Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат школа мистецтв) “Погоджено” Начальник управління освіти і науки Кіровоградської обласної


НазваКіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат школа мистецтв) “Погоджено” Начальник управління освіти і науки Кіровоградської обласної
Сторінка14/14
Дата08.07.2013
Розмір1.38 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Пріоритетні напрями діяльності адміністрації облкомплексу:

 • оснащення робочих місць адміністрації сучасним обладнанням;

 • забезпечення використання програмного комп’ютерного комплексу для управління соціально-педагогічною системою гімназії;

 • робота з програмними засобами, спрямованими на вирішення таких проблем: автоматизація управління навчальним закладом, розробка науково-методичних основ сучасної системи збору, зберігання й транспортування даних про роботу гімназії, аналіз статистичних даних та інформації про якість освіти в гімназії, створення статистичної бази для дослідження діяльності навчального закладу, розробка баз даних про навчально-виховний процес, адміністративну та фінансову роботу гімназії тощо;

 • проведення педагогічних рад, нарад при директорові з використанням ІКТ;

 • розробка комплексного аналізу уроку із застосуванням ІКТ;

 • оцінка впливу використання ІКТ на результативність викладання та навчання;

 • здоров’язберігаючі технології при використанні ІКТ у навчально-виховному процесі.


Пріоритетні напрями діяльності педагогів облкомплексу (комп’ютерна грамотність – критерій загальної професійної підготовки вчителя):

 • ефективне використання інформаційних ресурсів;

 • використання сучасних технічних засобів як цілісного самостійного продукту;

 • створення сприятливої комунікативної ситуації та умов для розвитку творчих здібностей особистості, які особливо значущі для кожного учня, засобами ІКТ;

 • підвищення мотивації та пізнавальної активності учнів засобами ІКТ;

 • покращення індивідуалізації, диференціації та інтенсифікації процесу навчання шляхом використання інформаційних технологій;

 • розширення та поглиблення міжпредметних зв’язків засобами ІКТ;

 • систематизація та інтеграція знання окремих навчальних предметів, організація систематичного та достовірного контролю;

 • уміння планувати та передбачати результати навчання, моделювати ситуації, розробляти програму курсу, враховуючи особливості побудови навчально-виховного процесу з використанням ІТ;

 • поєднання зорово-ілюстративної, текстової, звукової інформації;

 • перебудова навчального процесу в бік самостійних форм навчання.
Пріоритетні напрями діяльності учнів облкомплексу (користування комп’ютерними технологіями – нагальна потреба сучасного учня):

 • співпраця учнів з носієм інформації;

 • активна участь у процесі навчання;

 • науково-дослідницька робота з використанням ІТ;

 • неперервне і ґрунтовне засвоєння учнями навчального матеріалу;

 • обмін інформацією за допомогою світового інформаційного простору з учнями країни, світу;

 • елементи дистанційної освіти;

 • здійснення моделювання, віртуальних експериментів, різноманітних явищ та процесів за допомогою сучасних комп’ютерних програм;

 • використання комп’ютерних технологій як методів та інструментів майбутньої практичної діяльності;

 • використання нових можливостей ІКТ (віртуальна реальність, комп’ютерні ігри та моделювання, блоги, мережеві спілкування, технологія Wiki).


Пріоритетні напрями діяльності зі створення єдиного інформаційного простору облкомплексу:

 • систематизація та поповнення інформаційних ресурсів облкомплексу;

 • інтеграція до інформаційного середовища допоміжних гімназійних служб;

 • забезпечення вільного контрольованого доступу до мережі Інтернет вчителям і учням на всій території навчального закладу;

 • впровадження у практику роботи інноваційних педагогічних технологій, пов’язаних із використанням ІКТ;

 • впровадження елементів дистанційної освіти;

 • систематизація шкільних інформаційних ресурсів:

- бази даних шкільної бібліотеки й медіатеки;

- бази даних розробок учителів і методичної літератури;

- бази мультимедійних проектів учнів та вчителів;

- електронних журналів.

 • узагальнення досвіду створення сучасного інформаційного простору в навчальному закладі для обдарованих учнів.


Проекти програми інформатизації школи

1. «Оптимізація процесу навчання шляхом впровадження ІКТ» (2011-2012 навчальний рік).

2. «Єдиний інформаційний простір школи» (2013-2018 навчальний рік).

3. «Учень і сучасні інформаційні технології в освіті» (2013-2014 навчальний рік).

4. «Особливості впровадження дистанційної освіти в закладах для обдарованих дітей» (2014-2015 навчальний рік).

5. «Взаємодія учасників освітнього процесу з зовнішнім інформаційним простором засобами ІКТ» (2015-2016 навчальний рік).
Аналіз рівня інформатизації школи до початку розробки програми
Технічне забезпечення

В обласному комплексі існує потужна база для інформатизації власної діяльності педагогів та учнів. Станом на 1 вересня 2011 року в гімназії наявні: 90 комп’ютерів, які підключені до мережі Інтернет по швидкісному каналу ADSL, 20 принтерів, 13 сканерів, 6 копіювальних пристроїв, 15 мультимедійних проекторів та дві інтерактивні дошки в кабінеті фізики (навчально-побутовий корпус) та математики (гімназія-інтернат ІІІ ступеня).

Учні гімназії, які проживають у м. Кіровограді (209 учнів), мають власні ПК, 95 % з них із підключенням до мережі Інтернет. Гімназисти, які мешкають у гуртожитку інтернату, мають доступ до ПК з підключенням до мережі Інтернет як у навчальний, так і в позаурочний час (БІЦ, комп’ютерні класи, навчальні аудиторії, власні ноутбуки з Wi-Fi з’єднанням).

Гімназія має 3 комп’ютерні кабінети по 14 комп’ютерів і одному робочому місцю вчителя.

Загальногімназійна локальна мережа існує в гімназії протягом декількох років. Спочатку це було декілька розрізнених мереж (гімназія школа-мистецтв, гімназія-інтернат ІІІ ступеня). Згодом вони були об’єднані в єдину локальну мережу зі спільним доступом до мережі Інтернет.

Кабінети всіх служб (технічний центр, кабінети адміністрації, учительська, методичні кабінети, бібліотечно-інформаційний центр, Мала академія наук учнівської молоді) та навчальні кабінети оснащені сучасною комп’ютерною технікою з належним програмним забезпеченням.

Доступ до комп`ютерів мають усі педагоги облкомплексу.

Найбільш інтенсивно використовуються ІКТ у класах зі стаціонарно розташованими проекторами, комп’ютерами, інтерактивними дошками (9 навчальних кабінетів). У цих кабінетах викладаються предмети природничо-математичного циклу, інформатика, іноземна мова. Для використання ІКТ при викладанні інших дисциплін (образотворче мистецтво, світова література, економіка тощо) використовуються ноутбуки, проектори, екрани та інші ТЗН у складі мобільного інтерактивного комплексу.

Загальногімназійні виховні та позакласні заходи проводяться в актовій залі на 350 місць із використанням сучасної технічної апаратури.

Під час проведення гімназійних лінійок, захисту наукових робіт членами НТУ “Дивосвіт”, загальногімназійних свят використовується моторизований екран розміром 2,5 х 3,5 м. та проектор ACER.

Для проведення конференцій, засідань наукових секцій, педрад використовується збірний екран зворотної проекції розміром 4 х 5 м та проектор Mitsubishi XD 8100 U з короткофокусним об’єктивом.

Усі заходи в гімназії проводяться із застосуванням акустичної системи JBL, мікшерного пульту Soundcraft, мікрофонів Shure та Audix. Керування відеосигналом здійснюється відеопультом DATA VIDEO SE 500.

Для створення освітлення під час святкових заходів використовуються: 10 ліхтарів LED PAR – 64, 24 крапкові ліхтарі PAR - 64 – 1000 ВТ, 10 ліхтарів ПРТЛ – 500 ВТ. Управління світлом здійснюється 12-и та 48-и канальними пультами Scanmaster за допомогою трьох 12-и канальних димерів.

Гімназійні свята та заходи супроводжуються відео та фотозйомкою (Відеокамера Panasonic DVX 100 B, фотоапарат Pentax K 10-D).

У навчальному закладі питаннями пов’язаними з функціонуванням єдиного інформаційного простору безпосередньо займаються завідувач кабінетом, 2 провідні фахівці, 4 лаборанти.

Нагляд та профілактичний ремонт технічного обладнання забезпечують працівники технічного центру гімназії. Працівники техцентру також забезпечують трансляцію відео та телевізійного сигналу по гімназії, підтримку комп'ютерної мережі з виходом в Інтернет, роботу внутрішньої телефонної мережі, технічний супровід загальногімназійних свят, якісну фото та відео зйомку (http://portal.prolisok.org/tc.html).
Наявність програмного забезпечення

Упровадження інноваційних інформативно-комунікаційних технологій навчання в комплексі здійснюється шляхом використання у навчально-виховному процесі ППЗ навчального призначення з усіх навчальних дисциплін (131 найменування).

Зберігаються ППЗ у технічному центрі, поповнюються за заявками учителів, працівників науково-методичного та бібліотечно-інформаційного центрів.

Використання ППЗ та ТЗН педагогами контролюється та аналізується адміністрацією навчального закладу.

У бібліотечно-інформаційному центрі є в наявності електронні книги, що стосуються нормативно-правового забезпечення навчального процесу, методичної, довідкової, навчальної літератури, у тому числі додатки у вигляді електронних дисків до періодичних видань “Hi-Tech”, “Hi-Tech у школі”, “БІЦ” тощо.

Облік за використанням вище зазначених засобів навчання ведеться працівниками технічного центру та БІЦ, у відділах яких існує електронний каталог (опис) наявних ЕЗН/ППЗ.
Кадрове забезпечення

 1. Педагогічний колектив облкомплексу працює над науково-методичними проблемами «Створення сучасного інноваційного освітнього простору в навчальному закладі» (ІV етап), «Сучасні виховні технології в системі роботи облкомплексу» (І етап).

В облкомплексі функції методичної роботи по впровадженню ІКТ покладено на заступника директора з наукової та навчально-методичної роботи Кривенка А.В.

Уміння ефективно використовувати комп’ютерні технології є важливим етапом реалізації завдань із впровадження інформаційних технологій. Тому в гімназії з 2006 року здійснюється навчання педагогічних працівників ефективному використанню інформаційних технологій у навчально-виховному процесі. 13 учителів облкомплексу успішно завершили курс за програмою Intel ® “Навчання для майбутнього”, 28 – курс “Основи ІКТ Microsoft Партнерство у навчанні”, у канікулярний період у гімназії постійно проводяться курси для початківців з різних аспектів використання ІКТ.

Методична робота з педагогічним колективом щодо впровадження ІКТ у навчальний процес проводилася під час курсової підготовки, авторських курсів, конференцій, семінарів, тренінгів, консультацій, педрад. Чотири викладачі гімназії (Литвин М.Ю., Свириденко О.Л., Буряк Ю.В., Шепель В.О.) здійснювали апробацію електронних засобів навчального призначення (геометрія, фізика, біологія, українська література).

У гімназії ведеться цілеспрямована робота з підвищення рівня ІКТ компетентності педагогічних працівників закладу. Працівники адміністрації мають високий та достатній рівні ІКТ компетентності.Діаграма 2. Рівень ІКТ компетентності адміністрації

Із метою підвищення рівня ІКТ компетентності педагогами облкомплексу здійснюється навчання на курсах Intel ® “Навчання для майбутнього”, основи ІКТ Microsoft “Партнерство у навчанні”, гімназійних курсах “Володіння комп’ютерною грамотністю для початківців”.Діаграма 3. Рівень ІКТ компетентності вчителів

Два працівники гімназії мають тренерські сертифікати “Методика викладання курсу “Основи ІКТ Microsoft Партнерство у навчанні”.

Усі педагогічні працівники гімназії працюють із домашніми ПК, 96 % яких підключені до мережі Інтернет, що створює можливості для використання ІКТ вдома: встановлення ППЗ на домашній комп’ютер та підготовка до уроків з його використанням; спілкування з колегами та учнями в соціальних мережах та на гімназійному сайті; підбір матеріалів із мережі Інтернет для використання на уроках; складання презентацій; розміщення власних методичних розробок на освітніх сайтах; використання досвіду кращих учителів у власній діяльності.
Хронологічні рамки реалізації завдань програми інформатизації


Напрям діяльності

Роки

До 2011

2011-2012

2013-2018

2013-2014

2014-2015

Розробка й затвердження схеми інформаційного простору закладу
+


Розробка регламенту й документації для проведення комплексної інвентаризації мультимедійного обладнання на предмет оптимального використання й інвентаризації.
+


Підключення всіх користувачів навчального закладу до мережі Інтернет

+

Запуск і налаштування шкільного виділеного сервера

+

Створення умов для навчання співробітників облкомплексу нових комп'ютерних технологій

+

Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів

+

+

+

+

+

Систематизація інформаційних ресурсів закладу

+

+

+

+

+

Створення шкільного сайта

+

Впровадження в освітній процес електронного журналу


+

+

Інформатизація бібліотечної діяльності

+

+

+

+

+

Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням

+

+

+

+

+

Впровадження навчальних програм з ІКТ -підтримкою

+

+

+

+

+

Розробка цифрових освітніх ресурсів

+

+

+

+

+

Впровадження дистанційної освіти+

+

+

Організація системи інформаційної безпеки закладу+

+

+

Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ

+

+

+

+

+


Прогнозовані результати реалізації програми


Категорії

Показники

Створення єдиного інформаційного простору

 • Підвищення ефективності освітнього процесу.

 • Автоматизація організаційної діяльності закладу.

 • Повнота інформаційних і технологічних ресурсів для забезпечення освітніх програм на сучасному рівні.

Досягнення рівня інформаційної культури як складової професійної майстерності вчителів (підвищення рівня ІКТ-компетентності педагогів)

 • Створення умов для творчого зростання всіх учасників освітнього процесу шляхом використання інформаційних технологій.

 • Підвищення якості освіти.

 • Підвищення ІКТ – компетентності вчителів.

 • Поширення досвіду вчителів шляхом їх участі в науково-методичних та науково-практичних семінарах і конференціях, друкування публікацій (у тому числі в Інтернет - виданнях).

 • Створення оптимальних умов для взаємодії родини й навчального закладу шляхом використання єдиного інформаційного простору освітньої установи.

 • Ефективність використання сайта облкомплексу.

Підвищення інформаційної культури й ІКТ-компетентності учнів

 • Використання комп'ютерних технологій у самостійній роботі.

 • Участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях із застосуванням нових інформаційних технологій.

 • Ефективне використання електронних освітніх ресурсів і засобів інформатизації в навчальній роботі.


ДОДАТКИ

Система методичної роботи
У виданні подано перспективний план роботи

Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу

(гімназія-інтернат-школа мистецтв)

на 2013-2018 роки

Надруковано в технічному центрі

Кіровоградського обласного комплексу

(гімназія-інтернат – школа мистецтв)

25006, м.Кіровоград, вул.Дворцова, 7

Тел.: (0522) 22-17-44

Факс: (0522) 24-96-95

E-mail: prolisok_ua@kw.ukrtel.net


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний...
“Погоджено” “Погоджено” “Погоджено” “Затверджую”
Начальник управління Федерація профспілок Волинська обласна Начальник територіального
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Установіть відповідність між дієприкметником у реченні та відмінком, у якому його вжито
Драбівський навчально-виховний комплекс „ загальноосвітня школа І...
Тема. Вплив філософії насолоди і краси на духовний світ людини (суд над героєм роману О. Вайльда „Портрет Доріана Грея”)
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
У якому рядку в усіх словах у орудному відмінку відбувається подовження (ким? чим?)
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Вкажіть, у якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними приголосними
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Човен пройшов 8 км за течією річки і 6 км проти течії, витративши на весь шлях 1 год. 12 хв
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної комісії...
Коротке, переважно віршове алегоричне оповідання, у якому закладено дидактичний зміст; один з різновидів ліро-епічних жанрів
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Обласна загальноосвітня санаторна школа – інтернат №7 Миколаївської обласної ради
Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі: «Загальноосвітня...
Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Хмельницької області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка