Структура роботи методичного кабінету ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імІ. Г. Боровенського»


Скачати 108.88 Kb.
НазваСтруктура роботи методичного кабінету ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імІ. Г. Боровенського»
Дата21.06.2013
Розмір108.88 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

Безпосереднє керівництво роботою методичного кабінету здійснює методист ліцею Раїса Іванівна Рафальська.
Вона є організатором всієї роботи з вивчення, пропаганди та запровадження в навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій навчання. dscf2447


Центр методичної роботи ліцею зосереджений в методичному кабінеті.

p1010319h:\p4141838.jpg


Додатково методичні функції несуть: бібліотека ліцею, кабінет заступника директора з НВР та навчальний комп’ютерний комплекс.

imgp0023dsc08484
sam_7049
Структура роботи методичного кабінету

ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імІ.Г.Боровенського»

НМЦ ПТО у Полтавській області


Директор ліцею, методист, методична радаМетодичний кабінет ліцею


Інформаційно-освітній простір

Бібліотека. База НКК. Веб-сайт ліцею.


Діагностування педагогічних працівниківФорми методичної роботиГрупові

Методичні комісії

Творчі групи

Школа ППД

Школа молодого педагога

Консультації

Майстер-класи

Колективні

Педагогічна рада

Інструктивно-методична нарада

Семінари-практикуми

Педагогічні читання

Конференції

Психолого-педагогічний семінар

Методичні виставки

Методичний тиждень

Творчий звіт

Індивідуальні

Самоосвіта

Наставництво

Консультації

Співбесіда

Курсова перепідготовка

Стажування

Атестація

Вивчення ППД та впровадження

Взаємовідвідування уроків


Основні функції методичного кабінету ліцею


  • створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять і позаурочних заходів;  • проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;  • надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам ліцею в організації самоосвіти, індивідуальної методичної роботи, експериментально-дослідницької діяльності;  • узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;  • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.
  p1011462 p1011437

h:\фото з тижня\p1010327.jpgp1011431


Оснащення методичного кабінету
Оснащення і оформлення методичного кабінету створює необхідні умови для ефективної підготовки викладачів та майстрів виробничого навчання до занять та позаурочних заходів, індивідуальної методичної роботи і самоосвіти, а також для проведення масових методичних заходів.

p1010319f:\рпал,шпд2\фото шпд2\p1011801.jpg

p1010318

dscf2429


p1010287

З метою популяризації передового педагогічного досвіду педагогічних працівників ліцею, підготовки їх до атестації, висвітлення організації методичної роботи в ліцеї та демонстрації іміджу навчального закладу, підготовлені нові сучасні інформаційно - методичні стенди «Атестація педагогічних працівників», «Перспективний педагогічний досвід», «Майстерність вимога сучасності”, «Єдина науково методична проблема» dsc02510
В методичному кабінеті ліцеюp1010306

Зосереджуються:

 • Законодавчі акти України з питань ПТО;

 • Нормативні документи Міністерства освіти, молоді та спорту України;

 • Інструктивно-методичні матеріали Департаменту управління освіти і науки Полтавської ОДА, НМЦ ПТО у Полтавській області; p1010302

 • Комплекти навчальної документації з професій і предметів;

 • Комплекти навчальної відео- та медіотеки; p1010301

 • Методичні розробки;

 • Єдиний план методичної роботи ліцею;

 • Портфоліо методичних комісій;

 • Матеріали діагностики педагогічного колективу;

 • Матеріали моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів; p1010317

 • Графіки підвищення кваліфікації, стажування і атестації;

 • Матеріали атестації педагогічних працівників;

 • Портфоліо викладачів і майстрів виробничого навчання;

 • Теки «Сучасний урок», «Педагогічні наради», «Конкурси і олімпіади», «На допомогу викладачу», «На допомогу майстру виробничого навчання», «Атестація педагогічних працівників», «Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів», «Аналіз державних стандартів ПТО»; p1010314


Накопичуються та систематизуються: p1010290

 • Картотека літератури з питань професійно-теоретичної.

 • Картотека передового педагогічного досвіду.

 • Картотека методичних матеріалів методичного кабінету, створених викладачами і майстрами ліцею.Експонуються матеріали тематичних методичних виставок:

 • для оперативного використання нормативні та інструктивні матеріали.

 • надання методичної допомоги для організації навчального процесу.

 • пропагування передового педагогічного та виробничого досвіду.

 • використання інформаційно-телекомунікаційних, Інтернет-технологій.


p1010313p1010319

Постійно діюча педагогічна виставка, завдання якої – показати досягнення педагогічного колективу ліцею, пропагувати нові зразки навчально-виховної роботи та науково – методичної діяльності педагогів, поширення передового педагогічного досвіду

e:\мама\обласна шпд\фото шпд2\p4141836.jpge:\мама\обласна шпд\фото шпд2\p4141835.jpg

Інформаційне забезпечення методичного кабінету ліцею
Методичний кабінет здійснює інформаційне забезпечення педагогів ліцею з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.dscf2455

З цією метою у методичному кабінеті зібрано педагогічні, методичні, періодичні видання (журнали - 10 , газети - 4 ), створено папки з методичними матеріалами p1010291

В ліцеї функціонує Web – сайт http://rpalnew.ucoz.net та електронна поштова скринька (Е-mаіl: ral52@mail/ru де є можливість прямого доступу на сайти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА http://www.adm-pl.gov.ua, НМЦ ПТО в Полтавській області області http://nmc-pto.poltava.ua, Профтехосвіта України https://proftekhosvita.org.ua, сайт Харківського регіонального центру оцінювання якості знань учнів http://zno-kharkiv.org.ua, Інституту інноваційних технологій http://iitzo.gov.ua/ та інше.

Багаторічний напрацьований матеріал викладачів та майстрів виробничого навчання зберігається на електронних носіях та в друкованому вигляді.


Діяльність методичного кабінету ліцею
Методичний кабінет ліцею створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх необхідною науково-методичною літературою; організовує консультації з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів, проведення уроків виробничого навчання. p1011466h:\sam_7084.jpg


Схема організації індивідуальної методичної роботи педагогічних працівників ліцею

Діяльність методичного кабінету ліцеюМетодичний кабінет ліцею бере участь в організації та проведенні педагогічних заходів: педагогічних читань, творчих звітів, науково-практичних семінарів, конференцій інструктивно-методичних нарад; організовує наставництво, стажування молодих педагогічних працівників; сприяє участі педагогічних працівників у науково-методичній та експериментальній роботі; сприяє впровадженню в практику роботи педагогічних працівників перспективного педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій. Надає допомогу педагогічним працівникам в розробці навчальних планів і плануючої документації. Надає методичну допомогу молодим та малодосвідченим викладачам і майстрам виробничого навчання
dscf2429


p1011426
Діяльність методичного кабінету
З метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам у методичному кабінеті створено тематичні папки «Нормативні документи», «Перспективний педагогічний досвід», «На допомогу молодому викладачеві», «На допомогу молодому майстру виробничого навчання», «Сучасні освітні технології», «Матеріали атестації педагогічних працівників», «Сучасний урок», «Методичні рекомендації», «Самоосвіта», «Звіти з обласних секцій», «Гурткова робота», «Методична робота», «Рекомендації НМЦ ПТО», «Предметні тижні»

h:\фото з тижня\p1010311.jpg


Зібрано кращий досвід педагогічних працівників ліцею: розробки уроків, виховних заходів, матеріали учасників і переможців професійних педагогічних конкурсів, які зберігаються на електронних та паперових носіях.

З метою інформатизації методичних служб області створено та щороку оновлюються електронні банки даних: «Кадри», «Творчий потенціал», «Інформаційно - видавнича діяльнісь»

Ведеться відеозапис масових методичних заходів, створено відеофільми профорієнтаційного спрямування по професіях, які готує навчальний заклад.


Роль методичного кабінету у проведенні

атестації педагогічних працівників

Методичний кабінет проводить роботу по методичному супроводу атестації педагогічних працівників ліцею. Виготовлено стенд «Атестація педагогічних працівників». Розроблено критерії оцінювання діяльності педагогічних працівників в міжатестаційний період. Атестація педпрацівників протягом останніх трьох років проходить у вигляді творчого звіту з мультимедійним супроводом.
Система взаємодії учасників атестаційного процесу в ліцеї
Параметри за якими оцінюються результати фахової діяльності

педагогічного працівника ліцеюСхожі:

ЗВІТ директора ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені...
Державний навчальний заклад «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І. Г. Боровенського» є державним професійно-технічним...
Анотований каталог друкованих матеріалів педагогічних працівників...
Робота методичного кабінету ліцею в значній мірі направлена на допомогу у підготовці педагогічними працівниками методичних розробок...
З досвіду роботи майстра виробничого навчання ДНЗ «Ніжинський професійний...

ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей» Лабораторно-практичні роботи
Методичний посібник: Лабораторно-практичні роботи «Системи та агрегати двигуна тракторів та автомобілів»
Вознесенський професійний аграрний ліцей Класний керівник Ларіонова О. М. Мета
України, усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу
ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»
Нові інформаційні технології навчання враховують: обов’язкове володіння навичками роботи з комп’ютером усіх учасників навчально-виховного...
ДНЗ «Золотоніський професійний ліцей» Сценарій свята патріотичної пісні
...
ДНЗ «Димитровський професійний гірничий ліцей» Підготувала і провела...
Клімова Т. В. – майстер виробничого навчання І категорії, керівник ансамблю «Червона калина» Фестиваль народної пісні „Пісня моя,...
Основними завданнями методичної роботи ДПТНЗ «Житомирський професійний технологічний ліцей» є
Розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічного колективу, його загальної культури, створення мотивації і умов для...
Руденко Валентина Борисівна, завідувач методичного кабінету відділу...
Впровадження інновацій у систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів міста з досвіду роботи методичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка