Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів


НазваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка4/7
Дата18.04.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7
, , . Атрибути тегів. Редагування та форматування тексту. Теги заголовків <Н1>....<Н6>. Вибір шрифту. Колір фону і шрифту. Вирівнювання тексту. Форматування абзаців. Списки. Розділові смуги. <br /><br />Створення таблиць. Редагування та форматування рядків, стовпців. Вирівнювання даних в комірках таблиці. Розмічання Web-сторінки за допомогою таблиць. <br /><br /><b>Практична робота (за вибором)</b><br /><br /><b>1. Створення структури простого Web-документу. </b> <br /><br /><b>2. Створення заголовку HTML-документу. </b> <br /><br /><b>3. Оформлення HTML-документу </b>за допомогою прописування параметрів тегу BODY. <br /><br /><b>4. Створення HTML-документу </b>з текстовою відформотованою інформацією. <br /><br /><b>5. Вправляння у створенні сторінки заголовків, розділових смуг.</b><br /><br /><b>6. Створення списків: </b>маркованого, нумерованого та багаторівневого, колонок тексту. <br /><br /><b>7. Оволодіння прийомами роботи з таблицями.</b><br /> <td width=241> <br /><b>Характеризує </b>структуру HTML-документів; поняття тегу; основні теги для опису структури HTML-документів; поняття параметрів тегів.<b> Створює </b>прості структурні Web-сторінки; заголовки HTML-документу.<b> Оформлює </b>HTML-документ за допомогою прописування параметрів тегу BODY. <b>Характеризує </b>поняття редагування та форматування текстової інформації; основні теги для створення заголовків, теги для зміни шрифтових гарнітур. <b>Створює </b>web-сторінки з текстовими абзацами. Змінює фон та колір тексту у HTML-документі. <b>Форматує </b>текстові абзаци. <b>Вирівнює </b>текст web-сторінки. <b>Створює та форматує </b>заголовки текстів, розділові смуги, нумеровані, марковані та багаторівневі списки, колонки тексту.<b> Виконує </b>вставляння до HTML-документу текстової інформації у вигляді таблиці.<b> Заповнює </b>таблиці.<b> Форматує </b>елементи таблиці.<b> Проектує та створює </b>таблиці.<br /></td> <tr valign=top> <td width=42 height=10> <br /><br /><br /></td> <td width=24> <br />1<br /></td> <td width=279> <br /><b>4.4.3. Графічні, динамічні, аудіо та відео об’єкти у HTML-документі. Структура навігації сайту.</b><br /><br />Оформлення фонових та шрифтових елементів. Сегментована графіка. Колірна гама. Фонова графіка. Керування кольором. Вставка графічних зображень. Формати графічних зображень. <br /><br />Прийоми роботи з графічними об’єктами у HTML-документі.<br /><br />Вирівнювання тексту і графічного зображення. Види та прийоми комбінування візуальної та аудіальної інформації.<br /><br />Звук і відео на Web-сторінках. Застосування рухомих об’єктів. Тег <MARQUEE> та його параметри. <br /><br />Адреси файлів. Гіперпосилання. Текстові посилання. Графічні посилання.<br /><br />Фреймові сторінки. Окремий HTML-документ для фреймів. Оформлення фреймових сторінок.<br /><br /><b>Практична робота (за вибором).</b><br /><br /><b>1. Оволодіння прийомами роботи з кольором у Web-дизайні. </b> <br /><br /><b>2. Оволодіння прийомами роботи з графічними елементами у Web-документі. </b> <br /><br /><b>3. Оволодіння прийомами комбінування колірно-графічної інформації, динамічних ефектів та звукового супроводу. </b> <br /><br /><b>4. Створення найпростішого гіперпосилання у вигляді тексту або графічного об’єкту і прийоми роботи з ним. Використання малюнку у якості гіперпосилання. </b> <br /><br /><b>5. Створення та оформлення фреймових сторінок. </b> <br /></td> <td width=241> <br /><b>Володіє </b>способами включення графіки в HTML-документ. <b>Характеризує </b>форми, структуру графічних об’єктів різних типів.<b> Здійснює </b>включення графіки у HTML-документ.<b> Використовує </b>прийоми роботи з графічними об’єктами у HTML-документі.<b> Вирівнює </b>текст відносно графічного зображення.<b> Володіє </b>прийомами роботи з графічними елементами у Web-документі.<b> Характеризує </b>можливості програм-компоузерів щодо застосування стандартних динамічних ефектів до Web-документів.<b> Володіє </b>прийомами установки тег <MARQUEE> до Web-документу.<b> Прописує </b>параметри тегу <MARQUEE> для оформлення динамічних ефектів.<b> Володіє </b>прийомами створення фонового звуку з гіпертекстовим завантаженням.<b> Використовує </b>комбінування динамічних ефектів до об’єктів на сторінках Web-сайту.<b> Володіє </b>прийомами запису адреси файлів у гіперпосиланнях (на персональному комп’ютері та на віддаленому комп’ютері у Інтернеті).<b> Характеризує </b>поняття гіперпосилання, як текстового, графічного, так і динамічного.<b> Створює </b>гіперпосилання.<b> Виконує </b>зміну параметрів гіпертексту.<b> Використовує </b>малюнки у формі гіперпосилань.<b> Оформлює </b>гіперпосилання. створює фрейми.<b> Форматує </b>фрейми.<b> Володіє </b>прийомами додавання, вилучення стовпців, рідких фреймів.<b> Об’єднує </b>комірки у фреймах.<b> Розбиває </b>на декілька комірок комірки у фреймах.<br /></td> </tr> <tr valign=top> <td width=42 height=10> <br /><br /><br /></td> <td width=24> <br />2<br /></td> <td width=279> <br /><b>4.4.4. Редактори для роботи з HTML.</b><br /><br />Програми-редактори для створення Web-сайтів – програм-компоузерів. Cкладові частини вікна програми-компоузера (Microsoft FrontPage, Dreamweaver, WebNamo тощо). <br /><br />Поняття Web-вузлів. Планування Web-вузлів. Створення локального Web-вузла. Вікно перегляду Web-вузла. Використання шаблонів.<br /><br />Створення нового HTML-документу.<br /><br />Параметри сторінки. Введення та форматування текстової інформації. <br /><br />Гіперпосилання на документ. Адресація навігаційних ресурсів Web-сайту. Гіперпосилання на поштову адресу. Гіперпосилання на мітку. Технології використання графічно-візуальних та аудіальних засобів до оформлення Web-сторінок.<br /><br />Інтерактивні малюнки. Оформлення Web-сторінок за технологією тем. Мультимедійні технології на Web-сторінках. <br /><br />Застосування динамічних та звукових ефектів, фільмів FLASH, технології сценаріїв. Мета шаблонів. Створення шаблонів та документу на його основі. Редагування шаблону та оновлення проекту. Шаблони фреймових сторінок. <br /><br />Створення таблиць. Структурні елементи таблиць. Властивості таблиці. Форматування таблиць. <br /><br />Правила збереження фреймових сторінок. <br /><br />Таблиці стилів.<br /><br /><b>Практична робота.(за вибором)</b><br /><br /><b>1. Оволодіння прийомами організації створення Web-документу </b>з використанням допоміжних функцій програми-компоузера.<br /><br /><b>2. Створення найпростішої Web-сторінки </b>за один урок, використовуючи надані вчителем допоміжні файли.<br /><br /><b>3. Проектування та створення локального Web-вузла. </b> <br /><br /><b>4. Створення та редагування HTML-документу. </b> <br /><br /><b>5. Оволодіння прийомами введення та форматування тексту.</b><br /><br /><b>6. Оволодіння прийомами зв’язування HTML-документів гіперпосиланнями.</b><br /><br /><b>7. Створення гіперпосилань </b>на документи, на ресурси Інтернету, на поштові адреси, на звукові елементи.<b> </b> <br /><br /><b>8. Оволодіння прийомами використання різних типів гіперпосилань </b>(тексту, графічної інформації, відеоінформації).<b> </b> <br /><br /><b>9. Створення меню переходів. </b> <br /><br /><b>10. Оволодіння прийомами роботи з графічно-візуальними засобами оформлення Webсторінок. </b> <br /><br /><b>11. Оволодіння прийомами комбінування текстових, графічно-візуальних форм подання інформації на Web-сторінках.</b><br /><br /><b>12. Оволодіння прийомами створення та додавання звукових, мультимедійних форм подання інформації на Web-сторінках; </b> <br /><br /><b>13. Оволодіння прийомами обробки Flash-фільмів, сценаріїв </b>для їх використання в HTML-документах.<b> </b> <br /><br /><b>14. Оволодіння прийомами використання шаблонів у творчому проекті: </b>створення шаблону, створення сторінки з використанням шаблону, редагування шаблону. <br /><br /><b>15. Створення таблиці.</b><br /><br /><b>16. Створення Web-сайту </b>з використанням фреймів. <br /><br /><b>17. Оволодіння прийомами застосування елементів таблиці стилів до Web-сайту.</b><br /></td> <td width=241> <br /><b>Розпізнає </b>за зовнішнім виглядом та функціями програму-компоузер.<b> Наводить приклади </b>програм-компоузерів.<b> Називає </b>складові частини вікна програми-компоузера.<b> Користується </b>основним інструментарієм програми-компоузера.<b> Відкриває </b>панелі для їх завантаження.<b> Створює </b>найпростішу Web-сторінку за один урок, використовуючи надані вчителем допоміжні файли.<b> Характеризує </b>поняття Web-вузла; шаблону Web-сторінки.<b> Використовує </b>шаблони Web-сторінки.<b> Моделює </b>локальний Web-вузол.<b> Створює </b>HTML-документ.<b> Редагує </b>HTML-документ. <b>З’ясовує </b>параметри сторінки. <b>Вводить </b>текстову інформацію. <b>Форматує </b>текстову інформацію. <b>Характеризує </b>означення навігації на Web-сторінках; гіперпосиланнях на документи, на ресурсах Інтернету, на поштових адресах, в межах сторінок, на звукові елементи.<b> Використовує </b>різні види гіперпосилань: текст, графічну інформацію, відеоінформацію.<b> Створює </b>гіперпосилання на документи, на ресурси Інтернету, на поштові адреси, на звукові елементи, меню переходів.<b> Характеризує </b>технології використання графічно-візуальних та аудіальних засобів до оформлення Web-сторінок; інтерактивні малюнки; карти зображень. <b>Використовує </b>графічні зображення у документах.<b> Додає </b>альтернативний текст до малюнку.<b> Створює </b>гіперпосилання з малюнку; інтерактивний малюнок; карту зображень.<b> Володіє </b>прийомами комбінування текстових, графічно-візуальних форм подання інформації на Web-сторінках.<b> Характеризує мультимедійні технології. Володіє </b>прийомами створення та додавання звукових, мультимедійних форм подання інформації на Web-сторінках.<b> Створює та обробляє </b>Flash-фільми для HTML-документу;<b> </b> <br /><br /><b>додає </b>Flash-фільми в HTML-документ; сценарії в HTML-документ.<b> Характеризує </b>поняття шаблонів, таблиць, фреймів, правила збереження фреймових сторінок, таблиці стилів.<b> Перелічує </b>складові елементи таблиць, фреймів.<b> Створює, </b>редагує та форматує таблиці, фреймові сторінки.<b> Використовує </b>елементи таблиці стилів. <b>Створює </b>документ на основі шаблону.<b> Редагує </b>шаблон та оновлює проект. <b>Створює </b>Web-сайт з використанням фреймів.<b> Застосовує </b>елементи таблиці стилів до Web-сайту.<b> Розмічає </b>Web-сторінку за допомогою табличних елементів.<b> Встановлює та змінює </b>властивості таблиць.<b> Розмічає </b>Web-сторінки за допомогою використання табличних елементів.<b> Cкладає </b>інформаційне заповнення сторінок проекту для організації Web-сторінок у редакторі для роботи з HTML.<b> Застосовує </b>стандартні динамічні ефекти, спеціальні конструкції для створення Web-сайту за допомогою редактора для роботи з HTML.<b> Прописує </b>сторінки Web-проекту мовою розмітки гіпертексту HTML у редакторі для роботи з HTML.<br /></td> </tr> <tr valign=top> <td width=42 height=10> <br /><br /><br /></td> <td width=24> <br />5<br /></td> <td colspan=2 width=534> <br /><b>4.5. Анімація. FLASH-технології</b><br /></td> </tr> <tr valign=top> <td width=42 height=10> <br /><br /><br /></td> <td width=24> <br />2<br /></td> <td width=279> <br /><b>4.5.1. Анімоване зображення. GIF-анімація. (ImageReady)</b><br /><br />Анімоване зображення. Функціональне навантаження електронних анімацій. Причини необхідності застосування у сучасних електронних комунікаційних технологіях анімованої інформації. Візуальна характеристика анімаційних елементів. Типи анімованих зображень. Застосування анімованих зображень.<br /><br />Принципи створення GIF-анімації. Створення GIF-анімації у Adobe ImageReady. Оптимізація зображення.<b> </b> <br /><br /><b>Практична робота. Оволодіння прийомами створення найпростіших анімованих зображень.</b><br /></td> <td width=241> <br /><b>Дає </b>означення анімованому зображенню.<b> Називає </b>функціональне навантаження електронних анімацій.<b> Обґрунтовує </b>причини необхідності застосування у сучасних електронних комунікаційних технологіях анімованої інформації.<b> Перелічує </b>типи анімованих зображень; сфери застосування анімованих зображень.<b> Називає </b>принципи створення GIF-анімації. Створює GIF-анімації у Adobe ImageReady. <b>Оптимізує </b>зображення.<br /></td> </tr> <tr valign=top> <td width=42 height=10> <br /><br /><br /></td> <td width=24> <br />3<br /></td> <td width=279> <br /><b>4.5.2. FLASH-анімація: редактор MacromediaFlash. Анімація в творчому проектуванні.</b><br /><br />Анімаційні редактори, їх призначення. Принцип FLASH-анімації. Інтерфейс редактора MacromediaFlash. Вивчення інструментів для створення графічного малюнку. Прийоми роботи з символами. <br /><br />Створення анімації: кадрування руху. Кадрування зміни форми. Створення покрокової анімації.<br /><br />Створення таблиць flash-сторінки. Наповнення її об’єктами. Визначення ключових кадрів. Встановлення та видалення зв’язків між об’єктами.<br /><br />Прийоми створення анімації: анімованого графічного примітиву, анімованого тексту. Способи верстки, flash-сторінок і презентацій. <br /><br />Публікація анімованого зображення у формати GIF, HTML, EXE; на лаштування опцій анімації у створеному файлі.<br /><br />Методи додавання анімованого зображення на Web-сторінки творчого проекту. <br /><br /><b>Практична робота (за вибором)</b><br /><br /><b>1. Вправляння у створенні графічного малюнку. </b> <br /><br /><b>2. Створення та редагування символів.</b><br /><br /><b>3. Розробка анімованих елементів </b>в творчому проекті.<b> </b> <br /></td> <td width=241> <br /><b>Називає </b>призначення анімаційних редакторів; принцип FLASH-анімації.<b> Знає </b>складові інтерфейсу редактора MacromediaFlash; призначення інструментів для створення малюнку. <b>Створює </b>анімаційні зображення для використання їх динамічного ефекту у творчому проекті.<b> Кадрує </b>рух, змінення форми.<b> Створює </b>покрокову анімацію; анімований графічний примітив, анімований текст.<b> Верстає </b>flash-сторінки і презентації. <b>Зберігає </b>анімаційні файли за допомогою публікації їх у формати GIF, HTML, EXE для додавання їх на Web-сторінки творчого проекту.<b> Налаштовує </b>опції анімації у створеному файлі.<b> Додає </b>анімовані зображення на Web-сторінки творчого проекту.<b> Характеризує </b>поняття баннеру, ефективність баннеру.<b> Перелічує </b>типи баннерів; переваги інтерактивних баннерів.<b> Поділяє </b>баннери за стилистичним динамічним та візуальним оформленням.<b> Створює </b>рекламний баннер поетапно для творчого проекту.<b> Оптимізує </b>розміри баннерів, розташовує банери на Web-сторінках.<b> Додає </b>звукове оформлення для якісного сприйняття інформаційного та динамічного наповнення баннера.<b> Працює </b>з фільтрами.<br /></td> </tr> <tr valign=top> <td width=42 height=10> <br /><br /><br /></td> <td width=24> <br />5<br /></td> <td colspan=2 width=534> <br /><b>4.6. Технологія створення WEB-сайтів в інформаційному середовищі інтернет</b><br /></td> </tr> <tr valign=top> <td width=42 height=10> <br /><br /><br /></td> <td width=24> <br />1<br /></td> <td width=279> <br /><b>4.6.1. Файлова структура сайту.</b><br /><br />Правила організації файлової структури сайту для розташування його у Інтернет-просторі.<br /><br /><b>Практична робота. Оволодіння прийомами використання правил організації файлової структури сайту </b>для розташування його у Інтернет-просторі.<br /></td> <td width=241> <br /><b>Знає та застосовує </b>правила організації файлової структури сайту для розташування його у Інтернет-просторі.<br /></td> </tr> <tr valign=top> <td width=42 height=10> <br /><br /><br /></td> <td width=24> <br />4<br /></td> <td width=279> <br /><b>4.6.2. Сайти в Інтернеті. </b>Розташування сайтів в Інтернеті. Завантаження файлів на сервер. Редагування сторінок Web-сайту на сервері.<br /><br />Інтернет-хостинг. Регістрація користувацького сайту на сторінках Інтернет. Створення папки власного сайту та організація її структури.<br /><br />Регістрація. Робота з встановлення зв’язку між проектами. Відправка та отримання документів.<br /><br />Відправка файлів на сервер за допомогою інтерактивної форми. <br /><br />Редагування сторінок та змінення структури сайту. Додавання CGI-сервісів. Пересилання файлів за допомогою FTP-клієнта. Отримання простого адреса сайту. Регістрація власного сайту на пошукових серверах. <br /><br />Опрацювання сторінок власного Web-сайту на хостінгу. Правила збереження та завантаження інформації у власні папки.<br /><br /><b>Практична робота (за вибором)</b><br /><br /><b>1. Оволодіння прийомами роботи з інтернет-хостингом, регістрацією користувацького сайту на сторінках Інтернет, створення папки власного сайту та організація її структури.</b><br /><br /><b>2. Оволодіння прийомами регістрації місця під розташування власного сайту, роботи з Web-конструкторами, з отримання інформації про віддалений сервер, з відправки файлів на сервер за допомогою інтерактивної форми.</b><br /><br /><b>3. Вивантаження файлів на сервер. </b> <br /><br /><b>4. Оволодіння прийомами опублікування Web-сторінки на сервері, редагування сторінок та змінення структури сайту, додавання CGI-сервісів, отримання простого адреса сайту, регістрації власного сайту на пошукових серверах. </b> <br /></td> <td width=241> <br /><b>Знає </b>поняття інтернет-хостингу.<b> Регіструє </b>користувацький сайт на сторінках Інтернет.<b> Створює </b>папки власного сайту та організація її структури.<b> Встановлює </b>зв’язок між проектами. <b>Відправляє та отримує </b>документи.<b> Отримує </b>інформацію про віддалений сервер.<b> Оволодіває </b>прийомами регістрації місця під розташування власного сайту, роботи з Web-конструкторами, з отримання інформації про віддалений сервер, з відправки файлів на сервер за допомогою інтерактивної форми.<b> Вивантажує </b>файли на сервер.<b> Знає </b>основні поняття, пов’язані з редагуванням сторінок та зміненням структури сайту.<b> Додає </b>CGI-сервиси.<b> Пересилає </b>файли за допомогою FTP-клієнта.<b> Отримує </b>просту адресу сайту.<b> Регіструє </b>власний сайт на пошукових серверах.<b> Вміє </b>опубліковувати Web-сторінки на сервері.<b> Оволодіває </b>прийомами розташування та роботи з власним сайтом, що розташований на сервері.<b> Опрацьовує </b>сторінки власного Web-сайту на хостінгу.<b> Застосовує </b>правила збереження та завантаження інформації у власні папки.<br /></td> </tr> <tr valign=top> <td width=42 height=11> <br /><br /><br /></td> <td width=24> <br /><b>50</b><br /></td> <td colspan=2 width=534> <br /><b>5. РЕЗЕРВ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ</b><br /></td> </tr> <tr valign=top> <td width=42> <br /><br /><br /></td> <td width=24> <br /><br /><br /></td> <td width=279> <br />5.1. Теми за вибором учителя<br /><br />5.2.Психологічні основи дизайн-діяльності<br /></td> <td width=241> <br /><br /><br /></td> </tr> <tr valign=top> <td width=42> <br /><br /><br /></td> <td width=24> <br /><b>5</b><br /></td> <td colspan=2 width=534> <br /><b>6. ПІДСУМКОВІ ЗАНЯТТЯ </b> <br /></td> </tr> <tr valign=top> <td width=42> <br /><br /><br /></td> <td width=24> <br /><br /><br /></td> <td width=279> <br />6.1. Підсумкове заняття <br /><br />Оцінка змісту, якості, термінів виконання власного (колективного) проекту, проектів однокласників.<br /><br />Проведення порівняльного аналізу.<br /><br />Підведення підсумків.<br /></td> <td width=241> <br /><b>Оцінює </b>зміст, якість, терміни виконання власного (колективного) проекту, проектів однокласників. <b>Проводить</b> порівняльний аналіз.<br /></td> </tr> </table></marquee></marquee></marquee>
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” і базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Дана програма розроблена згідно вимог до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія»
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Метою профільного навчання за спеціалізацією "Деревообробка" є підвищення рівня компетентностей учнів 10-11 класів з основ деревообробки...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Туранов Ю. О. – к п н., доцент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ФІЛОСОФІЯ Профільний...
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
ПРОГРАМА для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
М. Г. Жулинський – академік НАН України, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua