УРОК №11 Тема уроку


Скачати 43.85 Kb.
НазваУРОК №11 Тема уроку
Дата29.04.2013
Розмір43.85 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фінанси > Урок

Розділ І. Чотирикутники

УРОК № 11

Тема уроку. Паралелограм. Види паралелограмів.

Мета уроку: узагальнити та систематизувати вивчений матеріал з теми, підготувати учнів до контрольної роботи

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок учнів.

Обладнання: таблиці попередніх уроків

Хід уроку

І. Організаційний момент

Клас розподілється на чотири групи, до складу яких входять учні з різним рівнем підготовки. Групи являють собою акціонерні товариства геометрів (АТГ). Кожне товариство має назву: «Парале­лограми», «Прямокутники», «Ромби», «Квадрати». Учитель пред­ставляє акціонерів один одному, і кожне АТГ представляє свого директора (консультанта групи). Директор доповідає про наявність членів акціонерного товариства та їхню готовність до роботи (на­явність домашнього завдання).
II. Актуалізація опорних знань учнів

Кожне товариство організовує «презентацію»: «Паралелограми» розповідають про властивості та ознаки паралелограма; а «Прямо­кутники» — про властивості та ознаки прямокутника; «Ромби» — про властивості та ознаки ромба; «Квадрати» — про властивості та ознаки квадрата. Доцільно провести презентацію з використанням комп'ютера, тоді вона буде ефектною та видовищною. Максимальна кількість грошей, яку може одержати за презентацію АТГ, становить 5000 умовних геометричних одиниць (у. г. о.).
III. Практичне застосування знань, умінь і навичок

Тестові завдання

Члени будь-якого АТГ повинні бути мобільними, швидко орі­єнтуватися у фінансовій ситуації, уміти працювати злагодженим колективом для досягнення єдиної мети.

Пропонований тест дозволить визначити готовність АТГ до швид­кого реагування. Питання тесту можна розділити на три блоки по три питання у кожному. Кожне питання першого блоку оцінюється • в 500 у. г. о., другого блоку — в 1500 у. г. о., третього — в 2000 у. г. о. Причому АТГ, яке впорається з тестом першим, одержує бонус в 3000 у. г. о., другим — у 2000 у. г. о., третім — у 1000 у. г. о. АТГ, яке виконає тест останнім, не одержує бонусів.

Максимальний час на обмірковування тесту — 10 хвилин.

Питання тесту

1 блок

 1. У паралелограмі ABCD діагоналі перетинаються в точці О (рис. 1),
  BD = 7 см. Знайдіть BO.

а) 7 см; б) 5 см; в) 3,5 см; г) інша відповідь.

 1. У прямокутнику MNPK діагоналі перетинаються в точці О (рис. 2), MP = = 6 см. Знайдіть KN.

а) 6 см; б) 4 см; в) 3 см; г) інша відповідь.

 1. У ромбі ABCD діагоналі перетинаються в точці О (рис. 3), ADC = 140°. Знайдіть кут BDC.

а) 40°; б) 70°; в) 20°; г) інша відповідь.2 блок

 1. Чому дорівнюють кути, утворені діагоналлю квадрата з його сторонами?

а) 30°; б) 60°; в) 45°; г) інша відповідь.

 1. У ромбі MNPK діагоналі перетинаються в точці О, M = 70°. Визначте кути трикутника МКО.

а) 45°, 45°, 90°; б) 30°, 60°, 90°; в) 55°, 35°, 90°; г) інша відповідь.

 1. На рис. 4 MNKP — паралелограм, AN = PB, МАК = 50°. Знайдіть кути МВК і АКВ.

а) 50°, 100°; б) 50°, 130°; в) 50°, 40°; г) інша відповідь.3 блок

 1. Сторони прямокутника відносяться як 9 : 4. Знайдіть його пери­метр, якщо різниця його сторін дорівнює 15 см.

а) 78 см; б) 39 см; в) 130 см; г) інша відповідь.

 1. За даними рис. 5 знайдіть периметр і кути паралелограма.

а) 36 см, 70°, 110°; б) 13 см, 55°, 125°;

в) 26 см, 70°, 110°; г) інша відповідь.

 1. Бісектриса кута А прямокутника ABCD ділить сторону ВС на від­різки 5 см і 4 см. Яким може бути периметр прямокутника?

а) 26 см або 24 см; б) 28 см або 24 см;

в) 28 см або 30 см; г) інша відповідь.
Відповіді до тесту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

в

а

б

в

в

б

а

в

г


Набрану кількість грошей кожне АТГ кладе на рахунок у банку, що зазначається на. спеціальному плакаті на дошці.

Завдання «Виграй тендер»

АТГ вважається таким, що виграло тендер, якщо воно протягом зазначеного часу успішно впоралось із завданням. АТГ, яке виграло тендер, нагороджується грантом у розмірі 10 000 у. г. о.

Задача. У паралелограмі проведені відрізки, які сполучають середини протилежних сторін. Знайдіть периметр даного паралело­грама, якщо сума периметрів всіх паралелограмів, що утворилися, дорівнює 240 см. (Відповідь: 40 см.)
IV. Підбиття підсумків уроку

 1. Підраховується кількість набраних акціонерними товариствами геометрів умовних геометричних одиниць. Оголошується пере­можець.

 2. Учитель пропонує учням закінчити речення:

1) Під час уроку мені сподобалося...

2) Під час уроку мені не сподобалося...

3) Я змінив(ла) би...

4) Найскладнішим для мене було...

5) Ми подолали такі труднощі...

6) Мені сподобалося працювати в групі, тому що...

7) Група досягла успіхів, тому що...

8) Я виявив(ла) такі якості, як...

9) Я вперше почав(ла)...

10) Я добре виконав(ла)...
V. Домашнє завдання

Виконайте домашню контрольну роботу:

Задача 1. У ромбі ABCD бісектриса кута ABD проходить через середину сторони AD. Знайдіть кути ромба. (Відповідь: 60°, 120°.)

Задача 2. З вершини одного з кутів паралелограма проведені бі­сектриса цього кута і висоту. Кут між ними дорівнює 30°. Знайдіть кути паралелограма. (Відповідь: 60°, 120°.)

Задача 3. У прямокутнику ABCD бісектриса кута А утворює з діа­гоналлю АС кут 20°. Знайдіть кут між діагоналями прямокутника. (Відповідь: 130°, 50°.)
Т.Л.Корнієнко, В.І.Фіготіна Геометрія 8 клас Урок № 11

Схожі:

Урок 21 Тема уроку
Тема уроку. Паралельне проектування та його властивості, Зображення просторових фігур на площині
УРОК №46 Тема уроку
Тема уроку. Характеристики варіаційних рядів. Середні величини. Мода, медіана вибірки
УРОК №35 Тема уроку
Тема уроку. Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними
УРОК 43 Тема уроку
Тема уроку: Використання формул комбінаторики для обчислен­ня ймовірностей подій
УРОК 13 Тема уроку
...
УРОК №28 Тема уроку
...
Урок 1 Тема уроку
Тема уроку: Що означає бути щасливим. Індивідуальність людини та відчуття гармонії в собі. Чому важливо правильно оцінювати себе
Урок №53 Дата: 18. 03. 2013 Тема уроку
Тема уроку: Значення птахів у природі та житті людини. Птахівництво. Охорона птахів
УРОК 33 Тема уроку
Тема уроку: Корінь п-го степеня. Арифметичний корінь п-го сте­пеня і його властивості
Уроку: Урок
Тема уроку: Історія відкриття та освоєння материка. Практична робота №8 (продовження)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка