ПРО КОМПЛЕКСНУ З ФАХУ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ


НазваПРО КОМПЛЕКСНУ З ФАХУ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ
Сторінка9/9
Дата13.03.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Інформатика > Диплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ВисновокДля реалізації цілей і завдань практики виробничою базою була обрана клінінговая компанія ТОВ ВНВП «Група компаній ГРІФФІН», а саме Донецьке представництво, зміст діяльності якого якнайповніше відповідає специфіці дорученого науковим керівником індивідуального завдання. Ця компанія веде постійну й целеспрямовану роботу по вдосконаленню кадрової політики, турбується по особитий й порфесійний розвиток своїх працівників, особливо менеджерського складу. Але на сучасному етапі розвитку компанія зіткнулась з проблемою відсутності розробленої теоретичної бази щодо підвищення організаційної культури та етики, а також щодо загальних концепцій командного менеджмента.

В процесі проходження практики були досягнуті поставлені мета й завдання: вивчен зміст організаційно-управлінської діяльності компанії ТОВ ВНВП «Група компаній ГРІФФІН», зокрема функції та структура управління компанією, фінансово-господарська діяльність; проведен порівняльний аналіз роботи двох представництв; а також розроблени рекомендації щодо удосконалення системи кадрової політики компанії ТОВ ВНВП «Група компаній ГРІФФІН» шляхом підвищення організаційног культури та впровадження основ командного менеджменту.

Аналіз організаційно-управлінської діяльності та концепції кадрової політики дозволив зробити наступні висновки:

персонал компанії є найважливішим та тайбільш прибутковим ресурсом компанії,

задля найбільш ефективного використання льдських ресурсів необхідно планомірно та целеспрямовано реалізовувати на підприємстві кадрову політику,

кадрова політика повинна бути гнучкою, в неї постійно необхідно вносити певні корективи для того, щоб робота з персоналом відповідала сучасним вимогам до ведення успішного бізнесу,

необхідно періодично проводити вивчення та методичне впровдження прогресивних методів роботи з пресоналом компанії, вдосконалювати та постійно підвищувати професійний рівень фахівців різних управлінських ланок.

Під час проходження комплесної з фаху та переддипломної практики копанії ТОВ ВНВП «Група компаній ГРІФФІН» було запропоновано декілька сучасних методів якісного вдосконалення системи кадрової політики. Розглянувши ці пропозиції, керівництво компанії зацікавилось сучасними методами підвищення організаційної культури та командного адміністрування. Насьогодні в компанії відділом роботи з пероналом розробляється нова концепція кадрової політики з урахуванням внесених пропозицій.

У цьому звіті стисло викладені основні положення запропонованих методів підвищення організаційної культури та командного адміністрування:

наявність команди є однією з ознак високоефективних організацій та високого рівня організації кадрової політики,

команда – це група фахівців, зацікавлених в досягненні загального результату,

робота в команді має великі організаційні ресурси як в комерційній, так і некомерційної сферах,

формування єфективних команд стає можливим на тих підприємствах, які досягли певного єтапу розвитку та вдосконалення кадрової політики, коли подальша робота по традиційному вдосконаленню функцій кадрової політики вже не приносить очікуваних результатів,

Вповадження командного методу адміністрування доцільно поєднувати із розвитком та підвищенням організаійної культури та етики.

Такий шлях вдосконалення системи кадрової політики обрала клінінговая компанія ТОВ ВНВП «Група компаній ГРІФФІН» - лідер на українському ринку з комплексного прибирання комерційної нерухомості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. «Психология и этика делового общения» : Учебник для ВУЗов / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко – 3-е. изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2000.-327с.

 2. «Секреты умелого руководителя» /Сост. И.В. Липсиц.-М.: Экономика, 2001 г.

 3. Андреева В.И. Делопроизводство а кадровой службе – М., 2001 г. с.317

 4. Белбин Типы ролей в командах менеджеров. М.: HIPPO. 2003г.

 5. Болт Г.Д. «Практическое руководство по управлению сбытом» - М.: Экономика, 2000г.

 6. Бородкин Р.М. Внимание: конфликт! – Новосибирск, 2004 г. с.119

 7. В.И.Шкатулла Настольная книга менеджера по кадрам. М.: Изд. группа Норма-ИНФРА-М, 2005г., с.215

 8. Веснин В.Р. Менеджмент для всех – М., 2003г. с.311

 9. Виханский О.С. Менеджмент: человек, стратегия, процесс – М. 2004 г. с.221

 10. Волкова К.А. Государственное предприятие: структура, положения об отделах и службах, должностные инструкции – М., 2001 г. с.422

 11. Вудкок М., Фрэнсис Д. «Раскрепощенный менеджер» - М, 2005 г.

 12. Герчикова И.Н., Менеджмент: учебник, - М.: ЮНИТИ, 2000

 13. Горелов Н.А. Экономика трудовых ресурсов М, 2001 г. с. 276

 14. Григорьев Л., Черненко А., Управление персоналом и регулярный менеджмент // Работа сегодня, №5, 2006

 15. Громова О.Н., Мишин В.М., Свистунов В.М. Организация управленческого труда // Работа сегодня, №8, 2006

 16. Два подхода к оценке персонала. // Управление персоналом. 2004, №4.

 17. Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т. Управление персоналом. М.: ПРИОР, 2006.

 18. Зинкевич-Евстигнеева Команда на рынке: стратегия и методы (рук-во для эффективных команд) М.: Речь. 2003.

 19. Зинкевич-Евстигнеева Технология создания команды М.: Речь. 2002.

 20. И.С. Дараховский, Т.В. Прехул «Бизнес и менеджер» - М, 2002г.

 21. Иванцевич Дж. М., Лобанов А.А, Человеческие ресурсы управления. – М.: Дело, 2004г.

 22. Как оценить специалиста? // Управление персоналом. 2006, №9.

 23. Карнеги Д. «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», - М.: Топикал/Цитадель, 1995

 24. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации М., 1997 г. с.509

 25. Козлов В.Д. Управление организацией М., 2000 г. с. 196

 26. Коханов Е.Р. Отбор персонала и введение в должность М., 2001 г. с. 243

 27. Кравченко А.И. Трудовые организации: структура, функции, поведение М.: 2001 с.114

 28. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель М., 2001 г. с.196

 29. Магура М.Н. Поиск и отбор персонала М., 2000 г. с. 160

 30. Менеджмент: Учеб. пособие. Вершигора Е.Е. М.: ИНФРА-М, 2000.

 31. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. М.: Дело,1992.

 32. Нарушак В.Б., Степанова Л.А. «Психология внутрифирменного менеджмента» М.: Дело,2001, с. 209.

 33. Общий менеджмент. Дайджест учебного курса/Под ред. А. К. Казанцева.— М.: ИНФРА-М, 2006.

 34. Организационный инжиниринг. Учеб. пособие. Кравченко В.Ф. и др. М.:ПРИОР, 1999.

 35. Паркинсон С. Н., Рустомджи М.К., Искусство управления, - М.: Агентство «ФАИР», 2006

 36. Роджерс Ф. Дж. IBM. Взгляд изнутри. Человек – фирма – маркетинг»

 37. Семенов А.К., Маслова Е.Л. «Психология и этика менеджмента и бизнеса»: Учебное пособие – 2-е изд. – М.: Информационно-внедренческий центр, 2005 г.

 38. Столин В., Кириллов Л. «Менеджмент в процессе слияний и поглощений» // Управление персоналом, 2003, №1

 39. Стратегический менеджмент: Курс лекций. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. — М.: ИНФРА-М, 2000.

 40. Травин В.В. Основы кадрового менеджмента; М. ИНФРА-М: 2003.

 41. Управление персоналом, учебник под ред. Базарова Т.Ю., - Москва: «ЮНИТИ», 2002 г.

 42. Фатхутдинов Р.А. Принципы и методы менеджмента М., 2000 г. с.276

 43. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения М., 2000 г. с. 240

 44. Фопель А. Создание команды. М.: Генезис. 2003.

 45. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. М.:ЗАО Бизнес-школа «Интел-синтез», 1999г., Изд-е III, переработанное и дополненное.

 46. Якокка Ли «Карьера менеджера» – Минск: «Парадокс», 2005 г.

 47. http://klerk.ru/

 48. http://www.elitarium.ru/


ДОДАТКИ


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Звіт про практику
Я, Андрющенко Микола Петрович, проходив педагогічну практику в групі №35 закладу «ВМВПУ №4»
УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ
Про комплексну програму розвитку місцевого самоврядування в Лугинському районі на 2012- 2015 роки
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Про цільову комплексну програму розвитку футболу в Новоушицькому районі на 2013-2017 роки
ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про хід виконання рішення 16-ї сесії районної ради «Про комплексну довгострокову Програму розвитку земельних відносин та охорони...
УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про хід виконання рішення шостої сесії районної ради VІ скликання від 25. 05. 2011 року №59 «Про Комплексну програму профілактики...
ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Про районну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,...
Ю. П. Сухомлин > В.І. Скоробогатова
Державної комісії №1-БЗт по проведенню державного комплексного іспиту з фаху для студентів групи ЗФКт-071
Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил
Пленум Верховного Суду України зазначає, що суди в основному вірно застосовують чинне кримінальне та митне законодавство. Разом з...
Про педагогічну практику з 10. 10. 2007 по 18. 11. 2007
ПТЕФН Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського Іщук Олесі
Зміст практики
Мета комплексної практики з фаху конкретизується наступними оперативно-тактичними та виховними завданнями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка