УРОК У «ДІЛОВА ГРА»


Скачати 149.05 Kb.
НазваУРОК У «ДІЛОВА ГРА»
Дата15.12.2013
Розмір149.05 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок


ДНЗ «Запорізьке ВПУМ»
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
«МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
«ДІЛОВА ГРА»
РОЗРОБИВ: Паржницький О.В.

викладач предмету «Інформаційні технології»


м. Запоріжжя, 2012

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

УРОКУ – ДІЛОВА ГРА
Урок-ділова гра - це імітаційна модель навчальної діяльності учнів, що відтворюється в умовах, максимально наближених до дійсності. Мета ділової гри - поглибити та розширити діапазон знань учнів, формувати діловий стиль спілкування у практично-професійній діяльності. Урок-ділова гра має свої різновиди: урок-«Еврика», прес-конференція, урок-змагання, урок-турнір, урок-спектакль, урок-«КВК», урок-аукціон та ін.

Незалежно від різновидів уроку-ділової гри, їх об'єднують загальні вимоги: постановка теми, цілей та завдань гри; визначення оптимального змісту гри; розподіл ролей та визначення функціональних обов'язків учасників гри; забезпечення умов для проведення ділової гри (обладнання, наочність, оформлення приміщення, інше матеріально-технічне забезпечення); єдність взаємодії учнів у ході виконання ролей.

Класичний варіант імітаційної гри включає такі етапи: а) підготовка; б) безпосередньо сама гра; в) аналіз та підбиття підсумків гри. За типом ділові ігри бувають «жорсткі» та «вільні». У «жорстких» іграх детермінуються зміст, функції та обов'язки учнів - виконавців ролей. У «вільних» іграх визначаються лише основні напрями дій. Тут більшою мірою допускаються самостійність і творчість у реалізації основної ідеї та змісту ділової гри. Підготовка ділової гри передбачає озброєння учнів теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками з теми гри; підготовку учнів - «активних» і «пасивних» учасників гри.

«Активні» учасники гри - це учні, які виконують конкретні ролі у процесі гри; «пасивні» - це слухачі, які спостерігають і реагують на процес її протікання. Сам процес гри залежить від особливостей її різновидів. Аналіз підбиття підсумків гри включає: оцінку змісту ділової гри, тобто оцінку актуальності теми, правильності постановки та досягнення мети, доцільності постановки проміжних цілей і завдань, дотримання процедури проведення ділової гри, оцінку імітаційної діяльності учнів у процесі виконання рольових функцій, такту та етики спілкування.

У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, учні не помічають, що навчаються, до активної діяльності залучаються навіть найпасивніші учні. Коли викладач використовує на уроці елементи гри, то в класі створюється доброзичлива обстановка, бадьорий настрій, бажання вчитися. Плануючи такий урок, викладач має уважати на всіх учнів, добирати ігри, які були б цікаві й зрозумілі. А. С. Макаренко писав: “Гра має важливе значення в житті дитини… Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все в грі…”

Отже, гра, її організація – ключ в організації виховання. Гра – одна з найважливіших сфер у життєдіяльності дитини, разом з працею, навчанням, мистецтвом, спортом вона забезпечує необхідні емоційні умови для всебічного, гармонійного розвитку особистості. Для педагога вона стає інструментом виховання, що дає змогу повністю враховувати вікові особливості дітей і підлітків, розвивати ініціативу, створювати атмосферу розкутості, самостійності, творчості та умови для саморозвитку.

Застосування нетрадиційних, нестандартних форм навчання благотворно позначається на учбовому процесі. Нетрадиційний урок – це урок, який характеризується: нестандартним підходом до відбору змісту учбового матеріалу; до поєднання методів навчання; до зовнішнього оформлення. Одна з форм таких уроків є гра. «Вчитися треба весело». Урок-гра – це метод навчання, спрямований на моделювання реальної дійсності з метою ухвалення рішень в модельованій ситуації. Основна мета гри – підняти інтерес учнів до навчання, і тим самим підвищити ефективність навчання. Чому гра так подобається дітям? Тому, що гра дарує радість і захоплення, що сам процес гри сповнений несподіванок, а результат – таємниця. Урок-гру можна розглядати як одну з форм активного навчання, такі уроки передбачають творчий підхід з боку вчителя і ученика, освоєння умінь учеників в процесі активної пізнавальної діяльності.

ТЕМА УРОКУ: Пристрій комп'ютера, Обробка даних і проведення розрахунків

за допомогою електронних таблиць Ехсеl»
МЕТА УРОКУ: - Повторення та узагальнення знань по темі «Пристрій

комп'ютера», перевірка рівня оволодіння учнями основ

теоретичних знань

 • Закріплення практичних умінь та навичок роботи з електронними таблицями Excel та їх застосування для вирішення реальних задач

 • Повторення, корекція та більш глибоке осмислення навчального матеріалу

 • Формування в учнів пізнавальної активності

ТИП УРОКУ: урок узагальнення і систематизації знань

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ: ділова гра

МАТЕРІАЛЬНЕ ОСНАЩЕННЯ УРОКУ:

 • Комп’ютери – 10 од.

 • Картки на виконання завдань ділової гри

ХІД УРОКУ

 1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

 2. Мотивація навчальної діяльності учнів

 3. Відтворення та узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи

знань.

 1. Узагальнення та систематизація основних теоретичних положень

5. Підсумки уроку

6. Повідомлення домашнього завдання

Скласти кросворд з основних термінів пройдених навчальних тем:

ПРИСТРІЙ, КОМПЬЮТЕР, ТАБЛИЦЯ, ПРОЦЕСР, ПЛАТА,

МАТЕРИНКА, ОПЕРАТИВНА ПАМ’ЯТЬ.


Додаток № 1
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ 1. Гра проходить у формі змагання між ігровими групами, завдання яких набрати максимальну кількість балів, які нараховуються за правильне виконання завдання і тактовне поведінка під час гри.

 2. Ведучий - викладач може впливати на хід гри, брати участь у дискусії, подаючи репліки і задаючи питання.

 3. По закінченні гри підраховуються загальні бали, набрані групами за всю гру. За певну суму балів (яку встановлює ведучий) кожен гравець отримує позитивну оцінку.

 4. Максимальна кількість балів за виконання кожного із завдань - 5 балів. За порушення дисципліни стягуються штрафи.

 5. Виконання завдання оцінюється за наступними критеріями:

  1. Правильність виконання розрахунків;

  2. Правильне оформлення документа, дотримання всіх вимог, записаних у завданні - картці;

  3. Вміння укластися за часом при вирішенні задачі
 1. Поведінка учасників гри оцінюється за наступними критеріями: взаємодопомога в групі; вміння спілкуватися з колегами; вміння організувати роботу в групі; вміння слухати виступ свого доповідача і доповідача іншої групи.
 1. Кількість балів за тактовну поведінку під час гри - 5, і ще кілька балів можуть бути додані на розсуд ведучого і експертів.
 1. За порушення дисципліни стягуються штрафи:

  1. кожне зауваження ведучого або експерта - 1 бал;

  2. недотримання правил гри - 2 бали;

  3. грубе порушення - до 5 балів.


Додаток № 2
ФОРМУВАННЯ ІГРОВИХ ГРУП • Учні повинні організувати комп'ютерну фірму і дати їй назву.

 • Виконати замовлення для покупця - підготувати і роздрукувати рахунок на покупку комп'ютера в 2-х примірниках.

 • Обчислити кредит на покупку комп'ютера

 • Нарахувати з / плату своїм працівникам

 • Підготовчий етап і бліцопитування за пройденим матеріалом матеріалу.

 • Учні розбиваються на 2 команди (2-е фірми) і займають місця за різними столами.


Ігрові групи вибирають

- капітана (директор фірми), він координує роботу всієї

команди і допомагає всім учасникам - 1 учень

- представника банку -1 учень

- бухгалтера для розрахунку зарплати співробітникам фірми

- 1 уч.

- виконавців замовлень - 4 учня.

ПРИМІТКИ: - Директор теж може бути виконавцем замовлень

- Експерти (журі) вибираються із запрошених гостей або з числа

учасників гри.

Додаток № 3
ПИТАННЯ ДЛЯ БЛИЦ – ОПИТУВАННЯ


 1. Назвіть характеристики материнської плати.

 2. Що на ній знаходиться?

 3. Назвіть характеристики процесора.

 1. Від характеристик яких пристроїв буде залежати швидкість роботи

комп'ютера?

 1. Назвіть види плат розширення та види роз'ємів для них.

 2. Що будете враховувати при виборі материнської плати і процесора до неї?

 3. Назвіть характеристики оперативної пам'яті?


Додаток № 4

Х І Д Д І Л О В О Ї Г Р И

Під час бліц - опитування учням видаються фішки за правильну відповідь, які потім сумуються при виставленні балів. Під час бліцопитування запрошені на урок гості (або незадіяні в грі учні) заповнюють бланки замовлення. Виконання замовлень.
Ведучий. У вашу фірму надійшли 2 замовлення.

ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ 1-ОЇ КОМАНДИ:

Перше замовлення:

Замовник просить вас зібрати для нього найдешевший комп'ютер без периферійних пристроїв, але з колонками.

Виконуючи замовлення, використовуйте сортування даних по ціні! Друге замовлення:

Бланк замовлення: (заповнюється запрошеними гостями)
Сума замовлення

Питання до замовників:

На базі якого процесора бажаєте придбати комп'ютер AMD або Intel?
Чи потрібні колонки? , Дорогі, середні, дешеві? (Підкресліть)

Чи потрібен принтер? , Який?

Чи потрібен сканер?

Чи бажаєте виходити в Internet?

Чи бажаєте дивитися телепередачі на комп'ютері?
ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ 2-ОЇ КОМАНДИ:

Перше замовлення:

Замовник просить вас зібрати для нього найкращий і дорогий комп'ютер без периферійних пристроїв, але з колонками. Монітор бажає придбати з діагоналлю 17 дюймів.

Виконуючи замовлення, використовуйте сортування даних по ціні!

Друге замовлення:

Бланк замовлення: (заповнюється запрошеними гостями)
Сума замовлення

На базі якого процесора бажаєте придбати комп'ютер AMD або Intel?
Чи потрібні колонки? , Дорогі, середні, дешеві? (Підкресліть)

Чи потрібен принтер? , Який?

Чи потрібен сканер?

Чи бажаєте виходити в Internet?

Чи бажаєте дивитися телепередачі на комп'ютері?

Учні! Ви повинні оформити в Excel рахунки і роздрукувати їх у 2-х примірниках -один замовника, іншого - для ведучого. На рахунку повинні бути назва вашої фірми, логотип, адресу та телефон. Для виконання роботи в комп'ютерах вже є реальні прайс-листи (взяті в комп'ютерних фірмах).

Далі команди пропонують варіанти конфігурації комп'ютера для замовників (використовуючи реальні прайс-листи).

Розмови представників фірм-команд із замовниками відбуваються по черзі, один за одним. Замовниками виступають запрошені гості, які задають питання по наданими рахунками. Підведення підсумків уроку

Ведучий дає загальну оцінку всім учасникам гри і кожному окремо; оцінюючи загальну манеру поведінки учасників гри - інтерес, взаємодопомога, нестандартність мислення, дисципліну і т.д.

Крім того, бажано, щоб самі гравці висловили свою думку про гру - про її зміст, організації, а також внесли пропозиції щодо її удосконалення.

План уроку

Ознайомлення з правилами гри, бліц-опитування, заповнення бланка замовлення запрошеними гостями - 5 хв.

Виконання замовлення та розрахунок кредиту (робота з електронними

таблицями) 20 хв

розмови з замовниками 10 хв.

Підведення підсумків - 5 хв.
Хід уроку

Учитель повідомляє тему уроку, мету уроку і що учні повинні зробити за урок.

Учні повинні організувати комп'ютерну фірму і дати їй назву.

Виконати замовлення для покупця - підготувати і роздрукувати рахунок на

покупку комп'ютера в 2-х примірниках.

Обчислити кредит на покупку комп'ютера

Нарахувати з / плату своїм працівникам

Підготовчий етап і бліц-опитування по пройшов матеріалу.

Учні розбиваються на 2 команди (2-е фірми) і займають місця за різними

столами.

Ігрові групи вибирають

1 - капітана (директор фірми), він координує роботу всієї команди і допомагає

всім учасникам,

1 - представник банку,

1 - бухгалтер для розрахунку зарплати співробітникам фірми, виконавців замовлень - 4 чол.

(Директор теж може бути виконавцем замовлень). Експерти (журі) вибираються із запрошених гостей або з числа учасників гри.

Питання для бліц - опитування:

 1. Назвіть характеристики материнської плати.

 2. Що на ній знаходиться?

 3. Назвіть характеристики процесора.

Від характеристик яких пристроїв буде залежати швидкість роботи комп'ютера?

 1. Назвіть види плат розширення та види роз'ємів для них.

 2. Що будете враховувати при виборі материнської плати і процесора до неї?

 3. Назвіть характеристики оперативної пам'яті?


Під час бліц - опитування учням видаються фішки за правильну відповідь. Які потім сумуються при виставленні балів. Під час бліц-опитування запрошені на урок гості (або незадіяні в грі учні) заповнюють бланки замовлення. Виконання замовлень.
Ведучий. У вашу фірму надійшли 2 замовлення. Замовлення для 1-ої команди: Перше замовлення:

Замовник просить вас зібрати для нього найдешевший комп'ютер без периферійних пристроїв, але з колонками.

Виконуючи замовлення, використовуйте сортування даних по ціні! Друге замовлення:

Бланк замовлення: (заповнюється запрошеними гостями)
Сума замовлення

На базі якого процесора бажаєте придбати комп'ютер AMD або Intel?
Чи потрібні колонки? , Дорогі, середні, дешеві? (Підкресліть)

Чи потрібен принтер? , Який?

Чи потрібен сканер?

Чи бажаєте виходити в Internet?

Чи бажаєте дивитися телепередачі на комп'ютері?
Замовлення для 2-ої команди:

Замовник просить вас зібрати для нього найкращий і дорогий комп'ютер без периферійних пристроїв, але з колонками. Монітор бажає придбати з діагоналлю 17 дюймів.

Виконуючи замовлення, використовуйте сортування даних по ціні! Друге замовлення:

Бланк замовлення: (заповнюється запрошеними гостями)
Сума замовлення

На базі якого процесора бажаєте придбати комп'ютер AMD або Intel?
Чи потрібні колонки? , Дорогі, середні, дешеві? (Підкресліть)

Чи потрібен принтер? , Який?

Чи потрібен сканер?

Чи бажаєте виходити в Internet?

Чи бажаєте дивитися телепередачі на комп'ютері?

Ви повинні оформити в Excel рахунки і роздрукувати їх у 2-х примірниках -один замовника, іншого - для ведучого. На рахунку повинні бути назва вашої фірми, логотип, адресу та телефон. Для виконання роботи в комп'ютерах вже є реальні прайс-листи (взяті в комп'ютерних фірмах).
Далі команди пропонують варіанти конфігурації комп'ютера для замовників (використовуючи реальні прайс-листи).

Розмови представників фірм-команд із замовниками відбуваються по черзі, один за одним. Замовниками виступають запрошені гості, які задають питання по наданими рахунками. Підведення підсумків уроку
Ведучий дає загальну оцінку всім учасникам гри і кожному окремо; оцінюючи загальну манеру поведінки учасників гри - інтерес, взаємодопомога, нестандартність мислення, дисципліну і т.д.

Крім того, бажано, щоб самі гравці висловили свою думку про гру - про її зміст, організації, а також внесли пропозиції щодо її удосконалення.

Схожі:

Урок-захист проектів Ділова гра «Інформаційне агентство» Мета
Я думаю, що кожен з вас має певні сподівання, очікує певних результатів, виконання бажання. Тому я вам пропоную написати на листочках...
Ділова методична гра «Методична подорож»
Мета гри: Розкрити творчий потенціал педагогів, внести різноманітність в засідання школи класного керівника "Перехрестя"
Ділова гра «Міжнародна торгівля»
Засвоїти поняття «Виробнича можливість», «Торгова можливість», «межа торгівельних можливостей», «Порівняльна перевага», «вигідність...
ДІЛОВА ГРА «ВЕЛИКІ ЕКОНОМІСТИ»
Ознайомитися з поглядами наступних економістів: Ф. Кене, А. Тюрго, Ш. Фурье, Н. Чернішевського, Д. Рікардо, Т. Мальтуса, Д. Мілля,...
ДІЛОВА ГРА «ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА»
Засвоїті поняття «корисність», «Функція корисності», «гранична корисність», «Таблиця Менгера», «бюджет споживача», «Рівновага споживача»,...
Кваліфікаційних завдань, який пропонується для проведення атестаційної
Чальних програм предметів професійно-технічного циклу з професії: організація діловодства, ділова українська мова, машинопис, ділова...
Урок гра для учнів 5 класу: «Бути здоровим престижно»

"АБВГДЕЙКА". Інтелектуальний урок гра з української мови з використанням...
Тема: "АБВГДЕЙКА". Інтелектуальний урок гра з української мови з використанням інформаційних ігрових технологій та комп`ютера
ЗМ Твір – опис процесу праці за власними спостереженнями в художньому стилі (письмово)
Обладнання: роздатковий матеріал, словник іншомовних слів, запис музичного твору, відео – ролик, паперові зірки. Тип уроку: урок...
Додавання чисел частинами. Задачі на знаходження невідомого додан-...
Діти, сьогодні у нас урок- мандрівка, урок-гра. Мета його: вдосконалити обчислювальні навички,формувати вміння додавати число частинами....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка