Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни


Скачати 42.96 Kb.
НазваПитання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Дата18.03.2013
Розмір42.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Питання для підготовки до іспиту

з навчальної дисципліни

«Організація судових та правоохоронних органів»


 1. Предмет, найменування і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів».

 2. Місце навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» в системі інших юридичних дисциплін.

 3. Система законодавчих та інших нормативно-правових актів, які регламентують організацію судових та правоохоронних органів.

 4. Поняття, сутність, ознаки та основні напрями правоохоронної діяльності.

 5. Поняття, система та загальна характеристика правоохоронних органів України.

 6. Судова влада, її характерні ознаки та співвідношення з іншими гілками влади.

 7. Функції судової влади.

 8. Суд як орган судової влади. Основні відмінні ознаки судів від інших державних органів.

 9. Поняття і ознаки правосуддя.

 10. Принципи здійснення правосуддя, їх поняття, система, значення.

 11. Принцип законності судочинства.

 12. Принцип здійснення правосуддя тільки судом.

 13. Принцип права кожного громадянина на судовий захист.

 14. Принцип рівності всіх учасників процесу перед законом і судом.

 15. Принцип гласності судового процесу.

 16. Принцип державної мови судочинства.

 17. Принцип змагальності та рівності сторін.

 18. Принцип презумпції невинуватості.

 19. Принцип права на правову допомогу і забезпечення обвинуваченому права на захист.

 20. Принцип незалежності та недоторканності суддів.

 21. Принцип участі народу у здійсненні судочинства.

 22. Принцип права на оскарження рішень суду.

 23. Судова система України. Її характеристика та принципи побудови.

 24. Поняття та види судових інстанцій.

 25. Суди першої інстанції, їх характеристика.

 26. Суди апеляційної інстанції, їх характеристика.

 27. Суди касаційної інстанції, їх характеристика.

 28. Поняття рівень (ланка) судової системи.

 29. Судовий склад. Одноособовий та колегіальний розгляд судових справ.

 30. Порядок утворення судів.

 31. Місцевий суд: місце у судовій системі. Види і склад.

 32. Повноваження місцевого загального, господарського та адміністративного судів.

 33. Апарат судів.

 34. Голова місцевого суду, порядок призначення і його повноваження.

 35. Місце в судовій системі, склад і повноваження апеляційного загального, господарського та адміністративного судів.

 36. Судові палати апеляційних судів, порядок їх формування, склад та повноваження.

 37. Голова апеляційного суду, його заступники та їх повноваження.

 38. Місце в судовій системі вищих спеціалізованих судів, їх склад, повноваження.

 39. Голова вищого спеціалізованого суду, його повноваження.

 40. Пленум вищого спеціалізованого суду: повноваження, порядок роботи.

 41. Верховний Суд України. Його місце в судовій системі судів загальної юрисдикції та порядок створення.

 42. Склад і повноваження Верховного Суду України.

 43. Пленум Верховного Суду України. Порядок його роботи.

 44. Повноваження Пленуму Верховного Суду України.

 45. Голова Верховного Суду України, порядок обрання і повноваження.

 46. Організація діяльності, порядок формування і склад Конституційного Суду України.

 47. Повноваження Конституційного Суду України.

 48. Провадження у Конституційному Суді України.

 49. Порядок призначення на посаду судді.

 50. Порядок обрання на посаду судді.

 51. Вимоги, що пред’являються до кандидатів на посаду суддів.

 52. Статус народних засідателів та присяжних, порядок їх залучення до виконання обов’язків у суді.

 53. Гарантії забезпечення незалежності суддів.

 54. Статус судді у відставці.

 55. Дисциплінарна відповідальність судді.

 56. Вища кваліфікаційна комісія суддів: склад та повноваження.

 57. Вища Рада юстиції. Порядок формування, склад та повноваження.

 58. Органи суддівського самоврядування, їх завдання та організаційні форми.

 59. Державна судова адміністрація: статус, система органів, повноваження.

 60. Система та організація діяльності органів прокуратури України.

 61. Принципи діяльності, завдання та функції прокуратури.

 62. Генеральний прокурор України. Порядок його призначення та звільнення, строк повноважень.

 63. Акти прокурорського реагування.

 64. Кадри органів прокуратури. Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури.

 65. Вимоги, які пред’являються до осіб, що призначаються на посади прокурорів. Порядок їх призначення та звільнення.

 66. Завдання та функції органів внутрішніх справ.

 67. Система органів внутрішніх справ.

 68. Поняття, структура та принципи діяльності міліції.

 69. Права та обов’язки міліції.

 70. Міністерство внутрішніх справ, його основні завдання, структура, повноваження.

 71. Завдання, система та організація діяльності Служби безпеки України.

 72. Повноваження Служби безпеки України.

 73. Кадри Служби безпеки, і контроль та нагляд за діяльністю органів Служби безпеки.

 74. Органи досудового розслідування кримінальних справ, їх поняття, завдання, види.

 75. Органи дізнання, їх завдання, компетенція.

 76. Органи досудового слідства, їх завдання, система, статус, компетенція.

 77. Система та структура органів юстиції України.

 78. Міністерство юстиції України, його структура і завдання.

 79. Повноваження Міністерства юстиції України.

 80. Роль та функції органів реєстрації актів цивільного стану в системі органів юстиції.

 81. Державна виконавча служба: завдання, система органів.

 82. Поняття нотаріату. Органи і посадові особи, які здійснюють нотаріальні дії.

 83. Правовий статус нотаріуса: права, обов’язки та відповідальність.

 84. Поняття адвокатури, її завдання. Право на заняття адвокатською діяльністю.

 85. Принципи та гарантії діяльності адвокатури.

 86. Організаційні форми діяльності адвокатури. Принципи діяльності адвокатських об`єднань.

 87. Права і обов’язки адвоката. Адвокатська таємниця.

Схожі:

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ навчальної дисципліни "Торгівельне...
Розкрийте роль страхових компаній в сучасних умовах ринкової економіки та їх призначення
Для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни «Історія української культури»

Питання для підготовки до державного екзамену з навчальної дисципліни

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з навчальної дисципліни “АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО”
Сутність виконавчої влади, її співвідношення з державним управлінням та адміністративним правом
З дисципліни «Трудове право»
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право»
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни...

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
ПИТАННЯ ДО КУРСОВОГО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
Сутність, предмет, завдання історії педагогіки як науки і навчальної дисципліни. Методи історико-педагогічних досліджень
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка