Основні блоки IBM PC


НазваОсновні блоки IBM PC
Сторінка4/8
Дата17.03.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

Установлення колонтитулів.


Колонтитул – текст або малюнок, що друкується унизу або угорі кожної сторінки документа. У колонтитулі за звичаєм розміщені номера сторінок, назва книги або поточної глави. В залежності від місця розташування (на верхньому або на нижньому полі сторінки) колонтитули бувають верхніми і нижніми. Текст, уведений до колонтитулу, форматується як звичайний текст.

Для створення колонтитулів слід вибрати команду Колонтитулы у меню Вид. При цьому відбувається автоматичний перехід у режим екрану Разметка страниц, тому що в режимі Обычный колонтитули не відображаються. На екрані з'являється піктографічне меню Колонтитулы.

Уведений текст колонтитулу розташовується в пунктирній рамці, що вказує межі колонтитулу. Для уставлення номерів сторінок використовується кнопка Формат номера страниц. Текст колонтитулу форматується як звичайний текст. У режимі відображення колонтитулу основний текст документа редагувати неможливо.

Для створення на першій сторінці документа колонтитулу відмінного від колонтитулів інших сторінок необхідно викликати вікно Параметры страницы із меню Файл і в укладці Макет установити прапорець первой страницы. Якщо в цій укладці установити прапорець четных и нечетных страниц, то можна створити окремо колонтитул для парних і колонтитул для непарних сторінок. Встановлення прапорця четных и нечетных страниц впливає на весь документ, якщо він не поділений на розділи. Для видалення колонтитулу слід вибрати команду Колонтитулы у меню Вид, виділити колонтитул, що необхідно видалити й натиснути клавішу Delete. При зміні або видаленні колонтитулу в будь-якому розділі, так само змінюються або видаляються колонтитули в інших розділах.
7. Вставка малюнків та малювання засобами Microsoft Word
Вставка малюнка

Щоб вставити один із малюнків колекції Microsoft, потрібно:

 • Встановити курсор клавіатури на те місце, де повинен бути малюнок;

 • Виконати команду Вставка→Рисунок→Картинки→Упорядочить картинки→Коллекция Microsoft Office;

 • У діалоговому вікні, що з’явиться, вибрати потрібний малюнок і з контекстного меню даного об’єкта вибрати пункт «Копировать», а в тому місці, де стояв курсор, вибрати з контекстного меню пункт Вставить.

 • Щоб вставити малюнок з будь-якого файлу, треба виконати команду Вставка→Рисунок→Из файла.

Зміна розмірів малюнка

Щоб змінити розміри малюнка, треба виконати такі дії:

 • Активізувати малюнок, для чого клацнути на ньому лівою кнопкою миші, у малюнка з’являться маркери. Коли встановити вказівник миші на один з маркерів, з’являється двонаправлена стрілка;

 • Щоб пропорційно збільшити (або зменшити) розміри малюнка, необхідно встановити вказівник миші на кутовий маркер, натиснути і не відпускати ліву кнопку миші, перетягти маркер від центру (або до центру) і при досягненні потрібних розмірів відпустити;

 • Щоб розтягнути (або стиснути) розмір в одному напрямку, необхідно встановити вказівник миші на середній маркер з потрібної сторони, натиснути і не відпускаючи ліву кнопку миші, перетягти маркер від центру (або до центру) і при досягненні потрібних розмірів відпустити.

Переміщення малюнка

Для переміщення малюнка в інше місце, виконати дії:

 • Активізувати малюнок, для чого клацнути на ньому лівою кнопкою миші;

 • Встановити вказівник миші на малюнок, натиснути і не відпускати ліву кнопку миші, перетягти малюнок на потрібне місце і відпустити кнопку.

Копіювання малюнка

Для копіювання малюнка виконати такі дії:

 • Активізувати малюнок, для чого клацнути на ньому лівою кнопкою миші;

 • З контекстного меню даного об’єкту вибрати команду «Копировать»;

 • Поставити курсор в те місце, де повинен розміщуватись зкопійований малюнок і з контекстного меню вибрати команду Вставить.

Малювання засобами Microsoft Word.

Для роботи з малюнками Word має пенель інструментів Рисование, за допомогою якої можна створювати малюнки за допомогою прямих і кривих ліній, прямокутників і еліпсів, замальовувати їх різними кольорами, робити написи тощо.

Вибір об´єктів

Малюнки складаються з окремих графічних елементів: ліній, прямокутників, кіл, написів тощо. Кожен об’єкт переміщається незалежно від інших. В таких умовах малюнок, як множина простих графічних елементів, буде „розлазитись на складові частини. Щоб створити єдиний малюнок, треба згрупувати його складові частини.

Вибір об’єктів для створення малюнка робиться так:

 • Клацнути на кнопці  „Вибір об´єктів”;

 • Перевести вказівник миші в лівий верхній кут малюнка;

 • Утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, перевести вказівник миші в правий нижній кут малюнка, всі елементи малюнка стануть активними;

 • Вибрати кнопку „Действия” і виконати команду „Группировать”, об’єкти об’єднаються у малюнок, який можна обробляти як єдине ціле: копіювати, переносити, змінювати його розміри тощо.
 1. Вставка формул та діаграм у документи Microsoft Word


Word дозволяє вставляти в текстовий документ різноманітні формули, які використовуються та обробляються як графічні елементи.

Щоб вставити в документ формулу, треба виконати такі дії:

 • Встановити курсор клавіатури в е місце документа, де повинна бути формула;

 • Виконати команду Вставка→Объект, відкриється вікно «Вставка об´єкта»;

 • У цьому вікні вибрати вкладку «Создание»;

 • У списку „Тип об’єкта” вибрати «Microsoft Equation 3.0» і натиснути кнопку «ОК». З’явиться макет формули і меню для вибору типу формули та її елементів.

 • Вибирати в меню елементи і вставляти їх в макет формули, вводити знаки змінних і констант до одержання потрібної формули;

 • При необхідності перемістити або змінити розміри одержаної формули, як графічного елемента.

Діаграма в текстовому документі

Інформацію, що міститься в таблиці, можна зобразити у графічному вигляді за допомогою діаграми. Серед діаграм є такі: гістограма, лінійчата, графік, кругова, крапкова, з областями, кільцева, пелюсткова, поверхнева, бульбашкова, біржова, циліндрична, конічна, пірамідна тощо.

Основою для всіх цих діаграм і графіків є три різновиди: кругова діаграма, стовпчикова діаграма, лінійний графік.

Кругові діаграми наглядно показують співвідношення частин у цілому. На кругову діаграму виводяться співвідношення показників, РОЗМІЩЕНИХ В ОДНОМУ РЯДКУ АБО СТОВПЧИКУ, співвідношення вказуються у процентах від цілого.

Стовпчикові діаграми краще показують кількісні характеристики ОДНОЧАСНО В КІЛЬКОХ РЯДКАХ І СТОВПЧИКАХ.

Лінійний графік краще використовувати для зображення змін показників ПРОТЯГОМ ВИЗНАЧЕНОГО ЧАСУ.

Створення базової діаграми

Щоб створити базову діаграму, треба виконати такі дії:

 Виконати команду Вставка→ Об’єкт, відкриється діалогове вікно „Вставка об’єкта”.

 Відкрити вкладку «Создание», вибрати у списку «Диаграмма Microsoft Graph», натиснути кнопку «ОК».

В документ вставиться довільна діаграма, з якою зв´язана деяка базова таблиця, яку треба розглядати як шаблон. Щоб одержати потрібну діаграму, треба в комірки базової таблиці вставити свої дані. Відповідно до зміни таблиці буде змінюватися і діаграма.

Редагування базової таблиці

Редагування таблиці ведеться шляхом заміни або редагування вмісту виділеної комірки.

Щоб виділити комірку, досить перевести на неї курсор миші і натиснути лівою кнопкою миші. Щоб замінити вміст активної комірки, треба ввести новий текст і натиснути клавішу Enter або натиснути на нову комірку. Щоб редагувати зміст комірки, треба встановити на неї курсор миші і двічі натиснути – з’явиться курсор клавіатури, і текст комірки стане доступним для редагування. Після завершення редагування натиснути клавішу Enter або натиснути на новій комірці.

Настроювання зовнішнього виду діаграми

 • Вибрати різновид діаграми, для чого виконати команду Рядок меню→Диаграмма→Тип диаграммы.

 • У діалоговому вікні «Тип диаграммы» вибрати різновид діаграми у полі «Тип», переглядаючи її взірець у полі „Вид”. Щоб переглянути результат вибору, треба натиснути кнопку «Просмотр результата».

 • Натиснути кнопку «ОК», після чого діаграма набуде вибраного виду.

 • Виконати команду Рядок меню→Диаграмма→Параметры диаграммы.

 • У діалоговому вікні «Параметры диаграммы» відкрити вкладку «Заголовки» і у відповідних полях записати назву діаграми і назви осей. натиснути кнопку «ОК».

 • Щоб приєднати до діаграми таблицю, треба у діалоговому вікні «Параметры диаграммы» відкрити вкладку «Таблица даннях» і встановити відповідний прапорець.

 • Після внесення всіх змін і одержання бажаної діаграми базову таблицю можна закрити клацнувши на кнопці .

Діаграма для існуючої таблиці

Створити діаграму для існуючої таблиці можна так:

 • Виділити в існуючій таблиці комірки, які повинні бути відображеними на діаграмі.

 • Виконати команду Вставка→ Об’єкт, відкриється діалогове вікно „Вставка об’єкта”.

 • Відкрити вкладку «Создание», вибрати у списку «Диаграмма Microsoft Graph», натиснути кнопку «ОК».

 • В документ вставиться відповідна діаграма, зовнішній вигляд якої настроюється за попередніми правилами.


9. Вставка спеціальних символів, відсутніх на клавіатурі, у документ Microsoft Word. Обрамлення і заливання абзаців. Рамка сторінок
Всановлення спеціальних символів з клавіатури

Якщо часто доводиться встановлювати спеціальні символи (наприклад, знак «§»), краще робити це з клавіатури натисканням комбінації клавіш. Для цього потрібно виконати такі дії:

 • Відкрити меню «Вставка», у ньому виконати команду «Символ...».

 • У діалоговому вікні вибрати потрібний спеціальний символ.

 • Натиснути кнопку «Клавіша...», з'явиться нове діалогове вікно «Настройка клавиатуры».

 • Натиснути комбінацію клавіш для введення потрібного спеціального символу (перша обов'язково Ctrl, Alt або Shift) + довільна латинська інша, яка відображає назву символу (наприклад, Ctrl+P).

 • Якщо за комбінацією клавіш закріплена якась інша дія, треба вибрати інші клавіші.

 • Натиснути кнопку «Назначить». У полі «Текущее сочетание клавиш:» з'явиться введена комбінація клавіш.

 • Натиснути кнопку «Закрыть», далі закрити вікно «Символ». Таким же способом можна встановити знак українського апострофа, тільки в діалоговому вікні «Символ» замість, вкладки «Символы» треба вибрати «Специальные символы».

Границі і заливка

Встановлення границі полягає у проведенні ліній з вибраних сторін абзацу або навколо фрагменту тексту (слово, кілька слів або рядків).

Виконання заливки полягає у встановленні прямокутного кольорового фону фрагменту тексту (слово, кілька слів або абзац).

Щоб мати доступ до інструментів створення границь і заливки, треба виконати команду «Вид» => «Панели инструментов» => «Таблицы и границы» або натиснути відповідну кнопку на стандартній панелі інструментів. Після цих дій на екрані з'явиться панель інструментів «Таблицы и границы».

На цій панелі призначення кнопок таке:

Тип лінії - пропонує набір ліній (одинарна, подвійна, пунктирна тощо). Щоб відкрити список ліній, треба натиснути кнопку  . Для вибору потрібної лінії треба клацнути на її зображенні у списку.

Товщина лінії - пропонує набір ліній від 0,25 пт до 6 пт. Щоб відкрити список, треба натиснути кнопку . Для вибору потрібної товщини треба клацнути на відповідній лінії у списку.

Колір границі - пропонує набір кольорів для забарвлення ліній границь. Щоб відкрити палітру кольорів, треба натиснути кнопку . Для вибору потрібного кольору треба клацнути на квадратику, забарвленому у вибраций колір.

Граниия - пропонує набір можливих видів границь. Щоб відкрити список, треба натиснути кнопку . Для ВИДІЛЕНОГО АБЗАЦУ можна вибрати нижню, верхню, праву або ліву границю, а також границю навколо тексту. Для вибору потрібної границі треба клацнути на відповідному варіанті у списку.

Щоб зняти встановлену границю, треба виділити фрагмент і вибрати для нього у списку «Нет границы».

Для виділеного слова, кількох слів або рядків, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ АБЗАЦУ, можна встановити границю тільки навколо тексту.

Колір заливки - пропонує набір кольорів для заливки виділеного фрагменту тексту. Щоб відкрити список кольорів, треба натиснути кнопку  . Для вибору потрібного кольору треба клацнути на квадратику, забарв­леному у вибраний колір. Щоб зняти встановлений колір, треба виділити фрагмент і вибрати для нього у списку кольорів «Нет».

Для чорно-білого принтера не слід вибирати кольорову заливку, тому що при друкуванні буде чорний текст на чорному фоні. Краще вибирати відтінки сірого кольору

Діалогове вікно "Границы и заливка"

Більші можливості дає використання діалогового вікна "Границы и запивка", яке викликається командою "Формат" => "Границы и заливка...", після виконання якої на екрані з'являється наведене вікно:

Вікно має вкладки "Граница" і "Страница" для встановлення границь і різного типу рамок для фрагментів тексту і сторінок всього документа, а також вкладку "Заливка" для виконання їх заливки різними кольорами і відтінками.

За допомогою вкладки "Граница" діалогового вікна "Границы и заливка" можна для виділеного фрагменту тексту встановлювати рамки з тінню, об'ємні рамки та інші. Наприклад, для цього абзацу виконана рамка з різними типами ліній для кожної сторони.

Робиться це так:

 • Вибирається тип рамки "Другая".

 • Вибирається тип, колір і ширина лінії.

 • Для встановлення границі з потрібної сторони у вікні "Образец" клацнути відповідну кнопку або сторону рамки.

Щоб зняти рамку, треба у діалоговому вікні "Границы и заливка" клацнути тип "Нет".

За допомогою вкладки "Страница" діалогового вікна "Границы и заливка" можна встановити вибрану рамку для ВСІХ сторінок документа.

За допомогою вкладки "Заливка" діалогового вікна "Границы и заливка" можна встановити вибрану заливку для виділених фрагментів.

У вікні вкладки "Заливка" крім пропонованих кольорів можна вибрати відтінки кольорів, для чого потрібно клацнути кнопку "Другие цвета..." і в новому діалоговому вікні вибрати потрібний відтінок.
10. Підготовка документів до друку та друк документів у текстовому редакторі Microsoft Word
Перед друкуванням документа, можна переглянути на екрані, як він буде виглядати після друку. Для цього необхідно перейти в режим попереднього перегляду за допомогою команди Предварительный просмотр меню Файл або кнопки . У цьому режимі, щоб збільшити зображення слід навести покажчик миші, який матиме вигляд лупи з плюсом, на потрібний фрагмент і натиснути кнопку миші. Покажчик миші матиме вигляд лупи з мінусом і якщо натиснути кнопку миші, то зображення зменшиться. Вийти з режиму попереднього перегляду можна за допомогою кнопки Закрыть або клавіші Esc.

Для друкування документа використовується команда Печать меню Файл. У діалоговому вікні Печать у полі прихованого переліку имя потрібно вибрати принтер, якщо можливо друкувати на декількох принтерах.

У рамці Страницы задається діапазон сторінок, що будуть надруковані:

все – надрукується весь документ;

текущая – надрукується сторінка, в якій знаходиться курсор;

выделенный фрагмент – друкується тільки виділений фрагмент документа;

номера – друкується зазначений набір сторінок. Наприклад: щоб надрукувати сторінки 1, 5, 11, 12, 13 необхідно увести в поле ліворуч: 1, 5, 11-13.

У полі Копии вказується кількість копій. Щоб надрукувати цілком першу копію, потім другу й інші слід увімкнути прапорець разобрать по копиям. Для друку багатосторінкового документа з двох сторін кожного аркушу можна увімкнути режим виводу на друк тільки парних або непарних сторінок. У переліку Вывести на печатать можна вибрати одне із значень:

Все страницы диапазона – надрукувати весь діапазон сторінок;

Нечетные страницы – тільки непарні сторінки з зазначеного діапазону;

Четные страницы – тільки парні сторінки з зазначеного діапазону.

Для друкування однієї копії всього документа достатньо натиснути на кнопоку .

Відповіді до ІІІ блоку питань
1.Табличний процесор Microsoft Excel. Виклик програми, структура вікна.
Часто при опрацюванні даних виникає необхідність зображувати їх у вигляді таблиць. При проведенні розрахунків над такого роду даними широко використовують спеціальні програми для роботи з електронними таблицями. Такі програми називаються табличними процесорами.

Електронна таблиця створюється в пам'яті комп'ютера, її можна переглядати, редагувати, зберігати на магнітному диску, друкувати на принтері. На екрані дисплея електронна таблиця має вигляд прямокутної матриці, що складається з колонок і рядків, на перетині яких розташовані комірки. Кожна колонка і рядок мають ідентифікатор, тому кожна комірка визначається однозначно. У комірках розміщуються числа, математичні формули, тексти.

Для запуску програми Excel потрібно виконати команду ПускПрограмиMicrosoft Excel, після чого на екрані з'явиться вікно процесора Excel.

Щоб залишити Excel і повернутися до робочого столу Windows, проробіть будь-яку з цих операцій.

• Відкрийте меню Файл і клацнути «Выход».

• Клацнути на кнопці Закрити в правому верхньому куті вікна Excel.

Якщо ви робили зміни в робочій книзі і не зберегли їх, то при виході з Excel з'явиться вікно з запитом, чи зберігати ці зміни в документі чи ні. Виберіть необхідну відповідь.

Структура вікна Excel.

Вікно містить ряд стандартних елементів Windows.

Рядок заголовка (верхній рядок вікна) містить назву програми "Microsoft Excel". Крайня ліва кнопка являється кнопкою виклику керуючого меню. Справа розміщені відповідно кнопка згортання, відновлення і закриття вікна.

Рядок меню розміщається під вікном заголовка і включає такі пункти:

Файл - робота з файлами книг (створення, збереження, відкриття файлів, друк файлів книг);

Правка - редагування книг;

Вид - перегляд книг;

Вставка - вставка в листі книг малюнків, діаграм та інших типів даних;

Формат - форматування книг (встановлення параметрів, форматів таблиць);

Сервис - сервісні функції (встановлення параметрів налагодження Excel);

Данные - робота з базами даних;

Окно - робота з вікнами книг;

Справка - виклик довідкової інформації.

Кожен пункт меню має відповідне підменю. У підменю потрібний пункт меню може бути вибраний за допомогою миші (установити курсор миші на потрібний пункт і натиснути ліву кнопку).

Деякі пункти підменю справа від назви пункту містять позначення комбінації клавіш, за допомогою яких можна вибрати відповідний пункт підменю. При виборі пункту підменю в нижньому рядку (рядку стану) екрана роз'яснюється його призначення.

Назви деяких пунктів підменю мають сірий колір. Це означає, що такі пункти в даний момент недоступні (наприклад, не можна редагувати таблицю, якщо вона не існує).

У Excel існує ще один засіб виклику команд. Натиснення правою кнопкою миші на виділеному тексті, слові призводить до виведення на екран контекстного меню. Це меню містить команди, що можна застосувати до виділеного об'єкта. Користувач має можливість відмінити останню введену команду, виконавши команду ПравкаОтменить.

Панелі інструментів. Під рядком меню розміщаються як правило панелі інструментів. Панелі інструментів - це рядок кнопок, при натисненні на які виконується певна дія. Для натиснення кнопки потрібно клацнути мишею по кнопці. При фіксації курсору миші на кнопці під нею з'являється її назва, а в рядку стану - коротка довідка про призначення кнопки. Ряд кнопок дублюють відповідні команди меню. Проте користуватися кнопками панелі значно швидше і зручніше. Excel забезпечує користувача кількома панелями інструментів.

В нижній частині вікна знаходиться рядок стану, який виводить інформацію про поточну роботу.

В той же час у вікні Excel знаходиться декілька елементів, що характерні тільки Excel:

Вікно робочої книги. Файл Excel носить назву робочої книги. Одночасно можна відкрити декілька робочих книг – кожну у своєму вікні. Кожна робоча книга за замовчуванням складається з 3 робочих листів (при необхідності можна збільшити чи зменшити їх кількість). Кожен лист складається з рядків та стовпчиків, які перетинаються і утворюють прямокутники, що називаються комірками. Кожна комірка має адресу, яка складається з букви відповідного їй стовпчика та номера рядка її розміщення (А1, В3 і т. п.). В комірки вводяться дані та формули.

Рядок формул. Коли вводиться інформація в комірку, вона одночасно з’являється і в рядку формул, де висвічуються і координати комірки. Зліва від рядка формул знаходиться поле імені, яке відображає адресу виділеної комірки або діапазону комірок.

Заголовки стовпчиків. Стовпчики позначаються буквами, розміщеними впродовж верхньої їх частини.

Заголовки рядків. Рядки розрізняються номерами, розміщеними в лівій їх частині, утворюючи стовпчик заголовків рядків.

Табличний курсор. Цей контур виділяє активну комірку, з якою ви працюєте.

Ярлики робочих листів.

Рядок стану.
2.Форматування електронної таблиці. Зміна числових форматів у табличному процесорі Microsoft Excel
Після того, як створено таблицю, слід прикласти додаткові зусилля, щоб зробити її привабливою, легкою для читання і розуміння. Можна так виділити ключові моменти документа: вид і розмір шрифту, колір, заливка, особливе оформлення, щоб найбільш важлива інформація так і кидалася в очі. Такі дії по оформленню документа називаються форматуванням, необхідні засоби для таких дій знаходяться на панелі «Форматирование».

Види форматування

Для документа електронної таблиці виконується: Форматування комірок. Форматування рядків та стовпчиків. Форматування робочих листів. Форматування книги.

При форматуванні комірок виконуються такі дії:

 • Встановлення формату чисел .

 • Вирівнювання вмісту комірок.

 • Зміна виду, розміру, кольору і стилю шрифту.

 • Встановлення границь однієї або діапазону комірок.

 • Виділення кольором однієї або діапазону комірок.

 • Встановлення захисту від випадкового пошкодження або зміни вмісту таблиці.

 • Встановлення стилів.

При форматуванні рядків і стовпчиків виконуються такі дії:

 • Зміна висоти рядків і ширини стовпчиків.

 • Розміщення тексту в робочому листі.

 • Сортування рядків.

 • Фільтрація даних.

При форматуванні робочих листів виконуються такі дії:

 • Закріплення заголовків робочих листів.

 • Розбивка вікна робочого листа на області.

 • Групування робочих листів.

• Розміщення робочих листів в окремих вікнах.

При форматуванні книги виконуються такі дії:

 • Створення колонтитулів.

 • Встановлення розривів аркушів.

 • Попередній перегляд перед друкуванням.

Форматування комірок

Щоб встановити потрібний формат, треба виділити область комірок (окрема комірка, стовпчик, кілька стовпчиків, рядок, кілька рядків, вся таблиця) і виконати команду «Формат»=>«Ячейки...». З'явиться діалогове вікно «Формат ячеек», в якому натиснути потрібну вкладку: «Число», «Выравнивание», «Шрифт», «Граница», «Вид» або «Защита». Далі в залежності від формату, який потрібно встановити, у відповідній вкладці виконуютькоманди.

Вирівнювання вмісту комірок

Щоб встановити потрібне вирівнювання, треба виділити область комірок і виконати команду «Формат» => «Ячейки...». У діалоговому вікні «Формат ячеек» натиснути вкладку «Выравнивание», з'явиться наведене вікно.

Потрібне вирівнювання встановлюють так:

• У полі «по горизонтали» задають спосіб горизонтального вирівнювання із списку:

 • У полі «отступ» задають відступ від лівого краю комірки у символах.

 • У полі «по вертикали» задають спосіб вертикального вирівнювання «по верхнему краю», «по центру», «по нижнему краю» або «по высоте».

 • У рамці «Ориентация» задають напрям орієнтації тексту за шкалою з кроком 15 градусів.

 • У полі «градусов»,можна уточнити напрям орієнтації тексту до одиниць градусів.

 • Для розміщення тексту у комірці в кілька рядків треба встановити прапорець у віконці «переносить по словам».

 • Для автоматичної зміни розміру шрифту, щоб текст вміщався у комірці в один ряд, треба встановити прапорець у віконці «автоподбор ширины».

Щоб об'єднати виділені комірки в одну, треба встановити прапорець у віконці «объединение ячеек».

Текст у коміриі в кілька рядків

Для введення тексту у комірку в кілька рядків треба для переходу на новий рядок натискати комбінацію клавіш Alt + Enter, після чого курсор переходить на новий рядок, а висота всіх комірок, що в одному рядку з цією коміркою, збільшиться.

Шрифти

Вибір виду шрифту та його розміру для таблиці не менш важливий, ніж вибір слів для висловлення думок. Шрифт може надати таблиці відповідного настрою, зосередити увагу читача на важливих повідомленнях.

Шрифт можна встановити для будь-якого фрагменту: одного або декількох символів, для одного або декількох слів, для одної або декількох комірок, для одного або декількох рядків або стовпчиків, для всієї таблиці. Для встановлення нового шрифту треба виділити відповідний фрагмент.

Щоб встановити потрібний шрифт, треба виділити фрагмент і виконати команду «Формат» => «Ячейки...». У діалоговому вікні «Формат ячеек» натиснути вкладку «Шрифт», з'явиться вікно:

Потрібний шрифт встановлюють:

 • У списку «Шрифт:» вибирають вид шрифту.

 • У списку «Начертание:» вибирають написання шрифту: жирний, курсив, підкреслений. Можливі комбінації: жирний курсив, курсив підкреслений, жирний підкреслений і жирний курсив підкреслений.

 • У списку «Размер:» вибирають розмір шрифту. У вікні «Размер» можна вибрати розмір шрифту від 8 до 72 пунктів. Можна встановити будь-який свій розмір з точністю до 0,5. Дробові числа писати через «кому»!

 • У списку «Цвет:» вибирають колір шрифту.

 • Для встановлення потрібного ефекту, треба встановити прапорець у віконці «зачеркнутьш»(3акреслений), «верхний индекс» (Верхній індекс)

або «нижний индекс» (Нижній індекс)

справа, зліва) виділеної комірки або діапазону комірок.

Відповідні зміни шрифту відображаються у вікні «Образец». Для вибору шрифту не обов'язково кожного разу відкривати вікно «Формат ячеек» і в ньому вікно «Шрифт».

На панелі інструментів є такі кнопки:

Для вибору написання шрифту (Ж - жирний, К - курсив, Ч - підкреслений) і розміру шрифту досить клацнути на кнопці , щоб розгорнути вікно з бігунком і розмірами шрифтів, серед яких вибрати потрібний, або встановити свій.

Границі комірок.

Щоб встановити границі, треба виділити область комірок і виконати команду «Формат» => «Ячейки». У діалоговому вікні «Формат ячеек» натиснути вкладку «Граница», з'явиться таке вікно:

В переліку можливостей «Все» можна виконати такі дії:

 • «нет» - зняти встановлені границі;

 • «внешние» - встановити зовнішні границі виділеної комірки або діапазону комірок;

 • «внутренние» - встановити внутрішні границі виділеного діа­пазону комірок;

 • «отдельные» - встановити границі за вибором (зверху, знизу, списку «Линия» вибирають тип лінії: пунктирна (кілька видів), штрихова (кілька видів), суцільна, подвійна.

У списку «цвет:», який відкривається після натискання на кнопку , вибрати колір ліній границь.

Види комірок

Щоб встановити колір заливки і візерунок області комірок, слід виконати команду «Формат» => «Ячейки...». У діалоговому вікні «Формат ячеек» натиснути вкладку «Вид» і у вікні, що з'явиться, у списку «Заливка ячеек» вибрати потрібний колір.

У списку «Узор:», який відкривається після натискання на кнопку , встановити потрібний візерунок.

Захист комірки

Щоб встановити захист комірки, виконати команду «Формат» => «Ячейки...». У діалоговому вікні «Формат ячеек» натиснути вкладку «Защита» і у вікні, що з'явиться, встановити прапорець у віконці:

 • «защищаемая ячейка» - забороняється редагування, копіювання та вилучення комірки;

 • «скрыть формулы» - у рядку формул не відображається формула при активізації комірки з таким захистом.

Захист комірок діє лише після захисту всього робочого листа. Щоб захистити лист, треба виконати команду «Защита» в меню «Сервис», після чого виконати команду «Защитить лист».

3. Виконання обчислень за допомогою формул у табличному процесорі Microsoft Ехсеl. Редагування і копіювання формул. Абсолютні і відносні адреси комірок
Формула – це сукупність математичних операцій, які виконуються над введеними в робочі листи даними.

Формула складається з 3 основних частин: знака дорівнює (=), сукупності значень і посилань на комірки, з якими виконуються розрахунки, та оператори. Запис всіх формул починається зі знака дорівнює. Наприклад, =(А1+А2)*5.

Оператори Excel:

+ - додавання; = - дорівнює;

- - віднімання; < - менше;

* - множення; <= - менше або дорівнює;

/ - ділення; > - більше;

% - процент; >= - більше або дорівнює;

^ - піднесення до степеня; <> - не дорівнює;

Якщо знак дорівнює відсутній, Excel інтерпретує дані не як формулу, а як звичайне введення в комірку.

Пріоритет операцій

 1. Всі операції в круглих дужках.

 2. Степеневі оператори.

 3. Множення і ділення.

 4. Додавання і віднімання.

Формула вводиться двома способами: безпосередньо у виділену комірку або за допомогою посилань на комірки шляхом їх вибору.

 1. Виділити комірку, в якій необхідно вивести результат обчислень.

 2. Поставити знак дорівнює (=).

 3. Ввести формулу. Посилання на комірки можна ввести вручну, а можна виконати натиснення на відповідній комірці. Формула також з’явиться і в рядку формул.

 4. Натиснути клавішу Enter або кнопку Enter.

Після цього Excel виконає розрахунки за формулою і виведе результати в комірці з формулою. Формулу можна редагувати в будь-який момент. Для цього потрібно виділити комірку з формулою, виконати натиснення в рядку формул і ввести потрібні зміни. При редагуванні формул, посилання на комірки виділяються кольором. Кожне посилання на комірку, що знаходиться в комірці, виділяється окремим кольором, а відповідна їй комірка робочого листа – таким же кольором.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Тема по програмі
Мета заняття: Навчити учнів розбирати та вивчити основні деталі та блоки моніторів
Тема по програмі
Мета заняття: Навчити учнів розбирати та вивчити основні деталі та блоки моніторів
Тема: Основні блоки ЕККА
Усі електронні контрольно-касові апарати, незалежно від їх типу та моделі, складаються з таких основних блоків
Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics...
Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение. – М.: Солон – Р, 1999, 2004
1 Міні-кейс 1 «Реорганізаційні процеси в IBM»
Першим етапом реорганізації стало делегування повноважень для прийняття рішення по відношенню до товарів та ринків менеджерам автономних...
Урок №20. Тема. Умова рівноваги важеля. Момент сили. Блок. Прості механізми
...
Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics...
При виконанні лабораторної роботи не ігноруйте правила техніки безпеки, ретельно виконуйте рекомендації інструкцій по експлуатації...
ТЕМА 4 ДЕРЖАВНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
Дж. Стігліц визначає чотири загальних регулятивних блоки: грошово-кредитні (монетарні); бюджетно-податкові; зовнішньоекономічні;...
Технологія Bluetooth
До неї уввійшли компанії Ericsson, IBM, Intel, Toshiba і Nokia. У SIG вже складається близько 2000 компаній. Згодом Bluetooth SIG...
3 МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО...
Для роботи з програмним комплексом Electronics Workbench V 0C необхідний IBM сумісний персональний комп’ютер з процесором I486 (рекомендується...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка