романтичний

В неоромантичний

Г імпресіоністичний

Д експресіоністичний

1.2. У драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» оспівано красу

А Поділля

Б Полісся

В Буковини

Г Слобожанщини

Д Галичини

1.3. І.Франко назвав повість І.Нечуя-Левицького «Кайдашева с ім’я»

А всеобіймаючим оком Правобережної України

Б найкращою оздобою українського письменства

В ареною людських пристрастей

Г широким та вільним розмахом думки

Д світлою незайманою квіткою народної поезії

1.4. Ознакою драматичного твору в новелі М.Коцюбинського «Intermezzo» є

А розповідь селянина про п’ять голодних діток

Б розгортання дії переважно в одному місці

В образ «тисяч чорних ротів»

Г перелік дійових осіб на початку твору

Д переживання ліричного героя

1.5. Вірш І.Франка «Чого являєшся мені у сні?..» Івана Франка написаний у формі

А монологу

Б діалогу

В сну

Г молитви

Д сповіді

1.6. Справжнє прізвище І.Карпенка-Карого

А Саксаганський

Б Тобілевич

В Барілотті

Г Карпенко

Д Садовський

6 балів

2. Укажіть правильні відповіді (правильних відповідей дві або більше).

2.1. І.Нечуй-Левицький є автором творів

А «Дві московки»

Б «Сватання на Гончарівці»

В «Микола Джеря»

Г «Княжна»

Д «Чорна рада»

2.2. Псевдоніми письменників названо в рядку

А Леся Українка

Б Панас Мирний

В І. Карпенко-Карий

Г Іван Франко

Д Ольга Кобилянська
5 балів

3. Установіть відповідність

3.1. між героями повісті «Тіні забутих предків» М.Коцюбинського та їх діями


1 Іван

2 Марічка

3 Палагна

4 ватагА видобуває у старий спосіб вогонь

Б постійно ворожить, зраджує близькій людині

В потопає в Черемоші

Г покидає рідне село й повертається через шість років

Д вважає свою дитину підкинутим бісеням

1 – Г; 2 – В; 3 –Б; 4 - А
3.2. між назвами творів Лесі Українки та цитатами з них

1

«Стояла я і слухала весну»

А

«Я тут, я завжди тут, я все з тобою»

2

«Contra spem spero»

Б

«Як я тебе згадаю, У грудях серце з туги, з жалю гине»

3

«Лісова пісня»

В

«Ну, як-таки, щоб воля – та пропала? Се ж так колись і вітер пропаде!»

4

«І все-таки до тебе думка лине»

Г

«Співала пісню дзвінку, голосну, То знов таємно-тихо шепотіла»Д

«Так! Я буду крізь сльози сміятись…»

1 – Г; 2 – Д; 3 – В; 4 - Б
3.3. між назвами творів І.Франка та жанрами

1 повість

А «Сойчине крило»

2 новела

Б «Украдене щастя»

3 драма

В «Мойсей»

4 поема

Г «Розвивайся ти, високий дубе»
Д «Перехресні стежки»

1 – Д; 2 – А; 3 – Б; 4 - В
12 балів

Всього 23 бали

Схожі:

Тема: Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні Мета: Удосконалювати
Внутрішньо предметні зв’язки: Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів, що мають будову безсполучникових складних...
Конспект уроку з української мови у 9 класі Розділові знаки у безсполучниковому...
Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів, що мають будову безсполучникових складних речень
«Розділові знаки між частинами складносурядного речення»
Навчальна – ознайомити учнів з особливостями інтонації та правилами розстановки розділових знаків між простими реченнями у складі...
Розділові знаки у складносурядному реченні Мета
Українець завжди брав із собою в далеку подорож пучечок чебрецю. Його гострий гарячий аромат нагадував про тепло рідної домівки,...
Узагальнення вивченого. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні
Мою, двокрапки, тире в безсполучникових складних реченнях; розвивати увагу, пам'ять, мислення, творчі вміння моделювати й конструювати...
Тема. Розділові знаки у складнопідрядному реченні. Мета
Мета. Узагальнити вивчене про складнопідрядне речення, удосконалювати вміння й навички учнів розпізнавати складнопідрядне речення...
Урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: підручник, таблиці. Хід...
Слово вчителя. На попередніх уроках ви опрацювали матеріал, який стосується теми «Складне речення». Сьогодні на уроці ми поглибимо...
МАТЕРІАЛИ ДО УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЙІЇ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ
Завдання № Знайдіть речення, у якому пропущений розділовий знак, запишіть, поставте правильно розділові знаки(2б.)
Урок №4 Тема. Розділові знаки між частинами складносурядного речення
Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів, крилатих висловів, що мають будову складних речень
Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка