Конспект уроку української мови в 11 класі Тема: Не і ні з різними частинами мови


Скачати 108.5 Kb.
НазваКонспект уроку української мови в 11 класі Тема: Не і ні з різними частинами мови
Дата05.11.2013
Розмір108.5 Kb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Інформатика > Конспект
Не і ні з різними частинами мови

Конспект уроку української мови в 11 класі
Тема: Не і ні з різними частинами мови.

Мета: повторити вивчений у попередніх класах матеріал про написання не і ні з різними частинами мови, закріпити знання учнів, звернути особливу увагу на ті випадки, які викликають найбільші труднощі, на те, що не вдалося раніше засвоїти; удосконалювати комунікативну компетентність: орфографічні навички та лінгвістичне мислення учнів, творчі навички; збагачувати словниковий запас; виховувати естетичний смак учнів, почуття поваги до рідної культури та її найвидатніших представників.

Тип уроку: урок повторення знань та удосконалення комунікативної компетентності.

Обладнання: Узагальнювальна таблиця “Не і ні з різними частинами мови”, опорна схема «Не з дієприкметниками», індивідуальні завдання для групової роботи, тексти на мультимедійній дошці.

Хід уроку


І.Організаційний момент

Сьогодні ми з вами, повторюючи важливий матеріал з правопису, здійснимо подорож у чарівну країну поезії. Поринемо у чарівний світ творчості видатної української поетеси Ліни Костенко (портрет на мультимедійній дошці, слайд №1).

Тож епіграфом нашого уроку пропоную взяти слова:

Поезія – це завжди неповторність,

Якийсь безсмертний дотик до душі.

Л.Костенко

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Але перш ніж розпочати подорож, треба перевірити наші автомобілі на витривалість. Гра-розминка «Цвяшок у шині».

Візьміть картки-колеса. Будемо на них записувати слова. Машина їде швидко, водій повинен бути уважним і зосередженим: не повертатися і не перепитувати. Слова диктую по черзі для двох варіантів: правих та лівих колес автомобіля. Вирушаймо:

невдаха

не встигають

недочитати

неширокий

неабиякий

не шестеро

нікчемний

нікотрий

не виявивши

пісні не співані

немовля

не сподіваються

не дозволити

недоброзичливо

неабихто

не один

ні слова

ні з чим

не з'ясувавши

незібраний урожай

Машина зупиняється, колесо стає на місце, починаємо рахувати цвяшки, які дорогою назбирали.

(Перевірка помилок, «проколи» ручкою).
ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку:

Отже, як виявилося, треба дещо підремонтувати. Тому тема нашого сьогоднішнього уроку «Написання не і ні з різними частинами мови», запишіть у зошити. (Слайд № 2)

Допоможіть мені визначити основні завдання уроку (повторити правила написання не і ні разом та окремо зі словами, закріпити свої знання, звернувши увагу на ті випадки, які викликають найбільші труднощі, на те, що не вдається засвоїти, удосконалювати комунікативну компетентність, грамотність письма, збагачувати словниковий запас.).

Отже, якщо завдання уроку визначені, то починаємо їх реалізовувати на практиці.
ІV. Актуалізація опорних знань учнів

Інтерактивний прийом «Мозковий штурм»

1. Згадати основні правила написання не зі словами разом, окремо, ні зі словами.

2. Які випадки написання найлегші, не викликають розмірковувань, в них не допускаються помилки? (не з дієсловами пишеться окремо, якщо слово без не не вживається, то пишеться разом, не з числівниками пишеться окремо).

3. А які випадки викликають найбільші труднощі, спричиняють до розмірковувань, і здебільшого в них допускаються помилки? (слово немає, не з дієприкметниками, з прикметниками, прислівниками).

Оці складні випадки і будуть об'єктом нашого опрацювання.
ІV. Систематизація і узагальнення матеріалу у процесі практичної роботи

1. Щоб не виникало помилок, як писати не з дієприкметниками, давайте складемо з вами опорну схему (учень працює біля дошки)

Не з дієприкметникамиРазом Окремо

Неприбрана кімната 1. Є присудком Кімната не прибрана

2. Має залежне слово

Ще не прибрана кімната

2. Усна робота за схемою – запропонувати свої варіанти залежних слів

Непосаджена тополя, невиконане доручення, неперевірені факти, непрочитані книжки, невиправлені помилки.

3. Розподільний диктант

Не прибрана чисто, ненаписані мемуари, невпізнана актриса, не відзначений урочисто,нескінчений роман, невиданий указ,несказане слово, не досліджені ретельно, непомите яблуко, не знайдені археологами, не виконані йогами.

Перевірте себе, якщо ви правильно розподілили, то за випадками написання не з дієприкметниками з перших букв кожного другого слова прочитаєте назву твору Ліни Костенко:
4. Перші 3 учні, які виконують завдання, йдуть до дошки для виконання завдань на картках:

1 Замінити подані слова чи словосполучення дієсловами, які вказують на неповноту дії:

Погано чути –

Погано бачити –

Голодувати –

Відчувати неприязнь –

Мало спати –

Знижувати оцінку –

Виконувати неповністю –
2 Утворити від поданих дієслів дієприслівники, напишіть їх з не:

Ненавидіти, вгавати, чути, прийти, сподіватися, нехтувати, сказати.

Паралельно йде повторення утворення форм дієприслівників в залежності від видових форм дієслів.
3 Де потрібно, напишіть окремо слова з не, визначте граматичні основи речень:

У легендах стародавніх справедливості немає.

Люди сплять, спить і людське лихо, — лихо сили немає в цю ніч.

Щастя такого немає людина ніколи.

Немає пісні без любові.
5. Перевіряється розподільний диктант з рештою учнів класу, пояснюються випадки написання. Пояснювальний диктант:

У своїх творах Ліна Костенко часто звертається до образу видатного митця. Вона присвячує вірші багатьом не визнаним владою українським геніям. Один з них - «Незнятий кадр незіграної ролі».

6. Перевірка виконаного на дошці, пояснення правил написання не зі словами.
7.У вас на партах лежать узагальнювальні таблиці, погляньте, які правила ми ще не згадали. (Правило 1.2. не пишеться разом, коли умовно можна дібрати синонім без не).
НЕ і НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

1. Разом пишеться

1.1. Слово без НЕ чи НІ не вживається

Іменники: невдаха, нездара, немовля,

нісенітниця

Прикметники негайний, невпинний, нещадний,

нікчемний

Дієслова: ненавидіти, неволити, незчутися.

Дієприкметники невгасимий.

Дієприслівники: нехтуючи, знепритомнівши.

Прислівники:

незабаром,

невдовзі,

невтямки,

ніяково.

1.2. Утворюється слово з новим значенням ( щоб перевірити, умовно добираємо синонім без не)

Іменники: неволя, недруг, недоля, небезпека, недовіра

Прикметники: недобрий, нелегкий, невисокий, невеселий.

Дієслова: нездужати, неславити, нестямитися, непокоїтися.

Прислівники: недалеко, недоброзичливо, нешвидко, неголосно.

Займенники: неабихто, неабикий

Частки: нехай, невже Сполучники: немов, немовбито, неначе, незважаючи на

1.3. У складі префікса недо-, який означає дію, стан або якість у неповній мірі

Іменники: недорід, недостача, недотепа, недолік, недобиток.

Дієприкметники: недописаний, недозрілий, недовиконаний.

Дієслова: недобачати, недоказувати,недолюблювати, недооцінювати.

1.4. З дієприкметниками, якщо вони не мають при собі залежних слів: незакінчена робота, незасіяне поле, неспівані пісні.

1.5. У заперечному слові немає, якщо при ньому не може бути підмета: У нього немає зошита (Він не має зошита)

1.6. Ні у заперечених займенниках та прислівниках: ніхто, ніщо, нічий, ніякий, нікотрий, ніскільки, нікуди, нізвідки, ніяк, ніде.

2. Окремо пишеться

2.1. З дієсловами та дієприслівниками, крім 1.1,1.2.: не прийшов, не ходив, не пошито, не можна, не зрозумівши.

2.2. З числівниками – ЗАВЖДИ: не п’ять, не дванадцятий.

2.3. З займенниками, крім 1.2.: не він, не кожний, не наш.

2.4. Коли в реченні є протиставлення (Усі частини мови): не горе, а радість, не широкий, а вузький, не славити, а ганьбити, не холодно, а тепло, не сказаний, а написаний.

2.5. З дієприкметниками, якщо вони мають при собі залежні слова: не закінчена мною робота, не засіяне вчасно поле, не співані дівчатами пісні.

2.6. З дієприкметниками, якщо вони виступають в ролі присудків: Робота не закінчена. Поле не засіяне. Пісні не співані.

2.7. Ні у заперечних займенниках та прислівниках, якщо відділене прийменником: ні в кого, ні з ким, ні за що, ні на якому.


Щоб застосувати це правило, пропоную пограти у гру «Кидання словами». Я буду «кидати» вам слова з не, а ви добирати синоніми. Починаємо: неактивний (пасивний), неврівноважений, не брат, неволити (утискати), невдача (фіаско), неввічливий (безкультурний), не сім'я, невзутий (босий), не стіл, не чорний, невиплата, невиконання, негідник (мерзотник), небалакучий (мовчазний), негода (сльота), негайно (зараз), не буряк, негучно (тихо), незмінний (сталий), не життя, нездібний (бездарний), необґрунтований (безпідставний), необхідний (потрібний), непотрібний (зайвий), неприродний (штучний), непорядок (безладдя), нероба (ледар),нещирий (фальшивий).
8.Робота у групах

А далі ми будемо працювати у групах. Дехто з учнів мав індивідуальне домашнє завдання, прошу вас до дошки.

А тим, хто залишився на місцях, пропоную утворити групи за видом роботи, якому ви надаєте пріоритет:

Коли усі зайняли місця, погляньте на інструкції, які є на партах, ознайомтесь з ними і далі будемо слухати першу групу, познайомте клас зі своїм завданням.

1. «Читці» (ми мали домашнє завдання вивчити уривки з творів Ліни Костенко, у яких є вживання не зі словами, пропонуємо їх вашій увазі) .

2. «Мовознавці» - із прослуханих уривків записати слова з не, пояснити, як пишуться, за яким правилом зробили висновок.

3. «Літератори» - із прослуханих уривків записати найбільш яскраві метафори та епітети.

4. «Творці» - скласти речення зі словами з не, почутими в уривках.

5. «Філософи» - вибрати афоризми із прослуханих уривків та пояснити їх.
Матеріал для читців (слайди до уривків з поезій на мультимедійній дошці) (Слайди № 3 – 10) :

Я вибрала долю собі сама

І що зі мною не станеться –

У мене жодних претензій нема

До Долі – моєї обраниці.

Якщо не можна вітер змалювати,

Прозорий вітер на ясному тлі,-

Змалюй дуби, могутні і крислаті,

Котрі од вітру гнуться до землі.
Вона в житті зіткнулась з неприємністю:

Хлопчина їй не відповів взаємністю.

І то чому; бо любить іншу дівчину,

А вірність має душу неподільчиву.Очима ти сказав мені: люблю.

Душа складала свій тяжкий екзамен.

Мов тихий дзвін гірського кришталю,

Несказане лишилось несказанним.
Ти прийдеш знов. Ми будемо на «ви».

Чи ж неповторне можна повторити?

В моїх очах свій сум перепливи,

Але про це не треба говорити.
Нестерпний біль пекучого прозріння!

Яка мене обплутала мана!

Чи він мені, чи я йому нерівня.

Нерівня душ – це гірше, ніж майна!Буває, часто сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, -

Оці степи, це небо, ці ліси,

Усе так гарно, чисто, незрадливо.
А як подумать, дівчинко моя ти,

То хто із нас на світі не розп'ятий?

Воно, як має серце не з льодини,

розп'яття – доля кожної людини.
Життя іде і все без коректур,

і час летить, не стишує галопу.

Давно нема маркізи Помпадур,

і ми живем уже після потопу.
Вже почалось, мабуть, майбутнє.

Оце, либонь, вже почалось...

Не забувайте незабутнє,

воно вже інеєм взялось!

І не знецінюйте коштовне,

не загубіться у юрбі.

Не проміняйте неповторне

на сто ерзаців у собі!

(Групи працюють 5 хвилин. Презентація роботи груп).

Група читців працює над вправою «редагування»:

Поетичне местецтво Ліни Костенко вражає не забутньою щірісттю вислова емоційною точністю слова, що відображає найтоньші порухи людської душі. Не скореність Ліни Костенко перед толітаризмом, це її людський подвиг, який ще потрибує відповідного осмисленя.

Перевірка (слайд №11 )
V. Контрольно-рефлексивний етап:

Програмований диктант – я буду читати словосполучення, а ви ставте цифру 1, якщо не пишеться зі словом разом і цифру 2, якщо окремо.

Самоперевірка роботи

Самоаналіз: погляньте на мультимедійну дошку, в яких словосполученнях ви допустили помилки: (Слайд № 12 )

1 незареєстрована довідка;

2 не спитавши дозволу,

1 невесела розповідь;

2 не можна хвилюватися;

1 недожата нива,

1 недоречно сказано,

1 невисоке дерево;

2 не схвалюючи поведінки;

1 з незапам'ятних часів;

1 незапланована зустріч;

2 не врахувати обста­вини;

2 ні з ким не порадився.

1 незрівнянний краєвид;

1 незавершений проект;

1 нехтувати правилами,

1 незабутня пригода;

2 не біла фарба;

1 неабиякий успіх;

1 нещирі слова;

1 недоукомплектувати деталями,

2 не відповідає дійсності;

1 постійно недовиконувати;

2 не поспішаючи додому;

1 було ніяково.


VІ. Висновок Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Отже, наш урок закінчується, давайте зараз підведемо його підсумки. Продовжте фразу: «Добре розуміти написання не зі словами мені допомагає…»

(усвідомлення правил, уміння перенести їх на конкретний приклад: слово, словосполучення чи речення, розуміння зв'язків у реченні).
VІІ. Домашнє завдання для груп (Слайд № 13)

  • Дібрати кілька цитат з поезій Ліни Костенко, в яких є випадки написання не і ні зі словами, пояснити їх, зробити синтаксичний аналіз одного речення (мовознавці, творці)

  • Написати твір-мініатюру «Яскравий світ поезій Ліни Костенко». (літератори, читці)

  • Виготовити міні-збірку «Афоризми Ліни Костенко». (філософи)

Схожі:

Тема: Повторення. Основні орфограми та пунктограми української мови....
Тип уроку: бінарний комбінований урок майстер-клас з української мови та технологій в 11 класі
Уроку
Анотація. Урок української мови у 10 класі «Прислівник як частина мови» відповідає чинній програмі з української мови для профільного...
Конспект уроку української мови в 6 класі Тема: Групи прикметників...
Обладнання: Таблиці “Прикметник як частина мови”, “Присвійні прикметники, опорна схема, індивідуальні картки для роботи у парах,...
Конспект уроку англійської мови у 8 класі Тема: Англійські традиції та свята
Основна частина уроку Check-up Актуалізація опорних знань учнів з вивченої теми
План конспект уроку Української мови Підготувала та провела Вчитель...
Мета: сформувати уявлення учнів про числівник як частину мови, вчитися визначати морфологічні ознаки числівника; розвивати творчі...
Урок української мови у 4 класі Тема: Прикметник. Повторення вивченого...
У нас незвичайний урок рідної мови. Ми будемо повторювати вивчене та дізнаватись щось нове. А чого ви очікуєте від цього уроку? (визначення...
Конспект уроку з української мови у 9 класі Розділові знаки у безсполучниковому...
Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів, що мають будову безсполучникових складних речень
Уроку української мови в 11 класі на тему: «Л ітературне краєзнавство....
М. Гоголя. Вироблення навичок самостійної роботи з додатковою літературою, виразного читання. Збагачення активного словника учнів...
На уроках української мови
У процесі вивчення української мови в початковій школі здійснюється початкова мовна освіта молодших школярів, їх розумовий і мовленнєвий...
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2015/2016 навчальному році, з метою підвищення якості знань з української...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка