Інноваційні підходи при викладанні спеціальних дисциплін в системі ПТО, як засіб підвищення ефективності і результативності навчальних досягнень учнів


Скачати 43.71 Kb.
НазваІнноваційні підходи при викладанні спеціальних дисциплін в системі ПТО, як засіб підвищення ефективності і результативності навчальних досягнень учнів
Дата13.08.2013
Розмір43.71 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Медицина > Документи
Інноваційні підходи при викладанні спеціальних дисциплін в системі ПТО , як засіб підвищення ефективності і результативності навчальних досягнень учнів

Бойко Галина Володимирівна

Криворізький професійний

гірничо – технологічний ліцей;
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Національної академії педагогічних наук України

Кожен педагог повинен розуміти, що сьогодні вже не можливо викладати свій предмет за традиційною методикою, коли в центрі навчального процесу знаходиться викладач, а учні пасивно сприймають матеріал, слухають пояснення або вітують на семінарських і практичних заняттях, виконують контрольні завдання, складають заліки,одержують оцінки за відтворення здобутих знань. Адже мало хто замислюється, чи влаштовує така традиційність нашого учня? Сучасному педагогу важливо усвідомити завдання, що передбачають підготовку учнів, які повинні вміти творчо мислити, зіставляти і аналізувати факти, аргументовано відстоювати свій погляд, мати достатню теоретичну підготовку й реалізувати її на практиці або для подальшого навчання. Для розкриття творчих можливостей учнів, задоволення їх особистих і суспільних інтересів вчитель повинен володіти методиками, які стимулюють конструктивно-критичне мислення, розвивають творчі здібності. Досягти цих завдань можливо лише за умови іноваційного, творчого підходу до процесу навчання.

Інноваційні методи навчання захоплюють учнів, пробуджують у них інтерес і мотивацію, навчають самостійно мислити і діяти, сприяють формуванню цінностей, створюють атмосферу співробітництва, взаємодії.

Це передбачає зміну моделі навчання з авторитарно-дисциплінарної на особистісно орієнтовану, визначальною рисою якої є взаєморозуміння, взаємодія, творча співпраця.

Термін «інновація» означає оновлення процесу навчання, який спирається,головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміна пов’язане з бажанням виділити мотиваційний бік навчання, відмежуватися від чергових «переможних методик» , які за короткий час повинні дати максимальний ефект незалежно від особливостей групи та окремих учнів, їх бажань, здібностей.

На відміну від звичайних уроків, метою яких є оволодіння знаннями, вміннями та навичками, нестандартний урок найбільш повно враховує вікові особливості, інтереси, нахили, здібності кожного учня. У ньому поєдналися елементи традиційних уроків – сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення – але у незвичайних формах.

Саме такі уроки «незвичайної форми» які містять в собі елементи майбутніх технологій, які при групуванні їх у певну систему, що ґрунтується на глибокому знанні потреб, інтересів та здібностей учнів, можуть стати дійсно інноваційними.

У своїй професійній діяльності я використовую різні форми навчання в залежності від труднощів досліджуваної теми або підготовленості групи. Методи я обираю в залежності від того, що це: чи виклад нового матеріалу, закріплення, осмислення або узагальнення.

Методи навчання - це способи досягнення мети. Процес викладання останнім часом спрямований на посилення уваги і навчання самостійній роботі учнів, самоосвіту, самопідготовку. Удосконалюючи і розвиваючи давно відомі методи навчання необхідно внести струмінь творчості і різноманітності, неповторності в кожен етап навчання. При викладі матеріалу я намагаюся вести евристичну бесіду, тобто розповісти матеріал так, щоб зацікавити учнів, щоб у них виникло бажання самим щось "відкрити" чи самостійно в чомусь розібратися. При проведенні своїх уроків я застосовую такі наочні методи навчання:

1). МЕТОДИ ІЛЮСТРАЦІЇ - показ ілюстративних засобів: плакатів,

замальовок, проектування схем, креслень на екрані.

2). МЕТОДИ ДЕМОНСТРАЦІЇ - проведення досвідів, приведення

прикладів, показ моделей, зразків, інструментів, матеріалів, діафільмів.

Як розбудити в підлітку бажання трудитися, більше довідатися? Як

оживити, одухотворити суху технічну інформацію? Як уберегти молоду людину від небажання працювати?

У кожному своєму учневі, я стараюся відкрити новатора, що творчо мислить, переконати в тім, що він усе може, усе зрозуміє, якщо тільки побажає цього сам.

Розбудити інтерес до навчання, до контрастного уроку, сприяти удосконалюванню особистості допомагають мені методи і форми навчання на уроках спецтехнології.

Обравши один із методів навчання , а саме – метод демонстрації, під моїм керівництвом учнями за професією «Машиніст тепловоза» було виготовлено не одну діючу модель, а декілька :

  • макет на тему :« Комплексне навантаження товарної руди екскаватором в залізничні вагони зі складу готової продукції» .

  • макет « Локомотивна сигналізація»

  • макет «Управління гальмами потяга з різним профілем шляху»

  • макет «Діюча залізнична станція»

Ці роботи учні змогли підготувати після прослуханого теоретичного матеріалу з предметів « Будова та ремонт тепловоза», «Управління тепловозом», « Загальний курс залізничних доріг», а ще їм допомогли гірничі дисципліни.

Метою цих робіт є демонстрація діючих моделей на уроках теоретичного навчання, що дає змогу детальніше вивчати технологічні взаємоповязані основні виробничі процеси.

Чому було обрано саме такі методи навчання ? Бо саме з такими процесами діючих моделей ,після закінчення навчального закладу, учні , а на той час вже підготовлені кваліфіковані робітники будуть повязані з цими ж технологічними процесами на підприємстві.

Список використаних джерел


  1. В.І. Ковальчук.-«Урок: 100 інноваційних моделей».-К.: Ред. газет управління освітою, 2012.
  1. Механическое оборудование тепловозов. Пойда А.А. , М., Транспорт, 1971.
  1. Кізченко В.І. Культурно-освітній рівень робітничого класу України напередодні революції 1905-1907 рр. / В.І.Кізченко. – К. Наук.думка, 1972. – 162 с.  1. Лікарчук І.Л. Проблеми підготовки робітничих кадрів в Україні (1920–1929 рр.) / І.Л. Лікарчук. – К.: Інститут педагогіки і психології

професійної освіти АПН України, 1996. – 206с.5. Ніколаева Т.М. Роль підприємців України в розвитку професійної освіти (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) // Український історичний журнал. – 2005. – № 1.

Схожі:

План Основні шляхи підвищення ефективності уроку природознавства...
Резерви підвищення ефективності уроків курсу «Я і Україна» (природознавство)в 1-4 класах
На уроках природничих дисциплін
Застосування пакету OFFIS при викладанні природничих дисциплін
УРОК 46. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4
Мета. Здійснити контроль навчальних досягнень учнів з метою перевірки засвоєння учнями теми
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики
До навчальних досягнень учнів з математики, які безпосередньо підлягають оцінюванню, належать
Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів з
Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами діяльності виокремлюються такі рівні навчальних досягнень школярів...
Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з іноземної...
Ні в кого не викликає сумнівів актуальність проведення моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів. Це визнано в освітянських...
Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів...
Перелік нормативних документів щодо планування навчально-методичного забезпечення предмету
Нормативні документи навчально-виховного процесу та навчально-методичної бази кабінету
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
Уроку: узагальнення та систематизація навчальних досягнень учнів....
Тема уроку. Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Лінійні рівняння з однією змінною»
РОЗВ ’ ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ ПРИ ВИКЛАДАННІ ХІМІЇ, ЯК ЗАСІБ...
Огір Н. М. вчитель вищої категорії КЗО «Середня загальноосвітня школа №85» Дніпропетровської міської ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка