Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат школа мистецтв) “Погоджено” Начальник управління освіти і науки Кіровоградської обласної


НазваКіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат школа мистецтв) “Погоджено” Начальник управління освіти і науки Кіровоградської обласної
Сторінка5/14
Дата08.07.2013
Розмір1.38 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
VIІ. Фінансово-господарська діяльність


Фінансово-господарська діяльність комплексу здійснюється на основі його кошторису. Основним джерелом фінансування навчально-виховної й господарської діяльності, соціального розвитку колективу і оплати праці її працівників є кошти засновника.

У комплексі утворюється фонд загального обов'язкового навчання (фонд всеобучу). Цей фонд формується і витрачається відповідно до порядку, визначеного Положенням про середній загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964.

Додаткові кошти комплексу формуються з таких основних джерел:

 1. прибутки від господарської діяльності комплексу, надання комплексом платних послуг;

 2. добровільні внески державних, громадських, кооперативних підприємств та організацій, батьків та інших громадян, цільових вкладів міністерств, відомств та установ;

 3. банківський кредит та інші надходження.

Комплекс може користуватись банківською позичкою. Короткочасна позичка надається комплексу банками на здійснення його поточної діяльності. Довгострокова позичка надається на розвиток матеріальної бази та соціальний розвиток з наступним поверненням позички за рахунок коштів комплексу з фонду виробничого та соціального розвитку.

У межах фонду заробітної плати комплексу додатково можуть виділятися бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання та для організації позашкільної роботи (гуртки, секції, курси тощо), концертної діяльності.

Порядок ведення бухгалтерського та статистичного обліку в комплексі визначається чинним законодавством. Облік за спільним рішенням директора та органу самоврядування проводиться самостійно. Розрахункові операції можуть проводитись за платіжними дорученнями та за чековими книжками.

Комплекс самостійно розробляє плани економічного та соціального розвитку. Основою планування є контрольні цифри, які включають у себе чисельність учнів комплексу, показники технічного обладнання, розвитку матеріальної бази, соціального розвитку колективу. Комплекс працює за власним штатним розписом.

Оплата праці працівників комплексу та їх матеріальне стимулювання здійснюється у межах затвердженого фонду заробітної плати; у комплексі можуть застосовуватись диференційовані надбавки до посадових окладів та ставок за високі показники та досягнення у праці, виконання особливо важливих завдань та суміщення професій, розширення зон обслуговування або збільшення обсягу робіт, а також за виконання поряд з основною роботою обов'язків тимчасово відсутнього працівника без обмеження розміру доплат та переліку професій (посад), що суміщуються.

Умови та порядок преміювання визначаються трудовим колективом. Надбавки за високі творчі, виробничі досягнення в роботі та розміри премії директору комплексу затверджуються управлінням освіти і науки облдержадміністрації, якому підпорядковується комплекс.

VІІІ. Умови реалізації концепції
Основними умовами успішної реалізації концепції є:

 1. Створення збагаченого освітнього середовища як сукупності умов, які сприятимуть:

  • розвитку особистості дитини;

  • педагогічної майстерності учителя;

  • виникненню нових підходів до реалізації процесу навчання, наукового насичення, інформаційного забезпечення;

  • модернізації форм, методів і засобів навчально-виховного процесу;

  • реалізації на практиці педагогіки співробітництва, педагогічної гармонії;

  • створенню творчої атмосфери, постійного самоаналізу діяльності

 2. Розвиток цілісної системи навчання і виховання, яка забезпечить формування інтелекту кожної дитини, її фізичні і духовне здоров’я.

Діяльність закладу концептуально спрямована на реалізацію головної мети загальної середньої освіти – виховання громадянина демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями, незамінними чинниками соціального прогресу.

2. Нормативна база для створення перспективної програми розвитку закладу

2.1. Перелік нормативних документів, на підставі яких складено програму

Роботу в Кіровоградському обласному навчально-виховному комплексі організовано з урахуванням основних положень Конституції України та «Конвенції про права дитини» згідно з: Законом України «Про освіту», національною програмою «Діти України», Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти, іншими законодавчими актами України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, Програми розвитку Кіровоградської області на 2011-2015 рр., Концепції та комплексної програми художньо-естетичного виховання, Програмою виховної роботи учнів 5-11 класів Кіровоградського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв) «Я – особистість», створеною у відповідності з державною Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженою Наказом МОН України від 17 грудня 2007р. №1133.

Робота педагогічного колективу проводилася на основі вищезгаданих документів, які визначають завдання, принципи діяльності, права й обов'язки учасників навчально-виховного процесу, режим, регламент та умови роботи, цілеспрямованість та організацію навчально-виховного процесу, контроль за його ходом і результативністю.

Осучаснення підходів до побудови освітньої стратегії навчального закладу здійснювалось на основі закону України від 6 липня 2010 року № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» та зміни до нормативної бази галузі освіти внесені Кабінетом Міністрів України 27 серпня 2010 року:

1. Постанова № 777 "Про затвердження Положення про освітній округ". Визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності освітнього округу – добровільного об'єднання у межах адміністративно-територіальних одиниць навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, що спрямовують свою діяльність на створення умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості, а також закладів культури, фізичної культури і спорту, підприємств і громадських організацій. Освітній округ потребує іншої структури управління та іншої організації навчально-виховного процесу.

2. Постанова № 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад". Положення визначає основні засади діяльності загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності.

3. Постанова № 779 "Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв'язку з переходом на 11-річний строк навчання", яким визнано такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання", крім пункту 2 зазначеної постанови; постанову Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 року № 620 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року № 1717".

4. Постанова № 785 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року". Метою цієї Програми є вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.

5. Постанова № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", якою затвердив цей Перелік. При цьому Кабінет Міністрів України виділив із зазначеного Переліку окремі послуги, які надаються на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

6. Розпорядження № 1720-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року». Метою програми є розроблення механізму стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти та його застосування у шкільній практиці.

7. Розпорядження № 1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій». Виконання програми сприятиме: поліпшенню якості шкільної освіти, створенню механізму її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання; стовідсотковому підключенню загальноосвітніх навчальних закладів до глобальних інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних каналів; стовідсотковому доступу учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до високоякісних локальних і мережних освітніх інформаційних ресурсів; створенню та використанню у навчальному процесі сучасних електронних навчальних матеріалів і організації ефективного доступу до них через Інтернет; створенню умов для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні; формуванню дистанційної системи виявлення обдарованих учнів, налагодженню їх ефективного електронного зв'язку з провідними фахівцями та вченими; створенню мережі електронних бібліотек і ресурсних центрів, що забезпечать інформаційну та науково-методичну підтримку навчального процесу; розвитку інформаційної взаємодії та інтеграції загальноосвітніх навчальних закладів у світовий інформаційний освітній простір.

8. Розпорядження № 1723-р "Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 – 2015 роки". Метою програми є створення умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави, а також забезпечення рівного доступу до професійно-технічної освіти.

2.2. Основні документи, які регламентують діяльність Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-школа мистецтв)

2.1. Статут Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).

2.2. Положення про організацію роботи гімназії-інтернату Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) у режимі повного дня.

2.3. Положення про Раду облкомплексу.

2.4. Положення про педагогічну раду облкомплексу.

2.5. Положення про методичну службу облкомплексу.

2.6. Положення про науково-методичну раду.

2.7. Положення про внутрішньогімназійний контроль.

2.8. Положення про моніторингові дослідження якості освіти.

2.9. Положення про творчі групи.

2.10. Положення про школу передового педагогічного досвіду.

2.11. Положення про школу молодого вчителя (вихователя).

2.12. Положення про проблемну групу облкомплексу.

2.13. Положення про гімназійний конкурс «Фестиваль педагогічної творчості».

2.14. Положення про професійний конкурс «Кращий вихователь року».

2.15. Положення про психологічну службу облкомплексу.

2.16. Положення про психолого-педагогічний семінар облкомплексу.

2.17. Концепція художньо-естетичного виховання учнів Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).

2.18. Положення про вихователів облкомплексу.

2.19. Положення про батьківський комітет облкомплексу.

2.20. Положення про класний батьківський комітет облкомплексу.

2.21. Положення про батьківські збори.

2.22. Положення про учнівське самоврядування.

2.23. Положення про вибори Президента та членів учнівського парламенту.

2.24. Положення про Президента учнівського парламенту.

2.25. Положення про старосту класу.

2.26. Положення про порядок організації праці учнів щодо самообслуговування в гімназії.

2.27. Положення про предметний тиждень в гімназії.

2.28. Положення про організацію екскурсійної роботи в гімназії.

2.29. Статут наукового товариства учнів «Дивосвіт».

2.30. Положення про роботу учнів гімназії над індивідуальними
дослідницькими темами.

2.31. Положення про науково-практичну конференцію НТУ «Дивосвіт».

2.32. Положення про конкурс читців творів українських авторів
«Поетичний зорепад».

2.33. Положення про конкурс знавців української мови ім. П.Яцика.

2.34. Положення про навчальний кабінет хімії та біології.

2.35. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікативних технологій навчання.

2.36. Положення про кабінет фізики та математики.

2.37. Положення про навчальний кабінет іноземних мов.

2.38. Положення про навчальний кабінет суспільно-гуманітарних дисциплін.

3. Аналітичне обґрунтування перспективної програми розвитку закладу

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Інтеграція й глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття потребують випереджувального глибокого оновлення системи освіти. ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного, інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього покоління набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу держави.

Законом України «Про освіту» (п. 6 ст. 36) передбачено, що саме для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються, освітні заклади нового типу. Вони покликані відродити й примножити інтелектуальний потенціал України, дати можливість учням здобути знання понад обов’язковий загальноосвітній рівень, розкрити та сприяти реалізації їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань.

Повноцінна реалізація профільного навчання потребує цілеспрямованого формування контингенту учнів, створення відповідного навчально-методичного забезпечення для кожного напрямку профільного навчання, використання специфічних форм і методів навчання для роботи з учнями з більш розвиненими мотивами до навчання та підготовки вчителів.

Звідси – необхідність у перспективному плануванні розвитку освіти у навчальному закладі.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний...
“Погоджено” “Погоджено” “Погоджено” “Затверджую”
Начальник управління Федерація профспілок Волинська обласна Начальник територіального
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Установіть відповідність між дієприкметником у реченні та відмінком, у якому його вжито
Драбівський навчально-виховний комплекс „ загальноосвітня школа І...
Тема. Вплив філософії насолоди і краси на духовний світ людини (суд над героєм роману О. Вайльда „Портрет Доріана Грея”)
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
У якому рядку в усіх словах у орудному відмінку відбувається подовження (ким? чим?)
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Вкажіть, у якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними приголосними
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Човен пройшов 8 км за течією річки і 6 км проти течії, витративши на весь шлях 1 год. 12 хв
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної комісії...
Коротке, переважно віршове алегоричне оповідання, у якому закладено дидактичний зміст; один з різновидів ліро-епічних жанрів
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Обласна загальноосвітня санаторна школа – інтернат №7 Миколаївської обласної ради
Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі: «Загальноосвітня...
Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Хмельницької області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка