RETRO 2012 < 11 — 16. 06. 12 < U


Скачати 22.04 Kb.
НазваRETRO 2012 < 11 — 16. 06. 12 < U
Дата15.06.2013
Розмір22.04 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
RETRO 2012 < 11 — 16. 06.12 < Ukraine, Crimea, Parthenit

ІНТЕРСЕМІОТИЧНІСТЬ ТА ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ:

ПРОБЛЕМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
Марина Вікторівна Воробйова

Запорізький національний університет

кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови
Запоріжжя, Україна

marina-vorobyova@hotmail.com
У лінгвістиці на позначення відношень між знаками різних семіотичних систем (а також між текстами, створеними за допомогою цих знаків) існує термін «інтерсеміотичність». Однак цей термін можна застосувати як для позначення відношень між вербальними знаками та знаками живопису, так і для позначення відношень між вербальними знаками та знаками музики. У такий спосіб, базовим критерієм визначення чи є відношення між знаками інтерсеміотичними є відмінність знаків за їх субстанцією (у наведених вище парах знаки такі: літери – штрихи, кольори та інші знаки живопису; літери – звуки, темп, паузи та інші знаки музики).

Оскільки однією з ключових характеристик знака (за Р. Якобсоном) є його перцептуальна сприйманість, постає необхідність відокремлювати відношення між знаками не тільки за критерієм їх субстанції, але й за їх орієнтованостю на перцептивні канали. Для окреслення типів знаків, які сприймає кожна з п’яти сенсорних систем вважаємо доцільним користуватись термінологією, яка вже залучається спеціалістами з медицини та біохімії. Таким чином, знаки можуть бути аудіальними (їх сприймає слух), візуальними (сприймаються зором), густаторними (сприймаються смаковими рецепторами), ольфакторними (сприймаються нюхом), тактильними (сприймаються дотиковими рецепторами).

Знаки зберігаються на різноманітних носіях – медіа (засобах зберігання та передавання інформації), ключовим параметром яких теж є орієнтованість на різні перцептивні канали. Якщо знаки орієнтовані на різні перцептивні канали, то і медіа, на яких вони зберігаються є орієнтованими на різні перцептивні канали. Отже, обґрунтованим є вживання терміна «інтермедіальність» для позначення відношень між знаками, скерованими на різні перцептивні канали.

Водночас необхідно окреслити співвідношення інтерсеміотичності та інтермедіальності. Якщо знаки орієнтовані на різні канали перцепції інформації, їх субстанції є апріорі різними. Отже, інтерсеміотичність та інтермедіальність співвідносяться як загальне та окреме. Всі інтермедіальні відношення є інтерсеміотичними; а до інтерсеміотичних відношень між знаками, окрім інтермедіальних, належать й відношення між знаками з різною субстанцією, однак скерованих на один канал перцепції інформації.

У такий спосіб, інтерсеміотичністю називаємо відношення між знаками, субстанція яких є різною (а також між текстами, створеними із залученням таких знаків); інтермедіальністю називаємо відношення між знаками, орієнтованими на різні канали перцепції інформації (а також текстами, створеними за допомогою цих знаків).

Схожі:

RETRO 2012 < 11 — 16. 06. 12 < Ukraine, Crimea, Parthenit
Розвиток когнітивної лінгвістики вивів на новий рівень дослідження мовної особистості як продуцента дискурсу й носія певного стилю...
RETRO 2012 < 11 — 16. 06. 12 < U
По-друге, література сьогодні не завжди відображає реальність у звичайному значенні, а все частіше перетворюється в семіотичну гру,...
RETRO 2012 < 11 — 16. 06. 12 < Ukraine, Crimea, Parthenit
Комерційна ж реклама, яка експлуатуючи ці високі почуття, акцентує не на безпосередньому товарі / послузі, а створює «соціальний»...
RETRO 2012 < 11 — 16. 06. 12 < Ukraine, Crimea, Parthenit
Дослідженням мотиваційних процесів присвячено велику кількість праць як пострадянських вчених так і зарубіжних (Д. Аладько, М. Голєв,...
RETRO 2012 < 11 — 16. 06. 12 < Ukraine, Crimea, Parthenit
Крім того, вони беруть активну участь у подальшому слово- і фразотворенні і, тим самим, адаптуються у словниковому складі мови-реципієнта...
RETRO 2012 < 11 — 16. 06. 12 < Ukraine, Crimea, Parthenit
Вони слугують функціонуванню (нормотворенню, правозастосуванню тощо) та розвитку відповідної національної правової системи, виявляють...
RETRO 2010 02 — 06. 07. Crimea, Ukraine
Уміння спілкуватися є свідченням високого інтелектуального рівня, культури особистості, відкриває їй доступ до нових можливостей...
RETRO 2010 02 — 06. 07. Crimea, Ukraine
У цьому аспекті на особливу увагу заслуговують відповідні рекламні слогани, які втілюють головну стратегічну ідею рекламування
RETRO 2010 02 — 06. 07. Crimea, Ukraine
Луцкий институт развития человека Открытого международного университета развития человека “Украина”
RETRO 2010 02 — 06. 07. Crimea, Ukraine
Народна мова – на противагу літературній, жива мова народних мас, відома в усному вживанні, як розмовна мова чи як мова фольклорних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка