РОЗДІЛ I. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НОРМАТИВНО-ІНСТРУКЦІЙНИЙ ЗМІСТ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА. 6


НазваРОЗДІЛ I. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НОРМАТИВНО-ІНСТРУКЦІЙНИЙ ЗМІСТ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА. 6
Сторінка8/8
Дата16.03.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

ВИСНОВКИ
В умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення рентабельної діяльності суб’єкта господарювання є необхідною складовою, яка обумовлює зростання ринкової вартості підприємства. Як основний узагальнюючий показник фінансових результатів діяльності підприємства, прибуток є важливим джерелом формування його капіталу, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності.

Для вивчення і дослідження теми дипломної роботи обрано ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД», яке знаходиться за адресою: м. Дубно, вул. К.Савури, 19. Ведення бухгалтерського обліку ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» здійснює за допомогою програми «1С:Підприємство 7.7»

Для розв'язання завдань оптимізації обліку з урахуванням технологічних особливостей підприємства, керівництво встановлює загальні правила документообігу і затверджує його графік.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в реєстрах синтетичного та аналітичного обліку методом подвійного запису.

На ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» для обліку доходів діяльності підприємства використовують рахунки сьомого класу.

Рахунок 70 "Дохід від реалізації" призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації, товарів, робіт, послуг а також про суми знижок, наданих покупцем , та інші вирахування з доходу.

Відображення в обліку доходів від реалізації відбувається на підставі первинних документів: рахунків-фактур, договорів купівлі-продажу, товарно-транспортних накладних, розрахунків (довідок) бухгалтерії.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами продукції, товарів.

Для обліку витрат ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» використовує рахунки класу 9 «Витрати діяльності». Від операційної діяльності підприємства одержують певний фінансовий результат.

Фінансовий результат — прибуток або збиток, одержаний від діяльності підприємства.

Визначення фінансових результатів діяльності здійснюється на рахунку 79 "Фінансові результати".

Проведене дослідження в дипломній роботі дозволяє зробити наступні висновки та пропозиції.

Правильне розуміння економічного змісту витрат, доходів і фінансового результату необхідне для вирішення питання підвищення ефективності виробництва, посилення матеріальної зацікавленості як власників, так і трудових колективів у досягненні високих кінцевих результатів. Визначення показників фінансових результатів діяльності підприємств у різних джерелах ґрунтується на різних економічних чинниках, які мають місце в господарській діяльності і впливають на їх величину. Результатами дослідження підтверджено, що фінансовим результатом діяльності підприємства є різниця між доходами і витратами або приріст (зменшення) власного капіталу підприємства, створеного в процесі підприємницької діяльності за звітний період за виключенням зміни капіталу за рахунок внесків або вилучення власниками.

Достовірне та повне відображення інформації про витрати та доходи підприємства є одним з важливих завдань обліку.

Отже, визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів та витрат.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996-XIV.

 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291 і зареєстрований у Міністерстві фінансів України 21.12.99 №892/4185.

 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291 і зареєстрований у Міністерстві фінансів України 21.12.99 №892/4185.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №3 «Звіт про фінансові результати».

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 «Дохід».

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 «Витрати».

 7. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік: навчальний посібник для студентів: ЖІТІ, 2000. - 416с.

 8. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – Київ: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2004. – 623с.

 9. Ловінська Л. Г., Жилкіна Л. В. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни — К.: КНЕУ, 2002. — 370 с.

 10.   Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

 11.   Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємстві України: Підручник. – К.: А.С.К., 2000.

 12. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: посібник. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2002. – 627 с.ДОДАТКИ
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

11. Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку(2 год.)
Загальні правила бухгалтерського обліку доходів і витрат та відображення їх у фінансовій звітності
ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ І ВИТРАТ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ ПІДПРИЄМСТВ
Розроблено методичні засади організації підсистеми обліку та калькулювання витрат з урахуванням специфіки підприємства. Визначено...
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ з дисципліни «Економічний аналіз»
Модель формування і розподілу фінансових результатів підприємства, що застосована на оподаткуванні прибутку
Лекція 19. Порядок формування та облік фінансових результатів
Поняття фінансових результатів діяльності трактується П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"
Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку...
Книга, у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати
Питання, що охоплюють зміст дисципліни
Особливості міждержавних фінансових організації як складової міжнародних фінансових відносин
Прибуток, його норма і напрями використання
Бухгалтерський прибуток — це виручка фірми за вирахування явних, зовнішніх витрат виробництва (у радянській економічній літературі...
Завдання для підготовки до проведення контролю знань за окремими модулями
Модул Організація управлінського обліку, системи обліку і калькулювання витрат
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Загальна інформація про підприємство та економічний аналіз діяльності підприємства
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка