Основні блоки IBM PC


НазваОсновні блоки IBM PC
Сторінка7/8
Дата17.03.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

«Один-ко-многим» - є найбільш часто використовуваним типом зв'язку між таблицями. У такому зв'язку кожному запису в таблиці A можуть відповідати кілька записів у таблиці B, а запис у таблиці B не може мати більш одного відповідного йому запису в таблиці A.

«Один-к-одному» - запис у таблиці A може мати не більш одного зв'язаного запису в таблиці B і навпаки. Цей тип зв'язку використовують не дуже часто, оскільки такі дані можуть бути поміщені в одну таблицю.

«Многие-ко-многим» - одному запису в таблиці A можуть відповідати кілька записів у таблиці B, а одному запису в таблиці B кілька записів у таблиці A. Така схема реалізується тільки за допомогою третьої (сполучної) таблиці, ключ якої складається з принаймні двох полів, що є полями зовнішнього ключа в таблицях A і B.

Тип створюваного зв'язку залежить від полів, для яких визначається зв'язок.

 • Відношення «один-ко-многим» створюється в тому випадку, коли тільки одне з полів є ключовим чи має унікальний індекс.

 • Відношення «один-к-одному» створюється в тому випадку, коли обидва поля, що зв'язуються, являються ключовими чи мають унікальні індекси.

 • Зв'язок з відношенням «многие-ко-многим» фактично являється двома зв'язками з відношенням «один-ко-многим» через третю таблицю, ключ якої складається з принаймні двох полів, що являються полями зовнішнього ключа в двох інших таблицях.

Для очищення макета схеми даних треба вибрати команду „Правка”→”Очистить макет”

Створення запитів.

Доступ до інформації, що зберігається в базі даних, забезпечується за допомогою запитів. Запити дозволяють відібрати дані, які зберігаються в різних таблицях, а також здійснювати відбір згідно заданих умов.

За своїми можливостями запити сильніші за фільтри, оскільки при фільтрації не можна заховати стовпчиків, які не беруть участь у відборі інформації. Крім того, фільтри дозволяють відібрати та впорядкувати лише існуючі записи, вони не дозволяють створювати нові об'єкти.

Запити за своїм призначенням та результатами поділяються на:

• прості запити; • запити з параметрами; • перехресні запити; • запити на зміну параметрів.

Створення простого запиту

Перед створенням запиту потрібно знищити встановлені умови фільтрації.

Зазвичай майстер простих запитів використовують тоді, коли треба відобразити лише окремі поля таблиці даних або коли на поля накладаються прості умови. Програма майстра запускається після вибору ярлика „Создание запроса с помощью мастера” на вкладці „Запросыабо вибором елемента «Простой запрос» діалогового вікна «Новый запрос».

На першому кроці майстра вибирають таблицю чи запит та поля, які будуть брати участь у пошуку даних. Для вибору таблиці (чи існуючого запиту), розкривають список «Таблицы и запросы». Після цього у поле «Доступные поля» помістяться усі його поля. Для вибору полів, які братимуть участь у роботі створюваного запиту, потрібно кнопками із зображенням стрілок (аналогічно як при роботі з майстром створення таблиць) перенести потрібні поля в область «Выбранные поля». Після вибору усіх потрібних полів для нового запиту, кнопкою «Далее» переходять на наступний крок майстра.

У другому діалоговому вікні майстра створення запитів у полі «Задайте имя запроса» вводять ім'я створюваного запиту та вибирають одну із опцій продовження роботи після натискання кнопки «Готово»: «Открыть запрос для просмотра данных» (тобто виконати запит) чи «Изменить макет запроса» (тобто відкрити конструктор запитів для внесення змін у структурі запиту). У цьому ж діалоговому вікні можна задати команду для виведення довідки про роботу із запитами.

Після натискання кнопки „Готово” майстер відобразить записи, які задовольняють умови відбору запиту, у вигляді динамічної таблиці, або перейде у конструктор запитів.

Для створення простого запиту за допомогою конструктора потрібно виконати такі дії:

• завантажити потрібну базу даних, відкрити вкладку «Запросы».

• у вікні, що з'явиться, виконати команду «Создание запроса в режиме конструктора», відкриється вікно «Запрос 1: запрос на выборку» і зразу ж на його фоні діалогове вікно «Добавление таблицы» для вибору таблиць, на основі яких буде створюватися запит.

• Вибрати послідовно таблиці і ввести їх у запит натисканням кнопки «Добавить».

• Закрити вікно кнопкою «Закрыть». У верхній частині вікна «Конструктора запросов», яка називається «Схема данных запроса», з'являться списки полів таблиць, що додаються.

Нижня частина вікна Конструктора називається «Бланк запроса». В рядку «Поле» потрібно ввести імена полів, які повинні відображатися в результуючій таблиці.

Це можна зробити так:

• клацнути в рядку «Поле:», з´явиться кнопка ;

• клацнути на кнопці , відкриється список всіх полів вибраних для звіту таблиць у форматі Назва таблиці, Назва поля;

• клацнути на потрібному полі, назва появиться в комірці, нижче з'явиться назва таблиці, з якої буде вибиратися це поле;

• при потребі у наступному рядку вибрати вид впорядкування;

• у рядку «Вывод на экран:» автоматично встановиться прапорець;

• у рядках «Условие отбора:» і «Или:» при потребі ввести умови відбору даних;

• перейти на наступний стовпчик, де повторити такі ж дії для на­ступного поля.

Виконання і збереження запиту.

Для виконання запиту потрібно на панелі інструментів натиснути кнопку «Запуск» .

Для збереження запиту необхідно виконати команду меню «Файл»→«Сохранить» або натиснути кнопку на панелі інструментів. Відкриється діалогове вікно «Сохранение», у якому потрібно ввести ім'я запиту і натиснути кнопку «ОК».

Створення форм.

Форма - це візуальний інструмент, який дозволяє більш зручно відобразити дані для заповнення і редагування вмісту таблиць, що дає змогу доручити цю роботу персоналу невисокої кваліфікації.

Для створення форми можна скористатися одним із засобів після завантаження бази даних і переходу на вкладку «Формы».

Створення форми в режимі майстра дає гарний результат, і саме цей режим буде далі розглянуто. Майстер задає детальні питання про записи, поля, макет, формат і створює форму на основі одержаних відповідей.

Для створення форми в режимі майстра потрібно виконати такі дії:

• Відкрити базу даних, перейти на вкладку «Формы».

• Виконати команду «Создание формы с помощью мастера», відкриється вікно «Создание форм».

• У полі «Таблицы й запросы» вибрати потрібну таблицю. У полі «Доступные поля» будуть показані поля вибраної таблиці.

• За допомогою кнопки «>» вибрати потрібні поля, щоб вони по черзі з'явилися у полі «Выбранные поля», або скористатися кнопкою «>>» для вибору всіх полів разом;

• Натиснути кнопку «Далее», з'явиться наступне вікно, у якому вибрати спосыб выдображення форми: «в один столбец», «ленточный», «табличный», «выровненный».

• Натиснути кнопку «Далее», з'явиться наступне вікно, у якому вибрати вигляд выдображення форми.

• Натиснути кнопку «Далее», з'явиться наступне вікно з фінішним прапорцем, у якому ввести назву форми і натиснути кнопку «Готово».

Редагування форми

Форму редагують у режимі Конструктора, для чого необхідно виконати наступні дії:

• Відкрити потрібну форму, перейти в режим Конструктора.

• Для видалення поля, потрібно клацнути лівою кнопкою миші в полі і після появи чорних квадратів натиснути кнопку Delete;

 Для переміщення поля необхідно його виділити і, коли на ньому курсор миші набуде вигляду чорної руки, перетягти виділену область на нове місце.

• Для переміщення всіх полів форми разом виконати команду «Правка» «Выделить всё» (або натиснути комбінацію клавіш Сtrl+А англ.), і виконати попередні дії.

• Для зміни розмірів поля потрібно його виділити, встановити курсор миші на один із чорних квадратів і перемістити його до одержання потрібного розміру.

• Для зміни параметрів шрифту виділити потрібне поле і за допомогою відповідних кнопок панелі інструментів встановити розмір, написання, колір і вид шрифту (після збільшення розмірів шрифту одного поля доведеться інші поля переміщати на нові місця).

• Зберегти відредаговану форму, натиснувши кнопку «Сохранить» на панелі інструментів.

Оздоблення форми

Для оформлення форми виконують такі дії:

• відкрити потрібну форму, перейти в режим Конструктора.

• розширити область заголовка, для чого натиснути клавіші Сtrl+А (англ.), щоб виділити все, і коли курсор миші набуде вигляду чорної руки, перетягти область даних вниз.

• Для внесення напису у вільне місце натиснути на панелі інструментів кнопку, щоб викликати «Панель элементов»;

 На панелі елементів натиснути кнопку Аа («Надпись»), після чого виділити область напису на вільному місці форми і внести потрібний текст. Натиснути клавішу Еnter - стане доступною панель інструментів/

• Для напису встановити потрібний шрифт.

• в будь-яку частину заголовка форми можна вставити малюнок, для чого на панелі елементів натиснути кнопку «Рисунок». Після чого виділити область на вільному місці форми - з'явиться вікно «Выбор рисунка», у якому знайти потрібний малюнок і натиснути «ОК».

• Для змінити властивостей малюнка треба відкрити вікно властивостей малюнка за допомогою відповідної кнопки «Свойства» на панелі інструментів, у якому відкрити вкладку «Макет».
9. Призначення Power Point. Технологія створення презентації
Сучасному фахівцю часто потрібно готувати і проводити публічні виступи як у межах своєї фірми, так і поза нею. Цьому сприяють засоби PowerPoint, що є складовою частиною пакета Microsoft Office. Вони дають змогу за допомогою ПК досить швидко підготувати набір слайдів, що супроводжує виступ. Цей набір називається презентацією. Слайди можна подати як у чорно-білій гамі, так і з використанням різних кольорових схем і видів оформлень, створених як професійними дизайнерами, так і автором презентації. Слайди можуть містити: текст, таблиці, діаграми, рисунки, організаційні діаграми (ОД), відеокліпи, звуковий супровід (музика або голос), гіперпосилання на інші слайди та документи (презентації, таблиці, діаграми тощо, які знаходяться в даному комп'ютері або в Internet). Окремі об'єкти слайдів можуть мати ефекти анімації.

Оскільки PowerPoint є складовою частиною Microsoft Office, презентацію можна досить швидко підготувати, використовуючи фрагменти документів Word, ET і діаграм Excel, даних Access.

Підготовлені у PowerPoint слайди можна відразу переглянути і в разі необхідності змінити.

Створені у PowerPoint презентації можна демонструвати:

• на моніторі для невеликого кола осіб (у тому числі в Internet);

• на екрані за допомогою мультимедійного проектора;

• на екрані за допомогою епідіаскопів, використовуючи прозорі плівки;

• на екрані за допомогою діапроекторів, використовуючи 35-міліметрові слайдофільми;

• друком на папері роздавального матеріалу.

Оскільки PowerPoint є складовою частиною Microsoft Office, цей засіб має спільні риси з іншими засобами Office. Наприклад, запуск PowerPoint здійснюється так само, як і будь-якого іншого додатка Office: за допомогою меню Пуск, за допомогою панелі Office, подвійним клацанням мишею на його ярлику, за допомогою підготовленої раніше презентації.

Вікно PowerPoint за своєю структурою збігається з вікнами інших засобів, тобто має смугу заголовка, рядок меню, панелі інструментів, робочу область і рядок стану.

Специфіка вікна PowerPoint полягає в тому, що ліворуч від горизонтальної смуги прокручування є кнопки режимів перегляду слайдів. Ці кнопки нагадують аналогічні кнопки Word. Вони дублюють відповідні команди з меню Вид.

Під час запуску PowerPoint на екрані з'являється діалогове вікно, в якому пропонується вибрати один із таких способів створення презентації:

• використовуючи Майстра автозмісту;

• на основі шаблона;

• самостійно (порожня презентація).

Майстер автозмісту автоматизує перехід від одного етапу створення презентації до наступного.

Якщо створюється презентація на основі шаблона, то у вкладці «Презентации» вибирається потрібний вид шаблона, наприклад «Фінансовий звіт», який потім заповнюється необхідними даними. Під час вибору шаблона слід звернути увагу на те, що для багатьох шаблонів існують дві версії:

• стандартна;

• інтерактивна.

Перша відповідає способу демонстрації презентації у вигляді доповіді, наради або видачі, а друга - Web-сторінці в Internet або кіоску.

Таким чином, під час створення презентації на основі шаблона автоматизуються тільки перший і другий етапи роботи Майстра автозмісту, а решта етапів виконуються у вільному режимі.

Найбільша свобода під час підготовки презентацій допускається у виборі способу на основі порожньої презентації. Для кожного слайда тут потрібно спочатку вибрати авторозмітку слайда (тобто, з яких місцезаповнювачів він буде складатися), потім заповнити його демонстраційним матеріалом і, нарешті, підібрати потрібне оформлення (фоновий рисунок, колірну гаму, вид шрифту тощо).

Такий підхід потребує найвищого професіоналізму в роботі.

Як правило, спочатку створюють кілька слайдів, заповнюють їх даними, підбирають відповідне оформлення, а потім продовжують створення презентації на тлі вибраного оформлення.

Для початку роботи над новою презентацією потрібно:

• запустити на виконання PowerPoint;

• у першому діалоговому вікні PowerPoint вибрати альтернативний перемикач «Пустую презентацию»;

• у діалоговому вікні «Создать слайд» вибрати потрібний варіант авторозмітки першого слайда, тобто той вид макета слайда, що містить потрібні місцезаповнювачі (бажано почати з титульного слайда);

• ввести інформацію в месцезаповнювачі першого слайда.

Створити новий слайд можна одним із способів:

1. Виконати команду Вставка→Новый слайд.

2. На панелі «Форматирование» із меню «Команды» вибрати пункт «Новый слайд».

3. Натиснути на стандартній панелі інструментів кнопку «Новый слайд».

Для створення фону для слайда треба виконати команду Формат→Фон.

Можна для фону всієї презентації вибрати один із шаблонів оформлення, який пропонує Power Point. Для цього необхідно виконати команду „Формат”→”Применить шаблон оформления” або на панелі «Форматирование» із меню «Команды» вибрати пункт «Применить шаблон оформления».

Для створення тексту в слайді необхідно:

 • використати кнопку „Надпись” з панелі інструментів „Рисование”;

 • для зміни шрифту напису треба виконати команду Формат→Шрифт.

 • Для зміни регістру шрифту використовується вікно „Регистр”, яке викликається командою Формат→Регистр.

 • Для зміни шрифту на всіх слайдах треба виконати команду Формат→Замена шрифтов.

 • Для форматування абзаців треба виконати команду Формат→Абзац.

Для вставки графічних об’єктів треба виконати команду Вставка→Рисунок→Картинки, Из файла.

Для створення малюнків використовується панель інструментів „Рисование”.

Переміщення і вирівнювання об’єктів

Для вирівнювання або розподілу об’єктів виконують наступні дії:

 • Виділити об’єкт чи групу об’єктів за допомогою клавіші Shift/

 • На панелі „Рисование” натиснути кнопку „Действие”.

 • Вказати необхідну команду, наприклад, „Выровнять/распределить” або “Привязать”, “Сдвиг”.

 • Вибрати необхідний пункт вкладеного меню.

Для вирівнювання об’єктів використовується також „Направляющие”. Щоб встановити направляючі, необхідно:

  • Виконати команду Вид→Направляющие, на слайді з’явиться розмітка у вигляді пунктирних ліній.

  • Перемістити направляючу в позицію, по якій необхідно вирівняти об’єкти (встановити курсор на лінію, натиснути ліву кнопку миші і перемістити її у потрібний бік).

  • При потребі встановити додаткові направляючі і розподілити їх по слайду. Для цього переміщуючи існуючу направляючу потрібну тримати натисненою клавішу Ctrl. Для розподілу направляючих по слайду користуються лінійкою.

Вставка таблиць і діаграм

Подання інформації в табличному вигляді дає змогу спростити її пошук й аналіз. Тому в презентаціях Power­Point досить часто використовують таблиці. Тут можуть зустрічатися таблиці трьох видів:

• таблиці Word (застосовуються для текстових даних, а також числових початкових даних, якими є, напри­клад, таблиці цін товарів);

• таблиці Excel (використовуються для подання не тільки початкових даних, а й розрахункових, а також у тих випадках, коли за даними будуються діаграми);

• таблиці Access (застосовуються тоді, коли дані вибираються з кількох взаємозалежних таблиць).

Перші два види таблиць копіюються у PowerPoint із додатків, у яких їх створено (Word або Excel) через буфер обміну, причому у PowerPoint для цього досить клацнути мишею на кнопці «Вставить» стандартної панелі інструментів. Або виконати команду Вставка→Объект→Создать из файла.

У самому PowerPoint є також засоби створення таблиць із нульового рівня. Наприклад, для створення слайда можна вибрати розмічання «Таблица». В цьому разі будується таблиця Word. Оскільки засоби PowerPoint, призначені для побудови таблиць, бідніші за аналогічні засоби Word, а презентація є, як правило, фіналом робіт, виконаних у Word та Excel, у PowerPoint досить рідко будують таблиці з самого початку. Найчастіше вони копіюються з інших додатків.

Усе це стосується також діаграм, що використовуються для візуалізації табличних даних і дають змогу створити якісне сприйняття інформації про об'єкти або процеси, які розглядаються. У PowerPoint існують три види розмічань, в яких є місцезаповнювачі з діаграмами. Проте в кожному з цих випадків використовується мінідодаток Microsoft Graph, який за своїми інструментальними засобами значно поступається засобам ділової графіки Excel. Тому діаграми готують в Excel, а потім уже копіюють у PowerPoint. Таке копіювання також здійснюють через буфер обміну.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Тема по програмі
Мета заняття: Навчити учнів розбирати та вивчити основні деталі та блоки моніторів
Тема по програмі
Мета заняття: Навчити учнів розбирати та вивчити основні деталі та блоки моніторів
Тема: Основні блоки ЕККА
Усі електронні контрольно-касові апарати, незалежно від їх типу та моделі, складаються з таких основних блоків
Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics...
Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение. – М.: Солон – Р, 1999, 2004
1 Міні-кейс 1 «Реорганізаційні процеси в IBM»
Першим етапом реорганізації стало делегування повноважень для прийняття рішення по відношенню до товарів та ринків менеджерам автономних...
Урок №20. Тема. Умова рівноваги важеля. Момент сили. Блок. Прості механізми
...
Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics...
При виконанні лабораторної роботи не ігноруйте правила техніки безпеки, ретельно виконуйте рекомендації інструкцій по експлуатації...
ТЕМА 4 ДЕРЖАВНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
Дж. Стігліц визначає чотири загальних регулятивних блоки: грошово-кредитні (монетарні); бюджетно-податкові; зовнішньоекономічні;...
Технологія Bluetooth
До неї уввійшли компанії Ericsson, IBM, Intel, Toshiba і Nokia. У SIG вже складається близько 2000 компаній. Згодом Bluetooth SIG...
3 МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО...
Для роботи з програмним комплексом Electronics Workbench V 0C необхідний IBM сумісний персональний комп’ютер з процесором I486 (рекомендується...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка