РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЬМОВОГО МОВЛЕННЯ Для спеціальності 030507 “Переклад”


Скачати 107.12 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЬМОВОГО МОВЛЕННЯ Для спеціальності 030507 “Переклад”
Дата25.03.2013
Розмір107.12 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНА


Проректором по навчальній роботі

Євченко В.М.

1.07.2004р.

РОБОЧА ПРОГРАМА
ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЬМОВОГО МОВЛЕННЯДля спеціальності 7.030507 “Переклад”

Факультет гуманітарний

Кафедра іноземних мов та перекладу

Нормативні дані


Форма

навання

курс

семестр

Лекції

(год)

Практ.

(семінари,

год)

Всього годин

Самост.

робота

Залік

(сем.)

Іспит

(сем.)

Денна

4III
144


280

72III
IV136

68IV


Робоча програма складена викладачем Віговською Ларисою Анатоліївною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу 1 липня 2004року протокол № 22.

І. Розподіл навчальних годин.

1.2. Розподіл навчальних годин на рік.

Форма навчання

Семестр

Практичні заняття

Самостійна робота

Всього

годин

Залік

Іспит

Денна

3

144

72

216

-

5

Денна

4

136

68

204

-

5

1.2. Розподіл навчальних годин на тиждень

Семестр

Курс

Кількість годин

Усна практ.

практика

Дом. чит


3

2

8

6

2

4

2

8

6

2 1. Мета, завдання дисципліни, ТІ місце в навчальному процесі

2.1 Мета викладання дисципліни

- подальший розвиток вмінь та навичок усного та письмового мовлення з додержанням фонетичних, граматичних та стилістичних норм;

- подальше розширення словникового запасу студентів і інтенсивна активізація лексичних одиниць, накопичених на попередніх етапах навчання;

- розвиток навичок реферування і перекладу з англійської мови на українську і зворотного перекладу будь-яких текстів, крім текстів вузько-спеціального характеру;

-подальше тренування і корекція навичок вимови;
- розвиток дискусійних навичок і умінь;
- розвиток комунікативних навичок.

2.2 Завдання вивчення дисципліни

На 2 курсі

 • англійська мова використовується як засіб спілкування та розширення
  загального та філологічного світогляду;

 • продовжується закладання основ практичного володіння усною та письмовою
  мовою та її правильного фонетичного і граматичного оформлення;

 • використовуються тематично розроблені тексти, що забезпечують ускладнення
  лексико-граматичного матеріалу;

 • починається аналітична робота з групами синонімів та антонімів;

 • вивчаються окремі розділи словотворення і фразеології;

 • розпочинається робота з одномовним тематичним словником;

 • засвоюється близько 900-1200 лексичних одиниць, які відносяться до
  літературної та літературно-розмовної лексики, а також деякі лінгвістичні терміни.


2.3 Обсяг матеріалу, що вивчається на 2 курсі

2.3.1 Аудіювання

Студент другого курсу повинен розуміти зміст оригінального тексту середньої складності (звучання 3-4 хвилини, темп 200-250 складів за хвилину), який читається один раз незнайомим студенту голосом. Характер тексту - учбовий, стилістична забарвленість відсутня.

2.3.2 Мовлення

Переказ прочитаного чи прослуханого тексту (звучання 2-3 хвилин) чи 2-2,5 сторінки з однократного пред'явлення та викладання подій у тій самій логічній послідовності, виділяючи при цьому основну ідею. Бесіда протягом 5 хвилин на тему, пов'язану з пройденим матеріалом чи темами домашнього читання. Огляд сучасних подій (З хвилини)

2.3.3 Читання

Студент повинен вміти прочитати текст середньої складності обсягом в 700 друк.знаків, який містить 3-4 незнайомих слова, із швидкістю 200 складів за хвилину.

2.3.4. Письмо

Студент повинен вміти писати диктант в 1500 друк.знаків з трикратного пред'явлення (ознайомлююче, пофразове та контрольне); писати переказ оригінального тексту в 2400 друк, знаків, який містить до 10 незнайомих слів, після двократного пред'явлення; писати розгорнутий план-конспект прослуханого чи прочитаного тексту.

2.4 Перелік тем для розмовної практики

 1. Освіта, як основний фактор життєвого успіху.

 2. Охорона здоров'я. Проблеми страхової медицини. СПІД - чума 20-го сторіччя.

 3. Дозвілля, інтереси, хобі.

 4. Україна і світ. Входження України у світову співдружність.

 5. Найвизначніші спортивні події світу (Чемпіонати світу і континентів. Олімпійський рух:
  історія, розвиток).

 6. Країна, мова якої вивчається (географічне положення; рельєф; корисні копалини;
  загальний огляд промисловості та сільського господарства).

 7. Місто (столиці України та Великої Британії; рідне місто).

 8. їжа (традиційні національні кухні; проблеми раціонального харчування).

 9. Вибір професії.

 10. Подорожі.3. Практичні завдання

3. 1 . Unit 1 . - 24 акдемічні години

Text "Anna Meets her Class" by Miss Reed. Phonetic exercises. Speech patterns. Acquaintance with the text, translation.

Vocabulary notes-exercises. Grammar exercises. Conversation and discussion "Choosing a Career".

Streamline English (Intermediate), Unit 6 "Getting a job" - group work, dialogues, discussion, role-play.

Home Reading. H. Munro "Dusk", "Tobermory" - vocabulary exercises, group discussion, rendering.

3.2. Unit 2. - 24 академічні години

Text "A Day's Wait" by E.Hemingway. Phonetic exercises. Speech patterns. Acquaintance with the text, translation.

Vocabulary notes - exercises. Grammar exercises. Conversation and discussion "Illnesses and their Treatment".

Streamline English (Intermediate) Unit 65 "Going to the doctor's" - group work, dialogues, discussion, role-play.

Home Reading. S.Leacock "The Doctor and the Contraption". W.S.Williams "The Use of Force". R.Lardner "Old Folks Christmas" - vocabulary exercises, group discussion, rendering.

3.3. Unit 3. - 24 академічні години

Text "Introducing London". . Phonetic exercises. Speech patterns. Acquaintance with the text, translation.

Vocabulary notes - exercises. Grammar exercises. Conversation and discussion "City". Video-film "London: the Capital" - group work, dialogues, discussion, role-play.

Home Reading. J.Steinbeck "Molly Morgan". W.S.Maugham "Gigolo and Gigolette" - vocabulary exercises, group discussion, rendering.

3.4. Unit 4. - 24 академічні години

Text "How We Kept Mother's Day" by S.Leacock. Phonetic exercises. Speech patterns. Acquaintance with the text, translation.

Vocabulary notes - exercises. Grammar exercises. Conversation and discussion "Meals".

Streamline English (Intermediate) Unit 41 "Food for Thought", Unit 58 "Eating Out"- group work, dialogues, discussion, role-play.

Home Reading. D.H.Barber "Getting Known". G.Sheffield "A Sad Story". N.Balchin "At Dover" - vocabulary exercises, group discussion, rendering.

3.5. Unit 5. - 24 академічні години

Text "A Freshman's Experience" by J.Webster. Phonetic exercises. Speech patterns. Acquaintance with the text, translation.
Vocabulary notes - exercises. Grammar exercises. Conversation and discussion "Education".

Streamline English (Intermediate) Unit 43 "The Happiest Days of your Life?"-group work, dialogues, discussion, role-play.

Home Reading. C.P.Donnel "Recipe for Murder". W.S Maugham "Louise". J.Thurber "The Secret Life of Walter Mitty" - vocabulary exercises, group discussion, rendering.

3.6. Unit 6. – 22 академічні години

Text "A Friend in Need " by W.S.Maugham. Phonetic exercises. Speech patterns. Acquaintance with the text, translation.

Vocabulary notes - exercises. Grammar exercises. Conversation and discussion "Sports and Games".

Streamline English (Intermediate) Unit 73 "Keeping Fit"- group work, dialogues, discussion, role-play.

Home Reading. A.M.Burrage "The Waxwork". H.Munro "The Treasure Ship". W.S.Maugham "Jane" - vocabulary exercises, group discussion, rendering.

3.7. Unit 7. - 22 академічні години

Text "The British Isles" by C.E.Eckersley. Phonetic exercises. Speech patterns. Acquaintance with the text, translation.

Vocabulary notes - exercises. Grammar exercises. Conversation and discussion " Geography". Video-film "Some Glimpses of Britain" - group work, dialogues, discussion, role-play.

Home Reading. E.Caldwell "To the Chaparral". C. Aiken "Impulse". J.Thurber "The Remarkable Case of Mr.Bruhl" -vocabulary exercises, group discussion, rendering.

3.8. Unit 8. - 22 академічні години

Text ,,Seeing People Off" by M.Beerbohm. Phonetic exercises. Speech patterns. Acquaintance with the text, translation.

Vocabulary notes - exercises. Grammar exercises. Conversation and discussion "Travelling".

Streamline English (Intermediate) Unit 12,13,40 - group work, dialogues, discussion, role-play.

Home Reading. J.Finney "Of Missing People". H.Kuttner "Year Day" -vocabulary exercises, group discussion, rendering.

  1. ** Unit 9. – Самостійне опрацювання Topic "Entertainment". Text "Theatre".

4. Самостійна робота студентаВиди самостійної роботи

Орієнтована кількість

навчальних годин

4.1

Підготовка до практичних занять

60

4.2

Підготовка до контрольних робіт

10

4.3

Робота з комп’ютерними програмами

10

4.4

Робота з аудіо- відеоматеріалами

10

4.5

Позааудиторне читання

40

4.6

Опрацювання тем, що засвоюються самостійно

105. Екзаменаційні нормативи другого курсу

5.1. Письмові роботи Третій семестр

1. Творчий диктант (1500 друк.знаків) з проблемним питанням.

 1. Переклад рідною мовою нескладного оригінального тексту (700
  друк.знаків).

 2. Переклад іноземною мовою без словника 15 речень, які не містять
  незнайомих слів та конструкцій.

Четвертий семестр

 1. Переказ фабульного тексту (2500 друк.знаків).

 2. Переклад рідною мовою нескладного оригінального тексту (700
  друк.знаків).

 3. Переклад іноземною мовою 20 речень, які не містять незнайомих
  слів та конструкцій.

5.2. Усний екзамен


Третій семестр

 1. Читання, переклад (без словника), переказ та лексико-граматичний
  аналіз оригінального тексту обсягом 2-2,5 сторінки.

 2. Переклад іноземною мовою 10 речень, що містять засвоєний лексіко-
  граматичний матеріал.
 1. Повідомлення та бесіда по даній темі.

 2. Трихвилинний огляд сучасних подій.

Четвертий семестр

 1. Читання, переклад (без словника), переказ та лексико-граматичний
  аналіз оригінального тексту обсягом 2-2,5 сторінки.

 2. Переклад іноземною мовою 10 речень, що містять засвоєний лексіко-
  граматичний матеріал.

 3. Повідомлення та бесіда по даній темі.

 4. Реферування іноземного суспільно-політичного тексту обсягом 750
  друк.знаків.

5.3. Критерії оцінки знань студентів

„Відмінно" - студент грамотно, в повному обсязі, без помилок виконує екзаменаційні письмові роботи, перекладає текст, додержуючись змісту та форми, передає зміст адекватними засобами рідної мови, вільно переказує текст і відповідає на всі запитання, вживаючи при цьому вивчену активну лексику.

„Добре" - студент грамотно, в повному обсязі виконує екзаменаційні письмові роботи, правильно вибирає прийоми перекладу тексту, адекватно переказує текст і відповідає на всі запитання, але мають місце незначні неточності та погрішності, які не вплинули на переклад чи переказ.

“Задовільно” – завдання екзаменаційного білету виконані, але є помилки чи погрішності, які вплинули на зміствідповіді.

“Незадовільно” – завдання виконано не в повному обсязі, мають місце істотні помилки, які вплинули на виконання завдання і пов’язані з порушенням змісту при перекладі і переказі, допущено багато граматичних помилок при виконанні екзаменаційних робіт.

6. Навчально-методичні матеріали

6.1 Основна та додаткова література

1. Аракин В. Д. Практический курс английского М., „Валдос” 20

языка. 2 курс. 1998 при

м
2. L.S.Golovchins Oral Practice in Modern English Foreign Languages 20

kaya Publishing House,

Moscow, 1963
3. S.V.Shevtsova Modern Reading Международные 4

(with exercises) отношения,

Москва, 1972.
4. МУ для аудирования и развития ПГТУ, 1998. 30

навыков устной речи по теме

«Образование»
5. B.Hartley Streamline English Oxford University

P.Viney Press, 1997
6. L.G.Alexander Make your point Longman, 1975 20

M.C.Vinsent
7. Handshake: a course in Oxford University 20

communication Press, 1997
8. Навчально-методична розробка ПДТУ, 1998 20

на основі текстів країнознавчого

характеру

6.2. Перелік навчальних та інших посібників та технічних засобів
6.2.1. Відеокасети. Навчальні відео курси:
Headway Intermediate – відео курс, 12 уроків з коментарем

Headway Pre-Intermediate – відео курс, 12 уроків з коментарем
6.2.2. Аудіокасети. Навчальні аудіокасети.
Headway Intermediate – аудіокурс, 3 касети з коментарем

Лондонський лінгафонний курс – 2 аудіокасети з коментарем
6.2.3. Словники


 1. Большой англо-русский словарь под ред. И.Р.Гальперина, М., Русский язык, 1987.

 2. English Thesaurus. New Lanark, Scotland, 1997.

 3. Essential activator. British National Corpus, Longman, 1998.

 4. Oxford Advanced Learners Dictionary. Oxford University Press, 1999.

 5. Oxford Wordpower. Oxford University Press, 1999.

 6. Oxford Dictionary of English Idioms. Oxford University Press, 1999.

 7. Oxford Picture Power Dictionary. Oxford University Press, 1999.

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЬМОВОГО МОВЛЕННЯ
Робоча програма складена викладачем Аріхбаєвою Іриною Георгієвною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу...
ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Навчальний посібник з практики усного...
Практичний курс англійської мови (англійською та українською мовами). Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення...
РОБОЧА ПРОГРАМА ПОРІВНЯЛЬНА ГРАМАТИКА Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена ст викладачем Євтушенко Наталею Іванівною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу...
РОБОЧА ПРОГРАМА ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена ст викладачем Милащенко Жанною Миколаївною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу...
РОБОЧА ПРОГРАМА ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА) Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена ст викладачем Милащенко Жанною Миколаївною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу...
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена Доц. Жарковою Євгєнією Михайлівною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу 1 липня...
РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИЧНА ФОНЕТИКА Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена ст викладачем Сорокіною Маріанною Євгенівною та ст викладачем Віговською Ларисою Анатоліївною та затверджена...
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни Практика перекладу з основної іноземної...
З дисципліни Практика перекладу з основної іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу “ 1 ” липня 2004р. Протокол №22
Практика усного та письмового мовлення ст викладач Богатирьова О.Є
Відтворення семантико-стилістичних функцій реалій у перекладі- кардинальне питання в перекладознавстві. Чимало дослідників розглядало...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка