Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Владислав і компанія” Лемешко В. О


Скачати 95.75 Kb.
НазваАдресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Владислав і компанія” Лемешко В. О
Дата14.05.2013
Розмір95.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма «АУДИТ–КОНТО»

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3407, видане рішенням Аудиторської палати України від 24.06.2004 р. №136

Юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15/124

тел. (06452) 70-11-40

код ОКПО 32896044 п/р 260053017925

Лисич. ф-л ПАТ РЕАЛ Банк МФО 304524


Висновок незалежного аудитора

щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення за 2011 рік

Повного товариства „ Ломбард Владислав і компанія ”

Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Владислав і компанія” Лемешко В.О.
 1. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)Найменування аудиторської фірми

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Аудит–Конто»

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, термін дії

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3407 від 24.06.2004р., видане Аудиторською палатою України, дійсне до 2 липня 2014 р.

Номер, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора

Сертифікат аудитора серія А № 003447, виданий рішенням Аудиторської палати від 25.06.98 г. №67, дійсний до 25.06.2012 р.

Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серія А № 000524 від 13.07.2004 р., дійсне до 25.06.2012 р.

Поштова та електронна адреса

93400, Луганська область,

м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15/124

Телефон (факс) аудиторської фірми

(06452) телефон 70–11–40 1. Основні відомості про ПТ „Ломбард Владислав і компанія”Повна назва

Повне товариство „Ломбард Владислав і компанія”

Код за ЄДРПОУ

25600681

Місцезнаходження

84301 Україна, Донецька обл.,

м. Краматорськ, вул. Двірцева, б. 9

Дата державної реєстрації

02.06.1998 р.

Основні види діяльності відповідно до установчих документів

 • надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

 • надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;

 • оцінка заставленого майна, у т. ч. ювелірних та побутових виробів з дорогоцінного металу та дорогоцінного каміння, відповідно до чинного законодавства та /або умов договору;

 • надання посередницьких послуг зі страхування предметів застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;

 • реалізація заставленого майна, у т. ч. ювелірних та побутових виробів з дорогоцінного металу та дорогоцінного каміння, відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;

 • реалізація власних послуг і майна за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним в Україні законодавством, – за державними цінами і тарифами.

Чисельність працівників

30

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності

№ 494016 Серія АВ. Дата видачі ліцензії 03.11.2006 р., рішення про видачу ліцензії від 03.11.2009 р. №1287, термін дії ліцензії з 03.11.2009 р. по 03.11.2014 р.

Наявність відокремлених підрозділів

В 2011 році існувало дванадцять відокремлених підрозділів:

1. Відділення №1 згідно Довідки «Про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ»

ЛД–148, яке розташовано в м.Краматорськ, бульвар Краматорський, 11А.

Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 2526–Д від 07.07.2008р.
2. Відділення №2 згідно Довідки «Про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ»

ЛД–148, яке розташовано в м.Дружківка Донецької обл., перехрестя вул. Кошевого і Енгельса. Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

№ 1707–Д від 03.08.2007р.
3. Відділення № 4 згідно Повідомлення «Про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ», яке розташовано в м. Краматорськ, вул. Р.Люксембург, 41. Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №2930-Д від 5.02.09р.
4. Відділення № 5 згідно Повідомлення «Про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ», яке розташовано в м.Шахтарськ, вул.Крупської, 1. Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

№ 2964-Д від 19.02.09р.
5. Відділення № 6 згідно Повідомлення «Про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ», яке було розташовано в м.Слов’янськ, вул.Ком’яхова, 67.

Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3044-Д від 13.04.09р.

Місцезнаходження змінено: м.Торез, вул.Поповича, 2а; протокол загальних зборів Засновників № 6/ЛВ від 24.10.2011р.

Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3044-Д від 13.04.09р.

Початок діяльності відділення з 21.11.2011р.

6. Відділення № 7 згідно Повідомлення «Про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ», яке розташовано в м.Слов’янськ, вул. Свободи, 13.

Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3044-Д від 13.04.09р.
7. Відділення № 8 згідно Повідомлення «Про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ», яке розташовано в м. Макіївка Донецької обл., вул. Свєрдлова, 129. Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3061-Д від 14.04.09р.
8. Відділення № 9 згідно Повідомлення «Про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ», яке розташовано в м. Донецьк, вул. Аристова, 23/1.

Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3061-Д від 14.04.09р.
9. Відділення № 10 згідно Повідомлення «Про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ», яке розташовано м. Донецьк, вул. Університетська, 78 перший поверх.

Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3061-Д від 14.04.09р.
10. Відділення № 11 згідно Повідомлення «Про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ», яке розташовано в м. Костянтинівка Донецької обл., б-р. Космонавтів, 2. Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3076-Д від 22.04.09р.
11. Відділення № 12 згідно Повідомлення «Про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ», яке розташовано в м. Артемівськ Донецької обл., вул. Воровського, 4. Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3076-Д від 22.04.09р.
12. Відділення № 13 згідно Повідомлення «Про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ», яке розташовано в м. Краматорськ Донецької обл., вул. Бикова,6 (6 під’їзд). Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3521-Д від 14.11.11р.

Господарча діяльність тимчасово не ведеться.

Підрозділи створені без статусу юридичної особи, не мають окремої печатки та поточного рахунку, не ведуть окремо бухгалтерський облік

та не складають окремо баланс і фінансову звітність. Результати діяльності відокремлених підрозділів включені до звітності ПТ „Ломбард Владислав і компанія”.3. Згідно з договором від 05.01.2012 р. аудиторська фірма «Аудит–КОНТО» провела аудит фінансової звітності ПТ „Ломбард Владислав і компанія” за 2011 рік.

Аудитом охоплено період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. включно.
Аудиторська перевірка проводилась з 05.01.2012 р. по 29.03.2012 р.
4. Аудиторами було перевірено повний пакет річної фінансової звітності ПТ „Ломбард Владислав і компанія” за 2011 рік, що складається з:

 • балансу (форма 1);

 • звіту про фінансові результати (форма 2);

 • звіту про рух грошових коштів (форма 3);

 • звіту про власний капітал (форма 4);

 • приміток до річної фінансової звітності (форма 5).

 • додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма 6).

5. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Аудитори несуть відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

6. Аудит проводився згідно з Міжнародними стандартами аудиту 700 “Аудиторський висновок про фінансову звітність”, МСА 3000 “Завдання з надання впевненості” та МСА 320 “Суттєвість в аудиті”.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Перевірка проведена у відповідності з вимогами:

 • Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” №485–IV від 06.02.2003 р.;

 • Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125–XII від 22.04.1993 р.;

 • Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996–XIV від 16.07.1999 р.;

 • Міжнародних стандартів аудиту;

 • Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 р. № 5224 (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6337 від 19.10.2006р.).

7. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитором розглядались заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

8. Станом на 31.12.2011 р. статутний капітал становить 1000 тис.грн., сплачено засновниками 902 тис.грн., заборгованість власників по внескам до статутного капіталу 98 тис.грн.

9. Обмеження в аудиті та обставини, за яких модифікується висновок:

– Товариство не створювало забезпечення наступних витрат і платежів відповідно до П(С)БО №11 «Зобов’язання»;

– аудитори не спостерігали за проведенням річної інвентаризації.

Однак аудитор вважає, що це не має суттєвого впливу на фінансову звітність товариства.

10. Вважаємо, що з урахуванням обмежень, викладених у п.9 даного висновку, проведена аудиторська перевірка забезпечує обґгрунтовану підставу для висловлення умовно–позитивного висновку:

На нашу думку надана ломбардом інформація дає дійсне та повне уявлення про реальний склад активів та пасивів ПТ „Ломбард Владислав і компанія”. Система бухгалтерського обліку, що використовувалася ПТ „Ломбард Владислав і компанія”, в основному відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, та відображає достовірно у більшості суттєвих аспектів інформацію про ломбард станом на 31 грудня 2011 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Концептуальною основою є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України.

Дата надання аудиторського висновку – 29.02.2012 р.

Директор ТОВ АФ "Аудит-Конто" О.П. Жихар

Сертифікат серії А № 003447 від 25.06.1998 р.
Юридична адреса ТОВ АФ «АУДИТ–КОНТО»: 93409, м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Новікова, 15/124.Схожі:

Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Демаш і компанія”
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Адресат: керівнику Повного товариства «Ломбард Лук’янченко та Компанія»
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В. В. і компанія”
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, термін дії
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В. В. і компанія”
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, термін дії
Адресат: керівнику Повного товариства «Ломбард «Коняхіна і К»
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО...
Товариство створено відповідно до установчого договору про створення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ», зареєстровано виконавчим...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
Одеська філія №1 Повного товариства «Ломбард Чабанови і Компанія»

Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка