ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА


Скачати 189.87 Kb.
НазваЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Дата13.09.2013
Розмір189.87 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи


УКРАЇНА
ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ


Двадцята сесія VI скликання
від________2013р. №_______Про районну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки


Розглянувши лист районної державної адміністрації щодо виконання Указу Президента України від 16.12.2011 № 1163 „Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, доручення Президента України від 16.03.2013 № 1-1/579, рішення Житомирської обласної ради від 12.06.2013 № 896 “Про регіональну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки” та з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, Чорнобильської катастрофи та соціального захисту пенсіонерів, ветеранів, інвалідів та з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і комунальної власності, районна рада:
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки (додається).
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання даної Програми, щороку до 15 лютого звітувати про хід її виконання.
3. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, бюджету району у межах фінансового забезпечення, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
4. Головним виконавцем та розпорядником коштів по Програмі визначити районну державну адміністрацію.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, Чорнобильської катастрофи та соціального захисту пенсіонерів, ветеранів, інвалідів ( Бовсуновський М.Д.).

Голова ради В.Ю.ДенисовецьДодаток

до рішення районної ради

від____________ №____РАЙОННА (КОМПЛЕКСНА) ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки

I. Загальна характеристика районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки


1.

Ініціатор розроблення Програми

Районна державна адміністрація


2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163 „Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, доручення Президента України від 16.03.2013 №1-1/579


3.

Розробник Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації


4.

Співрозробники Програми

Районна державна адміністрація


5.

Відповідальний

виконавець Програми

Районна державна адміністрація6.

Учасники Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді


7.

Термін реалізації Програми

2013 – 2017


8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний бюджет, районний бюджет9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис.грн.: у тому числі:

У межах фінансового забезпечення

9.1.

коштів державного бюджету

У межах фінансового забезпечення
коштів обласного бюджету

У межах фінансового забезпечення
коштів районного бюджету

76.00 тис. грн..2. Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована Програма
Районну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розроблено на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011, доручення Президента України від 16 березня 2013 року № 1-1/579, рішення Житомирської обласної ради від 12 червня 2013 № 896 “ Про регіональну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки” та з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР, закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про житловий фонд соціального призначення”, “Про охорону дитинства”, указ Президента України “Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 “Про деякі питання реалізації Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”, від 24 вересня 2008 року № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”.

Станом на 1 червня 2013 року в районні на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 69 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 55 дітей перебуває під опікою та піклуванням громадян, 3 дітей виховується в прийомних сім’ях. В інтернатних та інших закладах області перебуває 11 дітей вищезазначеної категорії.

Стан забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить 29%, переважна більшість з яких має житло на праві користування.

Із загальної кількості дітей зазначеної категорії, 24 дитини взагалі не мають житла. Відповідно до законодавства, 25 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, зараховані на квартирний та соціальний квартирний облік.

Значна частина житла, що належить дітям на праві власності або користування, потребує проведення ремонтних робіт.

Із 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку мають житло на праві власності або користуванні ( 6 – у непридатному для проживання стані).

Разом з тим, можливість районного бюджету є досить обмежена порівняно із потребами соціальної сфери, що сьогодні існують в районі, тому є необхідність виділення субвенції з обласного бюджету району з метою співфінансування витрат, пов’язаних із формуванням фонду житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Програма передбачає також вжиття заходів із забезпечення дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

3. Мета Програми
Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, закінчення терміну піклування над такими дітьми.
4. Шляхи і засоби реалізації положень Програми

Реалізація Програми можлива шляхом виконання таких завдань:

1. Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

2. Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3. Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Вивчення потреб для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом.

5. Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла.

6. Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

7. Розвиток мережі соціальних гуртожитків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на території району.
5. Прогнозовані обсяги і джерела фінансування Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, районного бюджету, можуть також залучатись кошти з інших джерел, відповідно до чинного законодавства.

Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання або упорядкування житла, є кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягнуть повноліття за період виконання Програми, прогнозовані показники опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України на 2013 рік (4325 грн. за 1 кв.м. в Житомирський області) та норми жилої площі, передбачені ст.47 Житлового кодексу Української РСР (13,65 кв. метрів на одну особу)( додаток 1).

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

У тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:Державний бюджет

У межах фінансового забезпечення
Обласний бюджет

У межах фінансового забезпечення
Районний бюджет

76,00

2,00

12,00

20,00

20,00

22,00

Усього:

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію із виконання Програми здійснює служба у справах дітей райдержадміністрації.

Контроль за дотриманням житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, цільовим та ефективним використанням коштів субвенції здійснює орган опіки та піклування районної державної адміністрації та сільських, селищних рад.

Служба у справах дітей райдержадміністрації щороку до 1 березня надаватиме інформацію у відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації та постійній комісії районної ради про хід виконання Програми.


7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки


№ з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Очікуваний результат

1

2

3

1.

Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування


Забезпечення збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.

Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та оцінка вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог, складання проектно-кошторисної документації на проведення вказаних робіт


3.

Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Реконструкція чи капітальний ремонт житла, куди будуть повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

4.

Ведення обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення

Вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або повернення у яке неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла.

5.

Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом

6.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Запобігання незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування8. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ,

спрямовані на виконання районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки


Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Виконавці

Строк виконання заходу

Джерела фінансу вання

Орієнтовні обсяги фінансува ння, (вартість тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.)

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

1) Ведення реєстру нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


Служба у справах дітей райдержадмі

нітрації, виконкоми сільських, селищних рад

2013-2017

Не потребує фінансування2) Встановлення опіки над житлом та майном, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, контроль виконання опікунами обов’язків щодо належного збереження житла і майна


Служба у справах дітей райдержадмі

нітрації, виконкоми сільських, селищних рад

2013-2017

Не потребує фінансування


3) Сприяння виготовленню правовстановлюючих

документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Служба у справах дітей райдержадмі

нітрації, виконкоми сільських, селищних рад, державна реєстраційна служба

2013-2017

Не потребує фінансування2. Вивчення технічного стану житлових приміщень, що перебувають у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) Створення комісій, проведення обстеження стану житлових приміщень, що перебувають у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та оцінка вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог


Служба у справах дітей райдержадмі

нітрації, виконкоми сільських, селищних рад

2013-2017

Не потребує фінансування3. Упорядкування житла, що перебуває у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) Реконструкція чи капітальний ремонт житла, що перебуває у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які у наступному році повернуться у нього після завершення перебування у відповідних закладах для дітей зазначених категорій

Служба у справах дітей райдержадмі

нітрації, виконкоми сільських, селищних рад

2013-2017

Державний бюджет


Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення

Обласний бюджет

Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення

Районний бюджет

6,00

2,00

2,00

0

0

2,00

Бюджети сільських, селищних рад

Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення

4. Вивчення потреб для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом

1) Аналіз контингенту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які у наступному році завершують перебування у відповідних закладах для дітей, зазначених категорій, щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом

Служба у справах дітей райдержадмі

нітрації, виконкоми сільських, селищних рад

2013-2017

Не потребує фінансува ння


2) Аналіз контингенту осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-вання, які завершують навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІУ рівнів акредитації, строкову службу у Збройних Силах України або поверта-ються з установ, де відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2013-2017

Не потребує фінансува ння5. Ведення обліку дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення

1) Вирішення та моніторинг взяття дітей-сиріт та дітей, позбавле-них батьківського піклу-вання, у яких відсутнє житло, або повернення у яке неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

Служба у справах дітей райдержадмі

ністрації, виконкоми сільських, селищних рад

2013-2017

Не потребує фінансува ння6. Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

1) Придбання житлаСлужба у справах дітей райдержадмі

ністрації, виконкоми сільських, селищних рад


2013-2017

Державний

бюджет


Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення

Обласний бюджет

Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення

Районний бюджет

70,00

0

10,00

20,00

20,00

20,00
2) Виділення житла з фонду соціального житла сільських, селищних рад (у разі наявності)

виконкоми сільських, селищних рад

2013-2017

Бюджет району, бюджети сільських, селищних рад

Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення

7. Розвиток мережі соціальних гуртожитків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа


1) Провести роботу щодо створення соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


2013-2017

Бюджет району

Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення

8. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) Вжиття заходів щодо передачі у власність дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, житла, щодо якого вони мають право користування

Служба у справах дітей райдержадмі

ністрації, виконкоми сільських, селищних рад

2013-2017

Не потребує фінансува ння


2) Призначення особи, яка буде представляти інтереси дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування на здійснення права спадкування, у випадках, коли така дитина є спадкоємцем житла чи майна

Служба у справах дітей райдержадмі

ністрації, виконкоми сільських, селищних рад

2013-2017

Не потребує фінансува ння3) Взяття дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Служба у справах дітей райдержадмі

ністрації, виконкоми сільських, селищних рад

2013-2017

Не потребує фінансува нняУсього, тис.грн.

76,00

2,00

12,00

20,00

20,00

22,00

Заступник голови

районної ради

В.І. Давидюк

Схожі:

Районна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на...
Лугинська районна рада Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України, Лугинська...
УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відповідно до статей 43, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розглянувши пропозиції постійних комісій та відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна...
УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання районної державної адміністрації, районна рада
Лугинська районна рада Житомирської області
Відповідно до статей 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій районної...
УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних комісій районної...
УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій районної...
УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Заслухавши та обговоривши звіт голови районної ради Денисовця В. Ю., відповідно до ч. 17 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування...
УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій районної...
УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відповідно до статей 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій районної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка