ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ навчальної дисципліни "Торгівельне підприємництво" денної та заочної форми навчання


Скачати 35.02 Kb.
НазваПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ навчальної дисципліни "Торгівельне підприємництво" денної та заочної форми навчання
Дата19.03.2013
Розмір35.02 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

навчальної дисципліни "Торгівельне підприємництво"

денної та заочної форми навчання • Обґрунтуйте умови і напрями фінансування діяльності підприємств.

 • Дайте аналіз сутності основних положень фінансів підприємств.

 • Визначте нетрадиційні види фінансування.

 • Дайте аналіз інвестування у розвиток підприємництва в умовах ринку.

 • Визначте умови складності фінансової діяльності в умовах фінансової кризи.

 • Дайте аналіз, як формується фінансовий план підприємства.

 • Джерела фінансування господарської діяльності.

 • Дайте аналіз інфраструктури підприємства.

 • Дайте визначення товарної біржі та її призначення.

 • Дайте визначення фондової біржі та її призначення.

 • Обґрунтуйте різницю між товарною і фондовою біржею.

 • Розкрийте роль страхових компаній в сучасних умовах ринкової економіки та їх призначення.

 • Які функції торгових посередників?

 • Що таке система підприємництва як комерційної діяльності?

 • У чому різниця між бізнесом і підприємництвом?

 • Визначте роль конкуренції в системі підприємництва.

 • У чому проявляється сутність і значення інноваційного підприємництва?

 • Що заважає розвитку підприємництва в умовах українсько­го суспільства?

 • Приведіть приклади успішного розвитку підприємництва в зарубіжних країнах.

 • Дайте характеристику приватної власності як загальноцивілізаційної домі­нанти розвитку суспільства.

 • Обґрунтуйте теоретико-методологічні основи державної політики підтримки підприємництва?

 • Визначте методи та інструменти державного регулювання підприємництва.

 • У чому проявляється державна політика стосовно підприємництва?

 • Проаналізуйте проблеми, які перешкоджають ефективному розвитку підприємництва?

 • Які форми взаємодії держави і підприємництва Ви знаєте?

 • Визначте основні організаційно-економічні форми підприємництва, прокоментуйте їх сутність і основні напрями функціонування.

 • Процес бізнес-планування та його основні ідеї і структурні елементи.

 • Обґрунтуйте різноманітні види підприємств в Україні та дайте їм характе­ристику.

 • Визначте сутність договірних відносин підприємства.

 • Дайте аналіз управління персоналом підприємства в умовах ринку.

 • На основі яких принципів підприємство здійснює підприємницьку діяльність?

 • Функції договорів, що укладаються відповідно до чинного законодавства.

 • Який порядок укладання договорів існує в Україні?

 • Визначити умови створення акціонерних товариств.

 • Дати аналіз управління акціонерними товариствами.

 • Визначте структуру засновницьких документів відносно створення власної справи.

 • Розкрийте сутність та значення статутного капіталу.

 • Обґрунтуйте порядок державної реєстрації суб'єктів підприємництва.

 • Визначте сутність і значення, умови здійснення ліцензування в сучасних умо­вах ринку.

 • Дайте аналіз ліквідації і реорганізації суб'єктів підприємницької діяльності.

 • Розкрийте систему оподаткування в Україні.

 • Обґрунтуйте сутність і основний зміст менеджменту підприємництва.

 • Дайте аналіз маркетингу підприємництва.

 • Дайте аналіз ризиків у підприємництві та шляхи їх подолання.

 • Дайте аналіз системи комерціалізації наукових знань та інновацій.

 • Обґрунтуйте роль держави у створенні механізму регулювання інноваційно­го процесу та інноваційної діяльності.

 • Основні пункти договору постачання

 • Назвіть і дайте характеристику основним видам господарських договорів

 • Дати класифікацію і охарактеризувати внутрішні чинники, що формують підприємницьке середовище

 • Підприємство як емітент інвестицій

 • Неспроможність (банкрутство) підприємства. Процедура санації

 • Ліцензування і патентування підприємницької діяльності

 • Мале підприємництво та його економічна сутність

 • Банківські кредити (класифікація, основні принципи). Робота по залученню інвестицій.

 • Історія виникнення франчайзингу. Основні види франчайзингу - дати характеристику. Поточний стан вітчизняного франчайзингу.

 • Управління підприємством. Поняття менеджменту. Основні види стратегічного управління.

 • Класифікація витрат підприємства. Організація обліку витрат і формування собівартості на малих підприємствах.Зав. кафедрою маркетингу і комерційної справи ___________________________ Азарян О.М.

Лектор курсу __________________________ Махноносов Д.В.

Схожі:

Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ...
З даної навчальної дисципліни студенти здають іспит. Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є виконання тестових завдань...
Навчальна програма
Навчальна програма з дисципліни “Статистика” призначена для студентів 3,4 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305...
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІВАНО–ФРАНКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Програмові вимоги з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної та заочної форми навчання.– Івано–Франківськ, 2011....
РОБОЧА навчальна програма дисципліни “ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА” для...
«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання складена відповідно до навчальної програми...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році
Питання на іспит з екологічного права для 4 потоку 4 курсу денної форми навчання
Співвідношення екологічного права України як науки, галузі права і навчальної дисципліни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка