Уроку української мови у 7 класі Тема


Скачати 95.91 Kb.
НазваУроку української мови у 7 класі Тема
Дата12.11.2013
Розмір95.91 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
Розробка уроку української мови у 7 класі
Тема: Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку

слів у словосполученні. Непохідні й похідні прийменники.

Особливості вживання деяких прийменників з іменниками

Мета уроку: Поглибити знання учнів про прийменник як службову частину мови, навчити учнів розпізнавати прийменники в реченні та відрізняти їх від префіксів, правильно писати похідні й непохідні прийменники; формувати загально-навчальні вміння й навички роботи з підручником, опорними таблицями, вміння розпізнавати прийменники в реченні, виробляти правописні вміння й навички, виховувати інтерес до навчання, сприяти формуванню мовленнєвої культури, розвитку творчих здібностей та життєвих компетенцій.

Методи і прийоми: робота у групах, колективна робота, інтерактивні методи. Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, таблиці, комп’ютер, мультимедійний проектор, слайдова презентація, картки.

Хід уроку

Установчо-мотиваційний модуль

Оргмомент

Мотивація, актуалізація спорних знань учнів
Вправа  «Незакінчене речення»
Наука, яка вивчає частини мови, називається...
В українській мові  є... частин мови.
Самостійні частини мови відрізняються від службових тим, що...
У реченні службові частини мови
служать для...
Я знаю, що прийменник це частина мови, яка...

Робота в групах

(Об'єднання у команди «День», «Ніч».

Розподіл обов'язків, вибір капітана)

Інтерактивна вправа «Диктант для шпигуна»

Кожен член команди диктує по одному реченню, вставляючи пропущені слова.

(У) кожного (з) нас є три вірних помічники: свіже повітря, сонце і вода. Вони допомагають стати менш залежними (від) примх погоди, захищають (від) застуди та грипу. Процедури оздоровлення (за допомогою) повітря, сонця і води називають загартовуванням. (До) процедур загартовування належать повітряні і сонячні ванни,умивання та обливання холодною водою, ходіння босоніж ...
Лінгвістичне дослідження

 • При яких самостійних частинах мови стоять прийменники?

 • Якою є їх роль у реченні? Чого більше в реченні - слів чи членів речення?

 • Яке слово не є членом речення? Чому?

 • Чим воно відрізняється від слів - членів речення?

 • Які частини мови належать до службових?

 • Що вам відомо про прийменник?

Оголошення теми та мети уроку

Мета уроку: дізнатися про особливості прийменника як частини мови; розпізнавати прийменники в реченні, визначати групу за будовою та походженням.

Змістовно-пошуковий модуль

Засвоєння нових знань

Вчимося культури мовлення

Робота за підручником (с.141)

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу

Завдання: повідомити про прийменник як частину мови людям, що ніколи раніше не вивчали української мови.

Звіт команд

(Запис опорної схеми)

Вправа 258

Визначити зайве словосполучення, прокоментувати свій вибір.

Індивідуальні завдання «Навчаючи – учусь»

Два учні розглядають таблиці про розподіл прийменників, а потім ознайомлюють зі своєю інформацією інших учнів класу.

ПРОСТІ

СКЛАДНІ

СКЛАДЕНІ

Непохідні та похідні,

що мають одну

основу

Утворюються з кількох частин і пишуться

разом або через дефіс

Утворюються з кількох частин і пишуться окремо

Від, при, за, кругом, на, шляхом, біля, перед, в

Попід, задля, з-посеред, із-за, заради, поміж,з-за

Під час, відповідно до, згідно з, на відміну від
ЗА ПОХОДЖЕННЯМ ТА УТВОРЕННЯМ

НЕПОХІДНІ:

ПОХІДНІ:

Не утворені від якихось частин мови (їх часто плутають із префіксами).

Утворені від інших частин мови

Утворені сполученням непохідних прийменників

в, від, над, до, на, без,

крім, при,за

Навколо, вздовж, край, осторонь, заради

по+за (поза), за+для (задля) по+під (попід), з+по+серед (з-посеред)Пояснення учителя

Прийменники разом із відмінковими формами іменників, числівників,

займенників можуть виражати різні відношення.

ВІДНОШЕННЯ

ПРИЙМЕННИК

ПРИКЛАДИ

Місце або напрямок дії (просторові)

до, від, у, біля, за, по, посеред, край, поміж, довкола, поза

йшов до лікарні, біля неї, від села до міста, край озера, за горою


Час дії (часові)

від, до, на, з, о, після, через, упродовж

упродовж двох годин, о сьомій, після уроку


Мети

за, на, для, задля, заради, в імя

заради матері, в ім’я Батьківщини, на роботу


Причини

з, від (од), завдяки,

у звязку, з нагоди, через, зважаючи на

відсутній через хворобу, у звязку з переводом, з нагоди Дня учителя


Допустові

незважаючи на, всупереч

незважаючи на дощ, всупереч негараздам


Умови

за умови, у випадку, при, без

за умови виконання, у випадку програшу


Об'єктні

про, за, зі(із)

про неї, із ії сестрою,

за красивого юнака


Означальні

без, з, в(у)

чашка з щербиною, кіт без хвоста, тоне у воді

Адаптивно-перетворюючий модуль

Закріплення вивченого матеріалу

Мета наступної нашої частини уроку: забезпечити засвоєння правил написання непохідних і похідних прийменників, виробити відповідні правописні вміння й навички.

Робота в парі

Навести власні приклади різних відношень, які виражають прийменники разом із відмінковими формами. З двома словосполученнями скласти речення.

Робота біля дошки

Визначити, з яким відмінком іменника вживаються дієслова.

Зразок: Наближатися до лісу (Р.в.)

(Самоперевірка правильного сидіння за партами)

Відпочивати …(….в.), купатися … (….в.), дивитися …(….в.), летіти …(….в.), сидіти …(….в.), пливти …(….в.), захворіти … (….в.), лікуватися …(….в.)
Робота за таблицею "Прийменники і відмінки"

(таблиця спроектована на мультимедійному екрані)


ВІДМІНКИ

ПРИЙМЕННИКИ

ПРИКЛАДИ


Родовий


Без, біля, від, для, до, з-за,

з-під, проти, за, між, в (у), з коло

Без даху, біля дверей, від сестри, до батьків, з-під землі


Давальний

Завдяки, всупереч, вслід, навперейми, навздогін, наперекір, назустріч

Завдяки їй, вслід йому, наперекір погоді, назустріч сонцю

Знахідний

Над, під, перед, поза, за, на, між, об, по

Під ранок, перед себе, об стіл, за відро

Орудний

Над, під, перед, поза, з, за, між

Під кущем, перед хатою, з учнями

Місцевий

На, по, в (у)

По дорозі, у мисці, в озері, на волі


Робота за карткою

Картка

Скласти по два речення з поданими словами, щоб вони були то повнозначними, то прийменниками.

Навкруги, кінець, довкола, поряд.Інтерактивна вправа «Сліпий капітан»

За підказками членів команди треба розподілити слова у 2 стовпчики із зав'язаними очима: у перший – із похідними прийменниками, у другий – із непохідними.

Наді мною, коло лісу, з-поміж людей, з гори, протягом року, понад лісами, згідно з наказом, о сьомій годині, незалежно від погоди, край дороги, біля столу, на дошці, під землею, без нас.

Валеопауза для тренування зору

1. Міцно закрити очі на 3-5 сек., відкрити і повторити ще 6-8 разів.

2. Швидко блимати очима протягом 1-2 хв.

3. Дивитися далеко вперед 2-3 сек.

4. Голову тримати нерухомо. Очі підняти вверх, опустити вниз,

повернути вправо, вліво. Повторити це 3-4 рази.

Самостійна робота

Записати речення, підкресливши омонімічні слова. З’ясувати, які це частини мови, від яких частин мови утворилися похідні прийменники.
Коли читаєш, не тримай книжку близько від очей. Туристична група

зупинилась близько лісу. Навколо стояла тиша. Спортсмени бігали

навколо стадіону. Край дороги побудували спортивний майданчик.

Закарпаття — курортний край.

Творча робота

Перекласти словосполучення українською мовою. З’ясувати, які прийменники є відповідниками російського прийменника по. З двома – трьома словосполученнями скласти речення. Підкреслити члени речення.
По многим причинам (з багатьох причин), по моему адресу (на мою адресу), по возвращению (після повернення), по выходным (у вихідні) по собственному желанию (за власним бажанням), дежурний по классу (черговий по класу), по всем направлениям (в усіх напрямках), курсы по изучению (курси для вивчення), сообщить по телефону (повідомити телефоном).

Підведення підсумків. Оцінювання

Самооцінка

Оцініть свою роботу.

(У кожного на парті – смайлики)

ПРАЦЮВАВ ВІДМІННО

ПРАЦЮВАВ ДОБРЕ

ПРАЦЮВАВ ПОСЕРЕДНЬО

МАЙЖЕ НЕ ПРАЦЮВАВ


Виставлення оцінок з коментуванням

Рефлексія

 • Що нового дізналися на уроці?

 • Що для вас було найцікавішим?

 • Що для вас виявилося найскладнішим?

 • Над чим, на вашу думку, варто ще попрацювати?

 • Набуті знання мені знадобляться, щоб…

Підготовка до виконання домашнього завдання

  • Вивчити теоретичний матеріал підручника §33, 34, виконати вправу 266 (визначити розряд прийменника).

  • Підготувати усний твір про рідну мову, використовуючи прийменники різних типів відношень.

  • Завдання на вибір: придумати візитку прийменнику;

скласти лінгвістичну казку про прийменник.

Схожі:

Тема: Повторення. Основні орфограми та пунктограми української мови....
Тип уроку: бінарний комбінований урок майстер-клас з української мови та технологій в 11 класі
Уроку
Анотація. Урок української мови у 10 класі «Прислівник як частина мови» відповідає чинній програмі з української мови для профільного...
Конспект уроку української мови в 11 класі Тема: Не і ні з різними частинами мови
Обладнання: Узагальнювальна таблиця “Не і ні з різними частинами мови”, опорна схема «Не з дієприкметниками», індивідуальні завдання...
Конспект уроку української мови в 6 класі Тема: Групи прикметників...
Обладнання: Таблиці “Прикметник як частина мови”, “Присвійні прикметники, опорна схема, індивідуальні картки для роботи у парах,...
Урок української мови у 6 класі Тема. Займенник: загальне значення,...
Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети уроку. Метод передбачення
Урок української мови у 4 класі Тема: Прикметник. Повторення вивченого...
У нас незвичайний урок рідної мови. Ми будемо повторювати вивчене та дізнаватись щось нове. А чого ви очікуєте від цього уроку? (визначення...
Уроку української мови в 11 класі на тему: «Л ітературне краєзнавство....
М. Гоголя. Вироблення навичок самостійної роботи з додатковою літературою, виразного читання. Збагачення активного словника учнів...
На уроках української мови
Посібник "Дидактичний матеріал з розвитку мовлення на уроках української мови у 4 класі"
Урок української літератури в 5 класі підготувала вчитель-методист...
Тема. Василь Симоненко – витязь молодої української поезії. «Цар Плаксій та Лоскотон». Казкова історія і сучасне життя. Характеристика...
Дидактичний матеріал по формуванню здоров’язберігаючої компетентності...
Автор: Олена Миколаївна Рябко – вчитель української мови і літератури КЗ «Гуляйпільськи колегіум «Лідер» Гуляйпільської районної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка