Питання на іспит з екологічного права для 4 потоку 4 курсу денної форми навчання


Скачати 60.97 Kb.
НазваПитання на іспит з екологічного права для 4 потоку 4 курсу денної форми навчання
Дата07.04.2013
Розмір60.97 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Питання на іспит з екологічного права для 4 потоку 4 курсу денної форми навчання

2012-1013 н.р.

(екзаменатор доц. Євстігнєєв А.С.)


 1. Історичні форми взаємодії суспільства і природи, їх розвиток на сучасному етапі та закріплення в праві.

 2. Екологічна політика України: суть та проблеми правового регулювання.

 3. Сучасні концепції та наукові школи екологічного права.

 4. Предмет екологічного права України.

 5. Методи екологічного права України.

 6. Співвідношення екологічного права України як науки, галузі права і навчальної дисципліни.

 7. Характеристика принципів екологічного права.

 8. Система екологічного права України як галузі права та його співвідношення з іншими галузями права.

 9. Функції екологічного права та їх види.

 10. Поняття екологічних правовідносин, їх види та склад.

 11. Підстави виникнення і зміни екологічних правовідносин.

 12. Зміст екологічних правовідносин та його особливості.

 13. Суб’єкти екологічних правовідносин: поняття та види.

 14. Об’єкти екологічних правовідносин: поняття та види.

 15. Характеристика основних органів державного екологічного контролю.

 16. Суб'єкти права природокористування: поняття та види.

 17. Право природокористування: поняття та види.

 18. Суб'єкти права власності на природні ресурси: поняття та види.

 19. Підстави виникнення та припинення права власності на природні ресурси.

 20. Класифікація правовідносин права власності на природні ресурси.

 21. Поняття і основні ознаки права власності на природні ресурси.

 22. Поняття та структура природноресурсового права України.

 23. Обов’язки громадян в галузі екології.

 24. Поняття і класифікація юридичних гарантій додержання екологічних обов’язків.

 25. Поняття та види екологічних прав громадян.

 26. Характеристика підзаконних нормативно-правових актів як джерел екологічного права України.

 27. Джерела екологічного права України: поняття та види.

 28. Характеристика Конституції України як джерела екологічного права України.

 29. Характеристика законів України як джерел екологічного права України.

 30. Правові форми захисту екологічних прав громадян.

 31. Об’єкти та зміст екологічної експертизи.

 32. Правові форми екологічної експертизи.

 33. Структура, зміст та юридичне значення висновку екологічної експертизи.

 34. Система юридичних гарантій реалізації екологічних прав громадян.

 35. Поняття та функції управління в галузі екології.

 36. Державне управління в галузі екології: поняття та характеристика.

 37. Система органів державного управління спеціальної компетенції в галузі екології.

 38. Система органів державного управління загальної компетенції в галузі екології.

 39. Характеристика правового регулювання самоврядного управління в галузі екології.

 40. Характеристика правового регулювання громадського управління в галузі екології.

 41. Характеристика розподілу і перерозподілу природних ресурсів як функції управління в галузі екології.

 42. Характеристика правового регулювання системи центральних органів виконавчої влади в сфері екології.

 43. Характеристика екологічних стандартизації і нормування як функцій управління в галузі екології.

 44. Характеристика моніторингу навколишнього природного середовища та його компонентів як функції управління в галузі екології.

 45. Характеристика екологічного контролю як функції управління в галузі екології.

 46. Характеристика правових підстав компенсації шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу.

 47. Поняття та види водоохоронних зон в Україні.

 48. Характеристика способів (методів) компенсації шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу.

 49. Наукові та законодавчі визначення поняття “екологічна безпека”.

 50. Екологічний ризик як умова формування правовідносин у сфері екологічної безпеки.

 51. Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері екології.

 52. Особливості кримінальної відповідальності за правопорушення в сфері екології.

 53. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки при поводженні з відходами.

 54. Правове регулювання перевезення екологічно-небезпечних вантажів.

 55. Правові засади використання пестицидів та агрохімікатів у виробництві сільськогосподарської продукції.

 56. Правове регулювання поводження з об’єктами підвищеної небезпеки.

 57. Характеристика платежів за забруднення навколишнього природного середовища та за зниження якості природних ресурсів.

 58. Правові форми обов’язкових платежів в галузі екології.

 59. Поняття і юридичні ознаки економіко-правового механізму в галузі екології.

 60. Правове регулювання ведення Червоної книги та її значення.

 61. Надра як об’єкти правового регулювання, використання і охорони: загальна характеристика.

 62. Характеристика суб’єктно-об’єктного складу права власності на надра.

 63. Право загального надрокористування: поняття та види.

 64. Право спеціального надрокористування: поняття та види.

 65. Особливості правового регулювання забезпечення харчової безпеки в Україні.

 66. Правові засади контролю за дотриманням законодавства в галузі використання і охорони надр.

 67. Правове регулювання використання виключної морської економічної зони та континентального шельфу.

 68. Води як об’єкт правового регулювання, використання і охорони: загальна характеристика.

 69. Характеристика суб’єктно-об’єктного складу права власності на води.

 70. Право спеціального водокористування: поняття та види.

 71. Право загального водокористування: поняття та види.

 72. Особливості управління в галузі використання, охорони та відтворення вод.

 73. Правове регулювання контролю за дотриманням законодавства в галузі використання і охорони надр.

 74. Правове регулювання забезпечення питного водопостачання в Україні.

 75. Ліси як об’єкт правового регулювання, використання і охорони: загальна характеристика.

 76. Характеристика суб’єктно-об’єктного складу права власності на ліси в Україні.

 77. Право загального лісокористування: поняття та види.

 78. Право спеціального лісокористування: поняття та види.

 79. Характеристика правового забезпечення екологічної безпеки при здійсненні містобудівної діяльності.

 80. Право загального та спеціального використання тваринного світу: поняття та види.

 81. Право загального та спеціального використання рослинного світу: поняття та види.

 82. Природно-заповідний фонд як об’єкт правового регулювання, відтворення і охорони: загальна характеристика.

 83. Особливості зонування об’єктів природно-заповідного фонду.

 84. Правові основи створення і функціонування екологічної мережі на території України.

 85. Курорти як об’єкти правового регулювання і охорони: загальна характеристика.

 86. Характеристика правового регулювання та значення зонування територій курортів.

 87. Правове регулювання використання і охорони атмосферного повітря: загальна характеристика.

 88. Правове регулювання ведення мисливського господарства і полювання в Україні: загальна характеристика.

 89. Місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України, його система та структура.

 90. Правовідносини у сфері екологічної безпеки: поняття та загальна характеристика.

Схожі:

1. Поняття, предмет і методи теорії держави та права 9 Тема Походження держави та права 11
П.І., Стрельник О. Л., Гончаров А. В. Навчально-методичні матеріали з курсу “Теорія держави та права” для студентів та курсантів...
Перелік питань, що виносяться на іспит з курсу “Криміналістики” для...
Сучасна класифікація техніко-криміналістичних засобів криміналістики і методи їх використання
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Робоча навчальна програма для магістрів 1-го курсу денної форми навчання "Актуальні проблеми цивільного процесуального права"
Лукашук И. И. Международное право. Особенна часть. М., 1997. С. 238...
Для магістрантів 2 курсу денної форми навчання Навчально-наукового інституту права та безпеки
Розробили: проф., к е. н. В. Д. Жидченко асистент О. О. Кондрашова...
«Макроекономіка» денної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напрями підготовки : 030508„Фінанси і кредит”...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка