2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань


Назва2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань
Сторінка3/5
Дата22.04.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5

Методичні рекомендації для виконання практичного заняття №3

Для виконання практичного заняття студенти вивчають тему ЗМ 1 “Бухгалтерський облік у будівництві”.

На кожну з 16-ти приведених господарських операцій студенти вказують кореспонденцію рахунків і записують в журнал реєстрації господарських операцій (таблиця №1) загальних методичних рекомендацій, вказуючи суму та обліковий регістр для запису. Необхідно записати інформацію в журнал-ордер 10, підрахувати підсумки.

Студентам треба враховувати, що в операціях № 3, 9, 10, 13, 14, 15 необхідно визначити суми.

Для визначення суми відрахувань на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування необхідно сукупний тариф зборів в усі фонди помножити на фонд оплати праці (опер.№ 2).

Для визначення суми витрат по утриманню і експлуатації будівельних машин і механізмів (опер.№ 9), необхідно підрахувати оборот за дебетом рахунку 91 (опер.№ 2, 3, 5, 6) в журналі №5.

Для визначення суми адміністративних витрат (опер.№ 10), необхідно підрахувати оборот за дебетом рахунку 92 (опер.№ 2, 3, 5, 6, 7) в журналі-ордері №10.

Для визначення фактичної собівартості реалізованої будівельної продукції (опер.№ 13), необхідно підрахувати оборот за дебетом рахунку 23 (опер.№ 1,2, 3, 4, 8, 9) в журналі№ 5.

Для визначення суми доходу від здачі будівельних робіт, яку списують на рахунок 79 «Фінансові результати» в операції №14 треба звернутися до операцій № 11, 12 (дохід від реалізації за вирахуванням ПДВ).

Для визначення фактичної собівартості реалізованої будівельної продукції, яка підлягає віднесенню на зменшення фінансового результату (опер.№ 15), необхідно звернутися до операції № 13.

Практичне заняття № 4,5

ЗМ2. Облік в підприємствах торгівлі

Завдання. Розв’язати задачу з обліку в роздрібному торговельному підприємстві при реалізації товарів готівкою. Магазин виділено на самостійний баланс.

Використовуючи зміст господарських операцій виконати наступне:

- скласти кореспонденцію рахунків за всіма операціями і відобразити їх у таблиці реєстрації бухгалтерських записів (проводок);

- скласти розрахунок суми реалізованих торговельних націнок.

Дані для виконання завдання
Залишки по синтетичних рахунках на 1 жовтня 200___ р.

№ рах.

Назва рахунків і субрахунків

Сума в грн.дебет

кредит

282

Товари в торгівлі

8500
285

Торговельна націнка
1200


Назва

Короткий зміст операцій

Сума в грн.
документа
Частк.

Загал.

1

2

3

4

5

1

Накладна, податкова

накладна

Оприбутковані товари за вартістю згідно з ціною контракту (без ПДВ).

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

7000
14008400

2

Виписка банку

Сплачено з поточного рахунку постачальнику за оприбутковані товари
8400

3

Товарно транспортна накладна

Здійснено доставку товару за роботи по навантажуванню і розвантажуванню товарів. Роботи виконані транспортною організацією. Вартість робіт (без ПДВ).


500Податкова накладна

Відображена сума податкового кредиту (див. опер. №3)

100

600

4

Виписка банку

Оплачено з поточного рахунку транспортній організації за доставку за роботи по навантажуванню (розвантажуванню) товару

600

5

Розрахунок бухгалтерії

Відображено сума торгової націнки
1400

6

Прибутковий касовий ордер

Отримано в касу виручку від продажу товарів
12000

7

Розрахунок бухгалтерії

Відображено суму податкового зобов’язання по ПДВ
2000

8

Товарний звіт

Списано вартість проданих (реалізованих товарів)
9000

9

Розрахунок бухгалтерії

Списано суму торгової націнки на реалізовані товари згідно з розрахунком (методом “червоно сторно”)
суму визначити

10

Розрахунок бухгалтерії

Списано на фінансовий результат різниця між виручкою від реалізація товарів і податками що сплачуються з виручки
суму визначити

11

Розрахунок бухгалтерії

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованих товарів (вартість проданих товарів в цінах придбання)
суму визначити


12

Розрахункова відомість

Нараховано заробітну плату:

а) продавцям

б) адміністрації


800

5001300

13

Розрахунок бухгалтерії

Проведено нарахування на фонд оплати праці: - ЄСВ (36,7%)

а) продавців

б) адміністрації
суму визначити

14

Авансовий звіт

Списані витрати по відрядженню керівника універсаму
300

15

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано знос обладнання офісу
200


16

Виписка банку

Списано з поточного рахунку універсаму за рахунково-касове обслуговування
100

17

Рахунок рекламного агентства, акт виконаних робіт, податкова накладна

Відображені витрати пов'язані з оформленням рекламних витрат:

- вартість рекламних послуг

- ПДВ1000

2001200

18

Розрахунок бухгалтерії

Списані на зменшення фінансового результату від основної діяльності:

адміністративні витрати

витрати, пов'язані зі збутом товарів
суму визначити


Методичні рекомендації для виконання практичних занять №4,5

Для виконання практичних занять 4-5 студенти вивчають тему 2 “Бухгалтерський облік у торгівлі”.

На кожну з 18-ти приведених господарських операцій (таблиця 2) студенти вказують кореспонденцію рахунків і записують в журнал реєстрації господарських операцій (таблиця №1) загальних методичних рекомендацій, вказуючи суму та обліковий регістр для запису.

Студентам треба враховувати, що в операціях № 9, 10, 11, 13, 18 треба визначити суми. Для визначення суми торгової націнки на реалізовані товари (опер.№9) необхідно застосувати формулу розрахунку середнього відсотка та торгової націнки для цього використовуючи залишки по рах. №282, 285 в таблиці залишків на 1 жовтня і операціях №1,3,5,6.

Для визначення суми доходу від реалізації товарів, яку списують на рахунок 79 «Фінансові результати» в операції №10 треба звернутися до операцій № 6,7 (дохід від реалізації за вирахуванням ПДВ).

Для визначення суми адміністративних витрат (опер.№ 18), необхідно підрахувати оборот за дебетом рахунку 92 (опер.№ 12-16) .

Для визначення суми витрат на збут (опер.№ 18), необхідно підрахувати оборот за дебетом рахунку 93 (опер.№ 12,13,17) .
Практичне заняття № 6

Модульний контроль №1 у формі тестування за ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3

МОДУЛЬ ІІ Бухгалтерський облік в сільськогосподарських

підприємствах у готелях та туристичних фірмах

Практичні заняття № 7-8

ЗМ4: Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах

Завдання:

  1. - відкрити синтетичні рахунки по залишкам (таблиця 1);

  1. - скласти кореспонденцію рахунків по господарським операціям сільськогосподарського підприємства - платника фіксованого сільськогосподарського податку (таблиця 2)

- підрахувати обороти та кінцеві залишки по рахункам;

- скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками.

- заповнити Баланс Ф.№1 на 30 жовтня та Звіт про Фінансові результати Ф.№2.

Залишки по синтетичним рахункам на 1 жовтня 200___ р Табл. 1

Шифр

Назва рахунку

Сума (грн.)

Дебет

Кредит

10

Основні засоби

260000
131

Знос основних засобів
54100

20

Виробничі запаси

27000
21

Поточні біологічні активи

2700
22

Малоцінні швидкозношувані предмети

1400
23

Незавершене виробництво

33000
27

Продукція сільськогосподарського виробництва

10000
30

Каса

-
31

Рахунки в банку

1700
36

Розрахунки з покупцями та замовниками

8000
40

Статутний капітал
287000

63

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками
4100

64

Розрахунки за податками й платежами
11900

65

Розрахунки за страхуванням
2800

66

Розрахунки з виплат робітникам
13200

79

Фінансові результати

2300БАЛАНС

373100

373100

Залишки за аналітичними рахунками на 1 жовтня

субрахунок 231 “Рослинництво” -30000,00 грн.

субрахунок 232 “Тваринництво” - 30000,00 грн.

субрахунок 271 “Продукція рослинництва” - 7000,00 грн.

субрахунок 272 “Продукція тваринництва” - 3000,00 грн.
Господарські операції за жовтень Таблиця 2.Назва

Документа

Зміст господарської операції

Сума (грн.)

часткова

загальна

1

Розрахунок бухгалтерії, накладна

Оприбутковано за плановою собівартістю:

- привіс живої ваги молодняку тварин на вирощуванні та відгодівлі;

- продукцію рослинництва;

- продукцію тваринництва

600
2100

25000

2

Рахунок, накладна

Реалізована сільськогосподарська продукція покупцям за ринковими цінами
30000

3

Податкова накладна

Відображено зобов’язання з ПДВ
5000

4

Розрахунок бухгалтерії

Списана планова собівартість реалізованої продукції:

- рослинництва

- тваринництва9000

1100020000

5

Виписка банку

Отримана часткова оплата від покупця за сільськогосподарську продукцію
20000

6

Накладна,

Розрахункова відомість

Реалізовано зерно озимої пшениці робітникам сільськогосподарського підприємства в рахунок заборгованості по оплаті праці
2400

7

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано зобов’язання з ПДВ
400


8

Розрахунок бухгалтерії

Списана планова собівартість зерна озимої пшениці
1500

9

Платіжне доручення

Перераховано з рахунку в банку:

- прибутковий податок


440


516- відрахування до ЄСВ

76
10

Виписка банку

Отримані грошові кошти в касу для виплати заробітної плати та на відрядження
1300

11

Видатковий касовий ордер

Видана заробітна плата робітникам
1000

12

Видатковий касовий ордер

Видано з каси під звіт на відрядження
300

13

Авансовий звіт

Віднесені на витрати по збуту витрати по відрядженню експедитора
300

14

Виписка банку

Перераховано до бюджету фіксований сільськогосподарський податок
1900

15

Розрахунок бухгалтерії

Списано на фінансовий результат:

- витрати на збут

суму

визначити

16

Розрахунок бухгалтерії

Списано на фінансовий результат дохід від реалізації продукції за вирахування сум ПДВ
27000

17

Розрахунок бухгалтерії

Списана на фінансовий результат планова собівартість реалізованої сільськогосподарської продукції
21500

18

Виписка банку

Перераховано до бюджету сума ПДВ
2500

1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
Методичні рекомендації щодо оцінювання знань і практичних навичок слухачів, курсантів і студентів під час державної атестації / В.І....
Методичні рекомендації для виконання індивідуально-консультаційних...
У відповідності з навчальними планами слухачі виконують контрольну роботу. Її мета – підсилити практичну спрямованість курсу, привити...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ НОРМАТИВІВ РАДІАЦІЙНОГО...
Нормативи це показники часу та якості виконання завдань, прийомів та дій для осіб категорій рядового та начальницького складу служби...
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Професійна педагогіка»
Тема: Професійно технічні навчальні заклади – основа формування кваліфікованих робітничих кадрів
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
Методичні рекомендації щодо виконання наукових робіт студентами ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра / Укладачі Козачишина О. Л.,...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних ТА самостіЙних заВДАНь...
Рецензенти: к е н., завідувач кафедри облікових дисциплін Уманської філії Європейського університету Демченко Т. А
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка