Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение


НазваКарлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение
Дата10.04.2013
Розмір77.1 Kb.
ТипПрограмма
bibl.com.ua > Фізика > Программа
3. Методичні матеріали

Основні

 1. Інтерактивний електронний посібник Основи інформаційно-електронних технологій. ДУІКТ, 2005.

 2. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение. – М.: Солон – Р, 1999, 2004.

 3. Опадчий Ю.Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника. – М.: Горячая Линия – Телеком, 2002.

 4. Чаповський М.З., Власенко В.М. Методичний посібник: Інтерактивне комп'ютерне середовище Electronics Workbench v.5.12. ДУІКТ, 2005.

 5. Чаповський М.З., Власенко В.М. Яцентюк Г.Т. Методичний посібник: Інтерактивне комп'ютерне середовище розробки монтажних плат EWB Layout. ДУІКТ, 2006.

 6. Чаповський М.З., Власенко В.М. Яцентюк Г.Т. Методичний посібник: Інтерактивне комп'ютерне середовище конструювання AutoCAD. ДУІКТ, 2006.

 7. Власенко В.М. Яцентюк Г.Т. Опис лабораторної роботи: Конструювання нестандартних та особливих компонентів електронних приладів.. ДУІКТ, 2006.

 8. Власенко В.М. Яцентюк Г.Т. Опис лабораторної роботи: Конструювання функціональних вузлів та блоків електронних приладів. ДУІКТ, 2006.

 9. Власенко В.М. Яцентюк Г.Т. Опис лабораторної роботи Конструювання пристроїв для забезпечення теплових режимів роботи елементів та блоків електронних приладів. ДУІКТ, 2006.

 10. Власенко В.М. Яцентюк Г.Т. Опис лабораторної роботи: Дослідження паразитних зв'язків в блоках електронних приладів. ДУІКТ, 2006.

 11. Власенко В.М. Яцентюк Г.Т. Опис лабораторної роботи: Конструювання засобів боротьби з паразитними зв'язками в електронних приладах. ДУІКТ, 2006.

 12. Власенко В.М. Яцентюк Г.Т. Опис лабораторної роботи: Конструювання та технологія виготовлення монтажних плат та блоків аналогових приладів. ДУІКТ, 2006.

 13. Власенко В.М. Яцентюк Г.Т. Опис лабораторної роботи: Конструювання та технологія виготовлення монтажних плат та блоків цифрових приладів. ДУІКТ, 2006.

 14. Власенко В.М. Яцентюк Г.Т. Опис лабораторної роботи: Розробка та технологія виготовлення конструкцій електронних приладів з застосуванням комп'ютерного моделювання. ДУІКТ, 2006.

 15. Власенко В.М. Яцентюк Г.Т. Опис лабораторної роботи: Ергономічна розробка та конструювання електронних приладів. ДУІКТ, 2006.

 16. Власенко В.М. Яцентюк Г.Т. Опис лабораторної роботи: Розробка експлуатаційного та діагностичного обладнання електронних приладів. ДУІКТ, 2006.

 17. Власенко В.М. Яцентюк Г.Т. Опис практичної роботи: Особливості розрахунків електромонтажних параметрів електронних приладів. ДУІКТ, 2006.

 18. Власенко В.М. Яцентюк Г.Т. Опис практичної роботи: Особливості розрахунку конструктивних параметрів електронних приладів. ДУІКТ, 2006.

 19. Власенко В.М. Яцентюк Г.Т. Кваліфікаційні завдання по модулю 1 предмета "Конструювання та технологія РЕЗ". ДУІКТ, 2006.

 20. Власенко В.М. Яцентюк Г.Т. Кваліфікаційні завдання по модулю 2 предмета "Конструювання та технологія РЕ". ДУІКТ, 2006.

Додаткові

 1. Коваленко І.Д., Махинько М.Т. Основи електробезпеки. – К.:, 2001

 2. Рычина Т.А., Зеленский А.В. Устройства функциональной электроники и электрорадиоэлементы. – М.1989.

 3. Борушев С.С., Волков А.А., Ефимова М.М. и др. Единая система конструкторской документации. Справочное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп., издательство стандартов, 1989.


ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра технічної електроніки

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ


вивчення дисципліни “Конструювання та технологія РЕЗ

напряму підготовки 0924 “Телекомунікації”

освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр

Студент ________________________________________________
Група __________

Київ – 2006
1. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Предметом навчальної дисципліни є:

Основні технічні, економічні та експлуатаційні вимоги, загальні принципи конструювання РЕЗ (ПП.040), конструювання та компоновка РЕЗ (ПП.041), основні технологічні процеси при виробництві РЕЗ (ПП.042).

Метою вивчення навчальної дисципліни є:

Професійна підготовка студентів в області конструювання та технології РЕЗ.

Завданням навчальної дисципліни є формування наступних умінь:

На етапах технічного проектування та розробки технічної документації в умовах відділу або спеціалізованої лабораторії під керівництвом більш кваліфікованих фахівців на основі схемотехнічної розробки:

а) за типовими методиками та програмами визначити (брати участь у визначенні) відповідність параметрів, показників якості (призначення, надійності, технологічності, уніфікації і стандартизації тощо), очікуваних за розробленим проектом, вимогам ТЗ, а саме - надійність РЕЗ (ПФ.Д.08.ЗР.0.19.01), інженерна психофізіологія (ПФ.Д.08.ЗР.0.19.02), технологія складальних, регулювальних та контрольних робіт при виробництві РЕЗ (ПФ.Д.08.ЗР.0.19.03), конструювання та технологія виготовлення друкованих і смужкових плат, мікрозбірок (ПФ.Д.08.ЗР.0.19.04);

б) брати участь у розробці програм і методик випробувань макетів, дослідних взірців, установчих партій та періодичних випробувань серійної продукції, а саме - участь у обслуговуванні та ремонті РЕЗ (ПФ.Д.08.ЗР.0.20.01), основи вимірювань та метрології (ПФ.Д.08.ЗР.0.20.02)


2. Розподіл навчального часу
2.1. Розподіл навчального часу за семестрами і видами занять


Факуль-тет

Семестр

Всього


годин

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестр. атест.Лек.


Лаб.

Прак.

МК

СРС
ІМЗ/ТК

3

128

20

18

4

+

86

Залік

Усього
128

20

18

4
86
Викладачі: Чаповський Михайло Захарович

Власенко Валеріан Мусійович

2

2.2. Розподіл навчального часу за темами і видами занять та залікові відмітки.

Тема та вид заняття

Дата

Методичні матеріали

Оцінка та підпис викл.

Модуль 1.

-

-

-

Тема 1. Теоретично-розрахунковий етап конструювання. (лекції)
[1-6]

-

Практична робота №1
[1,17]
Лабораторна робота №1
[1,7,5]
Лабораторна робота №2
[1,8,10]
Лабораторна робота №3
[1,9,11]
Лабораторна робота №4
[1,10,12]
Лабораторна робота №5
[1,11,13]
Консультації


Модульний контроль
[19]
Модуль 2

-

-

-

Тема 2. Конструктивно-документальний етап конструювання (лекції)
[1-6]

-

Лабораторна робота №6
[1,12,14]
Лабораторна робота №7
[1,13,14]
Лабораторна робота №8
[1,14,14]
Лабораторна робота №9
[1,15,14]
Практична робота №2
[1,18]
Консультації


Модульний контроль
[20]
Атестація (залік)
-
3

Схожі:

Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics...
При виконанні лабораторної роботи не ігноруйте правила техніки безпеки, ретельно виконуйте рекомендації інструкцій по експлуатації...
3 МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО...
Для роботи з програмним комплексом Electronics Workbench V 0C необхідний IBM сумісний персональний комп’ютер з процесором I486 (рекомендується...
Тема: Ознайомлення з інтерфейсом та основними можливостями програмного...
Мета роботи: освоїти інтерфейс програми Electronics Workbench і навчитися за її допомогою створювати і досліджувати віртуальні принципові...
Тема. Ознайомлення з інтерфейсом та основними можливостями програмного...
Мета роботи: освоїти інтерфейс програми Electronics Workbench і навчитися за її допомогою створювати і досліджувати віртуальні принципові...
Технічні характеристики пакета Electronics Workbench

Ознайомлення з інтерактивним комп'ютерним середовищем Electronics Workbench v 12

Ознайомлення з інтерактивним комп'ютерним середовищем Electronics Workbench v 12

Рисунок 2 Зовнішній вигляд меню File
Додаток Electronics Workbench являє собою засіб програмної розробки й імітації електричних кіл
Кардашев Г. А. Цифровая электроника на персональном компьютере. Electronics...
...
Кардашев Г. А. Цифровая электроника на персональном компьютере. Electronics...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка