Семінарське заняття «Хімічні властивості кислот»


Скачати 33.63 Kb.
НазваСемінарське заняття «Хімічні властивості кислот»
Дата20.03.2013
Розмір33.63 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Семінарське заняття «Хімічні властивості кислот»
І. Коректуючи частина (усна перевірка знань) 10 хвилин

Учні працюють в групах. Запитання надруковані і роздані групам.

Опитування проводить консультант по запитанням коректуючої частини уроку (не виключається можливість консультантам самостійно ставити запитання з теми).

Під час усного опитування консультант оцінює відповіді і записує оцінки в облікову картку консультанта.п/п

Зміст запитань і завдань

Прізвища членів групиЗагальна сума балів

Оцінка

Крім відповідей на усні запитання, консультант вносить до картки оцінки за виконання письмових і експериментальних завдань.

Запитання коректуючої частини:

  1. Дати визначення кислот. Навести приклади.

  2. Як класифікують кислоти? Навести приклади.

  3. Назвіть хімічні властивості кислот.

  4. В чому полягає особливість взаємодії кислот з металами?

  5. Які реакції відносять до реакцій обміну? Наведіть приклади.


ІІ. Навчаюча частина (20 хвилин)

У процесі роботи консультант спостерігає, як члени його групи виконують письмові і експериментальні завдання і оцінює їх роботу.

Після завершення навчаючої частини консультанти здають вчителеві облікові картки, в яких, крім балів чи оцінок за кожне із завдань, виставлена підсумкова оцінка кожному члену групи за результатами групової роботи на занятті.

Завдання навчаючої частини

Кожна група одержує надруковані завдання і набір реактивів.

1. Напишіть формули кислот, що відповідають таким оксидам: CO2, P2O5, NO2, SiO2, SO3, SO2.

2. З якими з перелічених речовин буде реагувати хлоридна кислота:

срібло, ферум (ІІІ) оксид, кальцій карбонат, кальцій, барій оксид?

Напишіть рівняння можливих реакцій, вкажіть типи реакцій.

3. Як з купрум (ІІ) оксиду добути купрум (ІІ) хлорид? Провести дослід. Записати рівняння реакції.
ІІІ. Контролююча частина (15 хвилин)

Учні отримують індивідуальні завдання (картки) і самостійно працюють над їх виконанням.

Варіант І (для консультантів)

Маємо речовини: алюміній оксид, алюміній, сірку, мідь, магній, ферум (ІІ) оксид, сульфур (VI) оксид. Які з цих речовин будуть реагувати з сульфатною кислотою? Складіть рівняння можливих реакцій, назвіть утворені солі.

Варіант ІІ (для учнів, чиї результати групової діяльності консультант оцінив на „відмінно” та „добре”)

Маємо речовини: хром (ІІІ) оксид, барій оксид, вуглець, цинк, фосфор (V) оксид, ферум (ІІІ) оксид, ртуть. Які з них будуть реагувати з хлоридною кислотою? Складіть рівняння можливих реакцій. Назвіть утворені солі.

Варіант ІІІ (для учнів, чиї результати групової діяльності консультант оцінив на „відмінно” та „добре”)

Складіть рівняння можливих реакцій, назвіть солі:

а) цинк оксид + нітратна кислота →;

б) алюміній + сульфатна кислота →;

в) карбон (ІV) оксид + ортофосфатна кислота →;

г) срібло + хлоридна кислота →;

д) аргентум оксид + хлоридна кислота →;

е) кальцій + ортофосфатна кислота →.

Варіант ІV (для учнів, чиї результати групової діяльності консультанти оцінили на „задовільно”)

Напишіть рівняння реакцій у тих випадках, де вони можливі:

Ag + HCl →

Fe2O3 + HCl →

CaCO3 + HCl →

BaO + HCl →

Ca + HCl →

CuO + HCl →.

Схожі:

8 клас Тема: Х
Мета: Розглянути хімічні властивості кислот: взаємодія кислот з оксидами металів, взаємодія кислот з солями. Формувати навички складення...
Семінарське заняття «Хімічні властивості основ»
Семінар двоелементний. Тобто складається з коректуючої і навчаючої частин, які тривають протягом однієї навчальної години
Хімічні властивості кислот
Навчально-виховні цілі: повторити й привести в систему здобуті знання про кислоти, розвивати уміння поводитися в природному середовищі...
Урок хімії у 8 класі Тема: Хімічні властивості кислот
Виховувати екологічне мислення, відповідальність за свої вчинки і їх наслідки, культуру мови, толерантність, компетентне відношення...
Тема: “Кислоти, їх склад, назви, класифікація”
Мета: Сформувати уявлення про кислоти, ознайомити учнів зі складом, формулами, назвами та класифікацією кислот; розвивати вміння...
Хімічні властивості кислот. Поняття про ряд активності металів
Методи: пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда), наочні (демонстрація, відео дослід, комп’ютерні презентації), практичні (проведення...
Тема: «Основні класи неорганічних сполук»
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про класифікацію, номенклатуру, фізичні та хімічні властивості оксидів, кислот,...
Хімічне кафе «Кислоти»
Цілі: узагальнити й поглибити знання учнів про склад, фізичні, хімічні властивості, застосування та одержання кислот; формувати вміння...
Модуль Теоретичні основи стратегічного управління Семінарське заняття...
Семінарське заняття №2 Концептуальні засади стратегічного управління підприємством
Хімічні властивості

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка