Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат школа мистецтв) “Погоджено” Начальник управління освіти і науки Кіровоградської обласної


НазваКіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат школа мистецтв) “Погоджено” Начальник управління освіти і науки Кіровоградської обласної
Сторінка4/14
Дата08.07.2013
Розмір1.38 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

V. Організація навчально-виховного процесуКомплекс планує свою роботу самостійно. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальні плани, які складаються на основі розроблених Міністерством освіти і науки України базових навчальних планів із конкретизацією шкільного компонента та профілю навчання і затверджуються управлінням освіти і науки облдержадміністрації.

Згідно із Законом України „Про мови в Україні” в облкомплексі українська мова визначена мовою навчання.

Відповідно до навчальних планів комплексу педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, допущені Міністерством освіти і науки України і погоджують з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Педагогічні працівники комплексу можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

Комплекс у межах часу, передбаченого навчальними планами, самостійно встановлює структуру навчального року, а також тривалість навчального тижня. Тижневий режим роботи комплексу регламентується розкладом занять.

Навчальний рік починається, як правило, 1 вересня. Його тривалість обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше, ніж 35 тижнів.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів, улітку – 8 тижнів.

Прийом учнів до комплексу проводиться згідно із наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків), результатів конкурсного відбору та медкомісії.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. При цьому йому видаються відповідні документи про освіту (табель успішності, довідка або свідоцтво).

Відволікання учнів за рахунок навчального часу на різного роду заходи, не пов'язані з навчальним процесом, забороняється.

Забезпечення навчально-виховного процесу здійснюється такими формами:

 1. індивідуальні та групові заняття, контрольні уроки, заліки, академічні концерти, державна атестація;

 2. перегляди, вистави, спектаклі, конкурси, фестивалі, концерти, лекції, бесіди;

 3. позакласні заходи.

Основною формою навчально-виховної роботи і розрахунковою одиницею робочого часу є урок. Тривалість уроку для дітей підготовчого відділення школи мистецтв складає 35 хвилин, а для учнів 1-8 класів школи мистецтв та учнів 5-11 класів гімназії – 45 хвилин.

Для оцінки поточної успішності використовується 12 бальна система (низький рівень компетентності 1-3, середній рівень компетентності 4-6, достатній рівень компетентності 7-9, високий рівень компетентності 10-12).

Оцінка за семестр та підсумкові оцінки виставляються викладачем на підставі тематичних атестацій. У класах, де проводиться державна підсумкова атестація, підсумкова оцінка виставляється атестаційною комісією на підставі оцінок за семестри та оцінок державної підсумкової атестації.

Переведення учнів до наступного класу, виключення із комплексу (за умови систематичного невиконання навчальних планів та програм, невиконання вимог Статуту) вирішується педагогічною радою та затверджується наказом директора комплексу.

Випускникам гімназії-інтернату ІІ та ІІІ ступенів видається відповідний документ про освіту встановленого державного зразка.

Випускникам школи мистецтв комплексу видається свідоцтво встановленого зразка.

Учні, які не встигають, наказом директора комплексу відраховуються і за сприяння управління освіти і науки переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи.
VІ. Модель випускника гімназії
З метою формування й розвитку життєвої компетентності учнів у педагогічному просторі облкомплексу забезпечується:

 • розвиток активних форм і методів підвищення інноваційної культури педагогів;

 • впровадження освітніх технологій розвитку компетентностей учня;

 • розкриття педагогічних можливостей навчального закладу у фізичному, інтелектуальному, духовному, соціальному розвитку і саморозвитку учня;

 • формування у вихованців зрілої життєвої та соціальної компетентності й культури життєвого самовизначення;

 • розвиток творчого потенціалу молоді в інтересах її становлення через реалізацію життєвих проектів учнів, моделей досягнення життєвого й соціального успіху;

 • підтримку молодіжних громадських організацій, розвиток різноманітних форм учнівського самоврядування, навчання молодіжних лідерів, координаторів тренінгових програм;

 • формування в учнівської молоді рефлексії, навичок самостійної пізнавальної діяльності, здійснення емоційно-ціннісних відносин;

 • розробку, апробацію та впровадження в практику роботи перспективних освітніх технологій.

Формування життєвої компетентності учнів ефективне за умов:

 • створення в навчальному закладі навчально-виховного середовища, сприятливого для здійснення компетентнісного підходу;

 • створення оперативної системи науково-методичної підготовки учасників навчально-виховного процесу;

 • опанування педагогами теоретичних засад і технологій компетентнісного підходу;

 • достатнього рівня професійної компетентності педагогів;

 • створення ресурсного центру та ефективної організації його роботи з проблеми дослідження;

 • залучення до формування компетентностей учнів високо-кваліфікованих спеціалістів, науковців, батьків, громадськості;

 • систематичного відстеження результатів, чіткого визначення інструментарію для оцінювання в учнів рівня сформованості ключових компетентностей.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний...
“Погоджено” “Погоджено” “Погоджено” “Затверджую”
Начальник управління Федерація профспілок Волинська обласна Начальник територіального
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Установіть відповідність між дієприкметником у реченні та відмінком, у якому його вжито
Драбівський навчально-виховний комплекс „ загальноосвітня школа І...
Тема. Вплив філософії насолоди і краси на духовний світ людини (суд над героєм роману О. Вайльда „Портрет Доріана Грея”)
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
У якому рядку в усіх словах у орудному відмінку відбувається подовження (ким? чим?)
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Вкажіть, у якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними приголосними
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Човен пройшов 8 км за течією річки і 6 км проти течії, витративши на весь шлях 1 год. 12 хв
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної комісії...
Коротке, переважно віршове алегоричне оповідання, у якому закладено дидактичний зміст; один з різновидів ліро-епічних жанрів
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Обласна загальноосвітня санаторна школа – інтернат №7 Миколаївської обласної ради
Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі: «Загальноосвітня...
Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Хмельницької області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка