Системи підтримки ухвалення рішень


Скачати 40.04 Kb.
НазваСистеми підтримки ухвалення рішень
Дата11.04.2013
Розмір40.04 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Системи підтримки ухвалення рішень

DSS-система - це інтерактивна комп'ютерна система, призначена для допомоги особі, що ухвалює рішення, у використанні зв'язків, даних, документів, знань і моделей для ідентифікації і рішення проблем і формування рішень.

Цілі, призначення, практика

Загалом до інформаційного обслуговування бізнесу можна віднести управління:

 • проектами;

 • виробничими потужностями;

 • змінами;

 • проблемами;

 • витратами;

 • непередбаченими ситуаціями;

 • допоміжними службами;

 • взаєминами з клієнтами;

 • взаєминами з постачальниками.

Предметом роботи для систем підтримки ухвалення рішень є:

 • фінансовий аналіз і прогнозування;

 • маркетинг реалізації і закупівель;

 • аналіз стереотипів клієнтської поведінки і виявлення прихованих закономірностей;

 • аналіз ризиків;

 • управління активами.

Великоформатна торгівля

Великоформатна торгівля і компанії електронної комерції (B2C, B2B) з'явилися першими замовниками на DSS-систем. Основними завданнями, що вирішуються в даному секторі, є:

 • аналіз асортименту (дохід, оборотність запасів, управління запасами, фондовіддача);

 • розподіл площ, розкладка;

 • аналіз ефективності діяльності менеджерів і мотивація персоналу;

 • планування і аналіз ефективності реклами, акцій, розпродажів і т.п.;

 • управління ціноутворенням.

Банки і фінансові компанії

Ринок DSS-систем у фінансових інститутах зараз найбільш ємний. Сфера застосування DSS-систем в банках торкається перш за все:

 • банківського рітейлу (платіжні пластикові карти і чеки);

 • аналізу ризиків;

 • запобігання шахрайству (перш за все з пластиковими картами);

 • аналізу споживчої поведінки і проектування нових фінансових послуг.

Телекомунікації

У телекомунікаційних компаніях, перш за все мобільного зв'язку, роль DSS-систем пов'язана з проектуванням нових послуг, виявленням стійких клієнтських груп і переважної клієнтської поведінки.

Промисловість

У промисловості до сфер застосування DSS-систем можна віднести:

 • управління взаєминами з клієнтами;

 • статистичне управління запасами;

 • фінансове і бюджетне планування і управління;

 • аналіз і управління ризиками.

Оборона

В оборонній області аналітичні системи класу DSS розвиваються в рішенні задач:

 • планування і управління операціями;

 • планування і управління експлуатацією.

Держава

В області державного будівництва роль DSS-систем поки невелика. Потенційно їх область використання пов'язана з оцінкою ефективності державних і муніципальних програм. Це зв'язано, перш за все, з тим, що державні і муніципальні програми не зводяться до економічного ефекту як такого.

Програмні пропозиції

У основний функціональний набір DSS-систем входять:

 • фінансове планування і бюджетування;

 • формування консолідованої звітності (до 200 переднастроєних звітів);

 • створення інформаційної системи стратегічного управління на основі ключових показників діяльності (Balance Scorecards) з переднастроєними бібліотеками показників (до 500);

 • аналіз взаємин з клієнтами і постачальниками;

 • аналіз ринкових тенденцій;

 • функціонально-вартісний аналіз (ABC-Costing);

 • функціонально-вартісне управління (Activity Based Management, ABM);

 • система постійних поліпшень (Kiezen Costing);

 • багатовимірний аналіз даних (OLAP);

 • виявлення прихованих закономірностей (Data Mining);

 • виявлення моделей (структур) даних;

 • статистичний аналіз і прогнозування тимчасових рядів;

 • подієве управління бізнесом (Event-driven BI);

 • аналіз ризиків;

 • інтелектуальний пошук (за неповними даними і неформальними запитами);

 • бізнес-моделювання і аналіз ефективності виконання процесів бізнесу;

 • референтні галузеві моделі.

Інформаційною платформою таких систем є сховища даних (Data Warehouse), які відповідають вимогам:

 • інформаційної безпеки;

 • масштабованості;

 • відкритості;

 • багатовимірного і багатоваріантного представлення даних;

 • інтелектуального інтерфейсу;

 • інтегрованості з основними платформами і застосуваннями бізнесу, інтеграція даних з різноманітних джерел, мережева інтеграція (перш за все web);

 • забезпечують сервіс по «очищенню» даних при їх завантаженні в сховища.

Цільові результати

Результати виконання проектів надають можливості отримати відповіді на питання:

 • хто мій кращий клієнт?

 • який мій кращий продукт або послуга?

 • якого постачальника мені вигідно вибрати і чому?

 • де ми типово не укладаємося в терміни і чому?

 • яка ефективність діяльності нашого персоналу?

 • яка дочірня компанія внесла найбільший (найменший) внесок в результат?

 • що показує аналіз фондовіддачі устаткування?

 • який сценарій і підхід вибрати при злитті (реструктуризації) компаній?

Аналітичні методи в засобах видобування даних (Data Mining)

Аналітичні методи дають кінцевому користувачу можливість здійснити весь цикл роботи з початковими даними, що мають великі об'єми і невияснену статистичну структуру. Цей цикл називається добуванням даних (Data Mining) і складається з декількох етапів: вибірка, дослідження, модифікація, моделювання, оцінка результатів (Sample, Explore, Modify, Model, Assess).

Засоби Data Mining дають можливість ставити і вирішувати як традиційні, так і нетрадиційні задачі аналізу.
Схожі:

1. Становлення банківської системи України, та її роль у ринкових умовах
Становлення банківської системи почалося в березні 1991 року з ухвалення Закону України "Про банки і банківську діяльність" яким...
1. Становлення банківської системи України, та її роль у ринкових умовах
Становлення банківської системи почалося в березні 1991 року з ухвалення Закону України "Про банки і банківську діяльність" яким...
ОБЛІКОВІ ДИСЦИПЛІНИ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
У свою чергу, бухгалтерські поняття відіграють важливу роль в економіці. Сутнісна особливість бухгалтерського обліку полягає в тому,...
Донецький національний університет економіки
Змістовий модуль 1 "Засоби для підтримки прийняття управлінських рішень у сфері фінансів"
81. Проблема адаптації вчителя до праці в школі Проблеми професійної...
Змістом предметної адаптації стає формування професійного мислення фахівця, а соціальної — входження в колектив фахівців, оволодіння...
У задачах прийняття рішень діє ще один суттєвий вид невизначеностей
Парето альтернатив. Щоб звузити цю множину, пропонують різноманітні раціональні принципи прийняття рішень і вибору, відповідно до...
ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ...
Вченою радою Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України
Вступ
ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ ПІДТРИМКИ
Пащенко Олексій Вікторович
А це обумовлює необхідність науково обґрунтованого моделювання інвестиційних процесів й формування на їх основні системи практичних...
«Узгоджую» Проректор з науково-педагогічної роботи ХНЕУ
Модель торгової системи на основі розпізнавання образів” в рамках комплексного проекту "Моделі аналізу та прийняття рішень на фінансових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка