Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат школа мистецтв) “Погоджено” Начальник управління освіти і науки Кіровоградської обласної


НазваКіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат школа мистецтв) “Погоджено” Начальник управління освіти і науки Кіровоградської обласної
Сторінка7/14
Дата08.07.2013
Розмір1.38 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Науково-методична робота
Методична служба Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) відповідно до закону України «Про освіту», орієнтуючись на гуманізацію цілеспрямованого процесу виховання й навчання в інтересах людини, суспільства, держави, реалізуючи принципи державної політики в галузі освіти, протягом 2007-2012 років забезпечувала:

• досягнення учнем установлених державою освітніх рівнів (освітніх цензів);

• формування у закладі освітньо-виховного простору на основі пріоритету загаль­нолюдських цінностей, життя та здоров'я людини, вільного розвитку особистості; виховання громадянськості, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщи­ни, родини;

• досягнення єдності загальнодержавного культурного й освітнього простору; захист і розвиток засобами освіти національних культур, регіональних культурних традицій та особливостей; відродження української культури, моральності, духовності;

• адаптацію освітньої установи до нових умов та особливостей розвит­ку учнів; побудову загальнодоступної освіти з урахуванням рівня су­часної педагогічної науки та творчої практики навчання й виховання.

Методична служба передбачала формування й роз­виток професійних якостей учителя, вихователя, підвищен­ня їхньої професійної майстерності.

Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в облкомплексі є інформацій­но-методичний центр навчального закладу.

У 2007-2012 роках активізувалася діяльність по впровадженню в навчально-виховний процес та методичну роботу мультимедійних та комп`ютерних технологій.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 року №1153 «Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки» для подальшого інноваційного підходу до ефективного використання компютерної техніки, електронних підручників, мультимедійних засобів навчання, освітніх ресурсів Internet в навчально-виховній та управлінській діяльності на базі облкомплексу працювали гімназійні тренінгові центри для навчання педагогів за програмою Майкрософт «Партнерство у навчанні» та „INTEL® Навчання для майбутнього”. 100% педагогів облкомплексу пройшли навчальні тренінги щодо застосування ІКТ за програмами „INTEL® Навчання для майбутнього”, „Майкрософт. Партнерство у навчанні” та „Комп’ютерна грамотність”. Викладачі творчо використовують набуті навички у своїй педагогічній діяльності.

На виконання наказів управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації «Про проведення апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів» вчителями облкомплексу проводилась апробація ряду підручників з української мови та літератури, алгебри, геометрії.

Протягом звітного періоду методичною радою були схвалені до друку розроблені методичною службою облкомплексу методичні посібники на різноманітну тематику.

Педагогічними працівниками закладу підготовлено та здійснено випуск інструктивно-методичних матеріалів, методичних посібників. Педагоги та методисти облкомплексу Бірюкова О.С., Буряк Ю.В., Вовкотруб В.П., Ганжела С.І., Кривенко А.В., Литвин М.Ю., Пасічник Н.О., Причиненко Ю.Є., Філянт С.В., Черткова Н.С. брали активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та обласних педагогічних читань, нарад, науково-практичних конференцій.

В облкомплексі активно реалізується ідея проектної освіти, яка поєднує цільову установку із включенням смислових орієнтирів особистості, допомагаючи вибудувати значущу лінію «сюжетного» життєвого руху людини. Проектне навчання створює унікальні передумови для розвитку й самостійності учнів у осягненні нового, стимулюючи їх природну допитливість і творчий потенціал. Проектна діяльність набуває особистісної значущості, оскільки в процесі оволодіння нею проявляються вміння враховувати і долати перешкоди для досягнення цілей проекту, формується стійка підпорядкованість мотивів, при цьому активна самодіяльність у навчальному процесі сприяє творчому і соціальному становленню особистості.

Швидкоплинність суспільного прогресу, динамічних змін зумовлює потребу постійної роботи над собою, розвитку життєвої компетентності, можливість досягнення життєвого успіху. Компетентнісно спрямована освіта передбачає внесення суттєвих змін у змістову, проектно-технологічну, виховну освіту. Формування компетентності учнів у проектній діяльності, тобто їхньої здатності мобілізувати знання в реальній життєвій ситуації, – найактуальніша проблема інноваційної школи.

Із метою створення умов для ефективного науково-методичного супроводу експериментальної діяльності вчителів та вихователів облкомплексу, підвищення їхньої готовності до педагогічних інновацій методичною службою розроблені та реалізовані довгострокові проекти «Використання методу проектів у навчально-виховному процесі» та «Використання інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі». Результатом роботи над проектом «Використання методу проектів у навчально-виховному процесі» є активізація проектної діяльності вчителів та вихователів облкомплексу.

У 2007-2012 роках продовжували успішно реалізовуватись проекти:

  • "Вивчення історії та культури Єлисаветградщини-Кіровоградщини" (для учнів 10-х класів). Мета проекту: виховання національної свідомості шляхом вивчення історії і культури рідного краю, сприяння моральному й естетичному вихованню учнів, пробудження інтересу до минулого Єлисаветградщини; розвиток загальнокультурного та літературного кругозору; екскурсійне знайомство з пам'ятниками культури та музеями міста. Проект довготривалий, розрахований на два роки (вихователі Подгорна Н.А., Малявкіна Т.В.);

  • Проект «Інтелект» розроблений вихователем, вчителем математики Берлін О.А., розрахований на учнів 9-11 класів. Має за мету розкрити мислення дитини, підвищити коефіцієнт його корисної дії, удосконалити пізнавальні здібності учнів. У проекті використовується і є основним методом інтелектуальна гра, яка виступає ефективним інструментом формування розумових і пізнавальних здібностей учнів в умовах комплексу гуманітарно-естетичного профілю. Результат проекту – успішні виступи учнівських команд на міському та обласному чемпіонатах з інтелектуальних ігор.

  • Проект «Український професійний театр. Становлення, розвиток». Керівник проекту: Богданович Л.Б. Учасники проекту: учні 10-а, 10-в класів. Цілі проекту: залучення учнів до самостійної творчої пошукової роботи з даної теми; вироблення навичок самостійності під час підсумкової роботи та роботи з підручником, уміння робити висновки та узагальнення; удосконалення навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості в оволо­дінні матеріалами з історії рідного краю; здійснення апробації та введення інтерактивних технологій у на­вчально-виховний процес; підвищення рівня методологічної підготовки вчителя, сприяння
    зміщенню акцентів у його діяльності з інформаційних на інтерактив­ні методи навчання.

  • Проект «Відкриємо Європу разом» реалізовано учасниками євроклуба «Астра»  Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) створений в січні 2010 року.

Емблема Євроклубу створена Валентиною Андрущенко, містить девіз євроклубу «Астра» «Per aspera ad Astra», що в перекладі з латині означає «Через терни до зірок». Євроклуб об’єднав учнів, які приїхали з різних куточків Кіровоградщини, тому на емблемі присутнє символічне зображення Кіровоградської області.

Євроклуб об’єднує учнів 11-Б класу небайдужих до проблем людства (екологія, громадянське суспільство, етика, політика).

Обговорюючи важливі теми, старшокласники формують навички мистецтва спілкування.

Діяльність європейського клубу декларує правило: хоч би якою тепер була інтелектуальна мода, куди б не заводила людину втеча від нагальних потреб, відмежуватися від присутності оточуючих не можна. Сприяння процесам євроінтеграції, підтримка курсу України на інтеграцію в Європейські структури;

Мета: Розширення знань про Європу, країни Європейського Союзу;

Інформування про ЄС, євроінтеграційні процеси та співпрацю України та ЄС;

Поширення інформації про Україну, її місця на Європейському континенті та роль в процесі євроінтеграції;

Створення сприятливих умов для самореалізації учнівської молоді;

Вироблення нового стилю відносин, поведінки, мислення; підготовка молоді до життя в об’єднаній Європі. 

Завдання: Вивчення та поширення інформації історії, культури, мови, звичаїв та традицій як країн Європейського Союзу, так і України як невід’ємної частини європейської цивілізації;

Проведення зборів, зустрічей, засідань, конкурсів, конференцій з метою обміну досвідом та обговорення актуальних проблем;

Установлення культурних, освітніх та ділових контактів між молоддю України та країн ЄС;

Сприяння вивченню іноземних мов;

Підготовка та проведення круглих столів, дебатів, диспутів, конференцій та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення інтелектуального рівня та обізнаності молоді щодо принципів діяльності ЄС та його структур;

Участь в обласних, всеукраїнських та інших конкурсах, фестивалях тощо

  • Проект «Вивчення історії, культури та природи нашого краю» (учні отримували знання про культурний розвиток українських земель даного періоду, досліджували, складали конспекти, доповіді та готували і захищали презентації) здійснювала разом із своїми вихованцями вихователь, вчитель історії Кушнєрова С.В.

Цілі проекту: вивчати історію, географію, особливості культури, звичаїв та традицій рідного краю; сприяти розвитку критичного мислення в учнів, формуванню в них навичок роботи з різними джерелами інформації, використання набутих знань та вмінь, робота в групах; здійснювати громадянське та національно-патріотичне виховання, прагнення реалізації своєї мети та прославлення своєї гімназії, міста, країни, виховання почуття гордості за свою Батьківщину.

  • Вчителі кафедри іноземних мов продовжили проектну роботу Miss and Mister English (10-11 класи),“Пізнаймо свій край” (10-11 класи), “Культура англомовних країн” (10-11 класи); «Англійська мова у прислів’ях та приказках» (8 клас), «Кращий із кращих» - проект для учнів 9-го класу на краще знання англійських традицій та звичаїв. Керівники проекту: Биканова Т.В., Нікітенко Н.П., Семеняченко Т.Т. Учасники проекту: учні 8-11 класів.

Цілі проекту: активізація мовленнєвих навичок у процесі фінальної гри-конкурсу проекту; формування комунікативної компетенції при застосуванні знань на практиці; підведення підсумків проектної роботи із визначенням кращих знавців англійської мови; розвиток навичок роботи в творчих групах.

  • Проект «Позакласна виховна та навчально - виховна робота з української мови та літератури». Керівник проекту: Павленко В.В. Учасники проекту: учні 5-7, 10-11 класів. Цілі проекту: підсилення мотивації до вивчення мови та літератури; глибше пізнання через мову та літературу історії, культури народу, естетичних та моральних цінностей; формування духовного світу учнів, світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів; вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної інформації; знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати; застосовувати на практиці відомості, одержані з різних джерел; розвиток умінь вільно спілкуватися у різних ситуаціях; формулювати власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ, морально-етичних, суспільних та інших проблем; розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними; здійснити апробацію та введення інтерактивних технологій у на­вчально-виховний процес; удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів.

У 2007-2012 роках педагоги облкомплексу брали активну участь в роботі семінарів, засіданнях творчих груп, заняттях шкіл творчого вчителя і педагогічної майстерності в облкомплексі, при Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Методичною радою були схвалені до друку розроблені педагогами облкомплексу методичні посібники на різноманітну тематику:

– «Методика навчання фізики атомного ядра в основній школі засобами комп’ютерно-орієнтованих технологій» (вчитель фізики Буряк Юрій Володимирович);

– «Все про танець (довідник)» (викладач хореографічних дисциплін Коротков Анатолій Єгорович;

– «Методичні рекомендації щодо оформлення учнівських науково-дослідницьких робіт (на допомогу вчителям фізики)» вчитель фізики Кривенко Андрій Веніамінович;

– «Допомагаємо стати особистістю» (вихователь Малявкіна Тетяна Володимирівна;

– «Шляхи оптимизації викладання предмету «Захист Вітчизни» для дівчат 10-11 класів» (вчитель «Основ захисту Вітчизни» («Основ медичних знань») Нєворова Людмила Василівна;

– «Початки стереометрії. 10 клас» (вчитель математики Свириденко Олена Леонідівна).

– «До глибин рідної мови» (вчитель української мови та літератури Богданович Людмила Броніславівна);

– «Методичні рекомендації щодо проведення Дня Цивільної Оборони у школі» (вчитель «Основи захисту Вітчизни» Михайлін Юрій Миколайович);

– «Психологічна служба Кіровоградського обласного загально-освітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв)» (практичний психолог Якимчук Ганна Валентинівна).

Щорічно педагогами закладу, працівниками технічного центру здійснюється випуск методичного посібника «Виховна робота в реаліях сьогодення» (творча група).

Продовжував діяти сайт облкомплексу http://portal.prolisok.org/ На шкільному порталі кожен відвідувач може знайти докладну інформацію про навчальний заклад, зареєстровані користувачі мають можливість отримати науково-методичні розробки педагогів та інші матеріали, що стосуються будь-яких видів діяльності облкомплексу. 2012 року почав діяти англомовний варіант нашого сайту з основною інформацією про навчальний заклад. На гімназійному порталі в розділі «Методична робота» постійно поповнюються актуальними матеріалами підрозділи: «Методична скарбниця», «Нормативна база». У 2011 році гімназійний сайт було визнано кращим в обласному конкурсі сайтів навчальних закладів.

У 2011-2012 роках заступник директора з наукової та навчально-методичної роботи Кривенко А.В., вихователі Берлін О.А., Кушнєрова С.В. успішно завершили 72-годинний очно-дистанційний курс за програмою „INTEL® Навчання для майбутнього” Teach Essential Online та отримали відповідні сертифікати.

У грудні 2011 року колектив Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв) Кіровоградської обласної ради отримав перемогу (диплом І ступеня) в обласному конкурсі програм інформатизації навчальних закладів "Школа інформаційного суспільства" у номінації "Інформаційне середовище школи нового типу" (наказ обласного управління освіти і науки Кіровоградської ОДА від 30.12.2011 №527).

Активну участь у роботі семінарів, засіданнях творчих груп, заняттях шкіл творчого вчителя і педагогічної майстерності в облкомплексі, при Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського брали педагоги облкомплексу: Богданович Л.Б., Буряк Ю.В., Кривенко А.В., Литвин М.Ю., Михайлін Ю.М., Павленко В.В., Свириденко О.Л., Філянт С.В., Якимчук Г.В.
Бібліотечно-інформаційний центр
На виконання Указу Президента України від 22.03.2000 р. № 490 „Про невідкладні за­ходи щодо розвитку бібліотек”, Указу Президента України від 31.07.2000 року № 928/2000 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні", з метою формування високого рівня інформаційної культури педагогів та учнів гімназії, впровадження сучасних інформаційних технологій у практику навчально-виховного процесу та створення високотехнологічного освітнього середовища бібліотека гімназії була реорганізована в бібліотечно-інформаційний центр (БІЦ). Провідними спеціалістами технічного центру Мироненком В.А., Денисовим  Д.О. було впроваджене програмне забезпечення для створення бази даних бібліотечно-інформаційного центру, створюється електронний банк даних всіх відкритих навчальних та виховних заходів. Станом на 8.06.12 користувачам БІЦ доступна відео та фото інформація всіх загально гімназійних заходів 2001-2012 років (близько 500 Гбайт).

На паперових носіях фонд бібліотечно-інформаційного центру складає більше 18000 екземплярів. Розвиток фонду підручників стабільний.

У бібліотечно-інформаційному центрі для учнів та викладачів забезпечено постійний безлімітний доступ до глобальної інформаційної мережі Інтернет. Наприклад, тільки за 2011-2012 н.р. в бібліотечно-інформаційному центрі гімназії інформацію в електронному вигляді використало більше 5100 користувачів.

За 2007-2012 роки у фонд надійшли більше 3000 екземплярів книг, брошур. Джерелами постачання книг є ОКП „Бібколектор”, магазини „Книжковий світ”, „Шкільний всесвіт”, „Школяр”. Планове замовлення літератури проведене в кінці 2006 року в ОКП „Бібколектор”.

Щорічно оформлюється передплата на періодичні видання в кількості біля 80 екземплярів.

У бібліотечно-інформаційному центрі для користувачів встановлено 4 комп’ютери, сканер, принтер, DVD-програвач, телевізор. Технічним центром гімназії забезпечується своєчасне обслуговування і надійна робота всіх технічних засобів.

Працівники бібліотечно-інформаційного центру Доброхлоп В.М., Гайдук О.В., педагогічний колектив активно працюють над створенням електронної бази даних книжкового фонду, методичної літератури, періодичних видань.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний...
“Погоджено” “Погоджено” “Погоджено” “Затверджую”
Начальник управління Федерація профспілок Волинська обласна Начальник територіального
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Установіть відповідність між дієприкметником у реченні та відмінком, у якому його вжито
Драбівський навчально-виховний комплекс „ загальноосвітня школа І...
Тема. Вплив філософії насолоди і краси на духовний світ людини (суд над героєм роману О. Вайльда „Портрет Доріана Грея”)
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
У якому рядку в усіх словах у орудному відмінку відбувається подовження (ким? чим?)
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Вкажіть, у якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними приголосними
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Човен пройшов 8 км за течією річки і 6 км проти течії, витративши на весь шлях 1 год. 12 хв
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної комісії...
Коротке, переважно віршове алегоричне оповідання, у якому закладено дидактичний зміст; один з різновидів ліро-епічних жанрів
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Обласна загальноосвітня санаторна школа – інтернат №7 Миколаївської обласної ради
Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі: «Загальноосвітня...
Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Хмельницької області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка