Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006року №3480-15


Скачати 85.86 Kb.
НазваЗакону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006року №3480-15
Дата09.04.2013
Розмір85.86 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Фінанси > Закон


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

про достовірність фінансової звітності та сплату статутного фонду

ТОВ „КУА „АКЕРС ІНВЕСТ”

станом на 31 грудня 2011 року
м. Київ “16” лютого 2012 року
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Мульті – Аудит» (свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0891 видане Аудиторською палатою України 26 січня 2001 року (подовжено рішенням №222/3 від 30.11.2010 р. до 30.11.2015 р.), свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ за №000425 від 24.04.2007 року (строк дії до 30.11.2015 року), сертифікат аудитора серії А за №005703, виданий Аудиторською палатою Ткаченко Ользі Миколаївні 29.04.2004 року (подовжений рішенням №200/2 від 26.03.2009 р. до 29.04.2014 р.)).

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане Аудиторською палатою України 24 листопада 2011 року згідно рішення №243/3 від 24.11.2011р.
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Німанська, 2

Телефон: 499-26-83

Аудиторська перевірка ТОВ „КУА „АКЕРС ІНВЕСТ” здійснена на підставі договору № 01 від 09 січня 2012 року та проводилась за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 40.

Перевірка проводилась відповідно:

 • ст.8 «Обов’язкове проведення аудиту» Закону України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 року №140-5,

 • Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006року №3480-15;

 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-ХIV зі змінами і доповненнями;

 • Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКПЦФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1528 від 19.12.2006 р.;

 • Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКПЦФР від 19.12.2006 р. №1591, зі змінами і доповненнями;

 • Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), рішення ДКЦПФР № 341 від 26.05.2006 р. зі змінами та доповненнями;

 • Інструктивного листа, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №69 від 31.01.2008 р;

 • Рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. №122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів»


Вступна частина.

  1. Питання поставлені для рішення аудиторською перевіркою.

Підтвердити достовірність звітних даних станом на 31.12.2011 р. ТОВ „КУА „АКЕРС ІНВЕСТ” та сплату статутного фонду (капіталу).


  1. Для проведення перевірки були використані такі документи, надані товариством :

 • Статут товариства;

 • Банківські та касові документи;

 • Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2011 р.;

 • Звіт про фінансові результати (форма № 2) станом на 31.12.2011 р.;

- Звіт про власний капітал (форма №4) станом на 31.12.2011 р.


  1. Основні відомості про товариство .

Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами „АКЕРС ІНВЕСТ” зареєстроване Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 04.03.2005 року за № 1 070 102 0000 006431.

Код ЄДРПОУ 33401946, місцезнаходження - 01015 м. Київ , вул. Івана Мазепи, 40.

Поточний рахунок № 26050400019790 в ВАТ КБ „Хрещатик”, МФО 300670.

Єдиний засновник ТОВ „КУА „АКЕРС ІНВЕСТ”: Компанія «Деланголо Груп ЛТД.», що є юридичною особою за законодавством Великобританії, зареєстрована Реєстратором Компаній Британських Віргінських Островів 08.07.2002р. за № 503912 та розташована за адресою: Пасеа Естейт, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови.
Єдиний учасник ТОВ „КУА „АКЕРС ІНВЕСТ”: МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД.» (NYLAND UNION LTD.), що є юридичною особою за законодавством Великобританії, зареєстрована Реєстратором Компаній Британських Віргінських Островів 09.01.2006р. за № 1004491 та розташована за адресою: п/с 3321, Дрейк Чамберз, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови.


За фінансово-господарську діяльність ТОВ „КУА „АКЕРС ІНВЕСТ” відповідали:

Директор:

– Волокітін Віталій Олегович з 05.02.2009 р. по теперішній час (протокол №04/02-09 від 04.02.2009 р.);

- Цуман Валерія Валеріївна з 18.10.2006 р. по 04.02.2009 р. (протокол №17/10-06 від 17.10.2006 р.);

- Войтко Євген Володимирович з 22.02.2005 р. по 18.10.2006 р. (протокол №1 від 22.02.2005 р.).

Головний бухгалтер – Пушкіна Наталя Василівна (наказ на призначення №89 від

10.09.2007 р.).
Основні види діяльності Товариства :

 • Інше грошове посередництво;

 • Інше фінансове посередництво;

 • Біржові операції з фондовими цінностями;

 • Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва.

Досліджувальна частина

  1. Статутний фонд (капітал).

Статутний фонд (капітал) обліковується на рахунку 40 (Статутний капітал).

04 березня 2005 року був зареєстрований статут ТОВ „КУА „АКЕРС ІНВЕСТ”, згідно якого статутний фонд (капітал) компанії становив 1 500 000,02 (один мільйон п‘ятсот тисяч) гривень 02 копійки.

На момент проведення державної реєстрації засновником було сплачено 50% (п‘ятдесят відсотків) статутного фонду (капіталу), що підтверджується випискою банку:

- Платіжне доручення №1 від 02.03.2005 р. на суму 750 000,01грн.

Після державної реєстрації учасником було сплачено було сплачено 50% (п‘ятдесят відсотків) статутного фонду (капіталу), що підтверджується виписками банку:

- Платіжне доручення №4 від 21.03.2005 р. на суму 750 000,00грн.

- Платіжне доручення №7 від 04.05.2005 р. на суму 0,01 грн.

03 липня 2006 року учасником ТОВ „КУА „АКЕРС ІНВЕСТ” було прийняте рішення про збільшення статутного фонду (капіталу) компанії до 3 000 000,00 (трьох мільйонів) гривень. Нова редакція статут була зареєстрована 18 липня 2006 року, згідно якої статутний фонд (капітал) компанії становив 3 000 000,00 (трьох мільйонів) гривень.

Після державної реєстрації нової редакції статуту учасником було сплачено внесок у розмірі 1 493 049,87 (один мільйон чотириста дев‘яносто три тисячі сорок дев‘ять) гривень 87 копійок, що підтверджується виписками банку:

- Платіжне доручення №13 від 01.08.2006 р. на суму 1 490 000,00грн.

- Платіжне доручення №16 від 23.08.2006 р. на суму 3 049,87грн.

06 вересня 2006 року учасником ТОВ „КУА „АКЕРС ІНВЕСТ” було прийняте рішення про збільшення статутного фонду (капіталу) компанії до 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень. Нова редакція статут була зареєстрована 05 жовтня 2006 року, згідно якої статутний фонд (капітал) компанії становив 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень.

Після державної реєстрації нової редакції статуту учасником було сплачено внесок у розмірі 7 006 950,11 (сім мільйонів шість тисяч дев‘ятсот п‘ятдесят) гривень 11 копійок, що підтверджується виписками банку:

- Платіжне доручення №17 від 27.10.2006 р. на суму 5 000 000,00 грн.

- Платіжне доручення №18 від 30.10.2006 р. на суму 2 000 000,00 грн.

- Платіжне доручення №07 від 06.02.2007 р. на суму 6 950,11 грн.
03 березня 2010 року зареєстрована нова редакція статуту ТОВ „КУА „АКЕРС ІНВЕСТ”, згідно якої статутний фонд (капітал) компанії становить 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень.

Станом на 31.12.2011 р. статутний фонд (капітал) Товариства становить 10 000 000,00 грн., сформований за рахунок грошових коштів та сплачений повністю.


2.2. Облік основних засобів, нематериальних активів.

Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства обліковуються основні засоби на суму 14,0 тис. грн. Знос нараховано на суму 44,0 тис. грн.

Нематеріальні активи обліковуються на суму 4,0 тис. грн.

2.3. Облік коштів і розрахунків .

Операції по поточному рахунку здійснюються в цілому з дотриманням вимог чинного законодавства . Залишок коштів на розрахунковому рахунку

25,0 тис. грн.; грошових коштів у касі 0,0 тис. грн.

Перевірка розрахунків з покупцями , постачальниками та іншими дебіторами виявили наступне: заборгованість по розрахунках з покупцями - відсутня ; дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків – в сумі 136,0 тис. грн.; інша поточна дебіторська заборгованість – в сумі 7,0 тис. грн.; заборгованість з вітчизняними постачальниками – відсутня; заборгованість по розрахунках з іншими кредиторами – 51,0тис.грн.; заборгованість перед бюджетом та цільовими фондами - поточна.
2.4. Фінансові вкладення

Станом на 31.12.2011 р. фінансові інвестиції підприємства становлять 9054,0 тис. грн.
2.5. Облік заробітної плати .

Бухгалтерський облік заробітної плати на ТОВ «КУА «АКЕРС ІНВЕСТ” ведеться з дотриманням вимог чинного законодавства.

Податки до соціальних та пенсійного фонду нараховані в повному обсязі.

Станом на 31.12.2011р. заборгованість по заробітній платі – відсутня.
2.6. Ведення фінансової звітності .

Система обліку у ТОВ “КУА „АКЕРС ІНВЕСТ” забезпечує регулярний збір і обробку інформації, що необхідна для складання фінансової звітності. Облікова система підприємства може служити базою для складання фінансової звітності.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів та обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку Національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, розглянуто принципи формування матеріальних статей балансу і звітності в цілому. Крім того, шляхом тестування здійснено також оцінку відповідності даних звітності та відповідності даних окремих форм звітності між собою.

Керуючись даними аудиторської перевірки, та на підставі викладених попередніх висновків, можемо зробити висновок про те, що дані фінансової звітності товариства реальні, точні та відповідають вимогам чинного законодавства України.
ВИСНОВОК
Аудитори вважають можливим підтвердити :
1. Фінансова звітність складена відповідно до встановлених вимог чинного законодавства та прийнятою обліковою політикою, та реально і точно відображає фінансовий стан на дату складання звітності.
2. Статутний фонд (капітал) ТОВ «КУА «АКЕРС ІНВЕСТ» станом на 31.12.2011 р. сформований та сплачений повністю на суму 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень виключно грошовими коштами, що підтверджується виписками банку та відповідає заявленому в установчих документах.

ДОВІДКА

про фінансовий стан ТОВ „КУА „АКЕРС ІНВЕСТ”

станом на 31.12.2011 року
Аналіз фінансового стану ТОВ „КУА „АКЕРС ІНВЕСТ” станом на 31.12.2011 р. проводився ТОВ «Аудиторська фірма «Мульті-Аудит» згідно Закону України „Про аудиторську діяльність”.

Для проведення аналізу були представлені наступні документи:

- Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2011 р.;

- Звіт про фінансові результати (форма № 2) станом на 31.12.2011 р.;

- Звіт про власний капітал (форма №4) станом на 31.12.2011 р.

Економічна оцінка ліквідності та платоспроможності ТОВ „КУА „АКЕРС ІНВЕСТ” станом на 31.12.2011 р. здійснена на базі системи показників, до яких відносяться:
Показники ліквідності:

 • коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань , розраховується за формулою:

КЛ1 = Ф.№1(ряд.260)+Ф.№1(ряд.270)/Ф.№1(ряд.620)+ Ф.№1(ряд.630)

= (189+ 0) / (51 + 0) = 3,7 • коефіцієнт поточної ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних засобів (грошових засобів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань підприємства.

КЛ2 = Ф№1(ряд.260)-Ф.№1(ряд.100-140)+Ф.№1(ряд.270)/

Ф.№1(ряд.620) + Ф.№1(ряд.630)= (189-8 +0)/(51+0) =3,55

Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами;


 • коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних зобов’язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно , розраховується за формулою:

КЛЗ = Ф.№1(ряд.230)+Ф.№1(ряд.240)/Ф.№1(ряд.620)+Ф.№1(ряд.630)

=(25+0) / (51 +0)= 0,49

На основі аналізу вищезазначених показників ліквідності та фінансового стану товариства є підстави стверджувати, що фінансовий стан підприємства характеризується як стабільний з високою ліквідністю та рентабельністю.
Станом на 31.12.2011 р. Статутний фонд (капітал) ТОВ „КУА „АКЕРС ІНВЕСТ” сформований та сплачений повністю на суму 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень виключно грошовими коштами, що підтверджується виписками банку.


Аудитор - Директор ТОВ «Аудиторська

фірма «Мульті – Аудит»

/сертифікат серії А № 005703/ Ткаченко О.М.


Схожі:

Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23 лютого 2006року №3480-15
Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Мульті – Аудит»
Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23 лютого 2006року №3480-15
Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Мульті – Аудит»
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006року №3480-15
АБ за №000425 від 24. 04. 2007 року (строк дії до 30. 11. 2015 року), сертифікат аудитора серії А за №005703, виданий Аудиторською...
Пояснювальна записка до фінансової звітності за МСФЗ станом на 31...
У своїй діяльності Товариство керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України “Про господарські...
РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Можливості використання депозитарних розписок для просування вітчизняних акцій на міжнародний фондовий ринок
Реферат На тему: Порядок створення і припинення діяльності комерційного банку
Правовою базою для створення і функціонування ко­мерційних банків різних типів і форм власності є Закони України “Про банки і банківську...
ПРИТЯГНЕНІ РЕСУРСИ ПРОВІДНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
ПриватБанку– 5,8%, Укрексімбанку – 4,9%, УСБ – 7,7%. Такі невеликі відсотки пояснюються тим, що фондовий ринок в Україні ще недостатньо...
Пропозиції щодо внесення змін до проекту Закону України про обіг...
Закону України про обіг зброї невійськового призначення (№2105 від 9 лютого 2009 року)
Поняття торгівлі цінними паперами
Останній визначає основні засади оподаткування прибутку юридичних осіб від операцій з торгівлі цінними паперами. Цей закон визначає...
РЕПО-ОПЕРАЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Анотація: Фондовий ринок в Україні поступово росте й розвивається. Зокрема зростає ринок корпоративних та муніципальних облігацій....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка