1. Вступ до соціології Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології


Назва1. Вступ до соціології Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології
Сторінка7/7
Дата17.03.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5   6   7
Социология: Курс лекций для студентов несоциологи- ческих факультетов. – Харьков: НУА, 2006. – 140 с. 

 • Русскін В. В. Соціологія особистості: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – Миколаїв, 2006. – 124 с.

 • Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посібник. – Вид. 2-ге – К.: Атіка, 2007. – 480 с.

 • Соціологічна енциклопедія / Ред. кол.: Астахова В.І., Бакіров В.С., Городяненко В.Г. (уклад.) та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 456 с. 

 • Соціологічна теорія: традиції та сучасність : курс лекцій. За ред. Ручки А.О. – К.: Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2007. – 364 с.

 • Соціологія: навч. посіб. / За редакцією Макєєва С.О. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 566 с.

 • Соціологія: підручник. За ред. Городяненко В.Г. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: Академія, 2008. – 544 с.

 • Соціологія: підручник / За ред. Пічі В.М – 4-те вид., випр. – Л. : Магнолія 2006, 2007. – 278 с.

 • Соціологія: Підручник для вищої школи. – 5. вид., перероб. і доп. – Х.: Видавничий будинок "Фактор", 2006. – 767 с.

 • Соціологія : Словник термінів і понять. / За ред. Біленького Є.А. і Козловця М.А.– К.: Кондор, 2006. – 372 с. 

 • Соціологія XIX - початку XХ століття: хрестоматія. / За ред. Городяненка В.Г. – Д.: Видавництво Дніпропетровського національного ун-ту, 2008. – 628 с.

 • Социология: история и современность : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. / За ред.. Волкова А.Г. – Изд. 2-е. – Ростов -на-Дону: Феникс, 2007. – 672 с.

 • Танчин І.З. Соціологія : навчальний посібник. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2008. – 351 с. 

 • Шарков Ф.И. Социология: теория и методы : учебник. – М. : Экзамен, 2007. – 480 с.

 • Черниш Н.Й. Соціологія: підруч. за рейтингово-модульною системою навч.. – 5-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2009. – 468с.

 • Хоронжий А.Г. Соціологія релігії: курс лекцій: навч. посібник. – Л.: Магнолія 2006, 2007. –170 с.

 • Юрій М.Ф. Соціологія культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 302 с.   1 Шкала розроблена на основі чинної в Україні 4-ри бальної шкали оцінювання знань студентів («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») — відповідно до «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого Наказом МОН України №161 від 02.06.1993 п. 3.12.2.3.

 • 1   2   3   4   5   6   7

  Схожі:

  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З СОЦІОЛОГІЇ Тематичний план
  Соціологія як наука, об`єкт, предмет, функції, місце та роль в системі суспільствознавчих дисциплін
  Визначить предмет та об’єкт соціології як науки
  Назвіть і розкрийте основні категорії соціології як науки, що описують предмет соціології
  Закони і категорії соціології Структура і функції соціології як науки
  Намагання пізнати, осмислити суспільство, реалізувати своє ставлення до нього супроводжувало людство на всіх етапах його історії....
  ПРАКТИКУМ З СОЦІОЛОГІЇ для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
  Соціологія в розумінні Конта ототожнювалася із суспільствознавством у цілому. На сучасному етапі за соціологією закріпилося специфічне...
  1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА
  ...
  Анкета як основний інструмент опитування. Типи запитань в анкеті
  Об’єкт і предмет соціології. Структура соціологічного знання та його особливість
  1. Об’єкт та предмет соціології громадської думки Сучасний стан досліджень...
  У науковій літературі підкреслюється, що соціологічний підхід до вивчення громадської думки має базуватися як на розумінні її структурного...
  1. Поняття, предмет, методи та система кримі­нології
  ...
  13. Педагогіка як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «педагогіка»,...
  Предмет і об’єкт педагогіки. Основні етапи розвитку педагогіки і освіти. Категорії педагогіки (виховання, освіта, навчання, розвиток)....
  Тема МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА
  Вступ в макроекономіку. Макроекономіка як галузь економічної науки. Предмет курсу "Макроекономіка". Об'єкт макроекономічної теорії....
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Портал навчання


  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
  звернутися до адміністрації
  bibl.com.ua
  Головна сторінка