УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ


Скачати 134.48 Kb.
НазваУКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ
Дата12.04.2013
Розмір134.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
УКРАЇНА
ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Одинадцята сесія VІ скликання
від №

Про комплексну програму розвитку місцевого самоврядування в Лугинському районі на 2012- 2015 роки

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісій районної ради з питань регламенту, депутатської етики і місцевого самоврядування, законності, правопорядку і прав людини районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити комплексну програму розвитку місцевого самоврядування в Лугинському районі на 2012-2015 роки (додається).
2. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів районного бюджету, передбачених на відповідні заходи, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
3. Головним виконавцем та розпорядником коштів, які виділятимуться з районного бюджету для виконання заходів Програми, визнати районну раду.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики і місцевого самоврядування, законності, правопорядку і прав людини (Давиденко Л.Л.).


Голова ради В.Ю.Денисовець

Додаток

до рішення районної ради

від №

Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування

в Лугинському районі на 2012-2015 роки

I. Загальна характеристика Програми1.

Ініціатор розроблення

Програми


Районна рада

2.

Розробник Програми

Районна рада3.

Відповідальний виконавець

Програми


Районна рада

4.

Учасники Програми

Районна, селищні, сільські ради


5.

Термін реалізації

Програми


2012-2015 роки

6.

Перелік місцевих

бюджетів, які беруть участь

у виконанні Програми


Районний бюджет, місцеві бюджети


7.

Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для

реалізації Програми,

тис. грн.
7.1.

у тому числі бюджетних

коштів, тис. грн.

8.

Основні джерела

фінансування


Районний бюджет, місцеві бюджети


II. Проблеми, на розв’язання яких спрямовано Програму
У Лугинському районі налічується 19 місцевих рад, у тому числі районна рада, 2 селищних, 16 сільських рад. Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ради представляють інтереси територіальних громад сіл, селищ району, здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування. Кількість депутатських мандатів у місцевих радах району складає 297.
Вивчення діяльності органів місцевого самоврядування виявило актуальні проблеми, пов’язані з фінансовим забезпеченням, наданням органами місцевого самоврядування якісних громадських та державних послуг населенню, ефективним управлінням місцевим господарством, комплексним соціально-економічним розвитком населених пунктів, забезпеченням належної взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, формуванням і зміцненням власної фінансової бази місцевого самоврядування, функціонуванням об’єктів комунальної власності та якістю комунальних послуг, підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.
Зазначені проблеми свідчать про необхідність виконання комплексу заходів щодо підвищення ефективності виконання органами місцевого самоврядування району власних функцій та повноважень, формування дієздатних територіальних громад.
III. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є створення належних умов роботи органів місцевого самоврядування в Лугинському районі для реалізації своїх прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов, сприяння їх діяльності в цілому.
Основні завдання Програми:
1. Матеріально-технічне забезпечення сільських та селищних рад.

Сільські та селищні ради в першу чергу потребують створення необхідних умов для роботи, забезпечення необхідним обладнанням, засобами зв’язку, транспортом. Більшість приміщень сільських і селищних рад потребують ремонту, у тому числі капітального. З метою створення належних умов в організації особистого прийому громадян у віддалених населених пунктах та виконання сільськими і селищними радами власних і делегованих повноважень, необхідно забезпечити їх транспортом.

Враховуючи, що до сільських і селищних рад звертаються в переважній більшості люди похилого віку, ветерани Великої Вітчизняної війни, громадяни з обмеженими фізичними можливостями, приміщення рад мають бути пристосовані не тільки для ефективної роботи посадових осіб місцевого самоврядування, але й для відповідного комфортного обслуговування відвідувачів.
2. Інформаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування області.

Надання якісних послуг є пріоритетним у діяльності органів місцевого самоврядування. Тому питання щодо інформаційного забезпечення діяльності місцевих рад, їх своєчасного інформування стосовно змін у законодавстві України, оперативного зв’язку між органами самоврядування потребують термінового вирішення проблем інформатизації сільських, селищних, районної рад. З метою впровадження єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, передбачається створити ефективні умови для використання сучасних засобів інформаційної комунікації, покращення забезпеченості місцевих рад сучасною комп’ютерною технікою, розбудови системи електронно-поштового зв’язку, проведення єдиної технічної політики в цьому напрямі.
3. Запровадження інноваційного досвіду роботи.

Важливим у нових умовах є вивчення, узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду роботи районної, селищних, сільських рад у вирішенні питань, пов’язаних із життєдіяльністю територіальних громад, організації ефективної взаємодії депутатів рад усіх рівнів.
4. Співпраця з громадськістю.

Здійснювати систематичне висвітлення діяльності депутатів, постійних комісій, керівництва районної ради в районній газеті „Промінь” та на веб-сайті районної ради.
5. Вдосконалення системи навчання посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, підвищення її ефективності.

На сучасному етапі необхідною умовою вдосконалення роботи місцевих рад є підвищення професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, підвищення рівня знань із нормативно-правової та законодавчої бази, інших напрямків, необхідних для реалізації наданих радам прав і повноважень. В органах місцевого самоврядування зростає потреба у кваліфікованих кадрах.

Головними напрямками реалізації Програми є:
- впровадження нових форм навчання, підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування, проведення навчальних семінарів, «круглих столів», тренінгів;

- зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування району;

- проведення щорічних районних конкурсів та заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування;

- участь у роботі асоціацій, спілок, фондів, створених органами місцевого самоврядування;

- відзначення державних свят, ювілейних та пам’ятних дат;

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, запровадження відповідних тематичних рубрик в засобах масової інформації;

- впровадження пілотних проектів місцевого самоврядування, зокрема, участь у проекті ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
IV. Ефективність та результативність Програми
Завдяки виконанню заходів Програми очікуються такі результати:
- створення прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до місцевих рад всіх рівнів;

- створення єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення якості та оперативного інформування місцевих рад;

- розповсюдження позитивного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування всіх рівнів, депутатів, спрямованого на соціально-економічний розвиток підвідомчих територій;

- підвищення рівня інформованості та правової освіти жителів місцевих громад, підвищення якості надання адміністративних та громадських послуг населенню;

- створення належних умов для виконання селищними та сільськими радами власних і делегованих повноважень;

- поліпшення науково-методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;

- підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

V. Нормативно-правове регулювання
Комплексну програму розвитку місцевого самоврядування в Лугинському районі на 2012-2015 роки розроблено відповідно до чинного законодавства, зокрема, розділу ХІ «Місцеве самоврядування» Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15 липня 1997 року, та інших нормативно - правових актів.

    VI. Контроль та координація за ходом виконання Програми
Координацію зусиль учасників Програми по виконанню її заходів здійснює районна рада. Зміни та доповнення до Програми, у разі потреби, вносяться згідно з Регламентом роботи районної ради.
Селищні та сільські ради подають в районну раду звіт про виконання заходів Програми щорічно до 15 січня. Узагальнення інформації про стан та результати виконання Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань регламенту, депутатської етики і місцевого самоврядування, законності, правопорядку і прав людини та виконавчий апарат районної ради.

       7

VІІ. Напрями діяльності та заходи

комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в Лугинському районі

на 2012 – 2015 роки, передбачені відповідними рішеннями районної ради

тис. грн.

з/п

Напрями діяльності

Рішення районної ради

За рахунок яких бюджетів, орієнтовна вартість заходів

2011 рік

Відповідальні за реалізацію заходу

1

2

3

4

5

1

Підвищення ефективності виконання органами місцевого самоврядування району своїх функцій та повноважень, формування дієздатних територіальних громад, забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування

«Про затвердження угоди між районною та сільськими, селищними радами»


Місцеві бюджети у межах передбачених коштів

Лугинська районна, селищні, сільські ради2

Формування і зміцнення власної фінансової бази місцевого самоврядування , а саме:
Районний бюджет у межах передбачених коштів

Лугинська районна рада


3

Здійснення паспортизації сільських рад
Місцеві бюджети у межах передбачених коштів

Органи місцевого самоврядування району

4

Придбання та капітальний ремонт приміщень сільських, селищних, районної рад

Місцеві бюджети у межах передбачених коштів

Органи місцевого самоврядування району

5

Придбання автотранспорту для районної, сільських, селищних рад
Місцеві бюджети у межах передбачених коштів

Органи місцевого самоврядування району

6

Придбання оргтехніки для сільських, селищних рад (комп’ютер, факс, принтер, копіювальний апарат)
Місцеві бюджети у межах передбачених коштів

Органи місцевого самоврядування району


7

Створення умов для підключення до мережі Інтернет у сільських, селищних радах

Місцеві бюджети у межах передбачених коштів

Органи місцевого самоврядування району


8

Створення належних умов у приміщеннях сільських, селищних рад для прийому громадян посадовими особами органів місцевого самоврядування , виконавчої влади, органів внутрішніх справ тощо
Місцеві бюджети у межах передбачених коштів

Органи місцевого самоврядування району


9

Проведення щорічних районних конкурсів, участь у роботі асоціацій, спілок, фондів, створених органами місцевого самоврядування, популяризація Лугинщини в цілому як регіону, відзначення пам’ятних дат

від 31.03.11 р. № 46

«Про проведення районного конкурсу серед сільських рад на кращий санітарний стан та благоустрій території»


Районний бюджет 4, 5 (щорічно)

Лугинська районна рада

10
Участь у роботі всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування


Місцеві бюджети у межах передбачених коштів

Лугинська районна рада, органи місцевого самоврядування району

11

Проведення урочистих заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування, відзначення сільських, селищних голів, депутатів місцевих рад
Районний бюджет (щорічно)

Лугинська районна рада

12

Впровадження пілотних проектів місцевого самоврядування, участь у проекті ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»


Співфінансування органів місцевого самоврядування району - переможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм), державних, міжнародних, громадських організацій (фондів), спрямованих на розвиток місцевого самоврядування

Місцеві бюджети у межах передбачених коштів,

добровільні внески жителів територіальних громад

Органи місцевого самоврядування району, сільські та селищні голови


13

Організація навчання депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування

Впровадження нових форм навчання, підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування, проведення навчальних семінарів, «круглих столів», тренінгів

Районний бюджет у межах передбачених коштів

Лугинська районна рада


14

Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації

Здійснювати систематичне висвітлення діяльності депутатів, постійних комісій, керівництва ради в районній газеті „ Промінь” та на веб-сайті районної ради

Районний бюджет у межах передбачених коштів

Лугинська районна радаЗаступник голови ради В.І.ДавидюкСхожі:

УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання районної державної адміністрації, районна рада
Україна ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ Рішення
Паламарчук Л. О. та врахувавши висновок постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та комунальної...
УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ
Лісового кодексу України та з метою охорони і захисту лісів, попередження і ліквідації лісових пожеж, керуючись ст. 43 Закону України...
УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ
«Веснянка» від 10. 11. 11 №28, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку,...
УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відповідно до статей 43, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розглянувши пропозиції постійних комісій та відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна...
Україна ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ Рішення
Паламарчук Л. О., керуючись статтею 43 Закону України,,Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 14, 72, 78 Бюджетного кодексу...
УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій районної...
УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних комісій районної...
УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відповідно до статей 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій районної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка