Уроку Тема: Розв’язування задач


Скачати 57.31 Kb.
НазваУроку Тема: Розв’язування задач
Дата24.03.2013
Розмір57.31 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
План уроку

Тема: Розв’язування задач.

Мета: Навчитись розв’язувати задачі в середовищі програмування Visual Basic; розвинути алгоритмічне мислення; виховати культуру оформлення.

Тип уроку: Засвоєння умінь та навичок.

Матеріальне-технічне забезпечення: ПК, інструкційна картка.

План

1. Організаційна частина.

2. Повідомлення теми та мети уроку.

3. Виконання завдання.

4. Оцінювання виконаної роботи.

5. Підведення підсумків уроку.

Хід уроку

  1. Організаційна частина

Учитель заходить в клас вітається та відмічає присутніх.

  1. Повідомлення теми та мети уроку

Тема: Розв’язування задач.

Мета: Навчитись розв’язувати задачі в середовищі програмування Visual Basic.

3. Виконання завдання.

Учитель роздає інструкційні карти.

Інструкція до виконання завдання:

  • Записати завдання в зошит.

  • Скласти алгоритм для розв’язування задачі.

  • Розробити програму на основі алгоритму в середовищі програмування.

  • Виконати тест.

  • Скомпілювати програму.

  • Записати код програми.

  • Захистити виконане завдання.

Завдання:

Перевірити, чи є серед трьох заданих чисел рівні.

Розв’язок завдання:

Public Class Form1

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim a, b, c As Double

a = Convert.ToDouble(TextBox1.Text)

b = Convert.ToDouble(TextBox2.Text)

c = Convert.ToDouble(TextBox3.Text)

If a = b Then TextBox4.Text = "1-ше та 2-ге однакові"

If b = c Then TextBox4.Text = "2-ге та 3-тє однакові"

If a = c Then TextBox4.Text = "1-ше та 3-тє однакові"

End Sub

End Class

Тест:Питання

1

Вкажіть тип числової змінної, приймаючої тільки ціле значення:

А) integer;

Б) string;

В) double;

Г) boolean.

2

Яке буде значення змінної після виконання операції присвоювання:

intX = 5

intX = intX + intX

А) 5;

Б) 15;

В) 25;

Г) 10.

3

Що змінює операція прасвоювання?

А) значення змінної;

Б) ім’я змінної;

В) тип алгоритму;

Г) не змінює нічого.

4

Вибрати правильну послідовність команд, що міняє місцями дві величини X та Y:

А) X =Y : Y =X;

Б) X =A : X =Y : A =Y;

В) X =Y;

Г) A =X : X =Y : Y =A.

5

Що буде виведено в результаті виконання програми?

Код Visual Basic

intX = -3 : intY = 10 А) 8;

IF intX * intY >10 THEN Б) 2;

intX = intY * intX В) -25;

ELSE Г) 35.

IF intX * intY<0 THEN

intY = intY-5

End if

End if

intS = intY - intX

Label1.Text=Str( intS)

6

Яке буде значення змінної після виконання операції присвоювання:

intX = 3 + 5

intX = intX + intX

А) 4;

Б) 16;

В) 8;

Г) 9.

7

Що буде виведено в результаті виконання програми?

Код Visual Basiс

Dim a=4 As Double

Dim b As Double

b = (a * 12)/8

Console.WriteLine("{0}",b)

Console.ReadKey()

A) 6; Б)8; В) 48; Г) 12.

8

Встановіть відповідність:

А) AND; 1) Логічне додавання;(Б)

Б) OR; 2) Логічне заперечення;(В)

В) NOT. 3) Логічне множення.(A)

9

Консольна програма – це…

А) Програма що має Windows-інтерфейс;

Б) Це не програма;

В) Програма що не має графічного інтерфейсу;

Г) Це web-сервіс.

10

Яку програму можна розробити за допомогою типу проекту Windows Forms Application:

А) Програму що має графічний Windows-інтерфейс;

Б) Не можна створити програму;

В) Програму що не має графічного інтерфейсу;

Г) Web-сервіс.

11

Встановіть відповідність:

А) integer; 1) Логічне значення True або False;(Г)

Б) string; 2) Ціле число;(А)

В) double; 3) Дійсне число;(В)

Г) boolean. 4) Рядковий тип.(Б)

12

Скільки існує таблиць істинності в Visual Basic:

А) 5;

Б) 3;

В) 4;

Г) Не існує.

Напишіть код програми в зошит для вирішення задачі:

Складіть консольну програму для визначення значення виразу:де значення «» та «» вводяться з клавіатури, а значення «» виводиться в консоль.

Код програми котрий потрібно записати:

Dim a, b, y As Double

Console.Write("Введіть значення A: ")

a = Console.ReadLine()

Console.Write("Введіть значення B: ")

b = Console.ReadLine()

y = (-b) + Math.Sqrt(b ^ 2 - 4 * a) / 2 * a

Console.Write("Значення виразу становить: {0}", y)

Console.ReadKey()

Додаткове завдання:

Обчислити значення функції:

πx2 + 8/x2 при x< 5;

y = х3 - 34 при x = 10;

(x -) при x > 15.

Розв’язок задачі:

Public Class Form1

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim x As Double = Convert.ToDouble(TextBox1.Text)

Dim y As Double

If x < 5 Then

y = 3.14 * (x ^ 2) + 8 / (x ^ 2)

TextBox2.Text = String.Format("{0:f02}", y)

ElseIf x = 10 Then

y = x ^ 3 - 34

TextBox2.Text = String.Format("{0:f02}", y)

ElseIf x > 15 Then

y = x - Math.Sqrt(x)

TextBox2.Text = String.Format("{0:f02}", y)

End If

End Sub

End Class

4. Оцінювання виконаної роботи

Учитель перевірює виконану роботу та виставляє оцінки.

5. Підведення підсумків уроку

Схожі:

Тема уроку. Розв'язування задач на застосування векторів. Мета уроку
Мета уроку: формування вмінь учнів застосовувати вивчений матеріал до розв'язування задач
Конспекти уроків Тема. Перпендикулярність прямої і площини. Розв’язування задач
Методи уроку: розв’язування задач в гетерогрупах, в моногрупах, самостійна робота
УРОК №30 Тема уроку. Розв'язування вправ
Мета уроку: формування вмінь учнів використовувати рівняння прямої до розв'язування задач
Тема уроку. Розв'язування задач. Мета уроку
Один із учнів відтворює розв'язування задачі №8, а клас в цей час пише математичний диктант
Урок №45 Тема. Пряма пропорційна залежність. Розв'язування задач на пропорційний поділ
Мета: продовжити роботу з формування вмінь складати пропорції для розв'язування задач на пряму пропорційну залежність величин; вдо­сконалювати...
Урок гра з геометрії в 8 класі. Тема уроку
«Подібність трикутників» в процесі розв’язування задач; розглянути застосування подібності трикутників для розв’язування практичних...
Урок 5 Тема уроку. Розв'язування задач
...
Урок №60 Тема. Розв'язування задач
Мета: сформувати уявлення в учнів про схему розв'язання тексто­вих задач складанням квадратного рівняння; сформувати вміння за­стосовувати...
Тема уроку. Ортогональне проектування. Розв'язування задач до теми...
Мета уроку: формування поняття ортогонального проектування та вмінь учнів застосовувати знання до розв'язування задач до теми «Перпендикулярність...
УРОК №62 Тема уроку
Мета уроку: перевірити рівень знань учнів з теми «Розв'язування прямо­кутних трикутників», уміння застосовувати отримані знання під...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка