РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЬМОВОГО МОВЛЕННЯ


Скачати 96.07 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЬМОВОГО МОВЛЕННЯ
Дата23.09.2013
Розмір96.07 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНА


Проректором по навчальній роботі

Євченко В.М.

1.07.2004р.

РОБОЧА ПРОГРАМА
ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЬМОВОГО


МОВЛЕННЯ


Для спеціальності 7.030507 “Переклад”
Факультет гуманітарний

Кафедра іноземних мов та перекладу

Нормативні дані


Форма

навання

курс

семестр

Лекції

(год)

Практ.

(семінари,

год)

Всього годин

Самост.

робота

Залік

(сем.)

Іспит

(сем.)

Денна


I

I


-

144

216

72I

II


-

136

204

68II


Робоча програма складена викладачем Аріхбаєвою Іриною Георгієвною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу 1 липня 2004року протокол № 22.
1. Розподіл навчальних годин на рік.

Форма навчання

Семестр

Практичні завдання

Самостійна робота

Всього годин

Залік (семестр)

Іспит

(семестр)

денна

1

144

60

204
іспит

2

136

84

220

залік
2. Мета, завдання дисципліни, ії місце в навчальному процесі.

2.1 Мета викладання дисципліни.

Завдання практичного курсу з іноземної мови є навчити вільно й правильно, з додержанням фонетичних, граматичних та стилістичних норм та на основі засвоєння широкого словникового запасу говорити й писати англійською мовою, розуміти мовлення на слух, перекладати і реферувати письмово та усно з іноземної мови на рідну будь-які тексти, крім текстів вузько-спеціального характеру, прищепити навички перекладу з рідної мови на іноземну, навчити майбутніх спеціаластів застосовувати на практиці знання з теоретичних курсів сучасної англійської мови.

2.2 Задачі вивчення дисципліни.

На 1 курсі закладаються основи практичного володіння усною та письмовою мовою та ії правильного фонетичного (орфографичного) та граматичного оформлення. На 1 курсі робота над практичним курсом англійської мови ведеться з підручниками та навчальними посібниками. Для позааудиторного читання використовуються оригінальні художні твори відповідної складності.

2.3 Обсяг матеріалу, що вивчається на 1 курсі.

2.3.1 Лексика.

На 1 курсі студенти мають засвоїти 1200 лексичних одиниць активно ( як для читання і аудіювання так і для мовлення і письма) і 600-700 лексичних одиниць пасивно. Словарний мінімум охоплює найбільш вживану лексику побутової та "суспільно-політичної" тематики. Поступово в мовну практику вводяться фразеологізми, особові іменники та географічні назви. Позалекційне читання сприяє закріпленню лексико-граматичного матеріалу, а також стимулює розвиток навичок усного та письмового мовлення. Навчальний матеріал розподіляється за тематичним принципом. Тематика побутової сфери передбачає використання рольової гри.


2.3.2 Приблизна тематика для розмовної практики.

 1. Традиції, звичаї та свята в Україні та англомовних країнах.

 2. Людина та її оточення (побут, зовнішній вигляд, мода і стиль, характер та
  спілкування, настрій та звички).

 3. Здоровий спосіб життя (Дозвілля).

 4. їжа: національні кухні, стандартизація дієт, проблеми вегетаріанства.

 5. Магазини: торгові центри, супермаркети, "ланцюгові" магазини, бутіки, базари.

 6. Сучасний дім.

 7. Природа. Природні явища. Клімат, погода.

 8. Університет. Життя студентів.

 9. Міжнародні організації світу: ООН, ЮНЕСКО, Рада Європи, Євро-парламент,
  НАТО...)

2.3.3 Вимоги по закінченні першого курсу.

Аудіювання.

Студент першого курсу повинен розуміти зміст нескладного оригінального тексту, який читається один раз незнайомому студенту голосом (час звучання - 2 хвилини, темп 200-250 складів за хвилину, кількість незнайомих слів 3-4). Характер матеріалу - учбовий, стилістична забарвленість відсутня.

Мовлення.

Студент першого курсу повинен вміти:

 • переказати прочитаними оригінальний текст -- обсягом півтори -- дві сторінки,
  який містить 6-8 незнайомих слів, передати факти в тій самій логічній
  послідовності;

 • переказати основні події чи факти прослуханого один раз тексту, який містить 3-4
  незнайомих слова(час звучання тексту -2хв.);

 • вести бесіду протягом 3 хвилин на тему, яка пов'язана з пройденим матеріалом чи
  темами домашнього читання;

 • зробити повідомлення, пов'язане з пройденим матеріалом чи темами домашнього
  читання.


Читання.

Студент першого курсу повинен вміти прочитати нескладний оригінальний текст обсягом 700 друк, знаків, який містить невелику кількість незнайомих слів, із швидкістю 200 складів за хвилину.

Письмо.

Студент першого курсу повинен вміти:

- писати диктант обсягом 1000-1500 друк. Знаків з трикратного пред'явлення
(ознайомлююче, пофразове та контрольне читання);

писати переказ оригінального тексту обсягом 2400 друк, зн .. який містить 4-5 незнайомих слів, з двократного усного пред'явлення;

писати план прослуханого чи прочитаного тексту.

Переклад ( як непрофесійне вміння).

Студент першого курсу повинен вміти:

перекласти з іноземної мови рідною мовою текст обсягом 700 друк, знаків, який не містить незнайомі слова. Основна мета - перевірка розуміння іноземного тексту; перекласти з рідної мови іноземні речення, які не містять незнайомі слова та конструкції, з метою перевірки знання активної лексики та граматичних моделей (10 -15 речень).

2.3.4 Екзаменаційні нормативи першого курсу.

Письмові роботи.

Перший семестр.

Диктант (1000 -1500 друк.зн.).

Переклад рідною мовою нескладного оригінального тексту ( 500 друк.зн.) Переклад іноземною мовою без словника 10 речень, які не містять незнайомі слова та конструкції.

Другий семестр.

 1. Диктант (1000 -1500 друк.зн).

 2. Переклад нескладного оригінального тексту рідною мовою (700 друк.зн.)

 3. Переклад іноземною мовою без словника 15 речень, які не містять незнайомі
  слова та конструкції.

Усний екзамен.

Перший семестр.

 1. Читання та переклад без словника оригінального композиційне завершеного
  тексту обсягом 1- 1,5 сторінки (3000-3500 друк.зн.). Переказ тексту за планом,
  складеним в формі питань.

 2. Переклад іноземною мовою 10 речень, що містять засвоєний лексіко-
  граматичний матеріал.

 3. Трихвилинне повідомлення та бесіда на пройдену тему.

Другий семестр.

 1. Читання та переклад без словника оригінального композиційне завершеного
  тексту обсягом 1-1,5 сторінки. Детальний переказ тексту.

 2. Переклад іноземною мовою 10 речень, що містять засвоєний лексіко-граматичний
  матеріал.

 3. Трихвилинне повідомлення та бесіда на пройдену тему.

2.3.5 Критерії оцінки знань студентів.

" Відмінно" студент, грамотно, в повному обсязі без помилок виконує лексико- граматичний тест, перекладає текст, додержуючись змісту та форми, передає зміст адекватними засобами рідної мови, вільно переказує текст і відповідає на всі запитання з домашнього читання, вживаючи при цьому вивчену активну лексику.

"Добре "- студент грамотно в повному обсязі виконує лексико-граматичний тест, правильно вибирає прийоми перекладу тексту, адекватно переказує текст і відповідає на всі запитання з домашнього читання, але мають місце незначні неточності та погрішності які не вплинули на переклад чи переказ. "Задовільно" -завдання екзаменаційного білету виконані, але є помилки чи погрішності, які вплинули на зміст відповіді.

"Незадовільно" - завдання виконано не в повному обсязі, мають місце істотні помилки, які вплинули на виконання завдання і пов'язані з порушенням змісту при перекладі і переказі, допущено багато граматичних помилок при виконанні лексико-граматичного тексту.
Lesson 5-4 hours

Text "A Visit". Phonetic exercises. Speech Patterns. Acquaintance with the text, translation.

Vocabulary Notes - exercises. Grammar exercises. Composition "About Myself.

Home Reading. James Thurber "The Peacelike Mongoose". Vocabulary exercises, rendering, group discussion.

Lesson 6-4 hours

Text "Betty Smith". Phonetic exercises. Speech Patterns. Acquaintance with the text, translation. Vocabulary Notes - exercises. Grammar exercises. Home Reading. James Thurber "The Tiger Who Would Be King". Vocabulary exercises, rendering, group discussion.

Lesson 7-16 hours

Text I "Doctor Standford's Family". Phonetic exercises. Speech Patterns. Acquaintance with the text, translation. Vocabulary Notes - exercises. Grammar exercises. Text II "About Benny's Cousins". Role-play, reviews. Home Reading. James Thurber "The Fox and the Crow". Vocabulary exercises, rendering, group discussion.

Lesson 8-16 hours

Text "Our English Lesson". Phonetic exercises. Speech Patterns.

Acquaintance with the text, translation.

Vocabulary Notes - exercises. Grammar exercises.

Home Reading. W. Somerset Maugham "The Ant and the Grasshopper".

Vocabulary exercises, rendering, group discussion.

Lesson 9-18 hours

Text "Doctor Sandford's House". Phonetic exercises. Speech Patterns.

Acquaintance with the text, translation.

Vocabulary Notes - exercises. Grammar exercises.

Composition "My Flat", "My Friend's House".

Home Reading. W. Somerset Maugham "The Ant and the Grasshopper".

Vocabulary exercises, rendering, group discussion (continuation)
Lesson 10 - 18 hours

Text "Mr. White Comes Again". Phonetic exercises. Speech Patterns.

Acquaintance with the text, translation.

Vocabulary Notes - exercises. Grammar exercises.

Composition "The Newspaper I Read".

Home Reading. Graham Greene "I Spy".

Vocabulary exercises, rendering, group discussion.

Lesson 11-20 hours

Text "Dialogue". Phonetic exercises. Speech Patterns. Acquaintance with the text, translation. Role-play, reviews. Vocabulary Notes - exercises. Grammar exercises. Composition "At the Map of Ukraine".

Home Reading. William Saroyan "The Filipino and the Drunkard". Vocabulary exercises, rendering, group discussion.

Lesson 12 - 20 hours

Text I "Meals". Phonetic exercises. Speech Patterns.

Acquaintance with the text, translation. Role-play, reviews.

Text II "In the Canteen". Speech Patterns.

Acquaintance with the text, translation. Role-play, reviews.

Vocabulary Notes - exercises. Grammar exercises.

Home Reading. William Saroyan "The Filipino and the Drunkard".

Vocabulary exercises, rendering, group discussion (continuation).

Lesson 13 - 20 hours

Text I "A Student's Day. Phonetic exercises. Speech Patterns.

Acquaintance with the text, translation.

Text II "Dialogue". Speech Patterns.

Acquaintance with the text, translation. Role-play, reviews.

Vocabulary Notes - exercises. Grammar exercises.

Home Reading. Stefan Heym "Bridge".

Vocabulary exercises, rendering, group discussion.
Lesson 14 - 20 hours

Text I "Our University". Phonetic exercises. Speech Patterns.

Acquaintance with the text, translation.

Text II "A Telephone Call". Speech Patterns.

Acquaintance with the text, translation. Role-play, reviews.

Vocabulary Notes - exercises. Grammar exercises.

Composition "The Party".

Home Reading. Stefan Heym "Bridge".

Vocabulary exercises, rendering, group discussion (continuation).

Lesson 15 - 22 hours

Text I "Seasons and Weather". Phonetic exercises. Speech Patterns.

Acquaintance with the text, translation.

Text II "Weather Talk". Speech Patterns.

Acquaintance with the text. Role-play, reviews.

Vocabulary Notes - exercises. Grammar exercises.

Composition "Planning a Week-End".

Home Reading. Erskine Caldwell "Man and Woman".

Vocabulary exercises, rendering, group discussion".

Lesson 16 - 22 hours

Text I "Under the High Trees". Phonetic exercises. Speech Patterns.

Acquaintance with the text, translation.

Text II "At the Seaside". Speech Patterns.

Acquaintance with the text, translation. Role-play, reviews.

Vocabulary Notes — exercises. Grammar exercises.

Home Reading. Erskine Caldwell "Man and Woman".

Vocabulary exercises, rendering, group discussion (continuation).

Lesson 17 - 22 hours

Text II "A Visit to Moscow". Phonetic exercises. Speech Patterns.

Acquaintance with the text, translation.

Text II "Conversation". Speech Patterns.

Acquaintance with the text, translation. Role-play, reviews.

Vocabulary Notes - exercises. Grammar exercises.

Composition "My Visit to Kiev".

Home Reading. Lord Dunsany "The Pearly Beach".

Vocabulary exercises, rendering, group discussion.

Lesson 18 - 22 hours

Text I "Carrie Goes to a Department Store". Phonetic exercises. Speech

Patterns.

Acquaintance with the text, translation.

Text II "Shopping". Speech Patterns.

Acquaintance with the text, translation. Role-play, reviews.

Vocabulary Notes - exercises. Grammar exercises.

Composition "On Shopping".

Home Reading. Lord Dunsany "The Pearly Beach".

Vocabulary exercises, rendering, group discussion (continuation).

Lesson 19 - 22 hours

Text I "Jean's First Visit to the Theatre". Phonetic exercises. Speech

Patterns.

Acquaintance with the text, translation.

Text II "A Telephone Conversation". Speech Patterns.

Acquaintance with the text, translation. Role-play, reviews.

Vocabulary Notes - exercises. Grammar exercises.

Composition "About Theatre".

Home Reading. Nickolas Monsarrat "The Dinner Party".

Vocabulary exercises, rendering, group discussion.

Lesson 20 - 22 hours

Text I "Home". Phonetic exercises. Speech Patterns.

Acquaintance with the text, translation.

Text II "Dialogue". Speech Patterns.

Acquaintance with the text, translation. Role-play, reviews.

Vocabulary Notes - exercises. Grammar exercises.

Home Reading. Nickolas Monsarrat "The Dinner Party".

Vocabulary exercises, rendering, group discussion (continuation).

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЬМОВОГО МОВЛЕННЯ Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена викладачем Віговською Ларисою Анатоліївною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу...
Практика усного та письмового мовлення ст викладач Богатирьова О.Є
Відтворення семантико-стилістичних функцій реалій у перекладі- кардинальне питання в перекладознавстві. Чимало дослідників розглядало...
ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Навчальний посібник з практики усного...
Практичний курс англійської мови (англійською та українською мовами). Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення...
Матеріали до іспиту з ПРАКTИКИ УСНОГО та ПИСЬМОВОГО МОВЛЕННЯ
Статті готуються за семестровою тематикою з періодичних видaнь України ( в тому числі –електронних видань) за поточний рік. Обсяг...
Маріуполь 2005
Навчально-методична розробка з розвитку вмінь та навичок усного та письмового мовлення за темою“TYPES OF QUESTIONS” (для самостійної...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Змістовний модуль Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13
Методичні рекомендації щодо збагачення усного мовлення учнів
Сформоване мовлення позитивно характеризує будь-яку людину незалежно від її професії-учителя, лікаря, інженера, політичного діяча,...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни Практика перекладу з основної іноземної...
З дисципліни Практика перекладу з основної іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну
РОБОЧА ПРОГРАМА
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка