Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів


НазваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка7/7
Дата18.04.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


навчальних досягнень учнів 10-11 класів

за профілем трудового навчання

«основи дизайну»

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень
І рівень - початковий

Характеристика рівня: учень з допомогою вчителя трудового навчання (майстра виробничого навчання, наставника виробничої практики, інструктора) відтворює на рівні розпізнання окремі елементи (фрагменти) навчального матеріалу, окремі компоненти професійних знань та не усвідомлено виконує окремі частини практичних завдань (лабораторні, лабораторно-практичні, практичні, контрольні, підсумкові). Допускає суттєві помилки під час перевірки теоретичних знань, в організації робочого місця, планування проектувальних дій, в прийомах праці та технологічних операціях макетування, моделювання, у виконанні практичних завдань.

Результат виконаної роботи не відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики з професії дизайнер певного ступеня професійної підготовки та діючим якісними і кількісним показникам на даний період навчання (норми виробітку, часу, витрат матеріалу тощо).

1

Учень з допомогою вчителя трудового навчання (майстра виробничого навчання) відтворює на рівні розпізнання окремі елементи навчального матеріалу, професійних знань та з постійною допомогою вчителя трудового навчання (майстра виробничого навчання) виконує лише елементи навчально-проектного або контрольного завдання. Під час перевірки теоретичних знань і виконанні практичних завдань допускає суттєві помилки в організації робочого місця, плануванні проектувальних дій, в прийомах праці та технологічних операціях макетування, моделювання.

Результат виконаної роботи повністю не відповідає діючим якісним і кількісним показникам. Учень потребує постійної допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці.

2

Учень з допомогою вчителя трудового навчання (майстра виробничого навчання) відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти навчального матеріалу, професійних знань та не усвідомлено виконує окремі фрагменти практичних завдань. Під час перевірки теоретичних знань і виконанні практичних завдань допускає суттєві помилки в організації робочого місця, плануванні проектувальних дій, в прийомах праці та технологічних операціях макетування, моделювання.

Результат виконаної роботи істотно не відповідає діючим якісним і кількісним показникам. Учень потребує постійної допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці.

3

Учень самостійно безсистемно на рівні розпізнання відтворює окремі компоненти навчального матеріалу, професійних знань. З допомогою вчителя трудового навчання (майстра виробничого навчання) планує проектувальні дії та виконує частину навчальних проектних, контрольних, практичних завдань. Під час перевірки теоретичних знань і виконанні практичних завдань допускає значну кількість помилок в організації робочого місця, в прийомах праці та технологічних операціях макетування моделювання, які самостійно виправити не може.

Результат роботи не відповідає діючим якісним та кількісним показникам нижчого кваліфікаційного рівня. Учень потребує допомоги і контролю в дотримані правил безпеки праці.
II рівень – середній

Характеристика рівня: учень на рівні запам'ятовування, без достатнього усвідомлення відтворює навчальний матеріал з частковою допомогою. Не достатньо обґрунтовано аналізує і порівнює інформацію. Не усвідомлено користується дизайнерською технічною, конструкторською, технологічною документацією. Під час перевірки теоретичних знань допускає помилки, які самостійно усунути не може. З частковою допомогою вчителя трудового навчання (майстра виробничого навчання), однокласника організовує робоче місце, планує проектувальні дії та виконує навчально-проектні, практичні, контрольні завдання в неповному обсязі. Під час виконання практичної роботи у відповідності з дизайнерською документацією допускає помилки, які самостійно усунути не може.

Результат виконаної роботи відповідає рівню кваліфікації на ступінь нижче обумовленого кваліфікаційною характеристикою професії. дизайнера певного ступеню професійної підготовки та діючим якісним і кількісним показникам на даний період навчання (норми виробітки, часу, витрат матеріалу тощо).

4

Учень без достатнього усвідомлення на рівні запам'ятовування відтворює компоненти професійних знань, навчальний матеріал. Виявляє окремі значні труднощі під час аналізу та порівняння. Недостатньо усвідомлено користується дизайнерською технічною та конструкторською, технологічною документацією. Під час перевірки теоретичних знань допускає значну кількість помилок; які самостійно виправити не може. Недостатньо вправно виконує основні прийоми і технологічні операції макетування, моделювання. Не може пояснити зміст проектного процесу та прийоми самоконтролю і методи контролю за якістю. З частковою допомогою організовує робоче місце, планує проектувальні дії та виконує навчально-проектні, практичні, контрольні завдання з використанням дизайнерської, технічної, конструкторської, технологічної документацій Під час виконання практичної роботи допускає значну кількість помилок, які самостійно усунути не може.

Результат роботи відповідає мінімальним діючим якісним та кількісним показникам. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці.

5

Учень без достатнього усвідомлення на рівні запам’ятовування відтворює основні компоненти, положення навчального матеріалу, професійних знань. З помилками дає визначення основних професійних понять. Недостатньо усвідомлено користується дизайнерською технічною, конструкторською, технологічною документацією. Під час перевірки теоретичних знань допускає помилки, які самостійно виправити не може. Недостатньо вправно виконує основні прийоми і технологічні операції макетування, моделювання. З частковою допомогою організовує робоче місце, планує проектувальні дії та виконує навчально-проектне, практичне, контрольне завдання з використанням дизайнерської, технічної, конструкторської, технологічної документації. Не усвідомлено застосовує прийоми контролю за якістю та самоконтролю за виконанням проектного процесу. Під час виконання практичної роботи допускає помилки, як самостійно виправити не може.

Результат роботи відповідає низькому рівню діючих якісних та кількісних показників. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці.

6

Учень без достатнього усвідомлення з епізодичною допомогою відтворює основний навчальний матеріал, значну кількість компонентів професійних знань. З окремими помилками дає визначення основних професійних понять. Може частково аналізувати матеріал, порівнювати і робити висновки, узагальнення. Свідомо використовує окремі види дизайнерської, технічної, конструкторської, технологічної документації. Під час перевірки теоретичних знань допускає помилки, які може частково самостійно виправити. Вправно виконує основні прийоми і технологічні операції макетування, моделювання. З консультативною допомогою організовує робоче місце, планує проектувальні дії та виконує навчально-проектне, практичне, контрольне завдання із застосуванням дизайнерської, технічної, конструкторської, технологічної документації. Не усвідомлено застосовує прийоми контролю за якістю та самоконтролю за виконанням технологічного процесу макетування, моделювання. Під час виконання практичної роботи допускає помилки, які може частково виправити із сторонньою допомогою.

Результат виконаної роботи відповідає низькому рівню діючих якісних та кількісних показників. В окремих випадках потребує консультативної допомоги в організації робочого місця та дотримання правил безпеки праці.
III рівень - достатній

Характеристика рівня: учень самостійно, свідомо відтворює основний навчальний матеріал, основні професійні знання та застосовує їх під час виконання практичних завдань в типових умовах (стандартних ситуаціях). Дає визначення основних професійних понять, аналізує, порівнює інформацію і робить відповідні висновки. Відповідь учня в цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Достатньо усвідомлено користується довідковою інформацією, дизайнерською, технічною, конструкторською, технологічною документацією. Може розробляти з консультативною допомогою окремі види дизайнерської, технічної, конструкторської, технологічної документації. Під час перевірки теоретичних знань допускає несуттєві помилки, які може самостійно виправити. Самостійно організовує робоче місце, планує проектувальні дії та в цілому правильно виконує основні прийоми та технологічні операції макетування, моделювання, навчально-проектні, практичні, контрольні завдання за типовим алгоритмом (послідовністю дій) в межах встановлених норм часу. Під час практичних робіт допускає несуттєві помилки, які може самостійно виправити.

Результат виконаної роботи відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики професії дизайнера певного ступеня або діючим якісним та кількісним показникам (норми виробітку, часу, витрат матеріалів тощо). Дотримується правил безпеки праці.

7

Учень свідомо відтворює суть основних положень професійних знань, навчального матеріалу. Дає визначення основних професійних понять, аналізує, порівнює, робить відповідні висновки. Його відповіді в цілому правильні, але містять неточності і недостатньо обґрунтовані, допускає несуттєві помилки, які частково самостійно виправляє. Достатньо усвідомлено користується довідковою інформацією, дизайнерською, технічною, конструкторською, технологічною документацією. Самостійно організовує робоче місце, планує проектувальні дії та виконує навчально-проектні, практичні, контрольні завдання за типовим алгоритмом (послідовністю дій) з незначним відхиленням від встановлених норм часу, витрати матеріалів. Застосовує основні прийоми самоконтролю проектувальних дій та методи контролю за якістю роботи. Потребує консультації під час розробки окремих видів дизайнерської, технічної, конструкторської, технологічної документації. Під час виконання практичних завдань допускає несуттєві помилки, які частково може виправити.

Результат роботи в цілому відповідає якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації. Дотримується правил безпеки праці.

8

Учень свідомо і самостійно відтворює основний навчальний матеріал, основні професійні знання та правильно застосовує їх під час виконання практичних завдань в типових умовах (стандартних ситуаціях). Дає визначення основних професійних понять, аналізує, порівнює інформацію, встановлює її зв'язок з професією дизайнера та робить відповідні висновки. Відповідь в цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Достатньо свідомо користується довідковою інформацією, дизайнерською, технічною, конструкторською, технологічною документацією. Самостійно організовує робоче місце, планує та виконує правильно основні прийоми і технологічні операції макетування, моделювання, навчально-проектні, практичні, контрольні завдання за типовим алгоритмом (послідовністю дій) в межах встановлених норм часу. Застосовує основні прийоми самоконтролю проектувальний дій та методи контролю за якістю роботи. Під час виконання роботи допускає несуттєві помилки, які може частково самостійно виправити.

Результат роботи відповідає якісним та кількісним показникам, що передбачені запланованим рівнем кваліфікації. Дотримується норм витрат матеріалів (ресурсів) та правил безпеки праці.

9

Учень володіє основними професійними знаннями, які використовує під час виконання практичних завдань як в типових так і в дещо ускладнених умовах. Дає визначення основних професійних понять, аналізує, порівнює і систематизує інформацію, встановлює зв'язок з обраною професією та робить відповідні висновки. Усвідомлено користується довідковою інформацією, дизайнерською, технічною, конструкторською, технологічною документацією, може розробляти окремі її види. Під час перевірки теоретичних знань допускає несуттєві помилки, які може самостійно виправити. Самостійно, в цілому правильно, організовує робоче місце, планує та правильно виконує основні прийоми і технологічні операції макетування, моделювання, навчально-проектні, практичні, контрольні завдання за типовим алгоритмом (послідовністю дій) в межах встановлених норм часу. Під час виконання практичних робіт допускає несуттєві помилки, які самостійно виправляє, правильно застосовує основні прийоми самоконтролю, виробничих дій та методи контролю за якістю роботи.

Результат роботи відповідає якісним і кількісним показникам, що передбачені запланованими рівнем кваліфікації. Дотримується норм витрат матеріалів, енергоресурсів та правил безпеки праці.
IV рівень – високий

Характеристика рівня: учень володіє глибокими, міцними узагальненими знаннями навчального матеріалу, професійними знаннями в повному обсязі та здатний їх ефективно використовувати для виконання всіх передбачених навчальною програмою практичних завдань. Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення, синтез. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами Інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки, робить аргументовані висновки. Учень правильно і свідомо застосовує всі види дизайнерської, технічної, конструкторської, технологічної документації в межах навчальної програми. Може самостійно розробляти окремі її види. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до професії дизайнера, нових інформаційних та проектних технологій. Самостійно в повному обсязі впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції макетування, моделювання, навчально-проектні, практичні, контрольні завдання у відповідності до вимог дизайнерської, технічної конструкторської, технологічної документації, визначених межами навчальної програми за встановленими нормами часу як з використанням типового алгоритму так і за самостійно складеною послідовністю роботи. Під час виконання практичних завдань допускає неточності, які самостійно виявляє та виправляє. Вміє самостійно розробляти окремі види дизайнерської, технічної, конструкторської, технологічної документації та обирати оптимальний варіант виконання навчально-проектного (контрольного) завдання. Зразково дотримується нормативів витрат матеріалу та інших ресурсів. Правильно і усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю проектувальних дій та методи контролю за якістю роботи. Опанував основи професійної культури дизайнера та проявляє прагнення і здатність до продуктивної і творчої співпраці в колективі. В процесі роботи може допускати неточності, які самостійно виявляє та виправляє.

Результат виконаної роботи повністю відповідає рівню кваліфікації дизайнера, який обумовлений кваліфікаційною характеристикою професії дизайнера певного ступеню професійної підготовки та діючим якісним і кількісним показникам (норми виробітку, часу, витрат матеріалів тощо) або може відповідати вищому кваліфікаційному рівню дизайнера, ніж запланований. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці.

10

Учень вміє усвідомлено засвоювати нову інформацію в обсязі, що передбачений програмою. Володіє глибокими, міцними знаннями навчального матеріалу, професійними знаннями в обсязі, визначеному кваліфікаційним рівнем та здатний їх практично використовувати під час виконання практичних робіт. Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить якісний аналіз і систематизацію, частково – синтез. Учень встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки, робить аргументовані висновки з незначною сторонньою консультацією, вміє самостійно користуватися джерелами інформації і самостійно та правильно застосовує довідкову інформацію, дизайнерську, технічну та конструкторську, технологічну документацію. Під час перевірки теоретичних знань допускає окремі неточності, які може самостійно виправити. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії дизайнера нових інформаційних та проектних технологій.

Самостійно в повному обсязі, правильно, впевнено виконує прийоми і технологічні операції макетування, моделювання, навчально-проектні, практичні, контрольні завдання у відповідності до встановлених норм часу та вимог дизайнерської, технічної, конструкторської, технологічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Вміє розробляти окремі її види. Дотримується нормативів витрат матеріалів і інших ресурсів. Виявляє елементи професійної культури дизайнера та прагнення і здатність до продуктивної і творчої співпраці в колективі. Практичні завдання виконує в цілому правильно, в повному обсязі як у використанні типового алгоритму так і в дещо змінених умовах, допускаючи окремі неточності.

Результат виконаної роботи в цілому відповідає якісним та кількісним показникам. Раціонально організовує робоче місце та дотримується правил безпеки праці.

11

Учень володіє узагальненими знаннями навчального матеріалу, професійними знаннями в повному обсязі та здатний їх ефективно використати для виконання всіх передбачених програмою практичних завдань. Відповідь учня правильна, логічна, повна і містить аналіз, систематизацію, узагальнення навчального матеріалу, синтез окремих галузевих знань. Вміє самостійно знаходити та користуватись джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію.

Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить аргументовані висновки. Правильно і усвідомлено застосовує всі види довідкової інформації, дизайнерської, технічної та конструкторської, технологічної документації в межах навчальної програми. Може самостійно розробляти окремі її види. Самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми, технологічні операції макетування, моделювання, що необхідні для виконання даної роботи в межах навчальної програми та встановлених норм часу. Самостійно в повному обсязі виконує навчально-проектні, практичні, контрольні завдання у відповідності до вимог дизайнерської, технічної, конструкторської, технологічної документації, що передбачена програмою, як з використанням типового алгоритму так і за самостійно розробленим алгоритмом. Вміє самостійно обирати оптимальний варіант виконання навчально-проектного або контрольного завдання. Зразково дотримується витрат матеріалу та інших ресурсів. Правильно і усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю проектувальних дій та методи контролю за якістю роботи. Опанував основи професійної культури дизайнера та виявляє прагнення і здатність до продуктивної і творчої співпраці в колективі. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до професії дизайнера нових інформаційних та проектних технологій. В процесі роботи допускає незначні неточності, які самостійно виявляє і виправляє.

Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним та кількісним показникам. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримується правил безпеки праці.

12

Учень володіє системними професійними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі та ефективно їх застосовує для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення, синтез. Вміє самостійно знаходити та користуватись джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить аргументовані висновки. Правильно і усвідомлено використовує всі види довідкової, дизайнерської, технічної, конструкторської, технологічної документації в межах навчальної програми. Бездоганно виконує всі прийоми і технологічні операції, практичні завдання як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом, що необхідні для виконання конкретної роботи в межах навчальної програми. Повністю виконує або перевиконує завдання за нормами часу. Самостійно в повному обсязі виконує навчально-проектне або контрольне завдання у повній відповідності до вимог дизайнерської, технічної, конструкторської, технологічної документації. Вміє самостійно розробляти її види та обирати оптимальний варіант виконання навчально-проектного, практичного, контрольного завдання. Знаходить шляхи зменшення витрат матеріалів та інших ресурсів, що не впливають на якість. Впевнено і усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю проектувальних дій та методи контролю за якістю роботи. Опанував основи професійної культури дизайнера та виявляє прагнення і здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до професії дизайнера нових інформаційних і проектних технологій.

Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам або може бути кращим від визначених вимогами програми. Забезпечує високий рівень організації праці і робочого місця. Зразково дотримується правил безпеки праці.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” і базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Дана програма розроблена згідно вимог до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія»
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Метою профільного навчання за спеціалізацією "Деревообробка" є підвищення рівня компетентностей учнів 10-11 класів з основ деревообробки...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Туранов Ю. О. – к п н., доцент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ФІЛОСОФІЯ Профільний...
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
ПРОГРАМА для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
М. Г. Жулинський – академік НАН України, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка