Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Професійна педагогіка»


Скачати 319.36 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Професійна педагогіка»
Сторінка1/3
Дата19.03.2013
Розмір319.36 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
  1   2   3
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Професійна педагогіка»


Практична робота №1-2

Тема: Професійно технічні навчальні заклади – основа формування кваліфікованих робітничих кадрів

Мета: Ознайомитися з історичними періодами становлення професійно-технічної освіти та сучасними етапами розвитку ПТО на Україні.

План

1. Зародження форм професійного навчання: домашнього, общинного монастирського і державного.

2. Історичні періоди української професійно-технічної школи.

3. Дореволюційний період становлення професійно-технічної школи.

4. Підготовка робітничих кадрів у післяжовтневий період.

5. Сучасний етап розвитку ПТО на Україні.

6. Порівняльний аналіз підготовки робітничих кадрів у зарубіжних країнах. (Згідно табл. №1)

Таблиця №1

Країна

за спискомСполучені Штати Америки

1,2Англія (Великобританія)

3,4Бельгія

5,6Болгарія

7,8Греція

9,10Данія

11,12Іспанія

13,14Італія

15,16Литва

17,18Німеччина

19,20Франція

21,22Швейцарія

23,24Чехія

25,26Фінляндія

27,28Португалія

29,30


Контрольні питання

  1. Обґрунтуйте умови зародження перших форм професійного навчання: домашнього, общинного, монастирського і державного.

  2. Охарактеризуйте історичні періоди становлення української професійно-технічної школи.

  3. Проаналізуйте причини створення та умови навчання в училищах і школах для підготовки ремісників та для підготовки індустріальних робітників.

  4. Проаналізуйте систему підготовки робітничих кадрів у післяжовтневий період.

  5. Визначте мету, принципи та пріоритетні напрями розвитку професійної освіти на сучасному етапі.

  6. Охарактеризуйте систему професійної освіти однієї із розвинутих країн світу.

  7. Дослідіть історію виникнення та розвитку закладів професійної освіти вашої місцевості.

Література:

Основна:

1. Батышев С.Я. Подготовка робочих в средних профессионально-технических училищах/ С.Я. Батышев.– М.: Педагогика, 1988. - 176 с.

2. Батышев С.Я. Производственная педагогика. Учебник/ С.Я. Батышев. - М.: Машиностроение, 1984. – 672 с.

3. Васильев И.Б. Профессиональная педагогика: конспект лекций для студентов инженерно-педагогических специальностей/ И.Б. Васильев. - 3-е изд., перераб. - Харьков, 2003. – 151 с.

4. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Н.П. Волкова. – К.: Академія, 2001. - 576 с.

5. Конституція України. – Харків; ВМП ”Рубікон”, 1996. - 36 с.

6. Концепція розвитку професійно – технічної (професійної) освіти в Україні // Освіта України. - 2004. - № 56 – 57. - 20 липня . - С. 3, 5.

7. Корсак К. Як Європа профілює свою старшу середню школу / К.Корсак// Завуч. Профільне навчання. Спец випуск. - 2004. - №16, червень. - С. 25 – 33.

8. На допомогу менеджеру освіти. Частина ІV. Професійно – технічна освіта: нормативно – правова база. – Тернопіль: ТОКІППО, 2003. – 448 с.

9. Очерки истории профессионально-технического образования в СССР/ Под ред. Батышева. – М.: Педагогика, 1981. – 352 с.

Практична робота №3

Тема:Система професійної освіти України.

Мета: Ознайомитися з системою професійної освіти України.

План

1. Охарактеризувати систему освіти України:

а)структура професійної освіти;

б)освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні.

2. Проаналізувати професійно-технічну освіту та її структуру.

3.Охарактеризувати вищу школу як підсистему професійної освіти країни.
Контрольні питання

1. Визначте головну мету української системи освіти.

2. Охарактеризуйте освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні системи освіти України.

3. Проаналізуйте основні напрями реформування системи професійно-технічної освіти на сучасному етапі.

4. Розкрийте суть ступеневої фахової підготовки у системі професійно-технічної освіти.

5. Проаналізуйте ступені професійно-технічної освіти: мета, термін навчання, вимоги до освітнього рівня вступника, заклади, що відносяться до певного атестаційного рівня.

6. Охарактеризуйте рівні акредитації навчальних закладів вищої освіти.

7. Розкрийте напрями реформування системи вищої освіти з метою інтеграції у Європейський освітянський простір.

Література:

1. Васильев И.Б. Профессиональная педагогика: конспект лекций для студентов инженерно-педагогических специальностей. 3-е изд., перераб/ И.Б.Васильев. – Харьков, 2003. - С. 33-43.

2. Закон України „Про професійно – технічну освіту”// На допомогу менеджеру освіти. Частина ІV. Професійно-технічна освіта: нормативно правова база. – Тернопіль: ТОКІППО, 2003. – С. 8-32.

3. Закон України „Про вищу освіту”// Освіта України. – 26 лютого 2002. -№17. - С. 2-7.

4. Закон України „Про освіту”/ - К.: ГЕНЕЗА, 1996. - 36 с.

5. Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні// Освіта України. - 20 липня 2004. – № 56-57. - С. 3, 5.

6. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. - 23 квітня 2002. – № 33. - С. 4-6.

7. Постанова „Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту”// На допомогу менеджеру освіти. Частина ІV. Професійно-технічна освіта: нормативно правова база. – Тернопіль: ТОКІППО, 2003. – С. 102-106.

8. Указ президента України „Про Основні напрями реформування професійно – технічної освіти в Україні”// На допомогу менеджеру освіти. Частина ІV. Професійно-технічна освіта: нормативно правова база. – Тернопіль: ТОКІППО, 2003. – С. 79 - 84.

Практична робота №4

Тема: Принципи і методи виховання в умовах ПТЗО.

Мета:Ознайомитись з принципами та методами виховання в умовах ПТЗО.
План

1. Визначити принципи виховання в умовах ПТЗО.

2. Визначити шляхи реалізації принципів виховання в умовах ПТЗО.

3.Охарактеризувати методи вивчення особистості учня, які можна застосувати у ПТЗО.

3. Реалізація принципів організації виховної роботи в умовах професійно-технічного навчального закладу.

4. Обґрунтувати методи впливу на особистість, що навчається у ПТЗО.
Література:

1. Новацкий Т. Основы дидактики профессионального обучения. Пер. с польск./ Т. Новацкий. - М.: Высш. школа, 1979. - 284 с.

2. Очерки истории профессионально-технического образования в СССР/ Под ред. С.Я. Батышева. - М.: Педагогика, 1981. - 352 с.

3. Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение/ В.Я.Платов. - М.: Профиздат, 1991. - 192 с.

4. Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі/ На допомогу менеджеру освіти. Частина 1У. Професійно - технічна освіта: нормативно правова база. – Тернопіль: ТОК1ППО, 2003. – С. 281-286.

5. Орієнтовне положення про організацію виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти i науки України// Інформаційний збірник Міністерства освіти i науки України. - №12. - 2002. – С. 24-28.

6. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод. посібник/ [Н.Г.Ничкало, В.О.Зайчук, Н.М.Розенберг та ін.]; за ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вища школа, 1994. – С. 11-159.

Практична робота №5

Тема: Особливості виховної роботи у ПТЗО.

Мета: Ознайомитися з характеристикою учасників виховного процесу в закладах ПТО, організацією виховної роботи з учнями “групи ризику”, особливостями виховної роботи в умовах ПТЗО.

План

1. Дати характеристику підліткового та молодшого юнацького віку.

2. Охарактеризувати особливості контингенту учнів ПТЗО.

3. Охарактеризувати інженерно-педагогічний колектив профтехучилища і його специфіку.

4. Проблема наркоманії, алкоголізму в закладах ПТЗО

4.Визначити основні виховні завдання у роботі з підлітками “групи ризику”.

5. Скласти план роботи з підлітками “групи ризику”
Контрольні питання

1.Особливості контингенту учнів ПТЗО.

2.Інженерно-педагогічний колектив профтехучилища і його специфіка.

3. Поняття “група ризику”.

4. Основні виховні завдання у роботі з підлітками “групи ризику”.

5. Особливості дитячого алкоголізму, наркоманії.

6. Індивідуальна виховна робота з підлітками “групи ризику”.

Література:

1. Новацкий Т. Основы дидактики профессионального обучения. Пер. с польск./ Т. Новацкий. - М.: Высш. школа, 1979. - 284 с.

2. Очерки истории профессионально-технического образования в СССР/ Под ред. С.Я. Батышева. - М.: Педагогика, 1981. - 352 с.

3. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод. посібник/ [Н.Г. Ничкало, В.О. Зайчук, Н.М. Розенберг та ін. ]; за ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вища школа, 1994. – 334 с.

4. Професійна освіта: Словник: Навчальний посібник для учнів і педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів/ [С.У. Гончаренко та ін.] За ред. Н.Г. Ничкало. - К.: Вища школа, 2000. – 380 с.

Практична робота №6

Тема:Організація життєдіяльності учнів ПТЗО.

Мета:Ознайомитися із сучасними підходами та методикою організації життєдіяльності учнів ПТЗО, визначити вплив організованої життєдіяльності на розвиток і професійне становлення особистості, що навчається у ПТЗО.
План

1. Визначити організаційно-педагогічні умови вирішення проблеми дозвілля учнів ПТЗО.

2. Проаналізувати форми дозвілля учнів професійно-педагогічного коледжу.

3. На основі вивчення професіограми встановити взаємозв’язок між професійно важливими якостями і властивостями особистості і формами дозвілля, що сприятимуть їхньому розвитку.

4. Охарактеризувати поняття «здоровий спосіб життя».
Контрольні питання

1. Організована життєдіяльність та її вплив на розвиток і професійне становлення особистості учня, що навчається у ПТЗО.

2. Організаційно-педагогічні умови вирішення проблеми дозвілля учнів ПТЗО.

3. Методика організації дозвільної діяльності учнів ПТЗО
Література

1. Новацкий Т. Основы дидактики профессионального обучения; Пер, с польск./ Т. Новацкий. - М.: Высш. школа, 1979. - 284 с.

2. Очерки истории профессионально-технического образования в СССР/ Под ред. C.Л. Батышева. - М.: Педагогика, 1981. - 352 с.

3. Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение/ В.Я. Платов. - М.: Профиздат, 1991. - 192 с.

4. Болдирєв М. І. Класний керівник./ М. І. Болдирєв. — К., 1982. - 162 с.

5. Омеляненко С.В. Робоча книга класного керівника./ С.В. Омеляненко. — Черкаси, 1996.

Практична робота №7-8

Тема: Методика проведення позаурочних виховних заходів у ПТЗО.

Мета: Ознайомитися із завданнями технічної творчості, методикою розвитку професійно важливих якостей особистості учня у процесі технічної творчості.

План

1. Охарактеризувати зміст, завдання, форми організації технічної творчості у ПТЗО.

2. Визначити форми проведення позаурочних виховних заходів (гуртки, тематичні вечори, екскурсії, клубні об'єднання)

3. Визначити методику формування творчих умінь учнів ПТЗО.

4. Узагальнити досвід щодо планування організації роботи гуртка з технічної творчості.

5. Розробити виховний захід для учнів ПТЗО (тема визначається викладачем).

Тема виховного заходу

Номер за списом

Ми - проти насильства

1-2

Проблеми підліткового виховання

3-5

Пияцтво – початок безбожництва

6-8

Геть паління! Ми-здорове покоління

9-11

Наркоманія серед підлітків

12-14

Вихованість - важлива моральна якість людини

15-17

Скажи курінню - ні

18-20

Закон і ми

21-23

Моя професія – моя гордість

24-26

Державні символи України

27-28

Цікавий світ професій

29-30


Контрольні питання

1.Зміст, завдання, форми організації технічної творчості у ПТЗО.

2.Методика формування творчих умінь в учнів ПТЗО.

3.Розвиток професійно-важливих якостей і властивостей особистості учня у процесі технічної творчості.

4. Зміст роботи клубів і гуртків технічної творчості.
Література

1. Васильев И.Б. Профессиональная педагогика: конспект лекций для студентов инженерно-педагогических специальностей/ И.Б. Васильев, 3-е изд., перераб. – Харьков, 2003. – С. 14-146.

2. Гончаренко С. Український педагогічний словник/ С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

3. Концепція Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015// Професійно-технічна освіта – 2010. – №3. – С. 5-7.

4. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод. посібник/ [Н.Г. Ничкало, В.О. Зайчук, Н.М. Розенберг та ін.]; за ред. Н.Г. Ничкало. – К. : Вища школа, 1994. – С. 189-206.

5.Техническое творчество и сельскохозяйственное опытничество во внеклассной работе с учащимися/ [В.А. Горский, Д.М. Комский, Г.В. Муравьева и др.]; под ред. Д.М. Комского. – М.: Просвещение, 1989. – 207 с.

6. Техническое творчество учащихся: Учеб. пособие для студентов пединститутов и учащихся педучилищ по индустр.-пед. спец./ [Ю.С. Столяров, Д.М. Комский, В.Г. Гетта и др.]; под ред. Ю.С. Столярова, Д.М. Комского. – М.: Просвещение, 1989. – 223 с.

7. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання./ Д.О. Тхоржевський; 4-е видання, перероблене і доповнене. Частина 1. Теорія трудового навчання. – К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000. – С. 136-142.

8. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти/ М. М. Фіцула. – К.: Академія, 2002. – С. 333-347.

Практична робота №9

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації для виконання індивідуально-консультаційних...
У відповідності з навчальними планами слухачі виконують контрольну роботу. Її мета – підсилити практичну спрямованість курсу, привити...
Програма курсу Професійна педагогіка наука і навчальний предмет
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
Програма курсу Професійна педагогіка наука і навчальний предмет
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ практичних РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ...
Основними об'єктами лісознавства як науки є природні системи – лісові фітоценози. Тому в лісознавстві велику увагу приділяють вивченню...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
Методичні рекомендації щодо виконання наукових робіт студентами ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра / Укладачі Козачишина О. Л.,...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу
Навички, у використанні методів економічного аналізу й в організації підприємницької діяльності, студенти здобувають на практичних...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біометрія» / Укладач: к б н., доцент Іванченко О.Є. ЁC Дніпропетровськ:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка