Кваліфікаційних завдань, який пропонується для проведення атестаційної


НазваКваліфікаційних завдань, який пропонується для проведення атестаційної
Сторінка1/16
Дата14.11.2013
Розмір2.12 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
1 ВСТУП
Пакет комплексних кваліфікаційних завдань, який пропонується для проведення атестаційної експертизи за професією: «Секретар керівника», відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики по даній професії.

Комплексно-кваліфікаційні завдання складаються з письмової частини в трьох варіантах; охоплюють весь зміст навчальних програм предметів професійно-технічного циклу з професії: організація діловодства, ділова українська мова, машинопис, ділова англійська мова, основи професійної етики та етикету, охорона праці. Завдання, які входять до пакету, рівноцінні за складністю і обсягом, мають практичну направленість.

Запропонований пакет ККЗ відповідає вимогам професії «Секретар керівника». Дані завдання охополюють перелік знань та умінь, які повинен мати робітник у відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик професії. Завдання письмової частини ККЗ складені у відповідності до розділу кваліфікаційної характеристики «повинен знати». Професійно-теоретичні завдання дають змогу визначити рівень основ даної професії.

Запропоновані комплексні завдання дозволяють виявити рівень знань і навичок кваліфікованого спеціаліста.

ЗМІСТ

пакету комплексних кваліфікаційних завдань
Професія: «Секретар – керівника (організації, підприємства, установи)»

Код професії: 4115.

Навчальний заклад: ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»


 1. Рецензія на пакет комплексних кваліфікаційних завдань для визначення якості підготовки робітників за спеціальністю «Секретар – керівника (організації, підприємства, установи)»

 2. Кваліфікаційна характеристика

 3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами комплексних кваліфікаційних завдань з професії „Секретар керівника”.

 4. Перелік спеціальних і загально технічних дисциплін.

 5. Перелік устаткування приладів, інструментів необхідних для виконання комплексних кваліфікаційних завдань.

 6. Комплексні кваліфікаційні завдання (професійно-теоретична підготовка).

 7. Комплексні кваліфікаційні завдання (практична частина).

 8. Список літератури, використаної при складанні комплексних кваліфікаційних завдань.
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Рецензія

на пакет комплексних кваліфікаційних

за професією: «Секретар керівника», код 4115

Пакет комплексних кваліфікаційних завдань, який пропонується для проведення атестаційної експертизи Черкаського професійного ліцею за професією: «Секретар керівника», відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики по даній професії.

Комплексно-кваліфікаційні завдання складаються з письмової та практичної частин в трьох варіантах; охоплюють весь зміст навчальних програм предметів професійно-технічного циклу і виробничого навчання з професії: організація діловодства, ділова українська мова, машинопис, ділова англійська мова, основи професійної етики та етикету, охорона праці. Завдання, які входять до пакету, рівноцінні за складністю і обсягом, мають практичну направленість.

Запропонований пакет ККЗ відповідає вимогам професії «Секретар керівника». Дані завдання охополюють перелік знань та умінь, які повинен мати робітник у відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик професії. Завдання письмової частини ККЗ складені у відповідності до розділу кваліфікаційної характеристики «повинен знати», а практична частина комплексних кваліфікаційних завдань у відповідності до дорозділу кваліфікаційної характеристики «повинен вміти». Професійно-теоретичні завдання дають змогу визначити рівень основ даної професії. Професійно-практичні завдання включають види робіт, які за своєю складністю відподають вимогам кваліфікаційної характеристики та дають змогу визначити вміння учнів саомстійно застосовувати набуті знання в практичній діяльності.

Запропоновані комплексні завдання дозволяють виявити рівень знань і навичок кваліфікованого спеціаліста.

Методист обласного

навчально-методичного центру Л.Ю. Самбр

Рецензія

на пакет комплексних кваліфікаційних завдань для проведення атестаційної експертизи зпрофесії

«Секретар керівника», код 4115

Запропонований пакет комплексних кваліфікаційних завдань для проведення атестаційної експертизи з професієї: „Секретар керівника” відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики з даної професії.

Матеріали комплексно-кваліфікаційних завдань підготовлені в пакеті, до якого включаються завдання з письмової та практичної частин в трьох варіантах і охоплюють весь зміст навчальних програм предметів професійно-технічного циклу виробничого навчання з професії,

Комплексно-кваліфікаційні завдання (професійно-теоретична підготовка) спрямовані на те, щоб при їх виконанні учні могли показати свої знання програмного матеріалу з професії, вміння застосовувати їх при виконанні робіт, економічних розрахунках тощо.

При підготовці письмової частини також використані загальноприйняті терміни і назви, які однозначно сприймаються учнями.

До практичної частини комплексно-кваліфікаційних завдань включені всі види робіт, які за своєю складністю відповідають вимогам навчальних програм,

Подальше використання даних завдань в навчально-виховному процесі ліцею дозволить підвищити якість підготовки кваліфікованих робітників для підприємств по професії: „Секретар керівника”.


Генеральний директор ВАТ «ЧЕРКАСИАВТО»

В.О. Дирда


ВІДГУК

на пакет комплексних кваліфікаційних завдань

для проведення атестації з професії 4115 Секретар керівника

Приватне підприємство «Медіт-Сервіс»

ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей» готує секретарів для різноманітних підприємств міста, району та області.

Спеціалісти, що закінчують даний навчальний заклад, мають, як правило, грунтовну теоретичну підготовку з предметів професійно-теоретичного циклу, які викладаються:

 1. Діловодство

 2. Комп’ютерні технології

 3. Офісна техніка

 4. Українське ділове мовлення та основи редагування службових документів

 5. Іноземна мова за професійним спрямуванням

 6. Етика та психологія ділових відносин

 7. Охорона праці

Варто відмітити необхідну обізнаність випускників ліцею при виконанні практичних робіт, пов‘язаних з професією.

Все це проявляється в процесі проходження виробничої практики на підприємствах міста, району та області.

Переважна більшість випускників ліцею легко входить в реальні умови трудових колективів, користується заслуженим авторитетом. Проявляються такі риси характеру як любов до праці, готовність до взаємодопомоги.

Аналіз практичної діяльності випускників ДНз «Черкаський професійний автодорожній ліцей» на виробництві дозволяє робити висновки про достатній та високий рівень підготовки секретарів керівника в навчальному закладі.

Директор С.В. Діский
Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу
(ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПІДГОТОВКУ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ)

1. Професія – 4115 Секретар керівника (організації, підприємства,

установи)

2. Кваліфікація – Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен уміти: виконувати функції, що включають організаційне-технічне забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності керівника підприємства. Приймати кореспонденцію, яка надходить на розгляд керівникові, передавати її, згідно з прийнятим рішенням, до структурних підрозділів або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей. Вести діловодство, виконувати різні операції із застосуванням комп’ютерної техніки, призначеної для збирання, оброблення і подання інформації для підготовки і прийняття рішень. Приймати документи і особисті заяви. Готує документи і матеріали, необхідні для роботи керівника. Стежити за своєчасним розглядом і поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, що надходять на виконання, перевіряти правильність оформлення підготовлених проектів документів, що передаються керівнику на підпис, забезпечує якісне їх редагування. Організовувати проведення телефонних переговорів керівника, записувати за його відсутності одержану інформацію і доводити до його відома її зміст, передавати і приймати інформацію на приймально-переговорних пристроях (телефакс, телекс і т. ін.), а також телефонограми, своєчасно доводити до його відома інформацію, одержану каналами зв’язку. За дорученням керівника складати листи, запити, інші документи, готувати відповіді авторам листів. Виконувати роботу з підготовки засідань і нарад, які проводить керівник (збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час і місце проведення, порядок денний, введення їх реєстрації), вести і оформляти протоколи засідань і нарад. Здійснювати контроль за виконанням працівниками підприємства виданих наказів та розпоряджень, а також за додержанням термінів виконання вказівок і доручень керівника підприємства, що взяті на контроль. Вести контрольно-реєстраційну картотеку. Забезпечувати робоче місце керівника необхідними засобами організаційної техніки, канцелярським приладдям, створювати умови, що сприяють його ефективній роботі. Друкувати за вказівкою керівника службові матеріали, необхідні для його роботи або вводити поточну інформацію у банк даних. Організовувати приймання відвідувачів, сприяти оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників. Формувати справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечувати їх зберігання і в установлені строки здавати до архіву. Копіювати документи на персональному ксероксі.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази; положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи стосовно діяльності підприємства і ведення діловодства; структуру і керівний склад підприємства і його підрозділів; організацію діловодства; методи оброблення і оформлення документів; архівну справу; машинопис; правила користування приймально-переговорними пристроями, технічними засобами оброблення документів, усної та писемної документної інформації, комп’ютерами і друкарськими машинами; стандарти системи організаційно-розпорядчої документації; правила друкування ділових листів з використанням типових форм; основи етики і естетики; правила ділового спілкування; основи організації праці і управління; правила експлуатації обчислювальної техніки; основи адміністративного права і законодавства про працю.
4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти:

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника:

Роботи, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Діловодство, організація документообігу та архівні роботи.
7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Клас Зміст завдань відповідає діючій програмі для загальноосвітніх...
Кожен варіант складається з трьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань
ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО КОМПЛЕКСНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ З...
Федорів працював у Москві та Львові в. «Пересопницьке Євангеліє» перша українська друкована книга
Перелік завдань до кваліфікаційних пробних робіт
ЗАТВЕРДЖЕНО УЗГОДЖЕНО РОЗГЛЯНУТО
4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи
Кременчуцької міської ради Про затвердження Правил розміщення стаціонарних малих архітектурних форм для провадження підприємницької...
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Консультації з фаху та іноземної мови для вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі освітньо-кваліфікаційних...
Соціально -побутові пісні. «Ой на горі тай женці жнуть», «Стоїть...
У роботі подається матеріал для використання на уроках української літератури у 7 класі. Інформація для вчителя та учнів пропонується...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Створення творчих груп для підготовки олімпіадних завдань для укладання посібників «Збірник завдань з педагогіки та психології для...
ПОЛОЖЕННЯ про експертну раду Вищої атестаційної комісії України
К, який разом з атестаційними відділами ВАК здійснює контроль за науковим рівнем дисертацій, їх науковою та практичною цінністю,...
Створення основ функціонального класифікатора з питань державної служби в Україні
П2-ДС, 9-ДС обліку державних службовців, вимоги до освітньо-кваліфікаційних характеристик магістра державного управління та магістра...
У 4-х, 9-х та 11-х класах у 2012/2013 навчальному році атестація...
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка