МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З СОЦІОЛОГІЇ Тематичний план


Скачати 63.74 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З СОЦІОЛОГІЇ Тематичний план
Дата19.04.2013
Розмір63.74 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З СОЦІОЛОГІЇ

Тематичний план

 1. Соціологія як наука, об`єкт, предмет, функції, місце та роль в системі суспільствознавчих дисциплін.

 2. Історія розвитку соціології (протосоціологія, класичний етап розвитку та новітня соціологія).

 3. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та її основні елементи.

 4. Соціальні інститути та їх роль у житті суспільства, їх функції.

 5. Особистість і суспільство: шляхи взаємодії.

 6. Галузі соціології:

 7. Програма та методика соціологічного дослідження.

 8. Методи соціологічного дослідження.

Зміст програми за темами.

Тема 1.Місце і роль соціології в системі гуманітарних наук.

План

Специфіка соціологічного знання, предмет соціології.

Структура і функції соціології.

Тема 2 Історія розвитку соціології (різні етапи)

План.

Протосоціологічна думка та соціально-філософські передумови формування соціології.

Становлення соціології як науки.

Російська соціологічна думка.

Українська соціологічна думка ( сучасний етап)

Тема 3. Соціальні структури. Соціальні спільноти і групи.

План.

Види и структура соціальних спільнот та груп.

Групова поведінка та поведінка особистості в групі.

Конформізм (підкорення групі).

Тема 4. Соціальні інститути їх роль в суспільстві.

План.

Структура, фукнкції, дисфункції соціальних інститутів.

Соціальний інститут політики.

Соціальний інститут економіки.

Соціальний інститут освіти та науки.

Тема 5. Особистість в соціології

План.

Людина як об`єкт та предмет соціології.

Системні визначення людини: індивід, індивідуальність, особистість.

Соціологічний підхід до розуміння особистості: статуси та ролі.

Тема 6. Соціалізація як процес становлення та розвитку особи.

План.

Поняття соціалізації та сутність цього процесу.

Соціалізованість як необхідна характеристика розвитку особистості.

Недоліки соціалізації.

Тема 7. Культура як основа життєдіяльності суспільства

План.

Поняття культури, визначення.

Компоненти культури.

Субкультура та контркультура.

Тема8. Програма соціологічного дослідження.

План.

Методологічний розділ програми.

Процедурний розділ програми

Тема9. Характеристика основних методів соціологічного дослідження.

План.

Анкетування як метод соціологічного дослідження.

Інтерв`ю як метод соціологічного дослідження.

Аналіз документів метод соціологічного дослідження.

Теми для самостійної роботи студентів.

Взаємозв`язок соціології з іншими науками.

Розвиток соціології в Україні в 19 –сер. 20ст.

Поняття девіації. Її форми та види, фактори, що сприяють формуванню девіантної поведінки.

Характеристика соціального інституту сім`ї.

Поняття соціальної стратифікації та мобільності: бідність та нерівність.

Соціальний контроль.

Типологія суспільств.

Цивілізація як етап розвитку суспільства.

Галузеві соціології: соціологія політики, економіки, релігії.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУРСУ:

Соціологія, галузі соціології, методи соціології, суспільство, особистість, соціальна структура, стратифікація, мобільність, соціальні статуси, соціальні ролі, соціальний інститут, соціалізація, культура, контркультура, субкультура, девіація, соціальні норми, конформізм, галузеві соціології.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ІСПИТУ.

Допуском до іспиту є складання тестових завдань у кількості 15 шт. з вариантами відповідей за любою обраною студентом темою. Ці завдання оформляються в учнівському зошиті і подаються на кафедру в якості контрольної роботи.

Семінарські заняття є найважливішою формою навчання студентів. Студент повинен бути готовий до відповіді на будь-яке питання семінарського заняття, але при цьому доцільно визначити одне з них як предмет свого спеціального виступу, з найбільш глибоким, грунтовним вивченням матеріалу.

На семінарському занятті часто практикуються спеціальні виступи студенті у вигляді докладів, реферативних повідомлень, які повинні бути оформлені відповідно до вимог і традицій вищої школи.

На другому семінарському занятті проводиться контрольна робота у вигляді тестування за основними питаннями програми вивчення дисципліни.

Питання на семінар №1.

 1. Соціологія як наука її об'єкт і предмет. Основні функції соціології в суспільстві.

 2. Суспільство та соціальна структура суспільства:соціальні групи, соціальні спільноти.

 3. Індивід, індивідуальність в соціології: соціальні статуси та ролі у суспільстві.

 4. Соціалізація особистості.

 5. Соціальні інститути: інститут політики, культури, економіки і т.д. їх функції та дисфункції.

 6. Характеристика емпіричних методів соціології: анкетування, інтерв’ю, аналіз документів, спостереження.

Питання на семінар №2

 1. Характеристика основних галузей соціології: соціологія політики.

 2. Соціологія культури як галузь соціології.

 3. Економічна соціологія як галузь соціології.

 4. Соціальний контроль та девіація у суспільстві.

 5. Програма соціологічного дослідження.

Питання для іспиту.

 1. Соціологія як наука, її об'єкт і предмет. Основні функції соціології в суспільстві.

 2. Співвідношення соціології з іншими науками про суспільство.

 3. Загальна історія розвитку соціології.

 4. Російська соціологічна думка.

 5. Українська соціологічна думка.

 6. Соціологія політики.

 7. Соціологія економіки.

 8. Соціологія культури.

 9. Соціальна стратифікація та її роль у відтворенні елементів суспільства.

 10. Соціальні групи, їх сутність і типологія.

 11. Соціальна структура суспільства та її елементи.

 12. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи.

 13. Соціальна мобільність, її типи, причини і значення в житті.

 14. Суспільство як соціальна система та її структурні елементи.

 15. Культура як синтез матеріального і духовного в житті суспільства.

 16. Основні типи соціальних спільностей.

 17. Сутність соціальних інститутів та їхнє значення у системі суспільних відносин.

 18. Соціологічне дослідження, його сутність і типологія.

 19. Поняття особистості. Основні соціологічні теорії особистості.

 20. Програма соціологічного дослідження та її структура.

 21. Взаємозв'язок особистості та суспільства.

 22. Соціологічне спостереження, його види та особливості проведення.

 23. Загальна характеристика методу анкетного опитування.

 24. Метод інтерв'ю, його основні форми та особливості взаємодії між інтерв'юером та респондентом.

 25. Соціологічне опитування, його види та особливості.

 26. Основні методи збирання соціологічної інформації.

 27. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження.

 28. Види соціологічних досліджень.

Схожі:

1. Вступ. (Методичні вказівки) Тематичний план
Розуміти необхідність розв’язування ситуативних задач. Розуміти роль дисципліни в інформаційних технологіях та системі зв’язку. Засвоїти...
2. Методичні вказівки до розв’язування задачі
Методичні вказівки обговорені і схвалені на засіданні кафедри радіотехнологій, протокол №5 від “ 27 ” січня 2005 р
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Гурченков О. П., Терьошкіна Н.Є., Єфімова Г. В. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт на здобуття кваліфікаційного рівня...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальності 03050401 – «Економіка...
ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Програма та методичні вказівки до виконання дипломного проекту спеціаліста за фахом “Розробка родовищ корисних копалин” (спеціалізація...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки розроблені к е н., доц. Педько Іриною Анатоліївною – доцентом, Жусь Оксаною Миколаївною і Чекулаєвою Оленою Дмитрівною...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки до дипломного проектування спеціаліста за спеціальністю 05010301 – „Програмне забезпечення систем”, 05010302 –...
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи навчальної дисципліни „Податкова система” обговорено та схвалено на засіданні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка