Дистанційний курс дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» покликаний ознайомити студента з особливостями фінансової діяльності підприємств


НазваДистанційний курс дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» покликаний ознайомити студента з особливостями фінансової діяльності підприємств
Сторінка2/15
Дата19.04.2013
Розмір2.49 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

МОДУЛЬ 1. Тема: „Фінансова діяльність і форми використання фінансових ресурсів підприємства”
Розділ 1.1. “Фінансова діяльність підприємства та засади її організації”


Структура

1.1.1. Поняття фінансової діяльності підприємства.

1.1.2. Сутність державною регулювання фінансової діяльності підприємства.

1.1.3. Засади організації фінансової діяльності підприємства.

Ключові слова:

Особливості фінансової діяльності, державне регулювання фінансової діяльності, державна фінансова політика, принципи організації фінансової діяльності, суб’єкті фінансової діяльності підприємства, організаційна структура управління фінансової діяльності підприємства.

Навчальний матеріал1.1.1. Поняття фінансової діяльності підприємства.

Прочитайте та законспектуйте особливості фінансової діяльності підприємстваОсновні особливості фінансової діяльності підприємства:


 1. Вона є головною формою ресурсною забезпечення реалізації економічної стратегії підприємства, росту його ринкової вартості.

 2. Фінансова діяльність носіть підпорядкований характер стосовно цілей і задач операційної діяльності підприємства

 3. Операції, пов'язані з фінансовою діяльністю підприємства, носять стабільний характер, тобто здійснюються постійно

 4. Форми й обсяги фінансової діяльності значною мірою залежать від галузевих особливостей і організаційно-правових форм функціонування підприємства

 5. Фінансова діяльність визначає специфічний характер формованих нею грошових потоків підприємства

 6. Фінансова діяльність підприємства пов'язана безпосередньо з фінансовим ринком — ринком грошей і ринком капіталу

 7. Операції, пов'язані з фінансовою діяльністю підприємства, генерують свої специфічні види ризиків, що об’єднуються поняттям «фінансовий ризик»

 8. Фінансова діяльність забезпечує стабілізацію економічною розвитку підприємства в цілому

 9. Фінансовий стан підприємства, що відображає результати його фінансової діяльності на кожному конкретному етані розвитку, в умовах ринкової економіки є основним індикатором ефективності його господарської діяльності в цілому


1.1.2. Сутність державного регулювання фінансової діяльності підприємства

Прочитайте та законспектуйте основні поняття


Державне регулювання фінансової діяльності підприємств являє собою процес нормативно-правового регламентування умов формування їх зовнішніх і внутрішніх фінансових відношень і здійснення основних видів фінансових операцій

Державна фінансова політика являє собою цілеспрямоване правове регулювання окремих аспектів фінансової діяльності суб'єктів господарювання з боку держави у відповідності зі стратегією і конкретними умовами його економічною розвитку

Прочитайте та законспектуйте основні цілі державного регулювання фінансової діяльності підприємства


Основні цілі державного регулювання фінансової діяльності підприємства


 1. Забезпечення спрямованості форм і методів державного регулювання фінансової діяльності підприємств на реалізацію розробленої державної фінансової політики в цілому

 2. Упорядкування форм і умов зовнішніх і внутрішніх фінансових відношень із метою їхньої узгодженості з відповідними формами, використовуваними в сфері державних фінансів і фінансів домашніх господарств

 3. Забезпечення єдності основних умов здійснення фінансової діяльності підприємствам різноманітних форм власності, галузевої належності и організаційно-правових форм функціонування

 4. Забезпечення єдності умов і можливостей формування всіма підприємствам и необхідних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел при ефективній їхній господарській діяльності

 5. Забезпечення вільного і відкритою доступу всіх підприємств до зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів

 6. Регламентація окремих напрямків фінансової діяльності і форм використання фінансових ресурсів підприємств відповідно до здійснюваної державної економічної і соціальної політики

 7. Гарантованість захисту підприємств у процесі здійснення ними фінансової діяльності від протиправних дій із боку несумлінних партнерів і прямого шахрайства окремих осіб

 8. Стимулювання підприємств до вибору найбільш ефективних напрямків і форм фінансової діяльності, а також прогресивних видів фінансових інструментів, що сприяють прискоренню реалізації ринкових реформ і стратегічних цілей, що забезпечують досягнення і задач економічного росту країниПрочитайте та законспектуйте принципи державною регулювання фінансової діяльності підприємства
Принципи державною регулювання фінансової діяльності підприємства


 1. Формування системи основних напрямків регулювання фінансової діяльності підприємств, що забезпечують реалізацію державної фінансової політики й ефективне рішення задач по реформуванню економіки

 2. Забезпечення перспективності нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання фінансової діяльності підприємств, із позицій відповідної регламентації ними порядку використаний найбільш ефективних форм і метолів здійснення цієї діяльності, найбільш перспективних і прогресивних видів фінансових інструментів і т.п..

 3. Забезпечення достатньої самостійності підприємств у виборі основних напрямків, форм і метолів ведення фінансової діяльності в умовах її державного регулювання

 4. Дотримання необхідної пропорційності в забезпеченні фінансових інтересів держави, підприємств і окремих громадян при здійсненні регулювання фінансової діяльності окремих суб'єктів господарювання

 5. Забезпечення взаємозв'язку державного регулювання основних напрямків і форм фінансової діяльності підприємств із формами і методами регулювання окремих сегментів фінансового ринку і здійснюваних на них операцій

 6. Урахування накопиченого світового досвіду формування правових основ регулювання фінансової діяльності окремих суб'єктів господарювання; інтеграція вітчизняних правових норм у міжнародну систему фінансових правовідносинПрочитайте та законспектуйте зміст процесу державною регулювання фінансової діяльності підприємства
Зміст процесу державного регулювання фінансової діяльності підприємства


 1. Створення необхідної нормативної бази, що регулює основні форми і види фінансової діяльності підприємств на сучасному етапі розвитку ринкових відносин і адекватної рівню розвитку економіки країни.

 2. Формування нормативних вимог до уніфікації параметрів в окремих використовуваних підприємствами фінансових інструментів і регламентація правил ведення операцій із ними.

 3. Формований визначеної системи вимог до створення і діяльності фінансових інститутів, що обслуговують фінансову діяльність підприємств, і ліцензуванню різноманітних видів цих інститутів.

 4. Формування діючої системи економічних стимулів до використання в практику фінансової діяльності підприємств найбільш ефективних із позицій загальноекономічною розвитку країни напрямків і форм цієї діяльності, прогресивних видів фінансових інструментів.

 5. Створення діючої системи фінансових і інших санкцій за порушення підприємствами встановлених правових норм здійснення фінансової діяльності.

 6. Регламентування систем і форм контролю за дотриманням підприємствами встановлених державними органами правових норм здійснення фінансової діяльності.Прочитайте та законспектуйте основні напрямки державною нормативно-правового регулювання фінансової діяльності підприємстваОсновні напрямки державного нормативно-правового регулювання фінансової діяльності підприємств


 1. Регулювання фінансових аспектів створення підприємств різномастих організаційно-правових форм.

 2. Регулювання порядку формування інформаційної бази керування фінансової діяльності підприємства.

 3. Податкове регулювання.

 4. Регулювання порядку і форм амортизації основних засобів і нематеріальних активів.

 5. Регулювання кредитних операцій.

 6. Регулювання грошового обігу і форм розрахунків.

 7. Валютне регулювання.

 8. Регулювання інвестиційних операцій.

 9. Регулювання ринку цінних паперів.

 10. Регулювання операцій страхування на фінансовому ринку.

 11. Регулювання порядку і форм санацій підприємств.

 12. Регулювання процедур банкрутства і ліквідації підприємств.1.1.3. Засади організації фінансової діяльності підприємства


Прочитайте та законспектуйте принципи організації фінансової діяльності підприємстваПринципи організації фінансової діяльності підприємства

 1. Фінансова самостійність

 2. Самофінансування.

 3. Зацікавленість в підсумках фінансово-господарської діяльності.

 4. Відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності.

 5. Відокремлення засобів основної та інвестиційної діяльності.

 6. Поділ капіталу підприємства на оборотний та необоротний.

 7. Поділ джерел фінансування оборотних засобів на власні та позикові.

 8. Контроль за результатами діяльності підприємства.

 9. Наявність цільових фондів грошових засобів на підприємстві (фонд основних засобів, фонд оборотних засобів, фінансовий резерв і т. ін.)


Прочитайте та запишіть головні напрямки фінансової роботи на підприємстві

Головні напрямки фінансової роботи на підприємстві:

 1. Фінансове планування.

 2. Контрольно-аналітична робота.

 3. Оперативна фінансова робота.


Ознайомтесь з організаційною структурою фінансового відділу підприємства

Організаційна структура фінансового відділу підприємства представлена на рис. 1.1Рис. 1.1. Організаційна структура фінансового відділу підприємства


Прочитайте та законспектуйте функціональні обов’язки фінансової служби підприємстваФункціональні обов’язки фінансової служби підприємства


 1. виконує необхідні розрахунки і на їх основі вносить обґрунтовані пропозиції керівництву підприємства щодо розподілу наявних фінансових ресурсів між виробничими підрозділами, функціональними службами;

 2. розробляє поточні і оперативні фінансові плани та інші планово-фінансові документи;

 3. вишукує резерви збільшення прибутку для забезпечення потреб підприємства у коштах на фінансування виробництва, капітальних вкладень, соціально-культурних потреб;

 4. здійснює контроль за виконанням показників фінансового плану, а також за недопущенням використання фінансових ресурсів на непродуктивні витрати;

 5. організовує партнерські відносини з комерційними банками;

 6. забезпечує всю роботу по виконанню фінансових зобов’язань фондами, банками, постачальниками сировини, матеріалів і послуг, робітниками і службовцями;

 7. аналізує господарсько-фінансову діяльність підприємства та окремих його структурних підрозділів тощо.Прочитайте та законспектуйте класифікацію підприємств як об’єктів управління за умовами фінансової діяльності підприємстваКласифікація підприємств як об’єктів управління за умовами фінансової діяльності підприємства

  1. За формами власності

  2. За організаційно-правовими формами діяльності

  3. За галузевою ознакою

  4. За розміром власного капіталу

  5. За монопольністю стану на ринку

  6. За стадією життєвого циклуПрочитайте та запишіть суб'єктів фінансової діяльності підприємства


Суб'єкти фінансової діяльності підприємства:


 1. Власники підприємства, які самостійно здійснюють функції фінансового управління, як правило, на малих підприємствах з невеликих обсягом фінансової діяльності.

 2. Фінансовий менеджер широкого профілю є найманим працівником, який здійснює практично всі функції фінансового управління підприємством. Такі спеціалісти використовуються в основному для загального управління фінансовою діяльністю підприємства.

 3. Функціональний фінансовий менеджер є вузьким спеціалістом – найманим працівником, який здійснює спеціалізовані функції управління однією зі сфер фінансової діяльності підприємства (інвестиційний менеджер, кеш-менеджер, ризик-менеджер і т.ін.)

Інтереси окремих користувачів до інформації про фінансову діяльність підприємства подано в таблиці 1.1.


Прочитайте інтереси окремих користувачів до інформації про фінансову діяльність підприємства

Таблиця 1.1

Інтереси окремих користувачів до інформації про фінансову діяльність підприємстваПитання для самоконтролю.

 1. В чому полягає сутність державного регулювання фінансової діяльності підприємства?

 2. Назвіть основні цілі державного регулювання фінансової діяльності підприємства.

 3. Які функції виконує фінансова служба підприємства?

 4. Назвіть види підприємств за формами власності.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Дистанційний курс дисципліни «Соціолінгвістика» покликаний ознайомити...
Важливу частину курсу становить тлумачення специфіки соціолінгвістичного підходу до мови і відміни цієї наукової дисципліни від «чистої»...
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»
Предметом вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є економічні, організаційні та правові аспекти фінансової діяльності суб’єктів...
ПЛАН проведення перевірок суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів)
...
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Користувачам фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ІНВЕСТ»
Ключові слова: фінансова діяльність, принципи, фінансові ресурси, управління
У статті проаналізовано існуючі погляди науковців щодо сутності фінансової діяльності підприємств. Результатом проведеного дослідження...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” для студентів напряму «Фінанси...
До Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ,...

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ
И, в чому полягає сутність фінансової діяльності держави в Україні, яких принципів дотримується держава при її здійсненні, які методи...
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ
И, в чому полягає сутність фінансової діяльності держави в Україні, яких принципів дотримується держава при її здійсненні, які методи...
ЗЕД в системі категорій міжнародної економіки
Під зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка