ВСТУП 7


Скачати 94.61 Kb.
НазваВСТУП 7
Дата09.04.2013
Розмір94.61 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
«Управління ефективністю використання фінансового лізингу на підприємстві»

ЗМІСТВСТУП

7

1. Теоретичні засади управління фінансовим лізингом на підприємстві

11

1.1. Сутність та класифікаційні аспекти фінансового лізингу

11

1.2. Особливості процесу управління фінансовим лізингом

21

1.3. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду управління фінансовим лізингом


26

Висновок до розділу 1

32

2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

35

2.1. Аналіз ринку фінансових послуг України – фінансовий лізинг автомобілів


35

2.2. Аналіз фінансового стану лізингових компаній України

44

2.3. Аналіз ефективності фінансового лізингу лізингових компаній України


52

Висновок до розділу 2

58

3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ


62

3.1. Моделювання процесу управління ефективністю використання фінансового лізингу ТОВ «Престиж-Авто»


62

3.2. Методичний підхід до мінімізації витрат при операціях фінансового лізингу


68

3.3. Розроблення заходів щодо зниження рівня ризиків лізингової діяльності підприємства74

Висновок до розділу 3

82

ВИСНОВКИ

84

Список використаної літератури

90

ДОДАТКИ

97Висновки

Будь-яке визначення лізингу є обмеженим і не може врахувати всіх форм прояву цього нового кредитного інструмента. Лізинг можна розглядати з різних поглядів: організаційно-правового, економічного, інвестиційного, інноваційного тощо. Зміст того чи іншого погляду визначається метою формування лізингових відносин. Одні науковці розглядають лізинг як своєрідний спосіб кредитування підприємницької діяльності, інші – цілком ототожнюють його з довготерміновою орендою чи однією з її форм, що своєю чергою зводиться до найманих чи підрядних відносин, треті – вважають лізинг завуальованим способом купівлі-продажу засобів виробництва чи права користуватися чужим майном, а четверті інтерпретують лізинг як дії за чужий рахунок, тобто керування чужим майном за дорученням довірителя.

Визначення об’єкта лізингу є суттєвою умовою, без якої угода вважається недійсною. Головною обов’язковою умовою лізингу є те, що об’єкти, які передаються в лізинг, можуть бути використані лише для підприємницьких цілей. Згідно з діючим законодавством об’єктом лізингу може бути будь-яке нерухоме і рухоме майно, яке може бути віднесене до основних фондів відповідно до законодавства

Під лізинговим процесом на рівні суб'єктів господарювання ми розуміємо впорядковану сукупність взаємозалежних дій основних суб'єктів лізингу по організації та реалізації лізингової угоди, які забезпечують досягнення економічного ефекту кожному суб'єктові. З певною часткою умовності лізинговий процес на рівні суб'єктів господарювання можна представити у вигляді трьох взаємозалежних етапів, які послідовно змінюють один одного: підготовчий, організаційний, експлуатаційний.

Необхідність аналізу змісту основних етапів лізингового процесу обумовлена складністю багатобічних комерційних майнових відносин, особливостями й умовами лізингових угод, що, в остаточному підсумку, дозволить мати чітке уявлення потенційному лізингоотримувачу про механізм проведення лізингової угоди і її економічної доцільності.

На Заході лізингового бізнесу надається велике значення, зокрема, Європейська асоціація лізингових компаній (LEASEUROPE) постійно накопичує, систематизує і публікує таку інформацію. Вважаємо цілком коректним зауважити, що ті тенденції, які властиві розвитку лізингу в більшості західних країн, з досить високою ймовірністю будуть характерні й для України в найближчому майбутньому.

Аналіз основних тенденцій та динаміки вартості укладених угод у країнах ЄС засвідчив, що протягом 1999–2010 рр. було наявне її зростання в середньому 10% на рік.Згідно зі статистичними даними, протягом 1999–2007 р. спостерігалася чітка тенденція до збільшення частки лізингу рухомого майна. Зокрема, це стосується зростання частки угод з лізингу легкового автотранспорту на 4%; вантажного автотранспорту – на 3,8%; літаків, залізничного транспорту, суден на 3,7% та відносного спаду лізингу устаткування – на 5,9%; комп’ютерної техніки – на 4,9%. Лідерами за обсягами профінансованих лізингових угод серед країн Європи є дві держави – Англія (61,8 млрд євро), Німеччина (54,7 млрд євро). Середню ланку займають Італія та Франція (41,8 та 41,2 млрд євро).

На відміну від європейського досвіду застосування фінансового лізингу в Україні як показує статистика, на лізинг припадає незначна частка інвестиційних операцій. Починаючи з третього кварталу 2010 р., після фінансово-економічної кризи, ринок лізингу почав стрімко розвиватися і за деякими показниками наблизився до кризового рівня. . Основною тенденцією для поточної оцінки потенціалу ринку стала зростаюча активність корпоративних клієнтів. Упродовж 2004-2008 рр. кількість лізингових компаній збільшується. Цьому сприяють такі фактори: зростання зацікавленості у лізингу з боку іноземних банків, що увійшли на український ринок; зростання обізнаності щодо лізингу серед широкої громадськості та державних службовців; швидкий розвиток фінансових ринків України, а також кращий доступ до кредитних ресурсів. ринок лізингових послуг в Україні починає "набирати масштабності". Перспективність і привабливість лізингових операцій для усіх суб'єктів, які беруть участь в лізинговому процесі, позитивні тенденції розвитку економіки України, а також величезна ємність ринку, призводять до того, що потреба у лізингу буде впевнено зростати, що й вимагає ґрунтовнішого дослідження особливостей функціонування ринку лізингових послуг.

Лізинг, як фінансова послуга, набуває дедалі вагомішої ролі в розвитку економіки України, виступаючи одним із факторів зростання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, підвищення ефективності виробництва, покращення якості послуг, а внаслідок зміцнення позицій на вітчизняному та світовому ринках.

Упродовж 2004-2011 рр. кількість лізингових компаній збільшується. Цьому сприяють такі фактори: зростання зацікавленості у лізингу з боку іноземних банків, що увійшли на український ринок; зростання обізнаності щодо лізингу серед широкої громадськості та державних службовців; швидкий розвиток фінансових ринків України, а також кращий доступ до кредитних ресурсів. Експерти пов'язують тенденцію як з відновленням деяких секторів економіки, так і з появою інтересу до покупки уживаних авто (велика частка договорів лізингу припадає на лізинг автотранспорту). Одним із факторів, що підштовхнули споживача активніше цікавитися можливостями послуг лізингу, стало прийняття у червні законодавчих коректив, що змінили порядок здійснення операцій з покупки-продажу вживаного авто на товарній біржі. Одним з найперспективніших напрямків розвитку ринку фінансових послуг є фінансовий лізинг автомобілів.

Авторинок Україні продовжує зростати. За шість місяців 2011 року обсяги продажів нових авто зросли на чверть Традиційне лідерство тримають ВАЗ, Daewoo і Chevrolet, за ними закріплено понад 50% ринку. У сегменті іномарок, не мають виробництва в Україну, ось вже четвертий рік поспіль лідирує Mitsubishi. Цього року, додаткового зростання продажів посприяв вихід на ринок десятого покоління Lancer. На другому місці тримається Toyota. Дуже динамічно розвиваються Skoda, Nissan, Ford, а також корейські бренди Kia і Hyundai. Їх позиції істотно зміцнилися завдяки розширеній модельній лінійці. При цьому основним видом придбання нових автомобілів є їх фінансовий лізинг.

Розрахунок груп показників та діагностика на основі їх аналізу фінансового стану лізингових компаній України було практично реалізовано за даними фінансової звітності наступних компаній: Порше Лізинг Україна, AVІS Україна, Євро Лізинг, ВЕйБі Лізинг, Українська лізингова компанія та ТОВ "Престиж-авто". За результатами аналізу ліквідності лізингових компаній, можна зробити загальний висновок про доволі високий рівень спроможності даних підприємств розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Усі лізингові компанії, обрані для аналізу, відрізняються значним рівнем власного оборотного капіталу. Такий рівень ліквідності відповідає специфіці діяльності підприємств, яка пов’язана зі сферою послуг в рамках фінансового лізингу. ТОВ "Престиж-авто" за показниками ліквідності відповідає загальному рівню розвитку галузі в цілому.

Аналіз фінансової стійкості лізингових компаній України в цілому свідчить про їх незначну залежність від зовнішніх джерел фінансування, але при цьому спостерігається деякий дефіцит власних коштів. ТОВ "Престиж-авто" за показниками фінансової стійкості має найбільший рівень забезпеченості власними джерелами фінансування, що свідчить про надлишок власних коштів та нераціональне їх використання для фінансування поточної діяльності.

Аналіз ділової активності лізингових компаній України свідчить про зниження ділової активності цих підприємств за період 2008-2010 рр., що пов'язано з загальною тенденцією розвитку ринку фінансового лізингу автомобілів.

Оцінка загальної рентабельності лізингових компаній України, обраних для аналізу, свідчить про те, що не всі з вказаних підприємств мають збиткову діяльність. Деякі з них (наприклад, Порше лізинг Україна), мають доволі високий рівень рентабельності. Проте, загальна тенденція до зростання ефективності простежується у діяльності всіх лізингових компаній, обраних для аналізу. Таким чином, можна стверджувати, що показники рентабельності підприємств відповідають загальній тенденції розвитку ринку фінансового лізингу автомобілів України.

Таким чином, за результатами проведеного аналізу фінансового стану лізингових компаній України можна стверджувати, що вони мають доволі високий потенціал для розвитку та показники їх діяльності стабілізувалися у 2010 році.

Аналіз ефективності операцій фінансового лізингу лізингових компаній необхідно проводити, спираючись на сукупність таких показників, як вартість лізингового портфелю, вартість активів, переданих у лізинг, сукупність активів (новий бізнес) та обсяг отриманих платежів по кожному з підприємств, обраних для аналізу. За результатами на аналізу вказаних показників можна визначити однорідні за ефективністю фінансового лізингу групи підприємств та розробити для кожної з таких груп загальні рекомендації по вдосконаленню впровадження та використання фінансового лізингу.

В результаті використання процедур кластеризації було отримано дві групи однорідних об'єктів, які формують лізингові компанії України. Перша група складається з тих підприємств, що найбіль ефективно використовують фінансовий лізинг у своїй діяльності. До другої групи увійшли лізингові компанії, використання фінансового лізингу яких є менш ефективним. Для отриманих груп підприємств доцільно розробити механізми, які дозволили б найбільш ефективно використовувати наявні ресурси для підвищення рівня та якості фінансового лізингу на них.

В сучасних умовах функціонування вітчизняних підприємств головною проблемою залишається недостатність фінансових ресурсів для оновлення їх основних фондів. Тому в умовах обмеженості джерел фінансування додаткових капіталовкладень, особливо актуальним залишається питання використання фінансового лізингу на підприємствах.

Розроблена модель щодо підвищення ефективності використання фінансового лізингу на підприємстві можливе, в першу чергу, за рахунок зниження витрат та ризиків при здійсненні операцій фінансового лізингу, методичне забезпечення оптимізації лізингової діяльності передбачає розробку методичних підходів щодо мінімізації витрат від здійснення операцій фінансового лізингу, розробку методичних підходів щодо зниження ризиків лізингової діяльності та розробку методичних підходів щодо підвищення ефективності лізингової діяльності підприємства, які використовуються для розробки заходів з оптимізації використання фінансового лізингу на підприємстві.

Методичними рекомендаціями до мінімізації витрат при операціях фінансового лізингу стало уточнення підходу до розрахунків витрат лізингодавця при здійсненні лізингових операції. Цей підхід полягає у використанні в розрахунках ефективної відсоткової ставки, на відміну від запропонованих методичних рекомендацій, що представлені у П(с)БО 14 «Оренда». Так, використання ефективної відсоткової ставки при розрахунку сьогочасної (дисконтованої) вартості лізингових платежів за договором фінансового лізингу, що передбачає використання схеми пренумерандо, дозволяє скоротити витрати лізингодавця на 2,82%.

Додатковим при процесі реалізації лізингової діяльності особливо важливим є врахування певних видів ризиків. Однак, ризиками можна управляти, тобто використовувати різні заходи щодо зниження їхнього рівня.

У системі ризик-менеджменту підприємств можна виділити такі способи зниження можливих втрат від ризиків лізингової діяльності:

уникнення ризику, тобто відмова від здійснення тих лізингових операцій, які пов’язані з високим рівнем ризику;

передавання ризику – переведення можливих втрат, пов’язаних із реалізацією лізингової угоди, на третю особу: страхову компанію, особу поручителя;

прийняття ризику, що означає залишення всього чи частини ризику лізингової діяльності і покриття його за рахунок власних джерел або за рахунок збільшення розміру лізингових платежів чи ціни продажу предмета лізингу;

зниження ризику – вжиття заходів, що дають змогу знизити ймовірність настання несприятливого випадку чи зведення розмірів збитку до мінімально можливого рівня.

Таким чином, запропоновані методичні рекомендації до підвищення ефективності використання фінансового лізингу на підприємстві дозволять ТОВ «Престиж-Авто» більш ефективно таз меншими витрати здійснювати діяльність.

Схожі:

КУРСОВА РОБОТА Транспортні договори, їх система та правове регулювання ЗМІСТ Вступ
Вступ с. 3-5
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З дисципліни: Принципи і методи аналізу художнього твору Спеціальність
Враховується знання студентів, набуті при вивченні курсів "Вступ до літературознавства", "Вступ до мовознавства" та ін. Безсумнівний...
Модуль Олени Горошко і Джулі Снайдер-Юлі Вступ до ґендерних аспектів...
Вступ: Мета цього модуля – ознайомити студентів із тим, як ґендерні відмінності конструюються за допомогою дискурсу електронної комунікації...
Взаємодія школи та родини – один з вирішальних факторів успішного виховання дітей
Школа. Як багато чекань, надій, хвилювань пов'язують діти, батьки, учителі з цим словом. Вступ до школи – це початок нового етапу...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
План Вступ Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення...
У найбільш загальному значенні під міжнародно-правовою відповідальністю у даній галузі розуміють настання негативних наслідків для...
З УЧНЯМИ
ВСТУП
1 Вступ ( 1 година)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка