Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів. Метали – прості речовини. Металічний зв’язок, металічні кристалічні гратки. Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів у природі


Скачати 86.39 Kb.
НазваЗагальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів. Метали – прості речовини. Металічний зв’язок, металічні кристалічні гратки. Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів у природі
Дата19.10.2013
Розмір86.39 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Тема: Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів. Метали – прості речовини. Металічний зв’язок, металічні кристалічні гратки. Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів у природі.
Мета:

 1. Поглибити знання учнів про металічні елементи, їх положення в періодичній системі, про загальні фізичні властивості металів, особливості будови атомів, будови речовин. Розширити уявлення щодо видів хімічного зв’язку введенням поняття про металічний хімічний зв’язок; показати вплив зв’язку на фізичні властивості речовин, утворених металічними елементами. Ознайомити учнів із сполуками металічних елементів у природі.

 2. Розвивати вміння учнів аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки на підставі добутих знань. Прищеплювати навички пошукової роботи.

 3. Сприяти формуванню наукового мировозору, комунікативної та інформаційної компетентності.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Форми роботи: навчальна лекція, евристична фронтальна бесіда, демонстраційний експеримент, лабораторний дослід

Обладнання: ПСХЕ, ряд активності металів, колекція металів та їх сплавів, модель металевої кристалічної гратки, пидручник «Хімія 10» автор О.Г.Ярошенко
Учні повинні знати:

 • Розташування металічних елементів в ПСХЕ

 • Особливості будови атомів металічних елементів

 • Будову кристалічної гратки металів

 • Утворення металічного зв’язку

 • Загальні фізичні властивості металів

 • У якому вигляді металічні елементи зустрічаються в природі.

Вміти:

 • Складати схеми будови атомів металів і визначати особливості їх будови

 • Пов’язувати будову металів з їхніми фізичними властивостями.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Позитивна установа на роботу

ІІ. Мотивація навчальної діяльності, актуалізація опорних знань

Наш урок ми розпочнемо з таких рядків:

Человек не может обойтись

без металлов…Если бы не было

металлов, люди влачили бы

самую омерзительную и жалкую

жизнь среди диких зверей…

Георг Агрікола, 1556р. ( Слайд 2)

Виходячи з цих рядків, як на вашу думку які речовини ми з вами будемо вивчати? (Метали). Ви зробили правильний висновок: ми розпочинаємо вивчати тему «Металічні елементи та їхні сполуки». Ця тема є дуже важливою, оскільки людина здовна використовує метали та їх сплави у своєму житті. Де використовують ці речовини. Ви бачите, що метали мають широке застосування у техніці, побуті, будівництві.. Але для того щоб якнайдоцільніше використовувати метали та матеріали, виготовлені на їх основі, потрібно знати природу цих елементів, їх будову та властивості.

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

Тема нашого сьогоднішнього уроку (слайд 1) «Загальна характеристика металічних елементів ха їх положенням у періодичній системі та будовою атомів. Метали – прості речовини. Металічний зв’язок, металічні кристалічні гратки. Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів у природі.»

Мета нашого уроку (слайд3)

 • Розглянути місце металічних елементів у періодичній системі та особливості будови їхніх атомів

 • Вивчити новий тип хімічного зв’язку – металічний

 • Ознайомиться із загальними фізичними властивостями металів

На уроці ми повинні розглянути такі питання (слайд 4)

 1. Розміщення в періодичній системі хімічних елементів

 2. Метали як хімічні елементи та як прості речовини:

а) особливості будови атомів металів;

б) загальні фізичні властивості металів.

3. Металічний зв’язок і кристалічні гратки

4. Метали а природі.

IV. Вивчення нового матеріалу (первинне засвоення)

 • Яких елементів у природі більше: металічних чи неметалічних? ( приблизно 70% металів)

 • Де в періодичній системі Д.І.Менделєєва розташовані елементи-метали?

 • Пошукова діяльність учнів.

Робота учнів за підручником мал.58 Розташування металічних елементів у періодичній системі хімічних елементів (коротка форма) та за текстом підручника. Після обговорення питань підручника учні формулюють висновок про місце металічних елементів у періодах, групах, рядах.

Висновок:

  1. Елементи метали розташовані на початку періодів (виняток 1 період)

  2. Всі елементи побічних підгруп відносяться до металічних

  3. Непарні ряди великих періодів утворені лише з металічних елементів

  4. Хімічні елементи-метали розташовані переважно в лівій нижній частині ПСХЕ

 • Яких елементів у природі більше металічних чи неметалічних? Чим це можна пояснити? (приблизно 70% металів)

Розглянемо будову атомів хімічних елементів натрію, магнію, алюмінію

Робота за підручником. С.132.

 • Які особливості будови атомів ціх хімічних елементів ви помітили?

(відмінності: різна кількість електронів на зовнішньому рівні, кількість електронів невелика; загальне: передостанні енергетичні рівні мають однакову будову і є завершеними)

 • Що відбувається з електронами останього шару металічних елементів під час перетворень? ( віддають електрони)

 • Які властивості при цьому виявляють елементи-метали? (відновні)

Висновок: Велика кількість елементів - металів пояснюється сходством будови зовнішнього енергетичного рівня (1-3 електрони) та їх спосбностью віддавати електрони, виявляя властивості відновників у хімічних реакціях.

 • Що розуміють під словом «метал»?

Ще у 7 класі ви ознайомилися з металами на прикладі заліза – однієї з найпоширеніших речовин, утворени хімічним елементом Ферумом.

 • Що називаеться хімічним елементом? (Хімічний елемент – вид атомів з певним зарядом ядра)

 • Які речовини називають простими? (Речовини які містять атоми одного хімічного елемента)

 • Наведіть приклади хімічних елементів-металів та відповідних простих речовин металів


Висновок: Металами називають хімічні елементи та прості речовини

Незважаючи на розмаїтність металів, вони мають спільні властивості, які пояснюються будовою їхніх атомів.

 • Назвіть відомі вам фізичні властивості металів (блиск, ковкі, добре проводять електричний струм)

Лабораторний дослід 9.Ознайомлення зі зразками металів.

Фізичні властивості металів

Основні ознаки для порівняння

залізо

алюміній

мідь

цинк

Висновоки

 1. Агрегатний стан

 2. Колір

 3. Блиск

 4. Пластичність

 5. Твердість

 6. Густина

 7. Теплопровідність

 8. Електропровідність

 9. Тпл.

Що спільного у даних речовинах і чим вони відрізняються?

Відомості про властивості: температуру плавлення, твердість, густину тощо – можна знайти у довідниках

Метали мають загальні фізичні властивості: електропровідність, теплопровідність, металічний блиск, пластичність.

 • Чим можна пояснити наявність загальних фізичних властовостей у великого числа різноманітних простих речовин, які називають металами? Зв’яжить свою відповідь з будовою атома. (Особлива будова атома: рухливість електронів, на зовнішньому електронному рівні невелика кількість електронів, які слабко взаємодіють з ядром, атом може легко їх віддавати)

Фізичні властивості металів (робота з підручником с.138) Повідомлення учнів про найтвердіши, найпластіші, найкрихкіши, найважчиши, найлегчіши, найелктропровідніши, найтеплопровідніши.

 1. Агрегатний стан (тверді, за винятком ртуті)

 2. Колір: усі відтінки від сірого до чорного (виняток мідь та золото)

 3. Тепло-й електропровідність ( за рахунок вільних електронів)

Найменша теплопровідність у ртуті, найбільша у срібла, міді, золота, алюмінію

Найбільша електропровідність у срібла, міді, алюмінію

Hg, Pb, Fe, Zn, Mg, AI, Au, Cu, Ag

→ збільшуеться

 1. Ковкість і пластичність (найбільш пластичний золото, крихки хром, манган, стибіум у ніх 5-7 електронів на останьому рівні)

 2. Густина: легкі (літій р=0,53г/см3)

Важки (осьмій р=22,48 г/см3)

 1. Твердість: м’які (лужні метали)

тверді (хром)

 1. Температура плавлення:

Легкоплавкі –цезій (280С)

Тугоплавкі – вольфрам (33700С) • Як у металах з’являються вільні електрони і які сили утримують атоми металу в простій речовині? (особливий тип зв’язку – металевий)

Розповідь учителя: (слайд 6)

Утворення металічного зв’язку:

 1. Атоми металу втрачають електрони (один або кілька) і перетворюються на позитивно заряджені йони.

 2. Втрачені атомом електрони вільно переміщаються по всьому об’єму металічного тіла, то приєднуючись до йонів, то відриваючись від них, і спільно втримують усі позитивні йони.

 3. Йони розміщуються шарами в певному порядку один відносно одного, утворюючи певний тип кристалічної гратки.

Кристалічні гратки металів бувають різних типів (слайд 7) : а)кубічна гранецентрована (алюміній, мідь, срібло, золото); б) гексагональна берилій, магній, цинк); в) кубічна об’ємоцентрована (лужні, лужноземельні, залізо)
Висновок

Кристалічні гратки, у вузлах яких розташовані позитивно заряджені йони та певна кількість нейтральних атомів, між якими хаотично пересуваються відносно вільні електрони, називають металічними.

Зв’язок, який здійснюють ці відносно вільні електрони між йонами металів, що утворюють кристалічні гратки, називають металічним.
За поширеністью в природі металічні елементи поступаються неметалічним. Розглядаємо диаграму (слайд 5 ) поширеність елементів у природі.

 • який елемент-метал найпоширеніший у природі? (Алюміній, Ферум)

Чи зустрічаються метали в природі у «чистому» вигляді? Назвіть ці метали.

З давних та середних веків були відомі тільки сім металів. Це число відповідало числу відомих тоді планет Солнце (золото), Юпитер (олово), Луна (срібло), Марс (залізо), Меркурій (ртуть), Сатурн (Свинець), Венера (мідь). Алхиміки рахували,що під впливом променів планет у недрах Землі народжуються ці метали. Ви бачите їх небогато. Металічні елементи трапляються в природі переважно у вигляді сполук з іншими елементами.

 • Як ви думаєте, чому?

Розглядаемо ряд активності металів : метали розташовані в ряді активності металів до водню, на Землі у вільному стані не трапляються. Серед природних сполук металічних елементів переважають: оксиди, сульфіди, хлориди, карбонати, сульфати, ортофосфати.


Висновок
V
. Закріплення, систематизація та узагальнення


Первинне застосування отриманих знань

Узагальнююча бесіда

 • Чим зумовлені істотні відмінності між властивостями металів і неметалів?

 • Чому в металах значно більше загальних фізичних властивостей ніж у неметалів, у яких фізичні властивості значною мірою відрізняються?

 • Які прості речовини-метали застосовуються найбільше?

 • На яких фізичних властивостях грунтується це застосування?

 • Припустіть, які хімічні властивості повинні мати метали

 • Чому нитки розжарювання в ламплчках не можна виготовляти з міді, а проводи, що проводять до них струм, - із вольфраму?

 • Чому в радіотехніці для виготовлення точних приладів використовують срібло й мідь?

 • З якого металу найбільш вигідно виготовляти опалювальні системи?

VI. Контрольно – коригувальний етап

«Ланцюжок» Закінчіть речення

 • У ПСХЕ метали знаходяться в …

 • На останньму рівні в атомах металів рухаються …

 • У хімічних реакціях метали виступають …

 • Металічний зв’язок – це зв’язок…

 • Структурною одиницею будови металів є…

 • Характерними фізичними властивостями металів є …

 • Метал, що має найбільшу електропровідність…

 • Найпоширеніший метал на Землі…

Рефлексія

  • Чи змінилися ваши уявлення про метали?

  • Що нового ви дізналися під час уроку?

  • Що у вивченому матеріалі є для вас найважчим?

  • Що сподобалося?

VII. Підбиття підсумків уроку

Закінчуючи урок можна зробити таки висновки (слайд 8)

 • Металами називають хімічні елементи та прості речовини

 • Хімічні елементи-метали розташовані переважно в лівій нижній частині ПСХЕ

 • В електронній оболонці атомів металів на зовнішньому електронному рівні знаходяться невелика кількість електронів (від одного до трьох), які можуть легко відаватися атомами.

VIII. Домашнє завдання.

Опрацювати §16-17, виконати завдання 1-4, 5*. Підготувати повідомлення про використання металів в побуті.

Схожі:

ЛЕКЦІЯ ТЕМА : елементИ V А групи
Загальна характеристика атомів елементів V А групи. Нітроген, Фосфор та Арсен, поширення їх у природі. Загальна характеристика простих...
УРОК З ХІМІЇ Тема: Поняття про періодичну систему хімічних еле­ментів Д. І. Менделєєва
Цілі уроку: Ознайомити учнів з будовою періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва; сформувати початкові навички визначення...
Тема Прості речовини метали і неметали
Повторити класифікацію речовин. Закріпити поняття про елементи – неметали та прості речовини на прикладі Оксигену. Дати поняття про...
Тема Глюкоза. Будова та властивості. Поширення в природі Девіз: «Робота...
Навчальна: вивчити будову глюкози, її властивості, як представника речовин з подвійними властивостями з позицій причинно-наслідкової...
Коментарі до слайдів презентації «Методи добування металів»
У повітрі метали містяться в сполуках у вигляді часточок пилу, у воді – у розчинених в ній солях. У земній корі у самородному та...
ПРОГРАМА З ХІМІЇ для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програмою передбачено вивчення хімії металічних і неметалічних елементів і їхніх сполук (10-й клас) і основних класів органічних...
Коментарі до слайдів презентації «Колообіг речовин та елементів»
Здійснення функцій живої речовини пов’язано з міграцією атомів у процесі колообігу речовин у біосфері
І. Організація класу ІІ. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань
Звернути увагу на головні закономірності періодичної системи; продовжити формування уявлень учнів про періодичну зміну властивостей...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Уроку
Тема уроку. Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали (слайд №1-презентація "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка