Питання, що охоплюють зміст дисципліни


Скачати 144.3 Kb.
НазваПитання, що охоплюють зміст дисципліни
Дата18.03.2013
Розмір144.3 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Питання , що охоплюють зміст дисципліни:


 1. Предмет дисципліни «Міжнародні фінансові організації», її мета та завдання.

 2. Система фінансових відносин міждержавних фінансових організацій.

 3. Особливості міждержавних фінансових організації як складової міжнародних фінансових відносин.

 4. Особливості діяльності міждержавних фінансових організацій у контексті сучасних процесів економічної інтеграції та глобалізації.

 5. Роль міждержавних фінансових організацій у сучасній економіці.

 6. Соціально-економічна сутність діяльності міжнародних фінансових організацій, їхні функції.

 7. Роль міждержавних фінансових організацій у вирішенні проблем сучасної світової фінансово-економічної кризи.

 8. Класифікація міждержавних фінансових організацій.

 9. Міждержавні фінансові організації системи ООН.

 10. Регіональні міждержавні фінансові організації.

 11. Класифікація міждержавних фінансових організацій відповідно до сфер (напрямів) їхньої діяльності.

 12. Система права, що регулює фінансову діяльність міждержавних фінансових організацій.

 13. Правоздатність міждержавних фінансових організацій, її сутність.

 14. Реєстрація та ратифікація договорів міждержавних фінансових організацій: сутність та порядок здійснення.

 15. Система права, що регулює фінансову діяльність міждержавних фінансових організацій.

 16. Принципи міжнародного права, що лежать в основі діяльності міждержавних фінансових організацій.

 17. Джерела міжнародного фінансового права, що лежать в основі діяльності міждержавних фінансових організацій.

 18. Нормативні акти міждержавних фінансових організацій як складова правової основи їхньої діяльності.

 19. Міжнародні договори як складова правової основи діяльності міждержавних фінансових організацій.

 20. Акти (схвалені документи) міжнародних конференцій та нарад як складова правової основи діяльності міждержавних фінансових організацій.

 21. Роль міжнародних звичаїв та традицій у формуванні основ правової діяльності міждержавних фінансових організацій.

 22. Національне законодавство України щодо її відносин з міждержавними фінансовими організаціями.

 23. Джерела національного права, що регулюють взаємовідносини України з міждержавними фінансовими організаціями.

 24. Повноваження окремих державних та урядових органів України у відносинах з міжнародними фінансовими організаціями.

 25. Роль міжнародних фінансових організацій у розвитку міжнародної валютної системи та регулюванні платіжних балансів.

 26. Наднаціональні об’єднання як складова еволюції міжнародної валютної системи.

 27. Створення Міжнародного Валютного Фонду у контексті еволюції міжнародної валютної системи.

 28. Положення Статуту Міжнародного Валютного Фонду щодо міжнародної валютної системи, закріплені у Бреттон-Вудсі.

 29. Смітсонівська угода держав-членів Міжнародного Валютного Фонду.

 30. Сучасні тенденції міжнародної валютної системи.

 31. Положення Статуту Міжнародного Валютного Фонду щодо міжнародної валютної системи, закріплені на Ямайській конференції.

 32. Роль Міжнародного Валютного Фонду в регулюванні платіжних балансів держав-членів.

 33. Порядок відображення експортно-імпортних операцій у балансах міжнародних розрахунків за методикою Міжнародного Валютного Фонду.

 34. Роль Міжнародного Валютного Фонду у розвитку механізму платіжних балансів.

 35. Складання платіжного балансу та визначення інвестиційної позиції країни за методикою Міжнародного Валютного Фонду.

 36. Регулювання сальдо платіжного балансу за методикою Міжнародного Валютного Фонду.

 37. Роль міждержавних фінансових організацій у трансграничному русі капіталів.

 38. Поява і діяльність міждержавних фінансових організацій у контексті еволюції вивозу капіталу.

 39. Роль міждержавних фінансових організацій в еволюції вивозу капіталу.

 40. Теоретичні концепції вивозу капіталу 1930-х – 1940-х років, період створення перших міждержавних фінансових організацій системи ООН.

 41. Особливості вивозу капіталу 1950-х -1960-х років, нова хвиля створення міждержавних фінансових організацій системи ООН та перших регіональних міждержавних фінансових організацій.

 42. Особливості вивозу капіталу 1970-х років, нова хвиля створення регіональних міждержавних фінансових організацій.

 43. Міждержавні фінансові організації у період розвитку глобалізаційних процесів кінця ХХ - початку ХХІ ст.

 44. Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості країн.

 45. Зовнішній борг країн та його класифікація за методикою Світового Банку.

 46. Класифікація країн-боржників за методикою Світового Банку. Механізми управління зовнішнім боргом у межах Стратегій Світового Банку.

 47. Групування країн за рівнем їхнього валового національного продукту (ВНП) на душу населення за методикою Світового Банку.

 48. Тенденції заборгованості країн залежно від рівня їхнього економічного розвитку.

 49. Зовнішня платоспроможність країн та її показники.

 50. Тенденції зовнішньої заборгованості України на сучасному етапі. Показники її платоспроможності.

 51. Міждержавні фінансові організації на ринку капіталів.

 52. Роль міждержавних фінансових організацій у розвитку фінансових ринків країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою («молодих» фінансових ринків).

 53. Роль міждержавних фінансових організацій у розвитку ринків фінансових послуг країн що розвиваються та країн з перехідною економікою.

 54. Роль міждержавних фінансових організацій у залученні іноземних інвестицій в країни, що розвиваються, та країни з перехідною економікою.

 55. Роль міждержавних фінансових організацій у розвитку малого та середнього бізнесу в країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною економікою.

 56. Роль міждержавних фінансових організацій у формуванні та розвитку національних економік країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою.

 57. Роль міждержавних фінансових організацій у формуванні та розвитку корпоративного управління на фінансових ринках країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою.

 58. Роль міждержавних фінансових організацій у вивозі капіталу на сучасному етапі.

 59. Особливостями сучасного міжнародного ринку капіталів. Ціна фінансових ресурсів на міжнародному ринку капіталів.

 60. Операції міждержавних фінансових організацій на ринку капіталів.

 61. Особливості залучення міждержавними фінансовими організаціями ресурсів на міжнародному ринку капіталів.

 62. Діяльність Світового Банку на міжнародному ринку капіталів.

 63. Особливості запозичень Світового Банку на ринку капіталів.

 64. Ринки торгівлі квотами на викиди парникових газів та роль міждержавних фінансових організацій у їхній діяльності.

 65. Державне регулювання проектів, що фінансуються міждержавними фінансовими організаціями в Україні.

 66. Повноваження та обов’язки Міністерства економіки та Міністерства фінансів України за проектами, що фінансуються МФО (Постанова КМУ "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. - Постанова КМУ № 1027 від 26.11.2008 р.).

 67. Класифікація проектів, що фінансуються МФО, за методикою Кабінету Міністрів України (Постанова КМУ "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. - Постанова КМУ № 1027 від 26.11.2008 р.).

 68. Ініціювання інвестиційних проектів, що фінансуються МФО (Постанова КМУ "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. - Постанова КМУ № 1027 від 26.11.2008 р.).

 69. Ініціювання системних проектів, що фінансуються МФО (Постанова КМУ "Про порядок підготовки ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. - Постанова КМУ № 1027 від 26.11.2008 р.).

 70. Підготовка інвестиційних проектів, що фінансуються МФО (Постанова КМУ "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. - Постанова КМУ № 1027 від 26.11.2008 р.).

 71. Підготовка системних проектів, що фінансуються МФО (Постанова КМУ "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. - Постанова КМУ № 1027 від 26.11.2008 р.).

 72. Планування заходів з реалізації інвестиційних та системних проектів, що фінансуються МФО (Постанова КМУ "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. - Постанова КМУ № 1027 від 26.11.2008 р.).

 73. Банківське обслуговування проектів, що фінансуються МФО (Постанова КМУ "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. - Постанова КМУ № 1027 від 26.11.2008 р.).

 74. Управління проектами, що фінансуються МФО, та їхніми бюджетами (Постанова КМУ "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. - Постанова КМУ № 1027 від 26.11.2008 р.).

 75. Особи, котрі здійснюють моніторинг проектів, що фінансуються МФО (Постанова КМУ "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. - Постанова КМУ № 1027 від 26.11.2008 р.).

 76. Обов’язки відповідального виконавця та бенефіціара щодо моніторингу проектів, які фінансуються МФО (Постанова КМУ "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. - Постанова КМУ № 1027 від 26.11.2008 р.).

 77. Обов’язки Міністерства фінансів України щодо моніторингу проектів, які фінансуються МФО (Постанова КМУ "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. - Постанова КМУ № 1027 від 26.11.2008 р.).

 78. Обов’язки Міністерства економіки України щодо моніторингу проектів, які фінансуються МФО (Постанова КМУ "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. - Постанова КМУ № 1027 від 26.11.2008 р.).

 79. Сутність міжнародної технічної допомоги, її роль у соціально-економічному розвитку України.

 80. Форми та порядок залучення міжнародної технічної допомоги (Постанова КМУ "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги", від 15 лютого 2002 р. № 153).

 81. Реєстрація проектів (програм) міжнародної технічної допомоги (Постанова КМУ "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги", від 15 лютого 2002 р. № 153).

 82. Порядок моніторингу міжнародної технічної допомоги в Україні (Постанова КМУ "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги", від 15 лютого 2002 р. № 153).

 83. Основні положення Порядку прийняття рішень про доцільність підготовки проектів економічного і соціального розвитку України, для реалізації яких передбачається залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій, та про визначення відповідальних виконавців (Наказ Мінекономіки №889 від 19.12.2008 р.).

 84. Основні положення Порядку казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Постанова КМУ №1090 від 5.09.2007 р.).

 85. Фінансові взаємовідносини України з міждержавними фінансовими організаціями.

 86. Міждержавні фінансові організації, з якими Україна підтримує ділові стосунки.

 87. Роль міждержавних фінансових організацій у ринковій трансформації економіки України.

 88. Система фінансових відносин України з міждержавними фінансовими організаціями.

 89. Стан виконання в Україні проектів, що фінансуються за підтримки міжнародних фінансових організацій.

 90. Позики Україні, що були надані Міжнародним Валютним Фондом.

 91. Фінансування проектів в Україні Міжнародним Банком Реконструкції та Розвитку.

 92. Фінансування проектів в Україні Міжнародною Фінансовою Корпорацією.

 93. Фінансування проектів в Україні Європейським Банком Реконструкції та Розвитку.

 94. Оцінка зовнішньої платоспроможності України.

 95. Зовнішній борг України. Тенденції заборгованості України перед МФО.

 96. Завдання Міжнародного Валютного Фонду (IMF).

 97. Особливості діяльності IMF у порівнянні з іншими міждержавними фінансовими організаціями.

 98. Роль IMF у вирішенні проблем платіжних балансів держав-членів.

 99. Обов’язки держав-членів IMF.

 100. Організаційна структура Міжнародного Валютного Фонду.

 101. Керівні органи Міжнародного Валютного Фонду (IMF), їхні повноваження та порядок роботи.

 102. Система зваженого голосування у Міжнародному Валютному Фонді (IMF).

 103. Сутність Спеціальних Прав Запозичення (Special Drawing Rights, SDR) Міжнародного Валютного Фонду.

 104. Порядок розрахунку курсу SDR.

 105. Розрахунок відсотків по SDR.

 106. Формування фінансових ресурсів Міжнародного Валютного Фонду.

 107. Звичайні та запозичені ресурси IMF.

 108. Кредитні продукти Міжнародного Валютного Фонду.

 109. Механізми фінансування IMF.

 110. Сутність кредитів Міжнародного Валютного Фонду на основі домовленості «стенд-бай».

 111. Сутність механізму розширеного кредитування, що пропонується Міжнародним Валютним Фондом.

 112. Сутність механізму фінансування додаткових резервів, що пропонується Міжнародним Валютним Фондом.

 113. Сутність Механізму компенсаційного фінансування, що пропонується Міжнародним Валютним Фондом.

 114. Сутність екстреної допомоги позиками з боку IMF.

 115. Сутність механізму фінансування проектів з подолання бідності та сприяння економічному зростанню, що пропонується Міжнародним Валютним Фондом.

 116. Сутність механізму фінансування для подолання зовнішніх шоків, що пропонується Міжнародним Валютним Фондом.

 117. Організаційна структура Групи Світового Банку.

 118. Склад Групи Світового Банку.

 119. Стратегічні напрями діяльності Групи Світового Банку.

 120. Органи управління Світового Банку.

 121. Органи управління Міжнародної Фінансової Корпорації.

 122. Органи управління Міжнародного Центру Врегулювання Інвестиційних Спорів.

 123. Органи управління Багатостороннього Агентства Гарантування Інвестицій.

 124. Діяльність Міжнародної Асоціації Розвитку.

 125. Мета та завдання Міжнародної Асоціації Розвитку.

 126. Умови надання позик IDA (Міжнародна Асоціація Розвитку).

 127. Джерела залучення ресурсів IDA (Міжнародна Асоціація Розвитку).

 128. Діяльність Міжнародного Центру Врегулювання Інвестиційних Спорів.

 129. Мета та завдання ICSID (Міжнародного Центру Врегулювання Інвестиційних Спорі), джерела фінансування його адміністративних витрат та процесуальних дій.

 130. Діяльність Багатостороннього Агентства Гарантування Інвестицій.

 131. Мета та завдання Багатостороннього Агентства Гарантування Інвестицій.

 132. Умови надання гарантій з боку MAGI (Багатостороннього Агентства Гарантування Інвестицій).

 133. Діяльність Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку.

 134. Соціально-економічна сутність діяльності Міжнародного банку Реконструкції та Розвитку (IBRD). Мета його створення та основні завдання діяльності.

 135. Процедури управління проектами Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку.

 136. Комплексні програми допомоги (Стратегії допомоги) державам-членам з боку Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку.

 137. Операційна політика Світового Банку.

 138. Цикл проектів IBRD.

 139. Ідентифікація та підготовка проекту згідно процедур управління проектами IBRD.

 140. Порядок впровадження проекту IBRD.державою-позичальником.

 141. Процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за проектами IBRD.

 142. Класифікація кредитних продуктів IBRD.

 143. Гарантії Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку.

 144. Фінансові умови кредитних продуктів Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку.

 145. Діяльність Міжнародної Фінансової Корпорації, Її мета та завдання.

 146. Принципи діяльності IFC (Міжнародної Фінансової Корпорації), Еволюція її політики щодо фінансування в економіки держав-членів.

 147. Особливості діяльності IFC (Міжнародної Фінансової Корпорації), її стратегія на початку ХХІ ст.

 148. Види експертних оцінок IFC (Міжнародної Фінансової Корпорації) за проектами, що вона фінансує.

 149. Інструменти фінансування, що пропонуються Міжнародною Фінансовою Корпорацією.

 150. Сутність позик за рахунок власних коштів IFC: позики категорії «А».

 151. Сутність синдикованих позик, що здійснюються IFC: позики категорії «В».

 152. Сутність пайового фінансування (участь у власному капіталі), що пропонується Міжнародною Фінансовою Корпорацією.

 153. Сутність квазіпайового фінансування, що пропонується Міжнародною Фінансовою Корпорацією: позики категорії «С».

 154. Сутність фондів прямих інвестицій та фондів боргових інструментів, що пропонуються Міжнародною Фінансовою Корпорацією.

 155. Послуги з управління ризиками, що пропонуються Міжнародною Фінансовою Корпорацією.

 156. Сутність механізму фінансування у місцевій валюті, що пропонується Міжнародною Фінансовою Корпорацією.

 157. Індекси Міжнародної Фінансової Корпорації для цінних паперів ринків, що формуються.

 158. Критерії, яким мають відповідати проекти, що фінансуються IFC.

 159. Цикл проектів, що фінансуються IFC.

 160. Сутність технічної допомоги IFC та її роль в економіках країн-реципієнтів.

 161. Діяльність Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, його мета і завдання.

 162. Органи управління EBRD, їхні повноваження.

 163. Фінансові ресурси EBRD.

 164. Фінансові продукти та послуги, що надаються EBRD.

 165. Умови надання кредитів EBRD.
 1. Етапи реалізації проектів EBRD.

 2. Діяльність Чорноморського Банку Торгівлі та Розвитку, його мета і завдання.

 3. Фінансові послуги ЧБТР.

 4. Органи управління ЧБТР.

 5. Фінансові ресурси ЧБТР.

 6. Звичайні та спеціальні операції ЧБТР.

 7. Режим оподаткування ЧБТР.

 8. Діяльність Європейського Інвестиційного Банку, його мета та завдання.

 9. Види фінансових послуг EIB (Європейського Інвестиційного Банку).

 10. Умови фінансування проектів за рахунок коштів EIB.

 11. Джерела формування фінансових ресурсів EIB.

 12. Діяльність Північного Інвестиційного Банку, його мета та завдання.

 13. Органи управління NIB (Північного Інвестиційного Банку), їхні повноваження.

 14. Формування фінансових ресурсів NIB (Північного Інвестиційного Банку).

 15. Види фінансових послуг NIB (Північного Інвестиційного Банку) та умови їхнього надання.

 16. Міждержавні фінансові організації Америки.

 17. Діяльність Міжамериканського Банку Розвитку.

 18. Діяльність Міжамериканської Інвестиційної Корпорації.

 19. Діяльність Карибського Банку Розвитку.

 20. Діяльність Центральноамериканського Банку Економічної Інтеграції.

 21. Діяльність Антської Корпорації Розвитку.

 22. Діяльність Латиноамериканського Резервного Фонду.

 23. Міждержавні фінансові організації Африки.

 24. Діяльність Африканського Банку Розвитку.

 25. Діяльність Банку Розвитку Держав Центральної Африки.

 26. Діяльність Західноафриканського Банку Розвитку.

 27. Міжнародні фінансові організації Азії, Австралії та Океанії.

 28. Діяльність Азіатського Банку Розвитку.

 29. Діяльність Арабської Нафтової Інвестиційної Корпорації.

 30. Діяльність Арабської Інвестиційної Компанії.

 31. Діяльність Міжарабської Корпорації Гарантування Інвестицій.

 32. Діяльність Арабського Валютного Фонду.

 33. Діяльність Ісламського Банку Розвитку.

Схожі:

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни
...
Питання для самоконтролю з дисципліни «Управління інноваціями»
Розкрити зміст терміну "інновація" різними науковцями (Й. Шумпетер, Т. Пітерс, Б. Санто, Р. Фатхутдінов, С.Ільєнкова та ін.)
Динамічний розвиток ринкових процесів на Україні вимагає переорієнтації...
В сучасних вітчизняних публікаціях і виданнях питання сутності потенціалу, його структуризації, механізму формування та оцінки залишаються...
Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
Дистанційний курс дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»...
Розкрито зміст, особливості формування, обліку і використання його окремих видів. Також освітлено питання, що стосуються грошових...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Проблемні питання застосування трудового законодавства» / Укладачі: доцент кафедри трудового...
З дисципліни «Трудове право»
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право»
Питання до іспиту з дисципліни

№12. Культура поведінки працівника міліції. Проблемні питання забезпечення службової дисципліни
Тема №12. Культура поведінки працівника міліції. Проблемні питання забезпечення службової дисципліни
Питання для підготовки до державного екзамену з навчальної дисципліни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка