«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»


Назва«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»
Сторінка6/6
Дата08.04.2013
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№ п/п

Найменування етапів курсової роботи

Термін виконання етапів роботи

За планом

Фактично


1.

Вибір теми2.

Затвердження теми на кафедрі.4.

Огляд та опрацювання наукової та спеціальної літератури з теми (оформлення попереднього списку літератури)5.

Видача завдання до курсової роботи6.

Розробка робочого плану курсової роботи за узгодженням з науковим керівником7.

Визначення об’єкту, предмету, мети та завдань курсового дослідження, оформлення вступу8.

Написання І розділу та представлення його на кафедру в друкованому вигляді9.

Написання ІІ розділу та представлення його на кафедру в друкованому вигляді10.

Написання ІІІ розділу та представлення його на кафедру в друкованому вигляді та чорнового варіанту роботи в цілому.11

Проведення узагальнення за курсовою роботою: оформлення висновків, реферату12.

Подання роботи на кафедру в остаточному чистовому оформленні13

Підготовки до захисту (написання доповіді, презентації в PowerPoint )12.

Захист курсової роботи перед комісією
8. Дата здачі курсової роботи ____________ 20___ р.____________
Керівник роботи _____________ (прізвище, ініціали)_____________
Завдання прийняв до виконання________ студент__________ _______

(прізвище, ініціали)
Додаток Б
Приклад оформлення реферату

РЕФЕРАТ
Курсова робота “Формування корпоративної культури в Запорізькому представництві парфумерного концерну Брокар ”: с.49, рис.5, табл.4, 30 джерел.

Об’єктом дослідження є процес управління корпоративною культурою компанії.

Предметом дослідження є механізм формування і управління корпоративною культурою.

Мета даної роботи: дослідження механізму формування і вдосконалення корпоративної культури на фірмі.

Основні положення роботи. Визначена концепція організаційної культури; проаналізовані чинники і умови, що впливають на процес формування корпоративної культури і методи управління ними; проаналізувати проблеми і перспективи розвитку фірми Brocard, охарактеризована корпоративна культура Brocard, визначено її тип згідно існуючих класифікацій, розроблені рекомендації щодо поліпшення стану корпоративної культури в даній компанії.

Методи дослідження: загальнонаукові методи – аналізу, синтезу, дедукції, індукції, методи експертного оцінювання, статистичні методи, метод групування, табличний, порівняльний метод, соціометричний тощо.

Ключові слова: КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА, ЛІДЕР, МЕНЕДЖЕР, КОРПОРАТИВНИЙ КЛІМАТ, ЦІННОСТІ, АДАПТАЦІЯ, ПРОЦЕС УДОСКОНАЛЕННЯ, УПРАВЛІННЯ.

Додаток В
Типовий план курсової роботи на тему: «Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»
ЗМІСТ

Завдання на курсову роботу

Реферат

Перелік умовних позначень

Вступ
Розділ 1 Комунікаційний процес в організації

1.1 Сутність та типи комунікацій в організаціях

1.2 Особливості міжособистісних організаційних комунікацій

1.3 Методи забезпечення ефективного комунікаційного процесу в організації
Розділ 2 Аналіз впливу ефективності комунікаційного процесу на діяльність організації (на прикладі компанії «Прогрес»)

2.1 Аналіз сильних та слабких сторін процесу комунікацій в компанії

2.2 Виявлення комунікаційних бар’єрів в компанії

2.3 Визначення домінуючих стилів міжособистісного спілкування в компанії
Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності комунікаційного процесу в організації

3.1 Створення системи ефективного зворотного зв’язку

3.2 Забезпечення інформаційної повноти

3.3 Вдосконалення механізму міжособистісного спілкування
Висновки

Перелік використаних джерел

Додатки


Додаток Д
Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
КУРСОВА РОБОТА


на тему: Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»

Виконала:

студентка гр. ФЕУ-519

спеціальність:

6.050201 “Менеджмент організацій”_______ Афоніна Олена Олегівна


Керівник:

канд. екон. наук, доц. _______________________ Кримська Л.О.

Запоріжжя – 2010

1   2   3   4   5   6

Схожі:

План Основні шляхи підвищення ефективності уроку природознавства...
Резерви підвищення ефективності уроків курсу «Я і Україна» (природознавство)в 1-4 класах
Інноваційні підходи при викладанні спеціальних дисциплін в системі...
ПТО, як засіб підвищення ефективності і результативності навчальних досягнень учнів
40. Нормативно-методичне забезпечення в управлінні персоналом Технологія...
Керівники і робітники підрозділів системи управління персоналом організації також вирішують питання оцінки діяльності підрозділів...
ПОЛОЖЕННЯ управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
Управління транспорту, комунікацій та зв'язку (надалі Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється,...
НАКА З
...
Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності
Проаналізовано показники і методи визначення ефективності інвестицій та факторів, що впливають на її рівень. Запропоновано основні...
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КОМПОНЕНТА СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: УПРАВЛІНСЬКІ...
Туру. Визначено методи управління інтелектуальною компонентою соціально-демографічного потенціалу на макрорівні. Проведено огляд...
ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Шляхи підвищення ефективності управління власним капіталом підприємства
Всеукраїнській конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Назва проекту: Підвищення ефективності управління вуличним освітленням м. Нікополя шляхом впровадження інноваційних технологій
Дослідження ефективності організації процесу
ЗНЗ Чернівецької області, та згідно з планом роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2010 рік протягом листопада-грудня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка