1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання


Назва1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання
Сторінка1/8
Дата08.04.2013
Розмір1.04 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

КАФЕДРА ФІНАНСІВЛ.О. Омелянович, О.В. Чайковська, Т.В.Челишева


ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯМетодичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять

для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”

спеціалізації “Фінанси”

денної та заочної форми навчання


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № __ від 2010 р.

СХВАЛЕНО

Навчально-методичною

Радою ДонНУЕТ

Протокол № __ від ____ 2010 р.

ДОНЕЦЬК - 2010


ББК 65.291.93я73

О 57

УДК 658.ч(076.6)

Рецензенти:

канд. екон. наук, доц. Кононенко А.Ф.

канд. екон. наук, доц. Іванова О.В.

Омелянович Л.О.

О 57 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: метод. вказ. для пров. сем. та практ. зан. для студ. напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” спец. «Фінанси» ден. та заоч. форми навчання / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів; Л. О. Омелянович, О. В. Чайковська, Т.В.Челишева;– Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . – 42с.
Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з курсу для студентів спеціалізації “Фінанси” розроблені з урахуванням вимог згідно до державної, нормативної та відомчої документації національної освіти і призначені для викладачів і студентів при організації консультацій і безпосереднього проведення семінарських та практичних занять з курсу “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання ”.

В даних методичних вказівках відображено мету і завдання вивчення дисципліни, визначено структуру і зміст семінарських занять, а також наведено тести для поточних модульних контролів.

ББК 65.291.93я73

© Колектив авторів, 2010

© Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2010
ЗМІСТ

Стор.

Передмова

4

Модуль 1. Організаційні основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання

5

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання

5

Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

6

Тестові завдання для поточного модульного контролю за першим модулем

8

Модуль 2. Формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання

12

Тема 3. Формування власного капіталу суб’єктів господарювання

12

Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства

14

Тема 5. Дивідендна політика підприємства

15

Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених коштів

17

Тестові завдання для поточного модульного контролю за другим модулем

18

Модуль 3. Напрями фінансової діяльності суб’єктів господарювання

24

Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства

24

Тема 8. Фінансове інвестування підприємства

26

Тема 9. Оцінювання вартості підприємства

27

Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

28

Тема 11. Фінансовий контролінг

29

Тестові завдання для поточного модульного контролю за третім модулем

31

Література

40

Додатки

42


  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

ПЛАН проведення перевірок суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів)
...
Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Дистанційний курс дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»...
Розкрито зміст, особливості формування, обліку і використання його окремих видів. Також освітлено питання, що стосуються грошових...
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»
Предметом вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є економічні, організаційні та правові аспекти фінансової діяльності суб’єктів...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про...
Досягнення чітко визначеної мети розроблення процедури залучення суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, що отримали...
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Перелік відповідних органів ліцензування господарської діяльності,...
Нспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим приймає документи від суб’єктів господарювання,...
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Користувачам фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНКОМ- ІНВЕСТ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Користувачам фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ІНВЕСТ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Користувачам фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ДОВІРА»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка