ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ з дисципліни «Економічний аналіз»


Скачати 29.67 Kb.
НазваПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ з дисципліни «Економічний аналіз»
Дата21.04.2013
Розмір29.67 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

з дисципліни «Економічний аналіз»
1. Економічний аналіз і теорія пізнання.

2. Економічний аналіз і економічна теорія.

3. Системність і комплектність економічного аналізу.

4. Джерела економічного аналізу.

5. Економічний аналіз у дореволюційний період.

6. Економічний аналіз у післяреволюційний період.

7. Економічний аналіз у період переходу до ринкових відносин.

8. Зміст економічного аналізу.

9. Предмет і задача економічного аналізу.

10. Економічний аналіз і суміжні науки.

11. Економічний аналіз-аудит.

12. Система економічної інформації і її класифікація.

13. Джерела аналізу господарської діяльності і їхня достовірність.

14. Основи організації коп’ютерної обробки економічної інформації.

15. Методи економічного аналізу.

16. Фактори що визначають результати господарської діяльності і їх класифікація.

17. Традиційні прийоми економічного аналізу.

18. Прийом елімінування.

19. Загальна характеристика математичних методів аналізу.

20. Економіко-математичне моделювання як спосіб вивчення господарської діяльності.

21. Математична теорія ігор.

22. Класифікація видів аналізу господарської діяльності.

23. Види аналізу по системах управління господарською діяльністю.

24. Види аналізу по об’єктах управління.

25. Види аналізу по взаємозалежних об’єктах управління.

26. Види аналізу по рівнях і масштабах управління.

27. поняття, принципи і задачі функціонально-вартісного аналізу.

28. Основні етапи функціонально-вартісного аналізу.

29. Системний підхід до аналізу господарської діяльності. Етапи системного аналізу.

30. Класифікація факторів і резервів підвищення ефективності виробництва.

31. Методика комплексної оцінки інтенсифікації й ефективності виробництва.

32. Зміст управлінського і фінансового аналізу.

33. Аналіз техніко-організаційного рівня й інших умов виробництва.

34. Аналіз фондовіддачі, матеріалоємності і продуктивності праці.

35. Аналіз обсягу, якості і структури продукції, робіт, послуг.

36. Аналіз витрат на виробництво і собівартості продукції.

37. Мета, методи і зміст фінансового аналізу.

38. Модель формування і розподілу фінансових результатів підприємства, що застосована на оподаткуванні прибутку.

39. Елементи аналізу фінансових результатів діяльності підприємств.

40. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.

41. Сутність системи «директ-костинг».

42. Коефіцієнт реагування і характер поводження витрат.

43. Особливості системи «директ-костинг».

44. Графічне представлення взаємозв’язку показників обсягу виробництва, витрат і прибутку в системі «директ-костинг».

45. Особливості аналізу фінансових результатів підприємства в умовах інфляції.

46. Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу.

47. Аналіз фінансової стійкості підприємств.

48. Показники, що характеризують наявність джерел формування запасів і витрат і показники забезпеченості запасів і витрат джерелами їхнього формування.

49. Типи фінансової стійкості.

50. Аналіз ліквідності балансу.

51. Оцінка ліквідності активів підприємства.

52. Оцінка ринкової стійкості.

53. Система критеріїв і методика оцінки незадовільної структури балансу неплатоспроможних підприємств.

54. Оцінка рентабельності підприємства.

55. Оцінка ділової активності підприємства.

56. Факторний аналіз рівня рентабельності, що розрахований на основі прибутковості підприємства.

57. Факторний аналіз рівня рентабельності, що розрахований на основі виробничих активів.

58. Суть і етапи методики комплексної порівняльної рейтингів оцінки підприємства.

59. Система показників для рейтингової оцінки за даними публічної звітності.

60. Алгоритм порівняльної рейтингової оцінки фінансового стану, рентабельності і діловій активності підприємства.


Затверджено на засіданні кафедри «Економіка підприємства»

Протокол №10 від „10” жовтня 2012 року
Завідувач кафедри _________________ Дацій О.І.

(підпис) (прізвище та ініціали)
Викладач _________________ Жук В.П.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схожі:

Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Адміністративне право України»
Предмет адміністративного права та його переосмислення в умовах правової реформи
Питання до екзамену з дисципліни «Економічний аналіз»
Визначте джерела економічного аналізу: значення інформаційного забезпечення для аналізу господарської діяльності: бухгалтерська,...
Питання до заліку : Перекладацькі трансформації, Стилістичний аналіз...
Студент повинен володіти теоретичним матеріалом і вміти застосовувати його практично в самостійній роботі
Вимоги та рекомендації до заліку з дисципліни “Перекладацький аналіз...
Вимоги та рекомендації до заліку з дисципліни “Перекладацький аналіз художнього тексту”
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
Поняття та зміст механізму адміністративно-правового регулювання міграційних процесів
Вимоги до заліку з дисципліни “Перекладацький аналіз газетно-публіцистичного...
Пiнська О. В. Читаемо пресу англiйською мовою (навчальний посiбник). К.:”Знание”, КОО, 1998
Вимоги до заліку з дисципліни “Перекладацький аналіз газетно-публіцистичного...
Пiнська О. В. Читаемо пресу англiйською мовою (навчальний посiбник). К.:”Знание”, КОО, 1998
Контрольні питання для підготовки до заліку
Причини доцільності виокремлення кримінального проступку як виду кримінального правопорушення
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ (питання 1-80)
Поняття теорії права та держави як науки. Співвідношення теорії права та держави і енциклопедії права
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ (ЗАЛІКУ)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка