Урок №20. Тема. Умова рівноваги важеля. Момент сили. Блок. Прості механізми


Скачати 106.93 Kb.
НазваУрок №20. Тема. Умова рівноваги важеля. Момент сили. Блок. Прості механізми
Дата22.12.2013
Розмір106.93 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Туризм > Урок
Дата________

Клас________

Урок №20.

Тема. Умова рівноваги важеля. Момент сили. Блок. Прості механізми.

Мета уроку:

 • познайомити учнів з різними видами простих механізмів; з’ясувати умову рівноваги важеля, познайомити учнів із застосуванням правила моментів для блоків як різновидів важеля; познайомити учнів з одним з видів простих механізмів — похилою площиною;

 • формувати в учнів науковий світогляд, розвивати логічне мислення, вміння міркувати, аналізувати, порівнювати й робити висновки.

 • виховувати охайність записів, формувати інтерес до вивчення фізики, дисциплінованість, культуру поведінки на уроці.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: важіль, штатив, набір важків, блоки, інструменти з використанням клину, гвинт, шестерні, гвинти, похила площина, динамометр.

Хід уроку

І. Організація класу.

Привітання, облік присутніх.

ІІ. А) Перевірка домашнього завдання, опитування.

Завдання та розв’язки – на картці.

ІІІ. Актуалізація знань .

Бесіда за питаннями

 • Дайте визначення сили. Чим характеризується сила?

 • Чи залежить результат дії сили від точки прикладання?

 • Які прості механізми Ви знаєте?

ІV. Мотивація навчання

Чи допомагають механізми полегшити людям працю, економити час, збільшити швидкість і точність дії? Які приклади можете навести?

(лук – 12 тис. р. до н.е., піднімання вантажу важелем, похилою площиною, швейна машинка, екскаватор)

V. Вивчення нового матеріалу

Використовуючи різні пристосування, людина з незапам’ятних часів прагнула полегшити свою роботу, пов’язану з переміщенням і підйомом важких предметів.

Механізм – це пристрій, що передає рух або перетворює один вид руху в інший (пристосування для перетворення руху й сили). (§37,ст.143)

Більшість із них були винайдені ще до нашої ери. Ще давні єгиптяни використали важіль і похилу, щоб підняти важкі кам’яні блоки до вершини піраміди.

Машина – механізм або їх поєднання для перетворення енергії з одного виду в інший.

Машина: робочий орган, передавальний механізм, двигун

Прості механізми – пристрої, призначені для зміни напрямку чи значення сили.

Приклади: важіль (різновид коловорот), блок (нерухомий, рухомий), похила площина (різновидгвинтова драбина, гвинт, клиносновна частина колючих, різальних, стругальних інструментів), шестерні (для регулювання швидкості обертання).

1. Важіль

Кожному відомо, що важкий предмет можна зрушити з місця за допомогою досить довгого стрижня. Причому цей стрижень обертається навколо нерухомої точки опори (цю точку називають віссю обертання).

Важіль — це твердий стрижень, що може обертатися навколо нерухомої опори.

Важіль — перший найпростіший механізм, яким людина користувалася протягом десятків тисяч років. Зображення важеля можна знайти в стародавніх книгах, на стінах храмів, папірусах.

Прикладом важелів можуть служити ножиці, плоскогубці.

Важіль — це необов’язково довгий і тонкий предмет. Наприклад, колесо — теж важіль, тому що це тверде тіло, що обертається навколо осі.

Уведемо ще два визначення.

Лінією дії сили назвемо пряму, що проходить через вектор сили. Найкоротшу відстань від осі важеля до лінії дії сили назвемо плечем сили.

З курсу геометрії ви знаєте, що найкоротша відстань від точки до прямої — це перпендикуляр до цієї прямої.

Вивчимо умови рівноваги важеля дослідним шляхом. Візьмемо як важіль міцний стрижень із поділками, нанесеними на рівних відстанях одна від одної, який може вільно обертатися навколо осі, що проходить через його середину. Будемо підвішувати до важеля різні вантажі, домагаючись того, щоб важіль із вантажами перебував у рівновазі.

З боку вантажів на важіль будуть діяти сили и , що дорівнюють вагам цих вантажів.

Позначимо l1 й l2 плечі сил і , відповідно.Поставивши кілька дослідів, ми виявимо, що важіль перебуває в рівновазі під дією двох сил, якщо:

 • 1) прикладені до важеля сили намагаються обертати його в протилежних напрямках;

 • 2) модулі прикладених до важеля сил обернено пропорційні плечам цих сил:2. Момент сили. Правило моментів

З тих пір як Архімед установив правило важеля, воно проіснувало в первинному виді майже 1900 років. І лише в 1687 році французький учений П. Вариньон надав йому більш загальної форми, скориставшись поняттям моменту сили.

 • Добуток модуля сили на її плече називають моментом сили.де M — момент сили, F — сила, l — плече сили.

Доведемо, що важіль перебуває в рівновазі, якщо момент сили, що обертає його за годинниковою стрілкою, дорівнює моменту сили, що обертає його проти годинникової стрілки, тобто

.

Перетворимо вираз так, щоб у кожній частині рівності стояли величини, що характеризують тільки одну силу: її модуль і плече. Ми одержимо

Але — момент сили, що намагається повернути важіль проти годинникової стрілки, а — момент сили, що намагається повернути важіль за годинниковою стрілкою.

Умову рівноваги важеля можна тепер сформулювати так:

 • важіль перебуває в рівновазі, якщо сума моментів сил, що обертають важіль в одному напрямку, дорівнює сумі моментів сил, що обертають його в протилежному напрямку.

Умову рівноваги в такому виді називають правилом моментів.

Як випливає з визначення, одиницею моменту сил є 1 H·м.

З умови рівноваги важеля випливає, що, використовуючи важіль, можна одержати виграш у силі. Силою, прикладеною до більшого плеча важеля, можна зрівноважити силу, що значно більша за прикладену.

Необхідно звернути увагу учнів на те, що якщо ми за допомогою важеля одержуємо виграш у силі, то ми обов’язково програємо в переміщенні.

За допомогою важеля можна одержати виграш не тільки в силі, але й у переміщенні — прикладаючи силу до більш короткого плеча важеля. Правда, виграш у переміщенні неодмінно супроводжується програшем у силі.
Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

 1. Яке призначення простих механізмів?

 2. Що таке лінія дії сили?

 3. Як знайти плече сили?

 4. Наведіть приклади використання умови рівноваги важеля.

 5. Як можна за допомогою важеля одержати виграш у переміщенні?

 6. Що характеризує момент сили?

Фізкультхвилинка.

3. Нерухомий блок

 • Блок, вісь якого закріплена й при підйомі вантажів не опускається й не піднімається, називають нерухомим блоком.

Нерухомий блок можна розглядати як рівноплечий важіль, у якого плечі сил дорівнюють радіусу колеса: OA=OB=r.
Якщо прикласти до кінців нитки сили, то умовою рівноваги блоку буде рівність прикладених сил: F = P.

Звідси випливає, що

 • нерухомий блок не дає виграшу в силі, але дозволяє змінювати напрямок дії сили.

Необхідно звернути увагу на те, що нерухомий блок не дає програшу у відстані: на яку висоту опуститься кінець мотузки, за який ми тягнемо, на стільки ж підніметься вантаж, що прикріплений до іншого кінця.

4. Рухомий блок

 • Рухомий блок — це блок, що піднімається й опускається разом з вантажем.

Рухомий блок можна розглядати як важіль, що обертається навколо точки торкання мотузки й колеса (на рисунку це точка О).
Точка О — точка опори важеля, ОА — плече сили Р і ОВ — плече сили F.

Оскільки плече ОВ вдвічі більше плеча ОА, то сила F вдвічі менше сили Р:Таким чином,

 • рухомий блок дає виграш у силі у два рази.

Необхідно звернути увагу учнів на те, що, використовуючи рухомий блок, ми програємо в переміщенні теж у два рази: адже для підняття вантажу на висоту h нам доведеться вибирати трос довжиною 2h.

Крім того, рухомий блок змінює напрямок сили, яку ми прикладаємо до вільного кінця мотузки, на протилежний.

5. Похила площина

Похила площина застосовується для переміщення важких предметів на більш високий рівень без їх безпосереднього підняття.

До таких пристроїв належать пандуси, ескалатори, звичайні сходи, а також конвеєри (з роликами для зменшення тертя).

Виміряємо вагу візка.

Будемо піднімати його уздовж похилої площини.

Ми побачимо, що візок можна підняти силою, яка менше ваги візка. Якщо l — довжина похилої площини, h — висота похилої площини, P — вага візка, F — сила, прикладена до візка, то за відсутності сили тертя можна записати:Таким чином,

 • при використанні похилої площини виграють у силі в стільки разів, у скільки разів довжина похилої площини більше її висоти.

Завдяки тому, що похила площина дозволяє одержати виграш у силі, причому досить значний, якщо її довжина набагато більше висоти, похилу площину використовували ще в давнину для підняття ваг, наприклад, при будівництві єгипетських пірамід.

4. Застосування простих механізмів у техніці й живій природі.

Для всіх простих механізмів характерно наступне: користуючись ними, можна виграти або в силі (програвши у відстані), або у відстані (програвши в силі).

Правило важеля лежить в основі дії різного роду інструментів і пристроїв, що застосовуються у техніці й побуті там, де потрібен виграш у силі або шляху. Виграш у силі ми маємо при роботі з ножицями різних видів і гострозубцями.

Важелі різного виду є в багатьох машин: ручка швейної машини, педалі або ручне гальмо велосипеда, педалі автомобіля й трактора, клавіші піаніно, рукоятки лещат і верстатів, важіль свердлильного верстата й т. ін.

Важелі зустрічаються в різних частинах тіла тварин і людини. Це, наприклад, кінцівки, щелепи. Багато важелів можна вказати в тілі комах, птахів, у будові рослин.

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

 1. Наведіть приклади застосування нерухомого блоку.

 2. Наведіть приклади застосування рухомого блоку.

 3. Як за допомогою блоків одержати виграш у силі більше, ніж удвічі?

 4. Якими простими механізмами ви користуєтеся в побуті? Наведіть приклади.

 5. Чи можна розглядати нерухомий і рухомий блоки як важелі?
VI. Закріплення вивченого матеріалу
1. Навчаємося розв’язувати задачі

1. Плечі важеля дорівнюють 25 см і 40 см. Менша із двох вертикальних сил, що діють на важіль, дорівнює 40Н. Чому дорівнює друга сила, якщо важіль перебуває в рівновазі? (Відповідь. 64 Н)

2. До кінців важеля прикладені вертикальні сили 25Н і 15Н. Довге плече важеля дорівнює 15см. Яка довжина короткого плеча? Важіль перебуває в рівновазі. (Відповідь. 25 Н)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Як за допомогою двох рухомих блоків одержати виграш у силі в 4 рази? Можна використати будь-яке число нерухомих блоків. Наведіть 2 розв’язки завдання.

Розв’язок

1) Можна використати 2 рухомих блоки й 1 нерухомий, як показано на лівому рисунку нижче. Кожний з рухомих блоків дає виграш у силі в 2 рази, тому сила натягу мотузки a дорівнює 2F, а сила натягу мотузки b, що втримує вантаж, дорівнює 4F, тобто сумарний виграш у силі в 4 рази.

2) Можна використати 2 рухомих блоки й 2 нерухомих, як показано на правому рисунку нижче. При цьому сила натягу кожної із двох мотузок, що утримують вантаж, дорівнює 2F, завдяки чому виходить сумарний виграш у силі в 4 рази.

2. Візок піднімають по похилій площині, прикладаючи силу 100 Н, спрямовану уздовж похилої площини. Яка маса візка, якщо довжина похилої площини 2 м, а висота 1 м? (Відповідь. 20 кг)

3. Вантаж масою 300 кг піднімають за допомогою одного рухомого блоку, прикладаючи силу 1600 Н. Яка маса блоку? (Відповідь. 20 кг)

2. Поміркуй і відповідай

1. Чому ручку дверей розташовують ближче до краю?

2. Яке відношення довжин плечей важеля, що не дає ні виграшу, ні програшу в силі? У яких випадках є сенс застосовувати такий важіль?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Чому діаметр ведучих коліс трактора значно більше діаметра ведучих коліс легкового автомобіля?

2. Чому розмотувати нитку з повної котушки легше, ніж із частково розмотаної?

3. Як можна з’єднати один з одним нерухомі й рухомі блоки, щоб одержати виграш у силі в 6 разів?

4. У якому напрямку треба тягти вільний кінець мотузки, щоб легше було піднімати вантаж?

VIІ. Підведення підсумків уроку.

VIІІ. Домашнє завдання.

Вивчити §37, 38, 39. Підготуватись до лабораторної роботи №9, ст.150, (в календ. план. №8), рзв’язати завдання (диференційовано) – на картках.

Завдання «Момент сили. Важіль і блок»

Початковий рівень

1. Виберіть правильне твердження. Рухомий блок...

А не дає виграшу в силі;

Б може дати виграш у силі у 2 рази;

В може дати виграш у силі у 4 рази.

2. Виберіть правильне твердження. На рисунку зображений важіль, що перебуває в рівновазі.А Момент сили, що діє на тягарець 1, у 9 разів більше моменту сили, що діє на тягарець 2.

Б Цей важіль дає виграш у силі у 2 рази.

В Цей важіль дає виграш у силі в 9 рази.

Середній рівень

1. За допомогою рухомого блоку робітник піднімає на висоту 4 м вантаж вагою 600 Н. З якою силою він тягне за мотузку? Якої довжини відрізок мотузки він при цьому витягне?

2. Для різання тканини й паперу застосовують ножиці з короткими ручками й довгими лезами. Визначте силу різання, якщо сила, прикладена до ручок ножиців, дорівнює 30 Н, а довжина плечей 8 і 10 см.

Достатній рівень

1. Визначте вагу вантажу, який піднімають за допомогою системи блоків (див. рисунок), якщо до вільного кінця мотузки прикладена сила F = 50 Н. На яку висоту піднявся вантаж P, якщо вільний кінець каната опустився на 40 см?

2. Довжина важеля 1 м. Де повинна перебувати точка опори, щоб вантаж вагою 5 Н, підвішений на одному кінці важеля, урівноважувався вантажем вагою 20 Н, підвішеним до іншого кінця важеля?

Високий рівень

1. На кінцях важеля діють сили 25 Н і 150 Н. Відстань від точки опори до меншої сили 21 см. Визначте довжину важеля, якщо він перебуває в рівновазі.

2. На кінці важеля діють вертикальні сили 1 Н і 10 Н. На якій відстані від місця прикладання меншої сили розташовується точка опори, якщо важіль перебуває в рівновазі? Довжина важеля 11 м.

Схожі:

Урок 1-2 Тема: Прості механізми. Мета
Мета: Дати уявлення про прості механізми та їх роль у житті людини. Ознайомити з основними елементами простих механізмів
Історія ОУН-УПА
Це був момент перетворення нації з об'єкта історії на суб'єкт, здатний творити власну історичну долю власними руками, момент пробудження...
План-конспект уроку з природознавства 6 клас Тема уроку
Мета освітня: закріпити знання учнів про прості механізми, ознайомити з поняттям «складний механізм»; визначити взаємодію простих...
Урок №4 Тема. Степінь натурального числа. Розкладання натурального числа на прості множники Мета
Мета: повторити знання учнів про степінь натурального числа з на­туральним показником, здобутих у 5 класі, і сформувати вміння викори­стовувати...
Урок математики
Тема. Прості і складені задачі на визначення швидкості, часу, відстані. Дії над іменованими числами. Ознайомлення з назвами геометричних...
Тема: Речення прості і складні (повторення), двоскладні і односкладні
Доброго дня. Перевіряємо чи всі готові до уроку. На ваших партах повинно бути: підручник, зошит, пенал. Сьогодні ми з вами пригадаємо...
Тема Прості речовини метали і неметали
Повторити класифікацію речовин. Закріпити поняття про елементи – неметали та прості речовини на прикладі Оксигену. Дати поняття про...
Тема: Синтез блоків часової комутації (БЧК)
Блок просторової комутації комутує однойменні канали різних ліній. Блок часової комутації реалізується на запам’ятовуючих пристроях...
УРОК № З Тема. Базові структури алгоритмів. Конструювання алгоритмів
Базові поняття й терміни: алгоритм, виконавець, базові структури алгоритмів, слідування, розгалуження, повторення, блок-схема
Затверджую” Начальник Ленінського РВ підполковник вн сл
К неподвижным – блок цилиндров, картер коленвала (блок-картер), головка цилиндров, прокладка головки, картер распределительных зубчатых...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка