МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Скачати 68.33 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Дата12.04.2013
Розмір68.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР


79026, м. Львів, вул. Ів. Франка, 133, тел/факс 276-46-07, е-mail: lodenc@mail.ru

від 04 квітня 2011року № 92


Начальникам, завідувачам міських

і районних відділів освіти

Про проведення обласного етапу

Всеукраїнського конкурсу

«Цікава школа»

Відповідно до Орієнтовного плану роботи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2011 рік Міністерство спільно з Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України та Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді з метою сприяння інноваційній діяльності вчителів шкіл та працівників позашкільних навчальних закладів, популяризації педагогічного досвіду, формування у дітей та педагогів почуття гордості за свій навчальний заклад Головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний центр проводить обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Цікава школа».

До участі запрошуються педагоги загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області та учні 5-12 класів.

Обласний І-й етап (заочний) Всеукраїнського конкурсу «Цікава школа» проводиться з квітня до листопада 2011 року.

Учасники конкурсу подають матеріали до 01 грудня 2011 року відповідно до Умов проведення за адресою: 79026, м. Львів, вул.І.Франка,133, обласний дитячий еколого-натуралістичний центр, тел/факс 276-46-07.

Інформація про хід проведення конкурсу буде розміщена на сайті Центру www.lodenc.net.

Умови проведення конкурсу та критерії оцінювання додаються.

Просимо розповсюдити інформацію про проведення конкурсу у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста(району), активізувати педагогів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів, керівників творчих учнівських об'єднань та вихованців позашкільних навчальних закладів до участі в конкурсі.
Виконавець:

Матющенко Галина Вікторівна

тел.276 46 07
Директор ОДЕНЦ А. Кийко
Додаток
Умови проведення Всеукраїнського конкурсу «Цікава школа»
1. Загальні положення

1.1. Конкурс «Цікава школа» проводиться відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

1.2. Основні завдання конкурсу:

- сприяння інноваційній діяльності вчителів шкіл та працівників позашкільних закладів освіти;

- удосконалення фахової майстерності, стимулювання творчого самовдосконалення педагогів;

- популяризація педагогічного досвіду;

- привернення уваги місцевих органів виконавчої влади, громадськості до проблем освіти;

- формування у дітей та педагогів почуття гордості за свою школу;

- пропаганда прогресивної методики урочної, позакласної та позашкільної роботи;

- використання українських національних традицій у процесі виховання учнівської молоді.

1.3. Координатором конкурсу є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України спільно з Інститутом проблем виховання НАПН України та Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді.

Безпосереднє керівництво конкурсом здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

1.4. Організатором І-го етапу конкурсу є Головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний центр.
2. Учасники конкурсу

У конкурсі можуть брати участь педагоги загальноосвітніх шкіл і позашкільних навчальних закладів та учні 5-12 класів.
3. Номінації конкурсу

Конкурс «Цікава школа» проводиться за номінаціями:

- «Найоригінальніший навчальний заклад» - найкраща розповідь учнів, вихованців та педагогів про нестандартні форми діяльності школи, позашкільного навчального закладу (на конкретних прикладах організації навчально-виховної роботи в цих установах).

- «Нетрадиційний урок» - подаються конспект шкільного уроку та опис досвіду вчителя як свідчення того, що запропонована нетрадиційна форма проведення уроку дійсно підвищує його ефективність.

- «Нетрадиційне заняття гуртка» - подаються конспект заняття керівника гуртка та опис досвіду його роботи як свідчення того, що запропонована нетрадиційна форма проведення заняття дійсно підвищує його ефективність.
4. Порядок та терміни проведення конкурсу

4.1. Конкурс проводиться один раз у три роки в заочному форматі та поетапно:

1-й етап - регіональний (заочний) - квітень - листопад 2011 р. ;

2-й етап - всеукраїнський (заочний) - грудень 2011 р.- січень 2012 р.

4.2.Для організації та проведення конкурсу місцевими органами управління освітою створюються оргкомітети або визначаються організатори.

Організатори першого етапу:

- інформують освітні заклади про порядок проведення конкурсу;

- приймають конкурсні матеріали;

- створюють конкурсну комісію для експертизи представлених учасниками матеріалів;

- інформують освітні заклади про підсумки регіонального етапу;

- визначають учасників II-го етапу конкурсу у кількості не більше 5 (п'яти) учасників у кожній номінації від регіону.

Учасники І-го етапу конкурсу надсилають матеріали до 01 грудня 2011 р. відповідно до вимог пункту 5 даного Полження за адресою: 79026, м. Львів, е-mail: lodenc@mail.ru, вул. І. Франка,133, обласний дитячий еколого-натуралістичний центр, відділ інформаційно-методичної роботи, тел/факс 276-46-07.( Всеукраїнський конкурс «Цікава школа»)
4.3. Роботи, подані невчасно, та які не відповідають визначеним номінаціям, не розглядаються.

4.4. Матеріали, надіслані на конкурс, не повертаються.

4.5. Організацію та проведення другого етапу здійснює центральний оргкомітет, склад якого затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

До складу центрального оргкомітету входять представники організаторів конкурсу, громадські організації, які виявляють бажання надати організаційну, фінансову чи іншу допомогу в проведенні конкурсу.

4.6. Інформація про підсумки проведення конкурсу та кращі результати учасників конкурсу будуть розміщені на сайті ЛОДЕНЦ: www.lodenc.net та НЕНЦ: www.nenc.gov.ua

5. Вимоги до поданих матеріалів

5.1. До розгляду приймаються оригінальні роботи, написані українською мовою, що відображаються власну думку автора та мають відповідні висновки.

5.2. Для участі в конкурсі кожний учасник повинен представити такі матеріали:

- опис досвіду (для педагогів);

- конспект уроку (заняття), розповідь, сценарій (в номінації «Найоригінальніший навчальний заклад»);

- анкету встановленого зразка (додаток №1);

- додатки ( фото, малюнки та інш.).
5.3 Матеріали мають бути надруковані (обсяг роботи - до 10 сторінок, формат А4, гарнітура - Times New Roman, розмір шрифту-14, міжрядковий інтервал - 1,5, поля: ліве - 2,5мм., з інших боків 20 мм.).

5.4. Опис досвіду подається в паперовому вигляді. Обсяг до 3 друкованих сторінок.

Готуючи опис досвіду, треба дотримуватись наступного порядку:

- означення проблеми, над якою працює конкурсант;

- обґрунтування актуальності досвіду проблеми;

- висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційне спрямування;

- розкриття технології реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових;

- аналіз результатів професійної діяльності в розрізі показників якості знань, компетентності, вихованості учнівської молоді;

- особиста точка зору на зміст освіти, форми та методи його реалізації;

- власна думка щодо співвідношення традиційних та нетрадиційних форм освіти.
6. Орієнтовні критерії, за якими оцінюватимуться матеріали учасників конкурсу
- наявність та якість матеріалів, що передбачені Умовами про конкурс;

- педагогічні знахідки, спрямовані на удосконалення технології змісту освіти та виховання;

- врахування компетентісного спрямування у навчально-виховному процесі та позашкільній роботі з дітьми;

- мотиваційний фактор в організації педагогічної діяльності;

- оригінальність та ефективність обраних нетрадиційних форм педагогічної роботи;

- розвиток здібностей міркувати, обґрунтовувати, доводити;

- діалоговий характер у навчальній та позашкільній роботі;

- формування якостей особистості;

- здійснення диференціації навчання та виховання засобами нетрадиційних форм;

- виховання патріотизму, національної свідомості, любові до свого народу.

7. Підведення підсумків конкурсу

7.1. За рішенням експертної комісії(журі) І-го етапу конкурсу оргкомітет визначає переможців.

Переможці нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ, ступенів Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації в кожній номінації. Кращі матеріали будуть надіслані до місцевих органів управління освітою з метою популяризації кращого педагогічного досвіду та його використання, а також будуть оприлюднені в профільних виданнях.

7.2. Матеріали та результати конкурсу можуть бути опубліковані в екологічному науково-художньому журналі «Паросток» та в науково-педагогічному журналі «Рідна школа».

7.3. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді залишає за собою право редагувати роботи.
Додаток№1

Анкета учасника конкурсу «Цікава школа» (для педагогів)
1. Прізвище, ім'я та по батькові.

2. Дата і місце народження.

3. Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон.

4. Який навчальний заклад закінчили, у якому році, спеціальність за дипломами.

5. Місце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу).

6. Стаж роботи: загальний, у тому числі педагогічний.

7. Кваліфікаційна категорія. Звання.

8. Проблема, (тема), над якою працюєте.

9. Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються.

10. Ваше педагогічне кредо.

11. Підпис учасника.

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 "Про Типові навчальні плани початкової школи", рішення...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Всеукраїнська акція "Моральний вчинок", ініційована Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі за...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Севастопольської міських державних адміністрацій на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16....
УКАЗ Президента України Про затвердження Положення про Міністерство...
Затвердити Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (додається)
Відповідно до протоколу засідання журі конкурсу від 06. 04. 2013 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ...
Міністерства освіти і науки проводиться Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників, метою якого є створення умов для творчого...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ...
Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний центр в березні-травні 2013 року проводить природоохоронну акцію «Первоцвіти...
«Загальні і спеціальні здібності»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецька обласна державна адміністрація Управління освіти і науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка