Основні блоки IBM PC


НазваОсновні блоки IBM PC
Сторінка3/8
Дата17.03.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

Зміна інтервалу й положення символів.


Для зміни інтервалу й положення символів використовується укладка Интервал діалогового вікна Шрифт.

У полі прихованого переліку Масштаб вибирається ступінь розтягування або стулення символів.

У полі Интервал установлюється міжсимвольний інтервал:

Обычный – звичайний інтервал;

Разреженный – відстань між символами збільшується до значення, зазначеного в полі на;

Уплотненный – відстань між символами зменшується до значення, зазначеного в полі на.

У полі Смещение установлюється вертикальне положення символів:

Нет – звичайне положення;

Вверх – символи розташовуються вище базової лінії на розмір, зазначений у полі на;

Вниз – символи розташовуються нижче базової лінії на розмір, зазначений у полі на.

Форматування абзаців.


Для установлення параметрів абзацу використовується команда Абзац із меню Формат. Після вибору цієї команди з'являється діалогове вікно Абзац. Для установлення абзацних відступів та інтервалів необхідно вибрати укладку Отступы и интервалы.

У полі Выравнивание установлюється спосіб вирівнювання абзацу:

По левому краю – абзац вирівнюється по лівому краю сторінки;

По центру – абзац вирівнюється по центру сторінки;

По правому краю – абзац вирівнюється по правому краю сторінки;

По ширине – абзац вирівнюється по обидва боки.

У полях слева і справа установлюються відстані від лівого й правого поля до меж абзацу.

У полі первая строка – вигляд відступу першого рядку абзацу:

(нет) – відступ відсутній;

Отступ – новий рядок, відстань вказується в полі на;

Выступ – негативний відступ, відстань вказується в полі на.

У полях перед і после – відстані відповідно перед першим рядком абзацу й після останнього рядку абзацу.

У полі междустрочный – інтервал поміж рядками усередині абзацу:

Одинарный – інтервал, стандартний для даного типу шрифту;

Полуторный – інтервал у 1,5 разу більше стандартного;

Двойной – інтервал у 2 рази більше стандартного;

Минимум – інтервал не менше, ніж у полі значение;

Точно – інтервал, рівний значенню в полі значение;

Множитель – інтервал, рівний стандартному, помноженому на значення в полі значение;

Установлення позицій табуляції.


Табуляція використовується для точного вирівнювання колонок тексту або чисел. Якщо установити позиції табуляції, то при кожному натисканні клавіші Tab курсор буде пересуватися праворуч до найближчої позиції табуляції.

Для установлення позицій табуляції використовується команда Табуляция із меню Формат, що викликає діалогове вікно Табуляция.

по левому краю – текст вирівнюється по лівому краю;

по центру текст вирівнюється по центру щодо позиції табуляції;

по правому краю – текст вирівнюється по правому краю щодо позиції табуляції;

по разделителю – числа вирівнюються по десятковій крапці, текст вирівнюється по правому краю;

с чертой – під позиціями табуляції з’являються вертикальні риски.

Для заповнення порожнього місця, що залишається ліворуч від знаку табуляції, можна використовувати ланцюжок символів, які можна вибрати в рамці Заполнитель.

Установивши усі необхідні параметри для однієї позиції, слід натиснути кнопку Установить і нова позиція буде внесена в перелік Позиции табуляции, що містить усі установлені позиції табуляції. Щоб змінити тип вже установленої позиції табуляції, досить вибрати потрібну позицію з переліку Позиции табуляции і установити нові значення режимів.

Для видалення позиції табуляції слід вибрати її в переліку Позиции табуляции і натиснути на кнопку Удалить. Усі наявні позиції табуляції можна видалити натисканням кнопки Удалить все.

Установити позицію табуляції можна також натисканням миші на горизонтальній координатній лінійці. Тип позиції табуляції зазначений усередині квадрату в лівому кінці горизонтальної координатної лінійки. Якщо натиснути мишею на цьому квадраті, то тип позиції табуляції зміниться. По черзі можна вибрати такі типи табуляції:

  • вирівнювання по лівому краю;

  • вирівнювання по центру;

  • вирівнювання по правому краю;

  • вирівнювання по десятковому знаку.

Якщо виділити фрагмент тексту, вирівняного по позиції табуляції, й пересунути мишею символ табуляції в нове місце, то текст пересунеться разом із символом табуляції. Щоб видалити позицію табуляції, досить стягти з координатної лінійки символ табуляції.

4. Використання списків і колонок у текстовому редакторі Microsoft Word
Microsoft Word дозволяє швидко складати списки з позначками, нумерацією й багаторівневі списки з нумерацією. Елементом переліку вважається абзац тексту. Для створення списку необхідно виділити абзаци, які слід зробити елементами переліку або установити курсор у той абзац, з якого буде починатися список. Потім викликати команду Список з меню Формат, що викликає діалогове вікно Список.

Для створення списку з позначками необхідно вибрати укладку Маркированный. Кожний елемент списку з позначками виділяється за допомогою невеликої позначки, розташованої ліворуч від самого елементу. Серед запропонованих варіантів позначок слід вибрати потрібну (натиснути на ній мишею) й натиснути OK.

Для зміни вигляду позначки можна скористатися кнопкою Изменить. З'явиться вікно Изменение маркированного списка, в якому містяться додаткові позначки. При натисканні кнопки Маркер з'являється діалогове вікно Символ, в якому можна вибрати будь-який із символів в якості позначки переліку. У рамці Положение маркера задається відстань від лівого краю абзацу до позначки, а в рамці Положение текста визначається відстань від лівого краю абзацу до лівого краю тексту в списку.

Для створення списків із нумерацією використовується вкладка Нумерованный діалогового вікна Список. Серед запропонованих варіантів нумерації списку необхідно вибрати потрібний, натиснути ОK і список буде створений. Коли курсор уведення знаходиться в списку, кожне натискання Enter створює новий пронумерований елемент списку. При додаванні нового елементу в список або видаленні елементу, номери в списку коректуються автоматично.

Щоб створити свій варіант нумерації, слід натиснути кнопку Изменить. З'явиться вікно Изменение нумерованного списка. У полі Формат номера указується текст перед і після номеру елементу списку, наприклад: ) або [ ]. У полі нумерация указується стиль нумерації, а в полі начать с указується число (або літера), з якого повинен починатися список. Шрифт номерів елементів списку змінюється за допомогою кнопки Шрифт.

Швидко створити списки з маркерами та нумерацією можна за допомогою кнопок і . Для створення списку з декількома рівнями укладення використовується укладка Многоуровневый діалогового вікна Список.

Створення колонок:

Microsoft Word дозволяє записувати текст у декілька колонок. Текст уводиться в них послідовно, переходячи до наступної колонки після заповнення попередньої.

Для створення колонок у рамках розділу документа слід установити курсор у текст цього розділу. Якщо весь документ необхідно розбити на однакову кількість колонок, то курсор може знаходитися в будь-якому місці тексту. Потім слід вибрати команду Колонки меню Формат, що викликає діалогове вікно.

У полі Число колонок необхідно увести число колонок або вибрати один із малюнків у рамці Тип. Прапорець Разделитель накреслює лінію між колонками тексту. Якщо увімкнений прапорець колонки одинаковой ширины, то усі колонки будуть мати однакову ширину. Якщо вимкнути цей прапорець, то можна увести для кожної з колонок точні значення її ширини і відстані між колонками в поля Ширина и промежуток.

У полі Применить вказується частина документа, для якої будуть діяти обрані режими:

К текущему разделу – параметри використовуються тільки у поточному розділу;

До конца документа – параметри використовуються для тієї частини документа, що розташована після курсору уведення.

Ко всему документу – параметри використовуються у всьому документі;

Створити колонки однакової ширини можна за допомогою кнопки . Після натискання на ній з'являється вікно, в якому слід виділити потрібну кількість колонок і натиснути кнопку миші.

Змінювати ширину колонок і відстань між ними можна за допомогою горизонтальної координатної лінійки. Коли текст розбитий на колонки, на лінійці відображаються відповідні символи:

1 – символ правої межі;

2 – відстань між колонками;

3 – символ лівої межі колонки.

При пересуванні цих символів будуть змінюватися відповідні параметри колонок. Для переходу до наступної колонки можна викликати команду Разрыв меню Вставка, у діалоговому вікні увімкнути перемикач новую колонку і натиснути OK. Після чого курсор уведення й увесь текст нижче курсору пересунеться до початку наступної колонки.

Видалення колонок – це операція установлення однієї колонки для всього документа.

5. Створення і робота з таблицями у текстовому редакторі Microsoft Word
У Word таблиці використовуються в комбінованих документах, які складаються із звичайного тексту і однієї або декількох таблиць. Використання таблиць у багатьох випадках значно полегшує створення різноманітних документів навіть тоді, коли нібито потреби у таблиці нема. Таблиці допомагають розмістити фрагменти на полі документа, взяти в рамку або виділити кольором назву підприємства, адресу, банківські реквізити тощо.

Ця ж робота, виконана іншими засобами Word, займає більше часу і зусиль.

Не слід чекати, що таблиці Word допоможуть створювати різнома­нітні бухгалтерські документи і проводити в них складні розрахунки. Для повноцінного проектування бухгалтерських документів із складними розрахунками є інші програми. Серед них найбільш популярний програм­ний продукт Excel.

Word дає дві можливості для створення таблиці:

  • намалювати таблицю;

  • додати (вставити) таблицю.

Обидва засоби мають рівні можливості, користувач вибирає один із методів на свій смак і користується ним. Таблицю малюють, коли для стовпчиків і рядків хочуть мати різні розміри. Якщо потрібна таблиця стандартного вигляду, краще вставити таблицю.

Перед створенням таблиці необхідно порахувати, скільки стовпців і рядків вона повинна мати. Якщо у підрахунках допущена помилка, то можна на будь-якому етапі створення і заповнення таблиці додати потрібну кількість стовпчиків і (або) рядків.

Намалювати таблицю

Щоб намалювати таблицю, треба виконати такі дії:

• Виконати команду «Таблица» => «Нарисовать таблицу» або натиснути кнопку «Нарисовать таблицу» на панелі інструментів. Курсор миші набуде форми олівця.

  • Намалювати зовнішню рамку, для чого встановити курсор миші у верхній лівий кут майбутньої таблиці, натиснути і, не відпускаючи ліву кнопку, перевести курсор миші у правий нижній кут прямокутника, відпустити кнопку.

  • Щоб намалювати вертикальну лінію всередині таблиці, треба встановити олівець у потрібному місці верхньої лінії прямокутника, натиснути і, не відпускаючи ліву кнопку, перевести курсор миші до нижньої лінії, відпустити кнопку. Так намалювати всі вертикальні лінії для утворення стовпчиків.

  • Щоб намалювати горизонтальну лінію всередині таблиці, треба встановити олівець у потрібному місці лівої лінії прямокутника, натиснути і, не відпускаючи ліву кнопку, перевести курсор миші до правої лінії, відпустити кнопку. Так намалювати всі горизонтальні лінії для утворення рядків.

«Гумка» - дозволяє вилучити зайві рядки і стовпчики. Вміст комірки, що стирається, приєднується до сусідньої.

Вставити таблицю

Щоб вставити таблицю, треба виконати такі дії:

• Встановити курсор клавіатури на те місце, де повинна бути таблиця.

• Виконати команду «Таблица»=>«Добавить таблицу» або натиснути кнопку «Добавить таблицу» на панелі інструментів.

• У діалоговому вікні «Вставка таблицы», що з'явиться, встановити потрібну кількість стовпчиків і рядків.

• Натиснути кнопку «ОК», на екрані з'явиться таблиця із вказаною кількістю стовпчиків і рядків, кожні свого однакового розміру.

Зміна розмірів стовпчиків (рядків)

Не виділяючи комірок таблиці, перевести курсор миші на внутрішню вертикальну границю стовпчика (на горизонтальну границю рядка) - з'явиться двонаправлена стрілка. Натиснувши і не відпускаючи ліву кнопку миші, перетягти стрілку для збільшення або зменшення ширини стовпчика (рядка). При перетягуванні границі з'являється штрихова лінія, яка показує, де буде проходити нова границя.

Якщо перетягування границі виконувати при виділеній одній або кількох комірках, то нова границя встановиться тільки для них із зсувом інших комірок.

Заповнення таблиці

Після зміни розмірів стовпчиків і рядків таблицю можна заповню­вати інформацією. Кожна комірка є своєрідним окремим документом: в неї можна вводити до кількох абзаців із збереженням відомих можливостей їх форматування; можна встановлювати шрифти, відступи та інтервали, табуляцію, вирівнювання по лівому і правому краях тощо.

Для переходу в комірку справа натискають клавішу Tab, в кінці рядка таблиці курсор переходить в першу комірку нового рядка. Для переходу у комірку зліва натискають клавіші Shift+Tab. Поки комірки порожні, із комірки в комірку можна пересуватися клавішами  або . Коли комірки мають текст, цими клавішами пересуваються від символу до символу до кінця тексту і аж тоді у сусідню комірку.

Щоб перейти у потрібну комірку, досить на неї перевести курсор миші і клацнути.

Виділення у таблиці. При роботі з таблицею виникає необхідність виділяти для роботи окремі комірки, кілька комірок, окремий стовпчик, кілька стовпчиків, окремий рядок, кілька рядків, всю таблицю.

Щоб виділити комірку, досить на неї встановити курсор миші і, коли з'явиться стрілка , клацнути - комірка зафарбується у чорний колір.

Щоб виділити кілька комірок, досить на першу з них встановити курсор миші і, коли з'явиться стрілка , натиснувши і не відпускаючи лівої кнопки, перетягти стрілку до останньої комірки і відпустити кнопку -комірки зафарбуються у чорний колір.

Щоб виділити стовпчик, досить зверху над таблицею встановити курсор миші проти стовпчика і, коли з'явиться стрілка , клацнути - всі комірки стовпчика зафарбуються у чорний колір.

Щоб виділити кілька стовпчиків, досить зверху над таблицею встановити курсор миші проти першого стовпчика і, коли з'явиться стрілка , натиснувши і не відпускаючи лівої кнопки, перетягти стрілку до останнього стовпчика і відпустити кнопку - всі комірки всіх відмічених стовпчиків зафарбуються у чорний колір.

Щоб виділити рядок, досить зліва за межами таблиці встановити курсор миші проти рядка і, коли з'явиться стрілка , клацнути - всі комірки рядка зафарбуються у чорний колір.

Щоб виділити кілька рядків, досить зліва за межами таблиці встановити курсор миші проти першого рядка і, коли з'явиться стрілка , натиснувши і не відпускаючи лівої кнопки, перетягти стрілку до останнього рядка і відпустити кнопку - всі комірки всіх відмічених рядків зафарбуються у чорний колір.

Щоб виділити всю таблицю, досить виділити всі її рядки або стовпчики, або виконати команду «Таблица»  «Выделить таблицу» - всі комірки таблиці зафарбуються у чорний колір.

Щоб зняти виділення, досить клацнути на чистому місці таблиці, документа або екрана.

Форматування комірок. Команди для форматування таблиці зібрані на панелі інструментів «Таблицы и границы». Щоб викликати цю панель інструментів на екран, досить натиснути кнопку «Таблицы и границы», з'явиться панель інструментів (на малюнку її права половина).

Команди правої половини панелі інструментів «Таблицы и границы» призначені для форматування комірок, їх призначення таке:

«Додати таблицю» - викликати команду «Добавить таблицу».

«Об'єднати комірки» - об'єднує в одну комірку дві і більше горизон­тальних і (або) вертикальних виділених комірок.

«Поділити комірки» - ділить на задану кількість стовпчиків виділену комірку.

«Вирівняти вміст комірок» - при клацанні на кнопці т відкриється список варіантів вирівнювання вмісту комірок.

«Вирівняти ширину рядків» - виділені рядки з різною висотою вирівнюються і набувають середньоарифметичного розміру.

«Вирівняти ширину стовпчиків» - виділені стовпчики з різною шириною вирівнюються і набувають середньоарифметичного розміру.

«Автоформат таблиці» - відкривається діалогове вікно для вибору варіантів границі і заливки.

«Змінити напрямок тексту» - у виділеній комірці повернути текст вертикально. Це корисно при вузьких стовпчиках.

Границі і заливка комірок. Границі і заливка виділених комірок виконується за допомогою вже відомих команд, що використовувались для абзацу. Ці команди розташовані на лівій половині панелі інструментів «Таблицы и границы».


6. Вставка нумерації сторінок, створення буквиці, використання колонтитулів у документах Microsoft Word
Для уставлення номерів сторінок необхідно викликати команду Номера страниц меню Вставка, що викликає вікно Номера страниц.

У полі Положение слід вибрати розташування номера на сторінці:

Вверху страницы – номер сторінки розташовується угорі (уставляється в верхній колонтитул);

Внизу страницы номер сторінки розташовується унизу (уставляється в нижній колонтитул).

У полі Выравнивание – розташування номера сторінки відносно полів сторінки:

Слева – номер сторінки розташовується у лівого краю сторінки;

От центра – номер сторінки розташовується по центрі сторінки;

Справа номер сторінки розташовується у правого краю сторінки;

Внутри – номер сторінки розташовується з внутрішнього краю листа (доступний, тільки якщо документ має дзеркальні поля);

Снаружи – номер сторінки розташовується у зовнішнього краю листа (доступна, якщо документ має дзеркальні поля).

Якщо зняти прапорець Номер на первой странице, то на першій сторінці номер не буде проставлений.

Кнопка Формат викликає діалогове вікно Формат номера страницы, в якому задається формат нумерації. У полі переліку Формат номера вибирається тип нумерації (арабські і римські цифри або літери латинської абетки).

У рамці Нумерация страниц установлюється початок нумерації:

продолжить нумерація сторінок поточного розділу починається з числа, наступного за номером останньої сторінки попереднього розділу;

начать с нумерація починається з числа, зазначеного у полі праворуч.

Якщо увімкнути прапорець Включить номер главы, до номеру сторінки буде доданий номер глави або розділу документа. У полі переліку начинается со стиля необхідно зазначити, який стиль форматування відповідає рівню глав, номера яких будуть використані. Можна вибрати один із стилів заголовків Заголовок 1... Заголовок 9. У полі разделитель задається роздільник між номером сторінки й номером глави. Установивши усі параметри, слід натиснути OK, після чого знову з'являється вікно Номера страниц. Тут також необхідно натиснути OK і усі сторінки документа будуть пронумеровані.

Створення буквиць.

ББуквиця – це перша літера абзацу, збільшена у розмірах і розташована в двох, трьох і більше рядках абзацу.

Щоб створити буквицю, необхідно виконати такі дії:

1.Встановити курсор зліва від першої літери абзацу;

2.Виконати команду Формат→Буквица;

3.У діалоговому вікні, що з´явиться, вибрати для буквиці положення, шрифт і висоту в рядках.

4.Натиснути кнопку ОК.

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Тема по програмі
Мета заняття: Навчити учнів розбирати та вивчити основні деталі та блоки моніторів
Тема по програмі
Мета заняття: Навчити учнів розбирати та вивчити основні деталі та блоки моніторів
Тема: Основні блоки ЕККА
Усі електронні контрольно-касові апарати, незалежно від їх типу та моделі, складаються з таких основних блоків
Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics...
Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение. – М.: Солон – Р, 1999, 2004
1 Міні-кейс 1 «Реорганізаційні процеси в IBM»
Першим етапом реорганізації стало делегування повноважень для прийняття рішення по відношенню до товарів та ринків менеджерам автономних...
Урок №20. Тема. Умова рівноваги важеля. Момент сили. Блок. Прості механізми
...
Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics...
При виконанні лабораторної роботи не ігноруйте правила техніки безпеки, ретельно виконуйте рекомендації інструкцій по експлуатації...
ТЕМА 4 ДЕРЖАВНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
Дж. Стігліц визначає чотири загальних регулятивних блоки: грошово-кредитні (монетарні); бюджетно-податкові; зовнішньоекономічні;...
Технологія Bluetooth
До неї уввійшли компанії Ericsson, IBM, Intel, Toshiba і Nokia. У SIG вже складається близько 2000 компаній. Згодом Bluetooth SIG...
3 МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО...
Для роботи з програмним комплексом Electronics Workbench V 0C необхідний IBM сумісний персональний комп’ютер з процесором I486 (рекомендується...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка