МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних ТА самостіЙних заВДАНь з дисципліни «АУДИТ» для студентів денної форми навчання спеціальності 030509 «ОБЛІК І АУДИТ» Модуль 2


НазваМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних ТА самостіЙних заВДАНь з дисципліни «АУДИТ» для студентів денної форми навчання спеціальності 030509 «ОБЛІК І АУДИТ» Модуль 2
Сторінка1/21
Дата06.04.2013
Розмір3.34 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
Кафедра обліку і аудиту

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання

практичних ТА самостіЙних заВДАНь

з дисципліни «АУДИТ»

для студентів денної форми навчання

спеціальності 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»
М о д у л ь 2
Аудит активів підприємства

Умань – 2012

Укладачі: к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Іванова Н.А.

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Шайко О.Г.

викладач кафедри обліку і аудиту Славгородська А.А.

викладач кафедри обліку і аудиту Білявська Л.В.

Рецензенти: к.е.н., завідувач кафедри облікових дисциплін Уманської філії Європейського університету Демченко Т.А.

Методичні вказівки рекомендовані до видання методичною радою факультету економіки і підприємництва (протокол № ___ від __.__.2012р.)

Вступ
Цілі і задачі вивчення. Розвиток підприємницької діяльності в Україні сприяє укріпленню різних форм власності та господарювання. Підприємства, які надають аудиторські послуги, є важливими структурами, що забезпечують незалежний контроль. Необхідність їх ефективної діяльності особливо зростає в сучасних умовах.

«Аудит» є дисципліною циклу професійної підготовки бакалаврів з обліку і аудиту.

Метою вивчення дисципліни є здобуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з розробки організаційних форм і планування проведення аудиту на підприємствах, складання аудиторського висновку за результатами перевірки.

Завданням дисципліни є оволодіння методами організації аудиторського контролю та методичними прийомами аудиту на підприємстві: грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій; основних засобів, нематеріальних активів, фінансових результатів; повноти та достовірності даних фінансової звітності підприємств усіх форм власності та за різними видами діяльності.

Студент повинен вміти:

  • застосовувати у практичній діяльності форми, методи організації проведення аудиторської перевірки;

  • організовувати технічне оформлення і забезпечення аудиторської перевірки;

  • зробити правильний висновок щодо об’єктивності і реальності фінансової звітності підприємств, дотримання порядку ведення обліку на підприємстві.

Студент повинен знати:

- основні нормативно-законодавчі, методичні матеріали та принципи організації аудиторської діяльності;

- види, форми, методи, техніку проведення аудиторської перевірки;

- основні положення та вимоги щодо оформлення робочих документів аудитора, результатів аудиторської перевірки.

Місце дисципліни у навчальному процесі. Навчальна дисципліна «Аудит» входить до комплексу професійно-орієнтованих дисциплін, що формують базові економічні знання спеціалістів з обліку і аудиту.

За своїм економічним змістом аудит тісно пов’язаний з фінансовим, управлінським та податковим обліком, економічним аналізом, ревізією, економічним контролем, оподаткуванням і правом.

Навчальні завдання для проведення практичних занять та

методичні рекомендації для самостійної роботи студентів
ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
У сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю (СТОВ) «Світ» Уманського району Черкаської області в лютому місяці поточного року була проведена аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності за попередній рік.
Аудиторську перевірку проводила аудиторська фірма «Аудит М» в особі сертифікованого аудитора Ткаченка Дмитра Євгеновича (сертифікат серії АБ № 201294).
Керівник товариства Курбала Олександр Петрович, головний бухгалтер – Півень Юлія Василівна, касир – Савчук Олена Вікторівна.
Змістовний модуль 8
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
“Економічна ефективність використання виробничих та трудових ресурсів...
...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робот з дисципліни «Основи...
Розглянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії організаційно технічних дисциплін та готельної справи
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
І. Загальні положення Виробничу практику студенти ІІІ курсу напряму...
Виробничу практику студенти повинні проходити на середніх та великих промислових підприємствах, в установах і організаціях різних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка