Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів


НазваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка3/7
Дата18.04.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7
5

3.4. Дизайн пакувань як складова загальної системи візуальних комунікацій

1

1
1
2

Значення пакувань для покращення життя і побуту людини. Функції пакувань в системі споживання.

Основні вимоги до пакувань з картонажних матеріалів, що мають виготовлятись промисловим способом. Технологічні операції, що використовуються при виготовлені пакувань з картонажних матеріалів.

Основні види пакувальних конструкцій з картонажних матеріалів, поширені на споживчому ринку України.

Практична робота (за вибором):

  1. Огляд і порівняльний аналіз пакувань і способів їх формоутворення.

  2. Виконання проектних зарисовок у вигляді ілюзорно-об’ємних конструкцій стандартних та стандартизованих пакувань (наприклад, ялинки, будинку, автомобіля і т. ін.).

  3. Виконання креслень технологічних розгорток.

4. Створення авторського варіанта графічного вирішення пакувань (для солодощів до свят) після вивчення конструктивних особливостей утворення різних типів пакувань

Аналізує сферу використання пакувань і її значення для покращення життя і побуту людини. Пояснює функції пакувань, і необхідність їх цілісного утримання у дизайн – діяльності. Наводить приклади основних конструктивних типів пакувань з картонажно–паперових матеріалів і їх можливих різновидів. Аналізує сукупність вимог, продиктованих різними етапами створення та функціонування пакувань та втілених у їх існуючому дизайні. Здійснює авторські варіанти пошуків дизайну пакувань. Підпорядковує композиційні та кольорографічні якості авторського варіанту пакувань системі обмежень, просторовим домінантам, змістовним акцентам та ритмічним зв`язкам,що мають бути виявлені у майбутній дизайн-розробці. Виконує огляд і порівняльний аналіз різновидів пакувань і способів їх формоутворення; проектні зарисовки у вигляді ілюзорно-об’ємних конструкцій стандартних та стандартизованих пакувань (наприклад, ялинки, будинку, автомобіля і т. ін.); креслення технологічних розгорток. Створює авторський варіант графічного вирішення пакувань (для солодощів до свят після вивчення конструктивних особливостей утворення різних типів пакувань).
10
3.5. Друкована реклама і різновиди сучасних друкованих засобів інформації

1
1

Сфери та раціональне застосування сучасних друкованих засобів поширення рекламної інформації.


Умови формування серійних об`єктів графічного дизайну і потреби застосування означеної сукупності умов.

Практична робота: Огляд і порівняльний аналіз видів друкованої рекламно-поліграфічної продукції, їх функціонального призначення та способів формоутворення


Називає види друкованої реклами і сучасних друкованих засобів інформації. Пояснює особливості, сфери та раціональне застосування сучасних друкованих засобів поширення рекламної інформації. Характеризує умови формування серійних об`єктів графічного дизайну і потреби їх застосування. Виконує порівняльний аналіз видів друкованої рекламно-поліграфічної продукції, їх функціонального призначення та способів формоутворення.
2

3.5.1. Листівка як серійний об`єкт графічного дизайну .

Практична робота: Виконання серії вітальних листівок (за вибором – до одного із свят: Новий Рік, Різдво, Великдень. Вправляння у використанні сталих композиційних складових та комбінаційних можливостей їх поєднання. Практичне засвоєння вимог до якості виконання вітальних листівок).

Характеризує листівку як серійний об`єкт графічного дизайну. Виконує серії вітальних листівок (за вибором – до одного із свят: Новий Рік, Різдво, Великдень. Використовує сталі композиційні складові та комбінаційні можливості їх поєднання. Дотримується вимог до якості виконання вітальних листівок).


2

3.5.2. Постер як об’єкт графічного дизайну

Практична робота: Виконання ескізів серії рекламних постерів на один вид товару.

Характеризує постер як об’єкт графічного дизайну. Виконує серію рекламних постерів на один вид товару.

1

2

3.5.3. Вимоги до друкованих рекламних носіїв,виконаних у корпоративному стилі

Практична робота (за вибором):

  1. Структурування змісту в рекламно-поліграфічній продукції та вибір образно-графічної мови для асоціативного спрямування візуальної інформації).

  2. Розробка і виконання макета рекламного буклету для серійного ряду продукції одного виробника з обґрунтуванням застосованих кольорів, їх асоціативних властивостей та пропорційного поєднання

Називає вимоги до друкованих рекламних носіїв,виконаних у корпоративному стилі. Розробляє і виконує макета рекламного буклету для серійного ряду продукції одного виробника. Обґрунтовує застосування кольорів, їх асоціативних властивостей та пропорційного поєднання. Аналізує структурування змісту в рекламно-поліграфічній продукції та вибір образно-графічної мови.3.6. Підсумкове заняття з розділу "Графічний дизайн"
2

Презентація виконаних робіт під час вивчення розділу.

Проводить презентацію виконаних робіт під час вивчення розділу.
50

4. WEB – ДИЗАЙН
5

4.1. Вступ
1

4.1.1. Техніка безпеки під час роботи у кабінеті інформатики. Залік з ТБ.

Правила внутрішнього розпорядку і вимоги безпеки праці у кабінеті інформатики (перед початком роботи, під час роботи, після закінчення роботи, при аварійних ситуаціях).

Практична робота: Залік з правил внутрішнього розпорядку і правил техніки безпеки у кабінеті інформатики та трудового навчання. Перед початком роботи, під час роботи, після закінчення роботи, при аварійних ситуаціях.

Готує індивідуальне робоче місце, комп’ютер до роботи у комп’ютерному класі. Дотримується безпеки праці у кабінеті інформатики та трудового навчання. Перед початком роботи, під час роботи, після закінчення роботи, при аварійних ситуаціях

Знає правила поводження при виникненні аварійної ситуації
3

4.1.2. Web-дизайн, як сучасний вид проектно-технологічної діяльності в комунікаційних технологіях: становлення, розвиток, перспективи.

Завдання предмету Web-дизайн у старшій школі. Сфера життєдіяльності „Знаки інформації”. Графічний дизайн. Рекламне мистецтво. Web-дизайн. Сучасні тенденції у розвитку Інтернет-технологій. З історії розвитку: дизайн у інформаційних технологіях України, в інших країнах світу. Сайтобудівництво в Україні. Особливості українського національного графічного дизайну, Web-дизайну. Web-дизайн як навчальне продуктивне проектування комунікаційних технологій в процесі профільного навчання.

Професійні комунікаційні технології, їх типи, їх функції. Електронні комунікаційні технології, як сучасний засіб спілкування, передачі та прийому інформації.

Web-будівництво. Його напрямки, складові. Професії Web-будівників. Функціональні здібності професійних напрямів у Web-будівництві.

Етапи будування сайтів.

Профінформація. Web-майстер; Web-дизайнер; програміст; інженер логічного проектування; менеджер з маркетингу, реклами; HTML – верстальник.

Практична робота (на вибір)

1. Презентація Web-проектів. Перегляд відеофільму про презентації Web-проектів учнів 10-11 класів, професійних Web-проектів.

2. Ознайомлення із структурою створення Web-проектів, як виду дизайнерської проектної діяльності: за відео-, CD-матеріалами, стендовою інформацією.

3. Створення авторських сценаріїв фото-, відео зйомок про діяльність регіонального дизайнерського центру.

4. Створення електронного банку даних про Web-студії, Web-діяльність в місті, районі.

5. Ознайомлення із структурою Web-будівництва, як виду технологічно-дизайнерської діяльності: за відео-, CD-матеріалами, стендовою інформацією.

  1. Огляд професіограм професій з проектування, створення, розміщення на сторінках Інтернету, використання Web-сайтів.

Має уявлення про професійну діяльність творців Web-сайтів (Web-майстер; Web-дизайнер; програміст; інженер логічного проектування; психолог; менеджер з маркетингу, реклами; HTML-верстальник); про наступність і перспективність у ознайомленні з професійною діяльністю у сфері „Людина – знаки інформації”, пропедевтичне ознайомлення з професіями цієї сфери у 1-4 класах, в інтелектуального типу професіях у 5-9 класах; особливості профільного навчання за програмами „Графічний дизайн”, „Рекламне мистецтво”, „Web-дизайн”; сучасні комунікаційні Інтернет-технології. Характеризує сучасні тенденції у розвитку Інтернет-технологій в Україні, в інших країнах світу. Наводить приклади сайтів, дизайнерських розробок, Інтернет-зразків. Розпізнає особливості українського національного дизайну за традиційними матеріалами, формою, кольором, знаками-символами. Проводить порівняльний аналіз Web-сайтів різних фірм – вітчизняних та закордонних, матеріалів презентацій Web-проектів однолітків минулих років.

Володіє навичками відбору, систематизації інформації на паперових, електронних носіях у формі електронного банку даних. Знає загальну структуру створення Web-проектів. Створює авторські сценарії для фото-, відео зйомок з висвітлення діяльності регіональних дизайнерських центрів.
1

4.1.3. Організація проектно-технологічної діяльності в групах за напрямами.

Сучасні організаційні форми для виконання учнями творчих Web-проектів у складі дизайнерських бюро, конструкторських бюро, відділу технолога, виробничих ланок, бригад. Обов'язки членів творчих об'єднань під час виконання колективних творчих проектів.

Культура в комунікаційних електронних технологіях.

Типові переліки обладнання, інструментарію, тематичних довідкових нормативних і спеціалізованих видань на паперових та електронних носіях.

Підбір та використання тематичного програмного забезпечення та електронних матеріалів.

Організація на робочих місцях електронного банку програмного забезпечення для проектування (дизайну) і виготовлення (технології) Web-продуктів.

Ергономічні вимоги до компонування електронного обладнання на робочому місці, в робочій зоні. Регулювання висоти робочих поверхонь. Робоча поза.

Охорона праці. Нормативи і режими роботи на комп’ютері. Харчування, напої для профілактики професійних захворювань

Профілактичні гімнастичні вправи для очей, рук, голови, тулуба.

Професійні захворювання та їх запобігання. Охорона здоров’я.

Практична робота (на вибір)

1. Організація робочих місць для виконання Web-проектів.

2. Індивідуальні і колективні творчі проекти з організації комп’ютерних місць дизайнерів, проектувальників, програмістів, макетувальників Web-сайтів; організації поточного обслуговування, ремонту обладнання (системщик) (бізнес гра «Комп’ютерна фірма»),

з налаштування програмного забезпечення та підключення до Інтернет-мережі (проект - «Фірма провайдер»);

створення перспективних проектів робочих місць для Web-проектування і роботи.

Характеризує учнівські творчі об'єднання для виконання різних проектних завдань: дизайнерське бюро – розробка дизайн-форми (словесна, площинна, колірно-графічна, об’ємна предметно-пластична, в тому числі в електронному варіанті); конструкторське бюро – розробка колірно-графічного проекту з розрахунками, пошукового зразка з аналізом, оцінкою його виразності і сприйнятливості; відділ технолога інформаційних засобів інформаційних засобів - розробка технології виготовлення пошукового макету Web-продуктів, тиражного використання; виробнича ланка, бригада, виконання технологічних переходів, технологічних операцій в комунікаційних технологіях. Наводить приклади високої культури праці в сучасних закладах проектування і забезпечення електронної передачі інформації; комплектує словесно і маніпулятивно на екрані (площинно, об’ємно) у формі проекту робоче місце для вибраного виду Web-діяльності, використовуючи типові переліки обладнання, інструментарію, допоміжні програмні засоби та електронні матеріали. Організовує робоче місце для вибраного виду Web-діяльності згідно ергономічних вимог – висоти робочих поверхонь, кута і поля зору, освітлення, організації робочої зони, робочої пози. Називає основні вимоги охорони праці щодо нормативів і режимів роботи і відпочинку за комп’ютером, охорони здоров’я, харчування, обов’язкового споживання молочних продуктів, соків; основні професійні захворювання та профілактичні заходи з їх попередження. Виконує під час технологічних перерв, вдома профілактичні вправи для очей, рук, голови, тулуба. Наводить приклади тематичних електронних міжпредметних посібників, мультимедійних учнівських Web-проектів; Web-проектів, розроблених професіоналами відомих фірм. Проводить порівняльний аналіз професійних і учнівських Web-продуктів. Використовує прикладні програми навчального призначення. Знає структуру розробки прикладної моделі проекту навчального призначення з використанням програмованих середовищ; основні правила організації, розташування інформаційних джерел у глобальній мережі Інтернет. Володіє прийомами роботи з пошуковими каталогами та пошуковими покажчиками. Проводить розширений пошук в мережі Інтернет. Має уявлення про види, призначення, можливості використання прикладних програм навчального призначення; правила створення електронних банків даних. Запускає на виконання та використання програми цільового призначення. Використовує комп’ютерні енциклопедії та довідники. Створює власний електронний банк даних з матеріалами, що будуть використовуватися під час розробки індивідуального або колективного Web-проекту. Використовує пошукові системи глобальної мережі Інтернет. Здійснює розширений пошук тематичної інформації. Виявляє потреби у Web-продуктах. Аналізує проектні середовища. Визначає напрям для вибору теми індивідуального, колективного Web-проекту. Формулює проектне завдання. Відображає проектну пропозицію словесно, колірно-графічно (на площині, в об’ємі). Називає етапи розробки прикладних програм навчального призначення.
5

4.2. Основи проектування інформаційного середовища – WEB-сайту
1

4.2.1. Структура побудови сайту. Модульні сітки в проектуванні.

Процес проектування Web-інформаційного середовища - сайту.

Основи проектування інформаційних технологій. Етапи проектної діяльності та стадії складання структури побудови інформації.

Структура побудови інформації на Web-сторінці.

Психологічне підґрунтя сприйняття схем розміщення і організації інформації на Web-сторінці.

Потенційні можливості різновидів інформаційного середовища.

Модульні сітки в проектуванні.

Практична робота (за вибором)

1. Оволодіння навичками проектування інформаційних технологій.

2. Оволодіння прийомами структурування інформаційного середовища за існуючими схемами розміщення і організації інформації на Web-сторінці.

Характеризує процес проектування інформаційних технологій. Знає етапи проектної діяльності на стадії складання архітектурної структури побудови інформації, структуру побудови інформації. Обґрунтовує психологічне підґрунтя сприйняття схем розміщення і організації інформації. Перелічує потенційні можливості видів інформаційного середовища. Застосовує принцип модульних сіток в проектуванні Web-сайту. Обирає модульну сітку проекту. Складає архітектуру майбутнього проекту Web-сайту. Уточнює архітектурну будову проекту з урахуванням тематики проекту та способу розміщення різного за типом матеріалу Web-сторінки. Оволодіває прийомами структурування інформаційного середовища за існуючими схемами розміщення і організації інформації на Web-сторінці.
2

1
2


4.2.2. Сайт, як вид інформаційного середовища. Створення, обробка та структурування електронного банку даних для сайту за особистісно зорієнтованого темою.

Структура інформаційних середовищ – Web-сайтів. види їх розробки. Визначення структурної моделі Web-сайтів з використанням візуалізації аудіалізації та інформації.

Блок-схеми, як засіб побудови структурної моделі. Основні типи блок-схем архітектури Web-сайтів.

Статичний та динамічний прототипи інформаційного середовища.

β-версії творчого проекту. Правила складання β-версії. Методи складання β-версії.

Практична робота (за вибором)

1. Оволодіння прийомами складання блок-схем найбільш досконалих і ефективних для інформаційного середовища, яким є даний творчий проект - сайт.

2. Оволодіння прийомами складання статичного та динамічного прототипів інформаційного середовища та β-версій творчого проекту.

Складає проект майбутнього Web-сайту. Визначає структурну модель Web-сайтів з використанням аудіалізації та візуалізації інформації. Розробляє блок-схеми побудови структурної моделі Web-сайту. Характеризує статичні та динамічні прототипи інформаційного середовища, β-версії творчого проекту. Використовує методи складання β – версії. Розробляє β - версію творчого проекту. Проектує Web-сайт, як різновид інформаційного середовища за вибраним алгоритмом. Добирає інформаційне, візуальне, відео та аудіо наповнення проекту.
5

4.3. Комп’ютерна графіка у WEB-сайтах
14.3.1. Растрова і векторна графіка в проектних інформаційних Web-технологіях.

Растрова та векторна графіка.

Формати графічних файлів для Інтернету. Формат GIF. Формат JPEG. Оптимізація графіки для WEB.

Комп’ютерні моделі кольорів: RGB та СMYK.

Робота з моделлю кольорів RGB: з’ясування кольору у форматі RGB, поєднання кольорів різної інтенсивності в графічному редакторі Paint, робота з інструментом „з’ясування кольору” в графічному редакторі Paint, малювання заданим кольором в графічному редакторі Paint.

Практична робота (за вибором)

1. Оволодіння прийомами передачі проектних задумів, проектних пропорцій засобами комп’ютерної графіки.

2. Оволодіння прийомами роботи з кольором.

Пояснює відмінності між растровою та векторною графіками. Характеризує поняття оптимізації графіки для WEB. Називає різні формати графічних файлів для WEB. Зберігає графічні файли для Web-дизайну. Характеризує принципи кольоросприйняття. Класифікує моделі кольорів. Пояснює розбіжності у комп’ютерних моделях кольорів; володіє прийомами роботи з моделлю кольорів RGB. Створює схеми кольорових забарвлень Web-матеріалів; володіє прийомами комбінування кольорів. Аналізує дизайн Web-сторінки.
2

4.3.2. Створення та обробка графічного зображення.

Структурні складові вікна графічного редактора. Засоби керування виглядом вікна програми. Прийоми роботи з панелями інструментів. Основні дії з графічним файлом.

Створення та обробка зображень за допомогою растрового редактору Adobe Photoshop.

Режими виділення. Інструменти виділення. Кадрування. Витягнення виділень. Зміна розмірів.

Обертання. Дзеркальне відображення. Пензлі та художні інструменти. Використання шарів і масок. Маски шарів.

Редагування шарів. Створення контурів. Редагування контурів.

Створення та обробка зображень за допомогою векторого редактору CorelDraw.

Інструменти для створення та обробки векторного зображення.

Поняття фільтру. Застосування фільтрів. Типи фільтрів: декоративні, імітації роботи митця, викривлення, спеціальні та ін.

Доповнюючі модулі та програми – додатки для Photodshop: Kai’s Power Tools, Ali\en Skin Eye Candy.

Застосування різних фільтрів до графічного зображення для надання зображенню певного характеру. Використання фільтрів та ефектів шарів для створення колажу.

Джерела зображень. Перетворення двох зображень в одне. Реалістичні композиції. Зміна фонового зображення. Композиції з чистого листа.

Послідовність створення малюнку засобами растрового та векторного графічного редактору.

Імітація текстур з допомогою застосування ефектів та фільтрів.

Прийоми конструювання і комбінаторики об’єктів у створенні графічного зображення з використанням імітації різних матеріалів та їх фактур.

Створення текстових матеріалів для розташування на графічних зображеннях. Текстові шари та робота з ними. Інструмент Type. Створення тіней. Заливка надписів. Ефект сяяння. Використання рельєфності й об’ємності. Вирівнювання надписів.

Створення та опрацювання текстових шарів. Редагування та форматування тексту. Застосування до тексту ефектів шарів. Зміна форми тексту.

Практична робота (за вибором)

1. Вправляння в оволодінні проектними інформаційними технологіями засобами графічного редактора Adobe Photoshop, складових палітр, з якими працює редактор; створення, збереження файлів у графічному редакторі Adobe Photoshop; відкриття та прибирання елементів вікна графічного редактора.

2. Оволодіння прийомами обробки графічного зображення для його подальшого використання у візуальному оформленні Web-сайту.

3. Обробка елементів творчого проекту із застосуванням графічних фільтрів і ефектів.

4. Розробка елементів творчого проекту з використанням композитних зображень.

5. Розробка імітаційних зображень для творчого проекту.

6. Оволодіння прийомами роботи з текстовими матеріалами на графічних зображеннях: створення, форматування та опрацювання, переведення у графічне зображення, текстових елементів творчого проекту.

Називає функції та призначення графічного редактора Adobe Photoshop. Характеризує структурні складові вікна графічного редактора, засоби керування виглядом вікна програми. Класифікує графічні формати, з якими працює редактор. Має уявлення про палітри, які використовуються під час створення графічного зображення у редакторі та має початкові уміння їх використання. Виконує основні дії з графічним файлом. Використовує можливості роботи графічного редактора Adobe Photoshop, складові палітр, з якими працює редактор, як основного засобу проектних інформаційних технологій; різні графічні формати, їх вплив на якість зображення, інструменти виділення при роботі із зображеннями; фільтри для створення різних ефектів під час роботи із зображеннями. Користується електронними інструментами для малювання, для внесення змін у зображення або для створення нового зображення. Перетворює зображення: змінює розміри, обертає, виконує дзеркальне відображення. Використовує можливості обробки графічної інформації за допомогою растрових редакторів. Пояснює поняття фільтру. Називає типи фільтрів та призначення кожного з них. Характеризує основні принципи користування ПК і можливості взаємодоповнення одних технічних засобів іншими. Застосовує різні фільтри у графічному зображенні для надання зображенню певного характеру. Використовує фільтри та ефекти шарів для створення колажу. Обробляє елементи творчого проекту із застосуванням графічних фільтрів і ефектів. Аналізує методи побудови метро-ритмічних угрупувань та закономірності, які використані при їх візуалізації. Характеризує етапність і послідовність процесів створення композиційних угрупувань з використанням ПК. Обґрунтовує послідовність використання та розташування на площині графічних елементів, використаних для візуалізації кожного із засобів виразності. Використовує теоретичні знання та практичні навички графічної роботи для організації площини за допомогою ПК. Застосовує правила композиційного розміщення складових графічного зображення. Здійснює розташування складових зображення на різних шарах, послідовне етапне корегування процесу створення та обробки візуальної інформації. Дотримується правил користування сучасного програмного забезпечення. Розпізнає текстуру і фактуру матеріалу за колірно-графічним зображенням. Створює імітацію текстури або фактури матеріалу для пошукового макету індивідуального, колективного творчого проекту. Виконує імітацію текстури, фактури засобами графічного редактора. Створює текстові написи для графічного зображення. Застосовує шрифтові гарнітури, що відповідають візуальному та інформаційному змісту творчого проекту. Редагує та форматує текстові елементи. Застосовує візуальні ефекти для текстових елементів. Змінює форму тексту, візуалізуючи текстові елементи. Створює текстові шари. Опрацьовує текстові шари.
3

4.3.3. Документальні матеріали в творчому проекті. Відновлення документів, фотографій.

Види архівних документальних матеріалів: документи, фотографії, мапи, діаграми, таблиці, рукописи тощо.

Відновлення документів, фотографій, тощо.

Візуальна оцінка якості зображень документів, фотографій. Визначення дефектів документів, фотографій.

Легкі виправлення. Покрокове очищення зображення. Використання відтінків.

Відновлення кольору. Знищення ефекту „червоних очей”. Додавання нових об’єктів. Яскравість. Контрастність. Використання шарів.

Сканування та переведення документів, фотографій до цифрового графічного формату. Прийоми оновлення документів, фотографій зображень за допомогою технології відновлення фотографій.

Практична робота. Підготовка документальних матеріалів для творчого проекту.

Називає види архівних документальних матеріалів: документи, фотографії, мапи, діаграми, таблиці, рукописи тощо. Надає візуальну оцінку якості зображень документів, фотографій. Визначає дефекти документів, фотографій. Здійснює легкі виправлення, покрокове очищення зображення; ретушування та відновлення фотографій. Використовує відтінки, шари зображення. Відновлює кольори. Усуває ефект „червоних очей”. Додає нові об’єкти. Налаштовує яскравість, контрастність. Сканує та переводить документи, фотографії до цифрового графічного формату. Оволодіває прийомами оновлення документів, фотографій зображень за допомогою технології відновлення фотографій. Готує документальні матеріали для творчого проекту.
5

4.4. Розмітка гіпертексту HTML
1

4.4.1. Гіпертекстові технології.

Складові мови розмітки гіпертексту - HTML

Поняття гіпертексту. Web-документ. Web-сайт. Структурні складові Web-документу та Web-сайту. Гіпертекстова технологія.

Перегляд прикладів Web-документів та Web-сайтів.

Засоби для створення гіпертексту у різних пакетах програм.

Правила розташування файлів, що описують елементи Web-сайту та пов’язані з гіпертекстовою навігацією.

Практична робота (за вибором)

1. Створення гіпертексту у різних пакетах програм: (у текстовому, табличному та інших редакторах).

2. Оволодіння прийомами створення папки для документів, що зв’язані гіпертекстовою навігацією.

Характеризує поняття гіпертексту, Web-документу, Web-сайту. Пояснює правила розташування файлів, що описують елементи Web-сайту та пов’язані з гіпертекстовою навігацією. Перелічує структурні складові Web-документу та Web-сайту. Дає означення поняттю гіпертекстові технології. Володіє прийомами перегляду Web-документів та Web-сайтів. Розрізняє за усталеними ознаками Web-сторінки від ftp-сторінкок Інтернету; типи гіпертекстових файлів. Володіє прийомами створення гіпертексту у різних пакетах програм. Створює гіпертекст у різних пакетах програм, папки для документів, що зв’язані гіпертекстовою навігацією.
2

4.4.2. HTML-документ. Текстові елементи та таблиці на гіпертекстових сторінках.

Поняття мови HTML. Структура HTML-документу. Теги. Типи тегів. Складові частини заголовку HTML-документу. Тег BODY. Параметри тегу BODY. Основні теги документів:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” і базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Дана програма розроблена згідно вимог до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія»
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Метою профільного навчання за спеціалізацією "Деревообробка" є підвищення рівня компетентностей учнів 10-11 класів з основ деревообробки...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Туранов Ю. О. – к п н., доцент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ФІЛОСОФІЯ Профільний...
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
ПРОГРАМА для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
М. Г. Жулинський – академік НАН України, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка